St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Til innhaldsliste

Tilråing

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 28. november 2003 om embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet