St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Til innhaldsliste

3 Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Tabell 3.1 Fordeling på kvinner og menn

Område Tot. antall stillingar Tilsett - kvinner Tilsett - menn Tot. antall søkjarar Søkjarar - kvinner Søkjarar - menn
SMK 2 1 1
AAD 10 7 3 58 (26)** 16 (5) 42 (21)
BFD 3 2 1 48 (11) 15 (2) 33 (9)
FIN 11 6 5 13 4 9
FID 2 0 2 3 (2) 1 (1) 2 (1)
FD 72 4 68 268 10 258
HD 13 8 5 88 (7) 35 (2) 53 (5)
JD 109 40 69 976 (104) 314 (34) 662 (70)
KRD 10 4 6 43 (1) 11 32 (1)
KKD 6 3 3 24 (1) 7 17 (1)
LD 13 5 8 76 (11) 13 (3) 63 (8)
MD 3 1 2 2 1 1
NHD 8 5 3 38 (6) 15 (3) 23 (3)
OED 6 6 8 8
SD 5 2 3 85 (20) 29 (10) 56 (10)
SOS 3 2 1 37 (1) 18 19 (1)
UFD 5 2 3 77 (5) 25 (2) 52 (3)
UD 91 24 67 61 (5) 22 (4) 39 (1)

** Ikkje offentleg.

Til forsida av dokumentet