Prop. 3 L (2019–2020)

Endringer i passloven (passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at passlovens gebyr for pass til personer over 16 år økes til 570 kroner. Gebyret for pass til barn under 16 år foreslås økt til 342 kroner.