Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

B – Forslag til stortingsvedtak

Til forsida av dokumentet