Prop. 59 S (2023–2024)

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Proposisjonen inneholder forslag til godkjenning av nye investeringsprosjekter for NASAMS-komponenter med lang ledetid, ildledelse av luftleverte kapabiliteter, oppgradering av Kystjegerkommandoen, fullføring av flyttingen av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes, og ubåtrelaterte tiltak på Haakonsvern. Videre inneholder proposisjonen forslag til godkjenning av endring av kostnadsrammen for investeringsprosjektene om oppgradering av Skjold-klassen, komplettering av moderne håndvåpen, og om artilleriammunisjon 155 mm. I tillegg inneholder proposisjonen oppfølging av et anmodningsvedtak.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget