Prop. 59 S (2023–2024)

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om Investeringer i Forsvaret og andre saker

I

Investeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2024 kan:

 • 1. Starte opp følgende nye investeringsprosjekter:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  P1171 NASAMS-komponenter med lang ledetid

  941 mill. kroner

  P5067 Ildledelse av luftleverte kapabiliteter

  710 mill. kroner

  P6380 Kystjegerkommandoen oppgradering

  2 520 mill. kroner

  Værnes – fullføring av flyttingen av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes

  940 mill. kroner

  Haakonsvern – ubåtrelaterte tiltak – kontinuerlig ubåtkapasitet

  333 mill. kroner

 • 2. Endre følgende investeringsprosjekter:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  P1083 Oppgradering av Skjold-klassen

  837 mill. kroner

  P2595 Komplettering av moderne håndvåpen

  893 mill. kroner

  P5230 Artilleriammunisjon 155 mm

  5 230 mill. kroner

II

Forsvarsdepartementet får fullmakt til å justere kostnadsrammene i takt med prisstigningen og som følge av endringer i valutakursene.