Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

I Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 2190 om særavgifter for budsjettåret 2018 gjer ein følgjande endring i kapittelet Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70):

§ 1 til § 4 blir nytt romertall I.

Nytt romertall II skal lyde:

§ 1 første ledd skal lyde:

§ 1. Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,58 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,39 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

12,74 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

22,07 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,94 per volumprosent og liter

Øl fra små bryggerier med årlig produksjon under 500 000 liter øl

over 3,7 t.o.m 4,7

17,66 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig

18,76 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig

19,86 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig

20,97 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Til forsida av dokumentet