Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

A – Forslag til lovvedtak

Til forsida av dokumentet