Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Til innholdsfortegnelse

3 Innholdet i forslaget

Endringen i film- og videogramlova består av at avgiften som etter dagens regler betales til Norsk kino- og filmfond, skal betales til staten. Endringen innebærer videre at det samlede nasjonale ansvaret for formidling av filmkultur og forvaltning av tilskudd til filmformidling legges til NFI.