St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Til innhaldsliste

1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med fødselsår, embetseksamen og annan høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg.

a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor

a-1.001

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 29. november 2002:

Halvorsen, Gro, f. 1946, underdirektør

a-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 29. november 2002:

Henriksen, Henning, f. 1963, underdirektør

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

b-1. Embete m.m. i departementet

b-1.001

Avdelingsdirektør

Konstituert 5. juli 2002:

Nordaas, Ragnhild, underdirektør

Søkjarar:

Nordaas, Ragnhild, f. 1967, u.dir (c.j.1992)

b-1.002

Underdirektør*

Utnemnd 2. august 2002:

Reiersen, Marit Skaar, f. 1953, kst. underdirektør

b-1.003

Avdelingsdirektør

Utnemnd 20. desember 2002:

Wålengen, Odd, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Wålengen, Odd, f. 1951, sen.rådgj. (sos.øk. 1977)

b-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 7. februar 2003:

Munkebye, Henriette, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, adv. (c.j.1971)

Fossum, Gry, f. 1967, u.dir. (c.j.1993)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1954, adv. (c.j.1981)

Kristiansen, Lars Owe, f. 1969, rådgj. (c.j.1995)

Lie, Solfrid, f. 1949, sen.rådgj. (c.j.1999)

Munkebye, Henriette, f. 1951, avd.dir. (c.j.1975)

Nilsen, Per Vidar, f. 1966, spesialrådgj. (c.j.1993)

b-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 11. april 2003:

Ve, Sjur, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Ve, Sjur, f. 1966, sen.rådgj. (BI 1990)

b-1.006

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 6. juni 2003:

Nordaas, Ragnhild, f. 1967, kst. avdelingsdirektør

b-1.007

Avdelingsdirektør

Utnemnd 20. juni 2003:

Longva, Pål, prosjektmedarbeidar

Søkjarar:

Hoffmann, Eivind, f. 1944, seksjonssj. (c.oecon 1968)

Longva, Pål, f. 1968, prosj.arb. (dr.polit 2001)

Pedersen, Jan-Tore, f. 1951, forsker (mag.sosiol 1980)

Smestad, Egil, f. 1966, sen.kons. (BI)

Storrøsten, Marianne N., f. 1960, senrådgj. (BI 1986)

Torgersen, Arne Martin, f. 1966, seksjonssj. (c.oecon 1993)

Wright, Jan, f. 1950, selvst.nær.driv. (c.psyshol 1980)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

b-2. Fylkesmannsembete

b-2.001

Fylkesmann i Østfold

Utnemnd 7. februar 2003:

Lahnstein, Anne Enger, generalsekretær

Søkjarar:

Lahnstein, Anne Enger, f. 1949, gen.sekr. (sosionom 1975)

I tillegg:

5 søkjarar (2 kvinner - 3 menn)

b-3. Andre embete og stillingar

b-3.001

Arbeidsdirektør i Aetat

Tilsett 30. august 2002:

Stokke, Inger-Johanne, direktør

Søkjarar:

Aboagye, Ohene, f. 1956, fagsjef

Berg, Truls Asbjørn, f. 1952, bedriftsrådgj.

Reppen, Beata Ch., f. 1964, flyktningkons.

Steenor, Alice, f. 1951, adm.dir.

Stokke, Inger-Johanne, f. 1955, dir.

Taraldsen, Berluf, f. 1945, ambulanseleiar

Westhagen, Ivar, f. 1941, dir.

I tillegg:

8 søkjarar (2 kvinner - 6 menn)

b-3.002

Administrerande direktør i Statens Pensjonskasse

Tilsett 13. desember 2002:

Marchand, Gisele, administrerande direktør

Søkjarar:

Ingebretsen, Trond, f. 1967, adm.dir. (BI 1991)

Vodrup, Peter, adm.dir. f. 1962, (militær utd.)

Tunhøvd, Rune, f. 1961, dir. (HK1984)

Marchand, Gisele, f. 1959, adm.dir. (utanl.eks.)

Stang, Carl Fredrik Rydin, f. 1958, gründer-prosj.arb. (BI 1986)

Nordtømme, Thomas, f. 1956, partner (utanl.eks.)

Holmberg, Jan Erik, f. 1952, finansdir. (NHH 1972)

I tillegg:

12 søkjarar (1 kvinne - 11 menn)

Barne- og familiedepartementet

c-1. Embete m.m. i departementet

c-1.001

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 13. september 2002:

Vikøren, Kristin Berge, kst. ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Dahl, Bernt Olle, f. 1950, manager (BI 1990)

Gundersen, Bjørnar, f. 1965, avd.dir. (BI 1991)

Henriksen, Harald, f. 1948, avd.dir. (c.j.1996)

Hwang, Dag Flater, f. 1959, kons. (utanl.eks.)

Nordal, Y.Ayse B. f. 1953, sen.manager (NHH 1982)

Oftedal, Erik, f. 1961, manager (mag.art.1990)

Vikøren, Kristin Berge, f. 1963, kst. eksp.sj. (sos.øk.1988)

I tillegg:

7 søkjarar (2 kvinner - 5 menn)

c-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 27. september 2002:

Granly, Lars Audun, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Andersen, Lillian, f. 1960, avd.dir. (siv.øk.1987)

Andreassen, Nils Erik, f. 1953, øk.dir. (HA 1979)

Bakken, Hilde, sjefskons. f. 1968, (NHH 1992)

Bjørnå, Kirsten, IT.sjef f. 1945, (c.real.1972)

Granly, Lars Audun, f. 1964, kst. avd.dir. (c.oecon 1995)

Horneland, Egil, f. 1946, (aktuar 1973)

Jacobsen, Osmund, f. 1954, dir. (c.j.1983)

Karoliussen, Jonny, f. 1966, økonom (c.oecon 1992)

Lam, Robert Tuan, f. 1969, arkivsj. (siv.øk.1996)

Langgåt, Øystein, f. 1955, adm.sjef (BI 1983)

Mortensen, Jan Bjørn, f. (ikkje oppgitt) sen.rådgj. (c.mag)

Nordtveit, Kjersti Margrete, f. 1956, controller (NHH 1982)

Pedersen, Tore, f. 1961, adm.sj. (NHH 1993)

Qvarnstrøm, Per Bertil, f. 1960, sjølvst.nær.driv. (BI 1988)

Schmidt, Mette, f. 1966, kontorsj. (BI 1993)

Schultz, Øivind, f. 1965, avd. sjef (BI 2001)

Skaar, Magnus Ståle, f. 1968, rådgj. (BI 2001)

Storli, Ola H., f. 1956, prosj.arb. (HK 1990)

Vatn, Trond, f. 1949, øk.dir. (BI 1997)

Wiland, Bjørn, f. 1967, øk.sjef (c.mag. 1995)

Lykseth, Tor Ivar, f. 1964, progr.manager (c.mag. 1994)

I tillegg:

3 søkjarar (3 menn)

c-2. Andre embete og stillingar

c-2.001

Direktør i Barne-, ungdoms og familieforvaltninga

Tilsett 1. november 2002:

Aicher, Gro, direktør

Søkjarar:

Aicher, Gro, f. 1944 dir. (sosionom 1967)

Johansen, Hege, f. 1958, dir. (BI 1982)

Knudsen, Helen C., f. 1955, inst.sjef. (BI 2002)

Messel, Fredrik, f. 1960, avd.dir. (c.j.1988)

Nordby, Geir Kristian, f. 1969, kons. (c.mag.1993)

Smith, Pernille Pettersen, f. 1955, rådgj. (c.j.1980)

Ramstad, Alf-Inge, f. 1951, adm.sj. (BI 1997)

Smaaland, Kari S., f. 1950, prosj.leiar (lærarhøgsk.)

Øyri, Vibeke Bonne, f. 1948, barnevernleiar

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

Finansdepartementet

d-1. Embete m.m. i departementet

d-1.001

Avdelingsdirektør

Konstituert 5. juli 2002:

Hvideberg, Halvor, underdirektør

Søkjarar:

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, kontor-/øk.sj. (c.j.1983)

Larsen, Baste, f. 1972, Investment Manager (NHH 1996)

Hvideberg, Halvor, f. 1962, u.dir. (c.oecon 1989)

Humlebekk, Jack André, f. 1976, kons. (BI 2000)

d-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 16. august 2002.

Bødtker, Jorunn, underdirektør

Søkjarar:

Bødtker, Jorun, f. 1959, u.dir. (c.mag.1982)

d-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 4. oktober 2002:

Reite, Torun, f. 1965, kst. avdelingsdirektør

d-1.004

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 15. november 2002:

Baltzersen, Morten, f. 1960, kst. ekspedisjonssjef

d-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 22. november 2002:

Reine, Peter, underdirektør

Søkjarar:

Reine, Peter, f. 1970, u.dir. (NHH 1996)

d-1.006

Avdelingsdirektør

Konstituert 20. desember 2002:

Myklebust, Trude, underdirektør

Søkjarar:

Myklebust, Trude, f. 1969, u.dir. (c.j.)

d-1.007

Lovrådgjevar*

Utnemnd 7. februar 2003:

Erlingsen, Astrid, f. 1966, kst. lovrådgjevar

d-1.008

Ekspedisjonssjef

Framleis konstituert 7. mars 2003:

Bjerkedal, Nina, kst. ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Bjerkedal, Nina, f. 1954, kst. eksp.sj. (NHH 1975)

Fridstrøm, Lasse, f. 1956, avd.dir. (NHH 1973)

Ege, Andreas Tranby, f. 1978, (befalsk.1998)

Sjøtveit, Brynjulf Ø., f. 1957, (NHH 1981)

d-1.009

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 21. mars 2003:

Tveit, Yngvar, f. 1965, kst. avdelingsdirektør

d-1.010

Avdelingsdirektør

Utnemnd 21. mars 2003:

Heggenes, Heidi, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Heggenes, Heidi, f. 1967, avd.dir. (c.j.1990)

Dahl, Sjur Eigil, f. 1956, sen.rådgj. (c.j.1985)

d-1.011

Avdelingsdirektør*

Tilsett 27. juni 2003:

Skeie, Inge, f. 1957, kst. avdelingsdirektør

d-2. Embete m.m. i tolletaten

Ingen utnemningar i perioden.

d-3 Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Fiskeridepartementet

e-1. Embete m.m. i departementet

e-1.001

Underdirektør *

Utnemnd 28. mars 2003:

Schlytter, Esben, f. 1969, rådgjevar

e-2. Andre embete og stillingar

e-2.001

Fiskeridirektør

Tilsett 13. september 2002:

Gullestad, Peter, fiskeridirektør

Søkjarar:

Gullestad, Peter, f. 1948, fiskeridir. (c.oecon 1976)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

Forsvarsdepartementet

f-1. Embete m.m. i departementet

f-1.001

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 30. august 2002:

Lohne, Martin, f. 1952, kst. avdelingsdirektør

f-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 30. august 2002:

Olsen, Jan Asbjørn, f. 1959, kst. avdelingsdirektør

f-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 30. august 2002:

Selvaag, Dagfinn Christian, f. 1964, kst. avdelingsdirektør

f-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. august 2002

Klæboe, Kjersti, kst. underdirektør

Søkjarar:

Myhrengen, Hans, f. 1965, assisterande militærrådj.

Klæboe, Kjersti , f. 1964, kst. underdir.

Hurum, Anette G., f. 1957, ass. råd

f-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. august 2002

Støren, Harald W., kst. underdirektør

Søkjarar:

Støren, Harald W., f. 1960, kst. underdirektør

Myhrengen, Hans, f. 1965, ass. militærrådgj.

f-1.006

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 28. februar 2003

Christensen, Per, f. 1963, seniorrådgjevar

f-1.007

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 15. mai 2003

Bøe, Geir Olav, f. 1966, kst. avdelignsdirektør

f-1.008

Avdelingsdirektør

Utnemnd 15. mai 2003

Otterlei, Jonny Marton, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Engvig, Gunn, f. 1965, rådgjevar

Ørnholt, Trond, f. 1959

Otterlei, Jonny M., f. 1964, kst. avdelingsdirektør

Viken, Trine Lise, f. 1964

Dahl, Frode, f. 1975

Myhrengen, Hans, f. 1964, seniorrådgjevar

Mundal, Karl Einar, f. 1949

Vik, Hans Jacob, f. 1940, sjølvst.nær.driv.

Værnø, Klaus, f. 1964, seniorkonsulent

Roseth, Øyvind, f. 1963, manager

Cowan, Ingunn Bakkene, f. 1958

Selvaag, Dagfinn, f. 1964, avdelingsdirektør

Breivik, Jahn Åge, f. 1965, seniorrådgjevar

Henriksen, Svein, ass. dir.

Bergh, Johan, f. 1961, kommandørkaptein

f-1.009

Avdelingsdirektør

Utnemnd 15. mai 2003

Antila, Solveig, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Antila, Solveig, f. 1969, kst. avdelingsdirektør

Christensen, Per A., f. 1963, ressursråd

Hernes, Tor, f. 1957, seniorrådgjevar

Karlsson, Ørjan, f. 1970, rådgjevar

Lassen, Helene Marie, f. 1968, seniorrådgjevar

Myhrengen, Hans, f. 1964, seniorrådgjevar

Salte, Lars, f. 1949, underdirektør

f-1.010

Avdelingsdirektør

Utnemnd 15. mai 2003

Pharo, Per Fredrik Ilsaas, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Pharo, Per Fredrik Ilsaas, f. 1971, kst.avd.dir. (c.philol)

f-2. Embete m.m. i Forsvaret

f-2.001

Militær assistent, oberst

Utnemnd 5. juli 2002:

Granholt, Nils Petter, oberstløytnant

Søkjarar:

Granholt, Nils Petter, f. 1956, mellombels oberst

Hylin, Tor Douglas, f. 1956, oberstløytnant

Iversen, Ronny, f. 1956, kommandørkaptein

f-2.002

Generalmajor*

Utnemnd 30. august 2002:

Dalhaug, Arne Bård, f. 1954, brigader

f-2.003

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 5. juli 2002

Rygg, Per Egil, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Rygg, Per Egil

Søkjarar:

Rygg, Per Egil, f. 1959, oberstløytnant

Solli, Per Erik, f. 1961, oberstløytnant

f-2.004

Adjutant, Sjøforsvaret, H. M. Kongen*

Beordra 5. juli 2002:

Bodal, Per Hermann, f. 1965, orlogskaptein

f-2.005

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 5. juli 2002:

Gundersen, Stein Magnar, oberstløytnant, mellombels oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Gundersen, Stein Magnar

Søkjarar:

Gundersen, Stein Magnar, f. 1949, oberstløytnant

Hagtvedt, Arne Olav, f. 1948, oberstløytnant

Isachsen, Knut, f. 1948, oberstløytnant

Forberg, Helge Arne, f. 1957, oberstløytnant

Løken, Lars, f. 1950, oberstløytnant

Melby, Nils Thorkild, f. 1947, oberstløytnant

Sparr, Karl Johan, f. 1946, oberstløytnant

Stoltenberg, Arnfinn, f. 1943, oberstløytnant

Øen, Tor Olav, f. 1953, oberstløytnant

f-2.006

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 5. juli 2002:

Natvig, Elisabeth, kommandør

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Natvig, Elisabeth

Søkjarar:

Natvig, Elisabeth, f. 1960, kommandør

Malde, Dag, f. 1945, oberst

Sørvåg, Sverre, f. 1957, oberst

f-2.007

Oberst, Luftforsvaret*

Beordra 5. juli 2003:

Svendsen, Jon Rikter, f. 1956, oberst

f-2.008

Oberst, Artilleriet

Utnemnd 2. august 2002:

Bjønnes, Tore Huser, oberstløytnant, mellombels oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Huser Bjønnes, Tore

Søkjarar:

Hanheide, Nils, f. 1948, oberst

Bjønnes, Tore Huser, f. 1948, oberstløytnant/mellombels oberst

Dammen, Øyvind, f. 1953, oberstløytnant

Grøttheim, Roy Corrin, f. 1955, oberstløytnant

f-2.009

Oberst, Hærens sanitet*

Utnemnd 2. august 2002:

Lysenstøen, Thor Arne, f. 1953, oberstløytnant, mellombels oberst

f-2.010

Oberst, Infanteriet*

Utnemnd 2. august 2002:

Grøttheim, Roy Corrin, f.1955, oberstløytnant

f-2.011

Oberst, artilleriet

Utnemnd 2. august 2002:

Øen, Tor Olav, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Øen, Tor Olav

Søkjarar:

Øen, Tor Olav, f. 1953, oberstløytnant

Mo, Morten f. 1958, oberstløytnant

Drivenes, Knut Olav, f. 1958, oberstløytnant

Ruderaas, Svein, f. 1954, oberstløytnant

Johnsen, Einar, f. 1956, oberstløytnant

Lund, Arnt Ståle, f. 1951, oberstløytnant

Mo, Morten, f. 1958, oberstløytant

Seierstad, Knut Are, f. 1959

f-2.012

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 2. august 2002:

Gustafsson, Tore, kommandørkaptein

Søkjarar:

Gustafsson, Tore, f. 1955, kommandørkaptein

f-2.013

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 2. august 2002:

Helseth, Hans Christian, kommandørkaptein

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Helseth, Hans Christian

Søkjarar:

Flesland, Hallvard, f. 1959, kommandørkaptein

Helseth, Hans Christian, f. 1958, kommandørkaptein

Irgens, Christian, f. 1956, kommandørkaptein

Jæger, Bjørn Harald, f. 1957, kommandørkaptein

Karlsen, Ole Kristian, f. 1954, kommandørkaptein

Smith-Sivertsen, Hans Christian, f. 1956, kommandørkaptein

Stubberud, Tore Aasmund, f. 1958, kommandørkaptein

f-2.014

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 2. august 2002:

Nyhus, John Kenneth, kommandørkaptein

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Nyhus, John Kenneth

Søkjarar:

Nyhus, John Kenneth, f. 1954, kommandørkaptein

Haave, Ivar, f. 1954, oberstløytnant/mellombels oberst

Dahl, Jan Ole, f. 1954, oberstløytnant

Hafsøe, Ragnar, f. 1953, oberstløytnant

Hammershaug, Einar Martinus, f. 1953, oberstløytnant

Syversen, Jens Henrik, f. 1956, oberstløytnant

f-2.015

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 2. august 2002:

Alfheim, Pål Bjørnar, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Alfheim, Pål Bjørnar

Søkjarar:

Sandnes, Helge Olav, f. 1945, oberstløytnant/mellombels oberst

Alfheim, Pål Bjørnar, f. 1964, oberstløytnant

Guttormsen, Tom Georg, f. 1960, oberstløytnant

Horn, Svein Erik, f. 1948, oberstløytnant

Kristiansen, Nils Olav, f. 1945, oberstløytnant

Rygg, Per Egil, f. 1959, oberstløytnant

Valestrand, Eivind, f. 1953, oberstløytnant

Wehn, Arild Erling, f. 1943, oberstløytnant

f-2.016

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 2. august 2002:

Lunde, Morten Haga, oberstløytnant

Søkjarar:

Lunde, Morten Haga, f. 1960, oberstløytnant

f-2.017

Oberst, Luftforsvaret*

Utnemnd 30. august 2002:

Sandnes, Helge Olav, f. 1945, oberstløytnant

f-2.018

Oberst, Hærens samband

Utnemnd 6. desember 2002:

Haugen, Per Jonny, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Haugen, Per Johnny

Søkjarar:

Haugen, Per Johnny, f. 1953, oberstløytnant

Andersson, Tore, f. 1960, kommandørkaptein

Petersen, Georg, f. 1957, kommandørkaptein

Olaussen, Svein Morten, f. 1952, oberstløytnant

f-2.019

Flaggkommandør, sjøforsvaret

Utnemnd 6. desember 2002:

Jacobsen, Morten, kommandør

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Jacobsen, Morten

Søkjarar:

Jacobsen, Morten, f. 1955, kommandør

Jensen, Jens Jørgen, f. 1948, flaggkommandør

Eriksen, Stein Ivar, f. 1948, brigader

Adriansen, Kurt Gøran, f. 1953, oberst

Bergene, Øyvind, f. 1949, oberst

Rikter, Jon Svendsen, f. 1956, oberst

f-2.020

Generalmajor, Hæren*

Beordra 6. desember 2002:

Sølvberg, Lars Johan, f. 1952, generalmajor

f-2.021

Generalløytnant, Sjef for fellesoperativt hovudkvarter*

Beordra 6. desember 2002:

Skiaker, Thorstein, f. 1947, generalløytnant

f-2.022

Generalmajor, Luftforsvaret*

Utnemnd 13. desember 2002:

Myraune, Lars, f. 1944, brigader

f-2.023

Generalmajor, Hæren og som sjef for 6. divisjon og 6. divisjonskommando*

Utnemnd og beordra 13. desember 2002:

Grandhagen, Kjell, f. 1954, brigader

f-2.024

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 10. januar 2003:

Guttormsen, Tom Georg, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Guttormsen, Tom Georg

Søkjarar:

Guttormsen, Tom Georg, f. 1960, oberstløytnant

Flostrand, Helge Hind, f. 1954, kommandørkaptein

Færavaag, Frode Vincent, f. 1957, kommandørkaptein

Rio, Ove, f. 1958, kommandørkaptein

Snåsøy, Svenn Hugo, f. 1954, kommandørkaptein

Kjos, Torgeir, f. 1954, oberstløytnant

Lund, Arnt Ståle, f. 1951, oberstløytnant

Smellror, Tom Erling, f. 1957, oberstløytnant

Thun, Bjørn Arild, f. 1947, oberstløytnant

f-2.025

Oberst, Hærens samband

Utnemnd 10. januar 2003:

Movik, Kurt Evan, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Movik, Kurt Evan

Søkjarar:

Movik, Kurt Evan, f. 1948, oberstløytnant

Andersson, Tore, f. 1960, kommandørkaptein

Dahlberg, Fred-Eddy Johan, f. 1953, kommandørkaptein

Skorstad, Geir Olav, f. 1957, kommandørkaptein

Stellander, Pål, f. 1946, kommandørkaptein

Haugen, Per Johnny, f. 1953, oberstløytnant/mellombels oberst

Movik, Kurt Evan, f. 1948, oberstløytnant

Olaussen, Svein Morten, f. 1952, oberstløytnant

f-2.026

Brigader, Hærens intendantur

Utnemnd 10. januar 2003:

Thorsen, Jens-Thorleif, oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Thorsen, Jens-Thorleif

Søkjarar:

Adriansen, Kurt Gøran, f. 1953, oberst

Falck, Vidar, f. 1947, oberst

Nygaard, Per Victor, f. 1955, oberst

Sundseth, Roar, f. 1954, oberst

Thorsen, Jens-Thorleif, f. 1955, oberst

f-2.027

Brigader, Luftforsvaret

Utnemnd 17. januar 2003:

Hannestad, Finn Kristian, oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Hannestad, Finn Kristian

Søkjarar:

Hannestad, Finn Kristian, f.1961, oberst

Sundseth, Roar, f. 1954, oberst

Skram, Arild Inge, f. 1956

f-2.028

Kontreadmiral, Sjøforsvaret, Sjef Landsdelskommando Nord*

Utnemnd 21. mars 2003:

Berggrav, Jørgen, f. 1953, flaggkommandør

f-2.029

Generalmajor, Hæren*

Utnemnd 21. mars 2003:

Johansen, Egil, f. 1950, brigader

f-2.030

Kontreadmiral, Generalinspektør for Sjøforsvaret*

Beordra 21. mars 2003:

Finseth, Jan Eirik, f. 1956, kontreadmiral

f-2.031

Generalløytnant, Sjef for Forsvarsstaben*

Beordra 21. mars 2003:

Hansen, Svein Ivar, f.1946, generalløytnant

f-2.032

Generalløytnant*

Utnemnd 21.mars 2003

Diesen, Sverre, f. 1949, generalmajor

f-2.033

Kontreadmiral*

Beordra 21. mars 2003

Reksten, Jan, f. 1949, kontreadmiral

f-2.034

Brigader, Luftforsvaret*

Utnemnd og beordra 21. mars 2003:

Karlsen, Trond Ragnarssøn, f. 1958, oberst

f-2.035

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 4. april 2003:

Kierulf, Erik Hofft, kommandørkaptein

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Kierulf, Erik Hofft

Søkjarar:

Buø, Jørn, f. 1960, mellombels brigader/oberstløytnant

Kierulf, Erik Hofft, f. 1954, kommandørkaptein

Marstad, John Eivind, f. 1957, kommandørkaptein

Davidsen, Eirik, f. 1952, oberstløytnant

Lund, Arnt Ståle, f.1951, oberstløytnant

Nyberget, Terje Viktor, f. 1953, oberstløytnant

Smith, Hanna Aslaug, f. 1950, oberstløytnant

f-2.036

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 4. april 2003:

Opedal, Per Sverre, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Opedal, Per Sverre

Søkjarar:

Marstad, John Eivind, f. 1957, kommandørkaptein

Lilletvedt, Tom Egil, f. 1957, kommandørkaptein

Janssen, Sven, f. 1959, oberstløytnant

Kirkerud, Per, f. 1950, oberstløytnant

Lund, Arnt Ståle, f. 1951, oberstløytnant

Nyberget, Terje Viktor, f. 1953, oberstløytnant

Opedal, Per Sverre, f. 1956, oberstløytnant

Ryste, Jon Peder, f. 1956, oberstløytnant

f-2.037

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 4. april 2003:

Gillebo, Geir, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Gillebo, Geir

Søkjarar:

Gillebo, Geir, f. 1957, oberstløytnant

Amundsveen, Trond, f. 1948, oberstløytnant

Mikkelsen, Jan Erik, f. 1960, oberstløytnant

f-2.038

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 4. april 2003:

Gulseth, Erik Arff, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Gulseth, Erik Arff

Søkjarar:

Lie, Hans Magnus, f. 1944, oberst

Rygg, Per Egil, f. 1959, oberst

Gulseth, Erik Arff, f. 1956, oberstløytnant

Solli, Per Erik, f. 1961, mellombels oberst/

oberstløytnant

Asak, Ole Sverre, f. 1958, oberstløytnant

Fjell, Trond Arve, f. 1956, oberstløytnant

Torsteinson, Terje, f. 1955, oberstløytnant

f-2.039

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 4. april 2003:

Jørgensen, Aage, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Jørgensen, Aage

Søkjarar:

Gulseth, Erik Arff, f. 1956, oberstløytnant

Halvorsen, Steinar, f. 1951, oberstløytnant

Jørgensen, Aage, f. 1960, oberstløytnant

Asak, Ole Sverre, f. 1958, oberstløytnant

Fjell, Trond Arve, f. 1956, oberstløytnant

Mikkelsen, Jan Erik, f. 1960, oberstløytnant

Torsteinson, Terje, f. 1955, oberstløytnant

f-2.040

Oberst, Hærens samband

Utnemnd 4. april 2003:

Ødegaard, Jan Christian, oberstløytnant

Søkjarar:

Ødegaard, Jan Christian, f. 1960, oberstløytnant

f-2.041

Oberst, Ingeniørvåpenet

Utnemnd 4. april 2003:

Lundesgaard, Anders, oberstløytnant/mellombels oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Lundesgaard, Anders

Søkjarar:

Lundesgaard, Anders, f. 1956, oberstløytnant/

mellombels oberst

Enger, Svein Åge, f. 1951, oberstløytnant

f-2.042

Flaggkommandør*

Utnemnd 11. april 2003

Grønningsæter, Arne Morten, f. 1959, kommandør

f-2.043

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 11. april 2003:

Moe, Ingard, oberstløytnant

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Moe, Ingard

Søkjarar:

Kilen, Øystein, f. 1951, oberstløytnant

Lindbøl, Jørn, f. 1952, oberstløytnant

Mikkelsen, Jan Erik, f. 1960, oberstløytnant

Moe, Ingard, f. 1962, oberstløytnant

Rydningen, Ketil Sverre, f. 1958, oberstløytnant

f-2.044

Oberst, Artilleriet

Utnemnd 11. april 2003:

Skjærpe, Arne, oberstløytnant/mellombels oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Skjærpe, Arne

Søkjarar:

Skjærpe, Arne, f. 1958, oberstløytnant/mellombels oberst

Nygaard, Per Victor, f. 1955, oberst

f-2.045

Oberst, Ingeniørvåpenet

Utnemnd 11. april 2003:

Moen, Thor Helge, oberstløytnant/mellombels oberst

Søkjarar:

Moen, Thor Helge, f. 1958, oberstløytnant/

mellombels oberst

f-2.046

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 11. april 2003:

Drivenes, Knut Olav, oberstløytnant/mellombels oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Drivenes, Knut Olav

Søkjarar:

Drivenes, Knut Olav, f.1958, oberstløytnant/

mellombels oberst

Nyberget, Terje Victor, f. 1953, oberstløytnant

f-2.047

Brigader, Sjef vernepliktsverket

Utnemnd 11. april 2003:

Strømnes, Per, oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

Strømnes, Per

Søkjarar:

Druglimo, Arne, f. 1950, oberst

Holter, Kai Ole, f. 1950, oberst

Strømnes, Per, f. 1956, oberst

f-2.048

Brigader, Infanteriet*

Utnemnd 11. april 2003:

Lilland, Jon Berge, f. 1953, oberst

f-2.049

Generalmajor, kommandør for landstridskreftene ved fellesoperativt hovedkvarter*

Utnemnd 11. april 2003:

Sunde, Harald, f. 1954, brigader

f-2.050

Oberst

Utnemnd 6. mai 2003

Bjerk, Rolf Erik, oberstløytnant/mellombels oberst

Søkjarar:

Bjerk, Rolf Erik, f. 1959, oberstløytnant/

mellombels oberst

Haugen, Per Johnny, f. 1953, oberst

Haave, Ivar, f. 1954, oberstløytnant

Iversen, Ronny, f. 1956, kommandørkaptein

Nedregård, Bjørn Tore, f. 1956, oberstløytnant

Christensen, Øivind O., f. 1960, oberstløytnant

Marstad, John E., f. 1957, kommandørkaptein

Skorstad, Geir Olav, f. 1957, kommandørkaptein

f-2.051

Brigader, Hærens samband

Utnemnd 15. mai 2003

Sundseth, Roar, oberst

Søkjarar:

Sundseth, Roar, f. 1954, oberst

Brekke, Per Kristen, f. 1957, kommandørkaptein/ mellombels kommandør

Abelsen, Roy, f.1959, oberstløytnant

Mikkelsen, Jan-Erik, f. 1960, oberstløytnant

Kilen, Øystein, f. 1951, oberstløytnant

Gustavson, Erik, f. 1959, oberst

f-2.052

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 15. mai 2003

Røksund, Arne, kommandør

Søkjarar:

Røksund, Arne, f.1959, kommandør

Unhjem, Dagfinn, f. 1954, oberstløytnant

Brinck-Johnsen, Jørn E., f. 1950, kommandørkaptein

Grøttheim, Roy C., f. 1955, oberst

Kirkerud, Per, f. 1950, oberstløytnant

Davidsen, Eirik, f. 1952, oberstløytnant

Smith, Hanna A., f. 1950, oberstløytnant

Marstad, John E., f. 1957, kommandørkaptein

Aulie, Lars Arne, f. 1956, kommandørkaptein

Drangsholt, Tor Eirik A., f. 1953, oberstløytnant

Grønhaug, Bendik, f. 1959, oberstløytnant

Løken, Lars, f. 1950, oberstløytnant

Skorstad, Geir Olav, f. 1957, kommandørkaptein

f-2.053

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 15. mai 2003

Solberg, Bjørn Tore, oberstløytnant

Søkjarar:

Brekke, Per Kristen, f. 1957, kommandørkaptein/mellombels kommandør

Buø, Jørn, f. 1960, kommandørkaptein/mellombels kommandør

Abelsen, Roy, f. 1959, oberstløytnant

Bruun-Hanssen, Haakon, f. 1960, kommandørkaptein

Petersen, Georg, f. 1957, kommandørkaptein

Svartefoss, Per N., f. 1955, kommandørkaptein

Larsen, Øyvin, f. 1957, kommandør

Lyster, Inge A., f. 1946, oberstløytnant

Laugerud, Roar, f. 1955, oberstløytnant

Volden, Per Anders, f. 1958, oberstløytnant

Flostrand, Helge H., f. 1954, kommandørkaptein

Myrseth, Geir Agnar, f. 1955, kommandørkaptein

Nedregård, Bjørn Tore, f. 1956, oberstløytnant

Marstad, John E., f. 1957, kommandørkaptein

Smith-Sivertsen, Hans Chr., f. 1956, kommandørkaptein

Solberg, Bjørn Tore, f. 1958, oberstløytnant

Håkonsen, Harald, f. 1954, kommandør

f-2.054

Oberst, Artilleriet

Utnemnd 15. mai 2003

Hylin, Tor Douglass, oberstløytnant

Søkjarar:

Hylin, Tor Douglass, f. 1956, oberstløytnant

Brekke, Per Kristen, f. 1957, kommandørkaptein/mellombels kommandør

Lolland, Helge, f. 1959, oberstløytnant

Stoltenberg, Arnfinn, f. 1944, oberstløytnant

Abelsen, Roy, f. 1959, oberstløytnant

Mikkelsen, Jan-Erik, f. 1960, oberstløytnant

Irgens, Christian, f. 1956, kommandørkaptein

Laugerud, Roar, f. 1955, oberstløytnant

Volden, Per-Anders, f. 1958, oberstløytnant

Bastiansen, Atle, f. 1961, oberstløytnant

Iversen, Ronny, f. 1956, kommandørkaptein

Myrseth, Geir Agnar, f. 1955, kommandørkaptein

Kjos, Torgeir, f. 1954, oberstløytnant

Smith-Sivertsen, Hans Chr., f. 1956, kommandørkaptein

Fossum, Ulf Morten, f. 1959, kommandørkaptein

Mikkelsen, Jan-Erik, f. 1960, oberstløytnant

Kilen, Øystein, f. 1951, oberstløytnant

f-2.055

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 15. mai 2003

Henriksen, Errol Odvar Peder, oberstløytnant

Søkjarar:

Henriksen, Errol Odvar Peder, f. 1954, oberstløytnant

Haugen, Per Johnny, f. 1953, oberst

Forberg, Helge Arne, f. 1957, oberstløytnant

Petersen, Georg, f. 1957, kommandørkaptein

Teigum, Torgeir D., f. 1951, oberst

Dehli, Per, f. 1963, oberstløytnant

Faret, Jon, f. 1956, oberst

Sørensen, Jens Peter, f. 1955, oberstløytnant

Stein, Rolf Magne, f. 1952, oberstløytnant

Meeg, Espen, f. 1958, oberstløytnant

Fjellbirkeland, Helge, f. 1954, oberstløytnant

Christensen, Øivind O., f. 1960, oberstløytnant

Marstad, John E., f. 1957, kommandørkaptein

Solberg, Bjørn Tore, f. 1958, oberstløytnant

f-2.056

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 15. mai 2003

Bastiansen, Atle, oberstløytnant

Søkjarar:

Bastiansen, Atle, f. 1961, oberstløytnant

Petersen, Georg, f. 1957, kommandørkaptein

Herland, Hans Kristian, f. 1960, kommandørkaptein/mellombels kommandør

Laugerud, Roar, f. 1955, oberstløytnant

Flostrand, Helge H., f. 1954, kommandørkaptein

Iversen, Ronny, f. 1956 kommandørkaptein

Five, Per Arne, f. 1958, oberst

Nedregård, Bjørn Tore, f. 1956, oberstløytnant

Marstad, John E., f. 1957, kommandørkaptein

Smith-Sivertsen, Hans Chr., f. 1956, kommandørkaptein

Olaussen, Gunnar, f. 1949, oberstløytnant

Saunes, Lars, f. 1959, kommandør

Mathisen, Roger, f. 1957, kommandørkaptein

Buø, Jørn, f. 1960, kommandørkaptein/mellombels kommandør

f-2.057

Oberst, Feltprestkorpset

Utnemnd 6. juni 2003:

Svilosen, Arne, oberstløytnant

Søkjarar:

Svilosen, Arne, f. 1948, oberstløytnant

Kirkevold, Reidar Adelsten, f. 1955, major

Michelsen, Leif Tore, f. 1955, orlogskaptein

f-2.058

Brigader, Sjef for adjutantstaben hos H M Kongen*

Beordra 6. juni 2003 :

Husebø, Ulf Erik, f. 1948, brigader

f-2.059

Major, Adjutant frå Luftforsvaret hos H M Kongen*

Beordra 13. juni 2003:

Ågren, Terje, f. 1969, major

f-2.060

Direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet*

Tilsett 20. juni 2003:

Larsen, Jan Erik, f. 1940, mellombels direktør

f-2.061

Administrerande direktør, Forsvarsbygg*

Tilsett 20.juni 2003:

Rohn, Helge, f. 1947, sivilingeniør

f-2.062

Generalmajor, Generalinspektør for Heimevernet

Utnemnd 20. juni 2003:

Brovold, Bernt Iver Ferdinand, brigader

Søkjarar:

Anda, Geir, f. 1954, brigader

Brovold, Bernt Iver Ferdinand, f. 1954, brigader

Hellstrøm, Sigurd, f. 1945, brigader

Hustvedt, Arne, f. 1952, brigader

Lundberg, Gunnar, f. 1945, brigader

Helsedepartementet

g-1. Embete m.m. i departementet

g-1.001

Underdirektør*

Utnemnd 5. juli 2002:

Berg, Jan, f. 1964, byråsjef

g-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 21. februar 2003:

Høymork, Ingrid Slettum, underdirektør

Søkjarar:

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, kontor- øk.sj. (c.j. 1983)

Salamonsen, Anne Katrine, f. 1962, rådgj. (høgsk.kand.)

Jensen, Tor Arne, f. 1950,

Mikkelborg, Lars J., f. 1969, pers.sj. (c.j.)

Jønni, Hege Kelm, f. 1969, seksjonssj. (dipl.øk.)

Hestmark, Sturla, f. 1956, seksjonsj. (c.j.)

Høymork, Ingrid Slettum, f. 1944, u.dir.

Hoel, Hilde E., f. 1963, sen.rådgj. (c.j.)

Olsen, Gunn Indrehus, sj.kons. (siv.øk.)

Sand, Nina, f. 1962, øk.sj. (siv.øk.)

Fjelde, John Magne, f. 1954, avd.dir.

Sethil, Sidsel Gro, f. 1945, avd.dir. (c.mag.)

Berg, Lillebeth, f. 1956, seksjonssj. (c.agric.)

Fosse, Tore, adm.sj.

Olaussen, Immanuek, f. 1946, sj.kons. (c.j.)

Hansen, Alf Martin, f. 1951, rev.sj. (c.j.)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

g-1.003

Avdelingsdirektør

Konstituert 21. februar 2003:

Røren, Sveinung, rådgjevar

Søkjarar:

Christiansen, Ottar T., f. 1943, amb.råd. (c.med.)

Randmæl, Morten, f. 1966, u.dir. (c.j.)

Røren, Sveinung, f. 1964, rådgj. (c.oecon 1992)

g-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 7. mars 2003:

Teisberg, Tale, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Eek, Jan Rune, f. 1951, (M.Sc. 1982)

Carlsen, Kai Johnny, f. 1957, (ing.høgsk.)

Lundevall, Svein, f. 1944, sjølvst.kons. (c.polit.)

Pedersen, Bjørn, f. 1945, rådgj. (c.j.)

Hoel, Hilde E., f. 1963, senrådgj. (c.j.)

Ødegaard, Tor Martin, f. 1949, adm.dir. (c.mag.)

Berg, Lillebeth, f. 1956, seksjonssj. (c.agric.)

Fosse, Tore, adm.sj. (bed.øk.)

Arntzen, Eystein, f. 1946, avd.l. (mag.sosiol.)

Birkeland, Torhild F., f. 1953, leiar

Bruvik, Einar, dir. (dipl.øk.)

Fjelde, John Magne, f. 1954, avd.dir.

Andreassen, John-Erik, 1955, finansdir. (siv.øk.)

Mæland, Barbro Maria, f. 1970, prosjektl. (c.mag.)

Mikkelsen, Lars Normann, f. 1959, revisjonssj. (mag.sosiol.)

Helgesen, Odd, f. 1950, kons. (siv.øk.)

Laskerud, Else-Marit, f. 1950, fagdir. (dipl.øk.)

Mobråten, Wenche, f. 1955, avd.l. (c.psycol.)

Øverdal, Knut, f. 1961, fagsj. (c.polit)

Bretzeg, Cathrin, f. 1965, prosj.l. (siv.øk. 1994)

Carlsen, Øysten,

Grotle, Anders P., f. 1948, kons. (c.polit.)

Steinhaug, Pål, f. 1953, seksjonssj.

Sveen, Morten, f. 1959, avd.sj. (c.polit.)

Groven, Bjørn, f. 1965, forsker (vet.)

Grøttan, Nina, f. 1959, avd.dir.

Lange, Berit, f. 1945, politisk rådgj. (c.j.)

Knutsen, Kjell Arne, f. 1960, sjefskons. (c.polit.)

Nesse, Sølvi, f. 1958, kontorsj.

Mellembakken, Jan, f. 1954, ass.lege (c.med.)

Kolle, Kari, f. 1965, sen.kons. (dipl.øk.)

Teisberg, Tale, f. 1968, sen.rådgj. (c.polit.1994)

I tillegg:

3 søkjarar (1 kvinne - 2 menn)

g-1.005

Underdirektør

Utnemnd 4. april 2003:

Johansen, Hege, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Goth, Ursula-Georgine, f. 1962, sen.rådgj. (siv.øk. 1992)

Lie, Marit, f. 1964, rådgj. (c.polit 1997)

Johansen, Hege, f. 1966, senrådgj. (c.j. 1993)

Andersen, Else Janne B., f. 1964, f.kons. (c.polit. 1993)

Østtveit, Lars Tore, f. 1953, rådgj. (c.polit. 1991)

g-1.006

Underdirektør

Utnemnd 4. april 2003:

Lund, Jon Georg, kontorsjef

Søkjarar:

Goth, Ursula-Georgine, f. 1962, sen.rådgj. (siv.øk.)

Fuglset, Bernt Skram, f. 1961, adm.sjef (dipl.øk.)

Smith, Harald, f. 1959, (siv.øk.)

Krebs, Mikkel Georg, f. 1972, nestl. (høgsk.)

Lund, Jon Georg, f. 1964, kontorsj. (c.polit.)

Granerud, Bjørn, f. 1955, sjølvst.kons. (siv.øk.)

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, øk.sj. (c.j. 1983)

Gamlem, Carl R., f. 1953, u.dir. (befalsk.)

Østtveit, Lars Tore, 1953, rådgj. (c.polit. 1991)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

g-1.007

Underdirektør

Konstituert 4. april 2003:

Nilstad, Inger Mette, rådgjevar

Søkjarar:

Batalden, Cecilie Mo, f. 1964, rådgj. (siv.øk. 1989)

Nilstad, Inger Mette, f. 1968, rådgj. (sos.øk. 1993)

g-1.008

Underdirektør*

Utnemnd 11. april 2003:

Storesund, Bjørg, f. 1952, seniorrådgjevar

g-1.009

Avdelingsdirektør*

Konstituert 15. mai 2003:

Drange, Heidi, f. 1958, underdirektør

g-2. Andre embete og stillingar

g-2.001

Fylkeslege, Nord-Trøndelag

Utnemnd 13. september 2002:

Kverkild, Marit Dypdal, kommunelege

Søkjarar:

Kverkild, Marit Dypdal, f. 1963, kst. overlege (c.med. 1990)

g-2.002

Direktør, Pasientskadenemndas sekretariat

Tilsett 6. desember 2002:

Johnsen, Rose-Marie, avdelingssjef

Søkjarar:

Brynildsen, Claus, f. 1955, tingrettsdommar (c.j. 1983)

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, kst. tingsrettsdommar (c.j. 1971)

Flatabø, Per, f. 1948, (c.j. 1977)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1954, advokat (c.j. 1981)

Ingebrigtsen, Laila, f. 1952, jur.sj. (c.j. 1978)

Johnsen, Rose-Marie, f. 1964, avd.sj. (c.j. 1991)

Nadheim, Yngve, f. 1961, sjølvst.nær.driv. (c.j. 1988)

Ulvin, Åse, f. 1960, u.dir. (c.j. 1984)

g-2.003

Assisterande direktør, Statens helsetilsyn*

Utnemnd 20. desember 2002:

Braut, Geir Sverre, f. 1955, kst. ass. helsedirektør

g-2.004

Fylkeslege, Oslo og Akershus

Utnemnd 27. juni 2003:

Schou, Petter, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Ro, Hans Frogh, f. 1956, overlege (c.med. 1983)

Schou, Petter, f. 1948, avd.dir. (c.med. 1975)

Smith, Anders, f. 1946, fylkeslege (c.med. 1972)

Teslo, Irene, f. 1962, overlege (c.med. 1992)

Worren, Helge, f. 1947, fung.fylkeslege (c.med. 1976)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

Justis- og politidepartementet

h-1. Embete m.m. i departementet

h-1.001

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 16. august 2002.

Bugge, Karin Margrethe, f. 1962, kst. ekspedisjonssjef

h-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 16. august 2002:

Rønning, Gjermund, f. 1968, kst. avdelingsdirektør

h-1.003

Lovrådgjevar

Utnemnd 16. august 2002:

Sivertsen, Eyvin, kst. lovrådgjevar

Søkjarar:

Løvold, Vibeke I., f. 1972, rådgj. (c.j.1997: L)

Aspelund, Bjørn O., f. 1970, adv.fullm. (c.j.1997:L)

Olebakken, Ingeborg B. Holtskog, f. 1971, rådgj. (c.j.1995:L)

Sivertsen, Eyvin, f. 1971, rådgj. (c.j.1997:L)

h-1.004

Lovrådgjevar

Utnemnd 16. august 2002:

Olebakken, Ingeborg Birgitte Holtskog, rådgjevar

Søkjarar:

Sjå h-1.003

h-1.005

Lovrådgjevar

Konstituert 16. august 2002:

Løvold, Vibeke Irene, rådgjevar

Søkjarar:

Sjå h-1.003

h-1.006

Avdelingsdirektør

Konstituert 1. november 2002.:

Bettum, Thomas, underdirektør

Søkjarar:

Skaar, Magnus Ståle, f. 1969, rådgj. (siv.øk.1992)

Bettum, Thomas, f. 1969, u.dir. (dipl.øk. 1992)

h-1.007

Lovrådgjevar

Konstituert 29. november 2002:

Bull, Steingrim, lagdommar

Søkjarar:

Bull, Steingrim, f. 1948, lagdommar (c.j.1973:L)

Lenth, Guri, f. 1964, jur. utgreiar(c.j.1991:L)

h-1.008

Lovrådgjevar

Utnemnd 17. januar 2003:

Jarslett, Egil, advokat

Søkjarar:

Øyen, Ørnulf, f. 1971, pol.adjutant/-adv. (c.j.1997:L)

Halvorsen jr, Bernhard., f. 1948, adv. (c.j.2002)

Jarslett, Egil, f. 1971, adv. (c.j.1997:L)

Lorentzen, Lisa Vogt, f. 1974, adv.fullm. (c.j.2002)

Petterson, Hege Ajer, f. 1976, (c.j.2002)

h-1.009

Lovrådgjevar

Konstituert 7. februar 2003:

Myhrer, Tor-Geir, førstestatsadvokat

Søkjarar:

Sælør, Maria Collett, f. 1960, kst. pol.meister (c.j.1985:L)

Myhrer, Tor-Geir, f. 1952, førstestatsadv. (dr.jur. 2000)

h-1.010

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 11. april 2003:

Askholt, Kjerstin, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Soleim, Elisabeth, f. 1968, kons. (c.j.1994)

Owe, Stein, f. 1952, adv. (c.j.1979)

Brodtkorb, Anne, f. 1951, u.dir. (c.j.1982)

Askholt, Kjerstin, 1963, avd.dir. (c.j.1988)

Vasaasen, Jan-Henrik, f. 1951, øk.sjef (mba. 1994)

Brunsell, Tom, f. 1951, avd.dir. (c.j.1974)

Skjold, Rune, f. 1975, styreleiar (c.j. 2000)

Hansen, Rune Bård, f. 1958, førstestatsadv. (c.j.1985)

Fikkan, Anne, f. 1952, dir. (c.mag. 1976)

I tillegg:

2 søkjarar (2 kvinner)

h-1.011

Avdelingsdirektør

Konstituert 27. juni 2003:

Aarvaag, Inger Stokke, rådgjevar

Søkjarar:

Skjold, Rune, f. 1975, politifullm. (c.j.2000)

Vaagland, John, f. 1949, sen.rådgj. (HK 1975)

Avløyp, Hilde Gunn, f. 1964, forhandl.leiar (c.j.1996)

Olebakken, Ingeborg Holtskog, f. 1970, lovrådgjevar (c.j.1995)

Aarvaag, Inger Stokke, f. 1967, rådgj. (c.j.1993)

Fløgum, Asgeir Vågan, f. 1976, trygdesj. (c.j.2001)

Zitzlau, Audun Aasebø, f. 1950, politiinsp. (c.mag 2000)

Hagedal, Morten S., f. 1966, prosj.leiar (c.j.1991)

Rosenberg, Stein Paul, f. 1961, rådgj. (c.mag. 1987)

I tillegg:

1 søkjar (1 kvinne)

h-2. Dommar- og påtaleembete m.m.

h-2.001

Tingrettsdommar ved Nedre Telemark tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Søvde, Ole Gustav, fylkesmenmdsleiar

Søkjarar:

Prestrud, Arne M., f. 1946, politiinsp. (c.j. 1972:H)

Hodt, Dagfinn, f. 1947, adv. (c.j.1974:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j. 1975:L)

Søvde, Ole Gustav, f. 1951, lagd. (c.j. 1979:L)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1945, adv. (c.j. 1981:H)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j. 1981:L)

Hald, Einar, f. 1957, politiinsp. (c.j. 1983:H)

Linnestad, Marianne, f. 1967, politiadj. (c.j. 1994:L)

Strand, Remi, f. 1967, adv. (c.j. 1995:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.002

Sorenskrivar i Nedre Telemark

Konstituert 5. juli 2002:

Søvde, Ole Gustav, fylkesnemndsleiar

Søkjarar:

Sjå h-2.001

h-2.003

Tingrettsdommar i Moss tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Gundersen, Tron, advokat

Søkjarar:

Argel, Nils-Petter, f. 1942, adv. (c.j.1969:L)

Lillegraven, Sjur O., f. 1946, adv. (c.j.1972:L)

Mordt, Camillo, f. 1948, adv. (c.j.1975: L)

Aanerud, Knut, f. 1951, rådgj. (c.j.1978:L)

Farstadvold, Arild, f. 1954, fylk.nemndleiar (c.j.1979:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1981:L)

Gundersen, Tron, f. 1953, adv. (c.j.1981:L)

Gjelsvik, Astrid, f. 1949, kst. lagd. (c.j.1982:L)

Ulvin, Åse, f. 1959, underdir. (c.j.1984:L)

Guldbakke, Stein, f. 1956, adv. (c.j.1984:L)

Vegard, Nils Einar, f. 1957, kst.dommar (c.j.1985:L)

Volledal, Per Egil, f. 1955, statsadv. (c.j.1985:L)

Arntzen, Svein Kristian, f. 1963, adv. (c.j.1989:L)

Kirkemo, Kjerstin, f. 1960, adv. (c.j.1990:L)

Fredriksen, Steinar, f. 1963, dommarfullm. (c.j.1990:L)

Gjertsen, Anette Mittet, f. 1968, adv. (c.j.1992:L)

Nordahl, Heidemarie, f. 1967, adv. (c.j.1993:L)

Uhre, Anne Kristin, f. 1967, adv. (c.j.1994:L)

Lien, Ottar, f. 1950, kst. statsadv. (c.j.1995:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 kvinne)

h-2.004

Tingrettsdommar i Moss tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Kirkemo, Kjerstin, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.003

h-2.005

Tingrettsdommar i Fredrikstad tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Sæter, Liv Helen, tingrettsdommar

Søkjarar:

Argel, Nils-Petter, f. 1942, adv. (c.j.1969:L)

Farstadvold, Arild, f. 1954, fylk.nemndleiar (c.j.1979:L)

Sæter, Liv Helen, f. 1953, dommar (c.j.1980:L)

Klaveness, Jørgen, f. 1953, adv. (c.j.1983:L)

Volledal, Per Egil, f. 1955, statsadv. (c.j.1985:L)

Vegard, Nils Einar, f. 1957, kst.dommar (c.j.1985:L)

Arntzen, Svein Kristian, f. 1963, adv. (c.j.1989:L)

Fredriksen, Steinar, f. 1963, dommarfullm. (c.j.1990:L)

Nordahl, Heidemarie, f. 1967, adv. (c.j.1993:L)

Lien, Ottar, f. 1950, kst. statsadv. (c.j.1995:L)

h-2.006

Tingrettsdommar i Tønsberg tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Pettersen, Idar Even, tingrettsdommar

Søkjarar:

Pedersen, Yngvar Henry, f. 1943, rådgj. (c.j.1969:l)

Argel, Nils-Petter, f. 1942, adv. (c.j.1969:L)

Foyn, Erling, f. 1944, adv. (c.j.1972:L)

Hodt, Dagfinn, f. 1947, adv. (c.j.1974:L)

Viken, Stig Halvor, f. 1949, lagd. (c.j.1975:L)

Rosendal, Per Arne, f. 1947, adv. (c.j.1975:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Stake, Olav Andreas, f. 1953, adv. (c.j.1979:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1981:L)

Pettersen, Idar Even, f. 1948, dommar (c.j.1982:L)

Hald, Einar, f. 1957, politiinsp. (c.j.1983:H)

Aamodt, Dag-Sverre, f. 1955, adv. (c.j.1985:H)

Hansen, Rune Bård, f. 1957, førstestatsadv. (c.j.1985:L)

Stenvik, Silje, f. 1965, adv.fullm. (c.j.1989:L)

Dahl, Liv, f. 1966, dommarfullm. (c.j.1992:L)

Nordahl, Heidemarie, 1967, adv. (c.j.1993:L)

Nilsen, Stede G., f. 1969, adv. (c.j.1994:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.007

Tingrettsdommar i Ryfylke tingrett

Utnemnd 5. juli 2002:

Olsnes, Ragnhild, kst. førstebyfogd

Søkjarar:

Danielsen, Tom B, f. 1951, fylk.nemndleiar (c.j.1978:L)

Haugnes, Tormod, f. 1953, statsadv. (c.j.1980:L)

Grindhaug, Geir, f. 1954, kst. tingrettsdommar (c.j.1980:L)

Hald, Einar, f. 1957, politiinsp. (c.j.1983:H)

Olsnes, Ragnhild, f. 1958, kst. f.byfogd (c.j.1984:L)

Pedersen, Trine Barlaup, f. 1964, dommar (c.j.1991:L)

h-2.008

Statsadvokat ved riksadvokatembetet

Utnemnd 2. august 2002:

Holmboe, Morten, kontorsjef

Søkjarar:

Ellertsen, Kim, f. 1966, kst. statsadv. (c.j.1990:H)

Nilssen, Sidsel Wam, f. 1954, kst. statsadv. (c.j.1979:H)

Øydegard, Johan Kr., f. 1961, adv. (c.j.1988: L)

Holmboe, Morten, f. 1964, kontorsj. (c.j.1989:L)

Østby, Roar, f. 1964, kst. førstestatsadv. (c.j.1993:H)

Rodin, Kate, f. 1951, konserndir. (c.j.1978:H)

Arnø, Per Kristian, f. 1958, politiinsp. (c.j.1987:L)

Smith, Merete, f. 1961, avd.dir. (c.j.1987:L)

h-2.009

Generaladvokat for Forsvaret

Konstituert 2. august 2002:

Hofseth, Karl Olav, kst. generaladvokat

Søkjarar:

Hofseth, Karl Olav, f. 1948, kst. generaladv. (c.j.1982)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, adv. (c.j.1981)

h-2.010

Førstestatsadvokat ved ØKOKRIM

Konstituert 2. august 2002:

Østby, Roar, kst. førstestatsadvokat

Søkjarar:

Smith, Martin, f. 1965, politiinsp. (c.j.1992)

Østby, Roar, f. 1964, kst. førstestatsadv. (c.j.1993)

Rodin, Kate, f. 1951, konserndir. (c.j.1978)

Selbo, Rune, f. 1967, adv. (c.j.1995)

Bakkevig, Svein, f. 1950, politiinsp. (c.j.1976)

Ulgjell, Grethe, f. 1956, u.dir. (c.j.1980)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.011

Lagdommar ved Hålogaland lagmannsrett*

Framleis konstituert 2. august 2002:

Saue, Richard, f. 1968, lagdommar

h-2.012

Tingrettsdommar i Haugesund tingrett

Utnemnd 16. august 2002:

Odland, Tine, tingrettsdommar

Søkjarar:

Vikse, Bjørn Ole, f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Buberg, Thor, f. 1952, politiadv.. (c.j.1979:H)

Odland, Tine, f. 1954, dommar (c.j. 1983:L)

Vikse, Arne, f. 1963, adv. (c.j.1992:L)

Qvale, Per, f. 1950, adv. (c.j.1992:L)

Johannesen, Trond, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1994:L)

h-2.013

Sorenskrivar i Haugesund

Konstituert 16. august 2002:

Odland, Tine, lagdommar

Søkjarar:

Sjå h-2.012

h-2.014

Tingrettsdommar i Larvik tingrett

Utnemnd 30. august 2002:

Elstad, Jens Kristian, tingrettsdommar

Søkjarar:

Pedersen, Yngvar Henry, f. 1943, jur. rådgj. (c.j.1969:L)

Elstad, Jens Kristian, f. 1944, dommar (c.j.1969:L)

Rosendal, Per Arne, f. 1947, adv. (c.j.1975:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Hafli, Tor, f. 1949, adv. (c.j.1976:L)

Karlsnes, Harald, f. 1950, amb.råd (c.j.1978:L)

Carlstedt, Randi, f. 1951, dommar (c.j.1978:L)

Stake, Olav Andreas, f. 1953, dommar (c.j.1979:L)

Søvde, Gustav, f. 1951, dommar (c.j.1979:L)

Stenvik, Sile, f. 1965, adv.fullm. (c.j.1989:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.015

Sorenskrivar i Trondheim tingrett

Utnemnd 6. september 2002:

Smukkestad, Øyvind, sorenskrivar

Søkjarar:

Smukkestad, Øyvind, f. 1943, sorenskr. (c.j.1968:L)

Almaas, Knut, f. 1947, f.byfogd (c.j.1975:L)

Langbach, Tor, f. 1949, dommar (c.j.1975:L)

h-2.016

Sorenskrivar i Trøndelag tingrett

Utnemnd 6. september 2002:

Almaas, Knut, førstebyfogd

Søkjarar:

Sjå h-2.015

h-2.017

Visepolitimeister i Rogaland politidistrikt

Utnemnd 6. september 2002:

Hammersmark, Arne, politiinspektør

Søkjarar:

Berg, Henry Ove, f. 1954, fagsj. (pol.høgsk 1977)

Tendenes, Henry, f. 1953, pers.sj. (pol.høgsk. 1976)

Erga, Ragnvald, f. 1948, politioverbetj. (pol.høgsk. 1974)

Aanestad, Geir Magne, f. 1950, lensm. (pol.høgsk. 1973)

Hammersmark, Arne, f. 1964, politiinsp. (politiskolen 1988)

h-2.018

Leiar av Innstillingsrådet for dommare*

Utnemnd 20. september 2002:

Lind, Gunnar, f 1941, sorenskrivar

h-2.019

Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Utnemnd 11. oktober 2002:

Yggeseth, Morten, kst. førstestatsadvokat

Søkjarar:

Evjemo, Marit H., f. 1954

Wiig, Inger, f. 1957, statsadv. (c.j.)

Førde, Erik, f. 1961, statsadv. (c.j.)

Strand, Harald, f. 1952, politifullm. (c.j.)

Maurud, Jørn Sigurd, f. 1960, statsadv. (c.j.)

Bakkevig, Marit, f. 1950, statsadv. (c.j.)

Soknes, Bjørn K., f. 1951, kst. førstestatsadv. (c.j.)

Yggeseth, Morten, f. 1951, kst. førstestatsadv. (c.j.)

h-2.020

Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Utnemnd 11. oktober 2002:

Bakkevig, Marit, statsadvokat

Søkjarar:

sjå h-2.019

h-2.021

Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Utnemnd 11. oktober 2002:

Maurud, Jørn Sigurd, statsadvokat

Søkjarar:

sjå h-2.019

h-2.022

Lagdommar i Frostating lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Kapelrud, Jon, kst. lagdommar

Søkjarar:

Røstum, Knut, f. 1948, adv. (c.j.1974::L)

Kapelrud, Jon, f. 1946, kst. lagd. (c.j.1974:L)

Faanes, Roger, f. 1951, kst. lagd. (c.j.1976:L)

Gundersen, Gunnar Olaf, f. 1951, pol.meister (c.j.1980:H)

Grimsø, Marianne, f. 1950, nemndleiar (c.j.1980:L)

Lynne, Kari, f. 1956, kst. sorenskr. (c.j.1981:L)

Winsnes, Elisabeth Myran, f. 1957, adv. (c.j.1989:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.023

Lagdommar i Frostating lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Røstum, Knut, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.022

h-2.024

Lagdommar i Frostating lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Lynne, Kari, kst. sorenskrivar

Søkjarar:

Sjå h-2.022

h-2.025

Tingrettsdommar ved Larvik tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Carlstedt, Randi, tingrettsdommar

Søkjarar:

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, kst. Dommar (c.j.1971:l)

Rosendal, Per Arne, f. 1947, adv. (c.j. 1975:l)

Hafli, Tor, f. 1949, adv. (c.j.1976:l)

Bahr, Anders, f. 1951, adv. (c.j.1977:l)

Husaas, Helge, f. 1953, adv. (c.j.1978:l)

Carlstedt, Randi, f. 1951, tingrettsd. (c.j.1978:l)

Stake, Olav Andreas, f. 1953, adv. (c.j.1979:l)

Stenvik, Sile, f. 1965, adv. (c.j.1989:l )

Linnestad, Marianne, f. 1967, politiadv.. (c.j.1994:l)

I tillegg:

4 søkjarar (2 kvinner - 2 menn)

h-2.026

Tingrettsdommar i Haugesund tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Vikse, Arne, advokat

Søkjarar:

Buberg, Thor, f. 1952, politiadv.. (c.j.1979::H)

Raknes, John f. 1955, adv. (c.j.1984:L)

Vikse, Arne, f. 1963, adv. (c.j.1992:L)

Qvale, Per, f. 1950, adv. (c.j.1992:L)

Johannesen, Trond, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1994:L)

Hågenvik, Helga, f. 1968, adv. (c.j.1994:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.027

Tingrettsdommar i Sandnes tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Tonning, Geir, tingrettsdommar

Søkjarar:

Stiegler, Johan, f. 1943, adv. (c.j.1969:L)

Tonning, Geir, f. 1949, tingrettsd. (c.j.1975:L)

Nærland, Mass Hjertås, f. 1949, kst. sorenskr. (c.j.1977:L)

Danielsen, Tom B, f. 1951, nemndsleiar (c.j.1978:L)

Grindhaug, Geir, f. 1954, kst. tingrettsd. (c.j.1980:L)

Pedersen, Trine Barlaup, f. 1964, kst. tingrettsd. (c.j.1991:L)

h-2.028

Lagdommar i Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Ramm, Nils Ihlen, advokat

Søkjarar:

Glad, Knut Størk, f. 1939, avd.leiar (c.j.1966:L)

Argel, Nils-Petter, f. 1969, adv. (c.j.1969:L)

Heffermehl, Christoffer, f. 1946, utgreiar (c.j.1973:L)

Waaler, Thorleif, f. 1949, dommar (c.j.1973:L)

Rognlien, Knut, f. 1947, fast forsvarar (c.j.1977:L)

Stenersen, Karsten, f. 1952, adv. (c.j.1977:L)

Gjelsvik, Astrid, f. 1949, kst. dommar (c.j.1982:L)

Brynildsen, Claus, f. 1955, dommar (c.j.1983:L)

Bjerkholt, Thormod, f. 1959, adv. (c.j.1984:L)

Ramm, Nils Ihlen, f. 1958, adv. (c.j.1984:L)

Smith, Merete, f. 1960, dommar (c.j.1987:L)

Nadheim, Yngve, f. 1961, adv. (c.j.1988:L)

Høyland, Toril Kristiansen, f. 1964, utgreiar (c.j.1989:L)

Thrap-Meyer, Robin, f. 1965, adv. (c.j.1991:L)

I tillegg:

6 søkjarar (4 kvinner - 2 menn)

h-2.029

Lagdommar i Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Glad, Knut Størk, tingrettsdommar

Søkjarar:

sjå h-2.028

h-2.030

Lagdommar i Hålogaland lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Haugestad, Anders, tingrettsdommar

Søkjarar:

Meedby, Are B, f. 1948, kst. statsadv. (c.j.1975:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Rekve, Inger-Lise Nygård, f. 1950, adv. (c.j.1977:L)

Haugestad, Anders, f. 1961, dommar (c.j.1987:L)

Nylund, Monica Hansen, f. 1967, førstestatsadv. (c.j.1991:L)

Øyen, Ørnulf, f. 1971, politiadv. (c.j.1997:L)

h-2.031

Lagdommar i Hålogaland lagmannsrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Nylund, Monica Hansen, førstestatsadvokat

Søkjarar:

Sjå h-2.030

h-2.032

Tingrettsdommar i Oslo tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Grindhaug, Geir Eivind, kst. tingrettsdommar

Søkjarar:

Argel, Nils-Petter, f. 1942, adv. (c.j.1969:L)

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, adv. (c.j.1971:L)

Heffermehl, Christoffer, f. 1946, utgreiar (c.j.1973:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Bahr, Anders, f. 1951, adv (c.j.1977:L)

Dørstad, Inger Kjersti, f. 1953, adv. (c.j. 1980:L)

Haug, Hans V., f. 1954, adv. (c.j.1980:L)

Grindhaug, Geir Eivind, f. 1954, dommar (c.j.1980:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1981:L)

Gjelsvik, Astrid, f. 1949, kst. dommar (c.j.1982:L)

Brodtkorb, Anne, f. 1950, u.dir. (c.j.1982:L)

Hald, Einar, f. 1957, pol.adjutant (c.j.1983:L)

Skedsmo, Erik, f. 1954, nemndleiar (c.j.1983:L)

Bull-Berg, Kjerstin, f. 1958, adv. (c.j.1984:L)

Ulvin, Åse, f. 1959, u.dir. (c.j.1984:L)

Ramm, Nils Ihlen, f. 1958, adv. (c.j.1984:L)

Vale, Stein, f. 1957, kst. dommar (c.j.1985:L)

Andenæs, Barbro T., f. 1959, kst. dommar (c.j.1985:L)

Næss, Harald, f. 1947, adv. (c.j.1986:L)

Nadheim, Yngve, f. 1961, adv. (c.j.1988:L)

Høyland, Toril Kristiansen, f. 1964, utgreiar (c.j.1989:L)

Børge, Benum, f. 1963, adv. (c.j.1990:L)

Thrap-Meyer, Robin, f. 1965, adv. (c.j.1991:L)

Nesheim, Torkjel, f. 1964, kontorsj. (c.j.1991:L)

Thoresen, Vegard, f. 1966, adv. (c.j.1992:L)

Djupesland, Marianne U., f. 1966, dommarfullm. (c.j.1993:L)

Magnussen, Mads, f. 1968, jur.utgreiar (c.j.1995:L)

Svarteberg, Oddmund, f. 1949, sorenskr. (c.j.1996:L)

I tillegg:

6 søkjarar (2 kvinner - 4 menn)

h-2.033

Tingrettsdommar i Oslo tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Dørstad, Inger Kjersti, advokat

Søkjarar:

sjå h-2.032

h-2.034

Tingrettsdommar i Oslo tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Høyland, Toril Kristiansen, underdirektør

Søkjarar:

Sjå h-2.032

h-2.035

Tingrettsdommar i Oslo tingrett

Utnemnd 25. oktober 2002:

Svarteberg, Oddmund, dommarfullmektig

Søkjarar:

sjå h-2.032

h-2.036

Visepolitimeister i Østfold politidistrikt

Tilsett 6. desember 2002:

Lien, Ottar, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Evju, Knut Erik, f. 1945, politiadv.. (c.j.1988:H)

Granrud, Jon, f. 1951, pol.adjutant (c.j.1979:H)

Huseby, Knut Erik, f. 1956, politiinsp. (c.j.1986)

Klepper, Thor Bernhard, f. 1945, poliinsp. (c.j.1973:L)

Lien, Ottar, f. 1950, kst. stats.adv. (c.j.1995)

Welhaven, Johan Martin, f. 1962, politiinsp. (c.j.1990:L)

h-2.037

Visepolitimeister i Agder politidistrikt

Tilsett 6. desember 2002:

Hegstad, Kjell Egil, politiinspektør

Søkjarar:

Hegstad, Kjell Egil, f. 1951, politiinsp. (c.j.1980)

h-2.038

Visepolitimeister i Sør-Trøndelag politidistrikt

Tilsett 6. desember 2002:

Pedersen, Toralf, lensmann

Søkjarar:

Gundersen, Gunnar Olaf, f. 1952, politiinsp. (c.j.1980)

Landrø, Erling, f. 1955, prosjektl. (politiskolen 1976)

Moen, Jon, f. 1952, politiinsp. (politiskolen 1974)

Moholt, Harald, f. 1945, politiinsp. (politiskolen 1971)

Pedersen, Toralf, f. 1954, lensm. (politiskolen 1977)

Stokken, Hallgeir, f. 1954, leiar (politiskolen 1978)

h-2.039

Visepolitimeister ved Kriminalpolitisentralen

Tilsett 20. desember 2002:

Frigaard, Siri S., førstestatsadvokat

Søkjarar:

Frigaard, Siri S., f. 1944, førstestatsadv. (c.j.1984)

Haugsrud, Ellen, f. 1950, adv. (c.j.1977)

Isachsen, Knut, f. 1948, sjef (krigsskolen 1973)

Parnemann, Ole Petter, f. 1954, pol.meister (c.j.1982)

I tillegg:

3 søkjarar (1 kvinne - 2 menn)

h-2.040

Visepolitimeister i Vestfold politidistrikt

Tilsett 10. januar 2003

Bjørnland, Marie Benedicte, politiinspektør

Søkjarar:

Bjørnland, Marie Benedicte, f. 1965, politiinsp. (c.j.1991)

Bredesen, Eskil, f. 1959, politiinsp. (c.j.1986)

Kaasa, Steinar, f. 1959, politiinsp. (c.j.1986)

Pedersen, Magnar, f. 1958, politiinsp. (c.j.1985)

Welhaven, Martin J., f. 1962, politiinsp. (c.j.1990)

h-2.041

Visepolitimeister i Telemark politidistrikt

Tilsett 24. januar 2003:

Karlsen, Runar, politiinspektør

Søkjarar:

Bråthen, Bjørn Vidar, f. 1956, politiinsp. (c.j.1985)

Karlsen, Runar, f. 1959, politiinsp. (c.j.1996)

Myhre, John Egil, f. 1964, adv. (c.j.1991)

I tillegg:

1 søkjarar (1 mann)

h-2.042

Tingrettsdommar i Asker og Bærum tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Bleskestad, Kirsten Aase, tingrettsdommar

Søkjarar:

Steinsvik, Anne-Turid, f. 1944, sen.rådgj. (c.j.1972:L)

Heffermehl, Christoffer, f. 1946, utgreiar (c.j.1973:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Grimsø, Marianne, f. 1950, nemndleiar (c.j.1980:L)

Opstad, Ann Turid, adv. f. 1953, (c.j.1980:L)

Bleskestad, Kirsten Aase, f. 1957, kst. lagd. (c.j.1981:L)

Wiig, Inger, f. 1957, adv. (c.j.1981:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1980:L)

Gjelsvik, Astrid, f. 1949, kst. lagd. (c.j.1982:L)

Skavang, Knut Stray, f. 1957, politiadv.. (c.j.1984:H)

Vale, Stein, f. 1957, kst.dommar (c.j.1985:L)

Hafr, Victor, f. 1957, adv. (c.j.1986:L)

Kurseth, Inger Lise, f. 1960, rådgj. (c.j.1987:L)

Nesheim, Torkjel, f. 1964, kontorsj. (c.j.1991:L)

Djupesland, Marianne U., f. 1966, adv. (c.j.1993:L)

Raa, Dagny, f. 1966, kontorsj. (c.j.1994:L)

Reusch, Marianne J., f. 1969, forelesar (c.j.1995:L)

Jarslett, Egil, f. 1971, adv. (c.j.1997:L)

I tillegg:

6 søkjarar (3 kvinner - 3 menn)

h-2.043

Tingrettsdommar i Drammen tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Ingebrigtsen, Laila, juridisk sjef

Søkjarar:

Olsen, Bjørn, f. 1949, sensor (c.j.1974:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Bahr, Anders, f. 1951, adv. (c.j.1977:L)

Ustad, Ola S., f. 1950, adv. (c.j.1978:L)

Rodin, Kate, f. 1978, konserndir. (c.j.1978::H)

Uhrdal, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Rolstad, Helle, f. 1951, tingrettsdom. (c.j.1978:L)

Ingebrigtsen, Laila, f. 1952, juridisk sj. (c.j.1978:L)

Wam, Sidsel, f. 1953, kst. statsadv. (c.j.1979:H)

Opstad, Ann Turid, f. 1953, adv. (c.j.1980:L)

Grimsø, Marianne, f. 1950, nemndleiar (c.j.1980:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1980:L)

Vale, Stein, f. 1957, kst.dommar (c.j.1985:L)

Kehlin, Runar, f. 1960, dommar (c.j.1985:L)

Hafr, Victor, f. 1957, adv. (c.j.1986:L)

Kurseth, Inger Lise, f. 1960, rådgj. (c.j.1987:L)

Takle, Ivar, f. 1962, adv. (c.j.1989:L)

Nesheim, Torkjel, f. 1964, kontorsj. (c.j.1991:L)

Djupesland, Marianne U., f. 1966, adv. (c.j.1993:L)

Raa, Dagny, f. 1966, kontorsj. (c.j.1994:L)

Horn, Henrik, f. 1966, sen.rådgj. (c.j.1993:L)

h-2.044

Nestleiar i Trondheim tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Langbach, Tor, tingrettsdommar

Søkjarar:

Langbach, Tor, f. 1949, tingrettsdom. (c.j.1975:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.045

Tingrettsdommar i Nord-Troms tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Lund, Elisabeth, kst. tingrettsdommar

Søkjarar:

Lund, Elisabeth, f. 1965, kst. tingrettsdom. (c.j.1991:L)

Heggelund, Hilde, f. 1950, fylk.nemndsleiar (c.j.1994:H)

Trannum, Leif Petter, f. 1972, dommarfullm. (c.j.1997:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 kvinne)

h-2.046

Tingrettsdommar i Jæren tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Pedersen, Trine Barlaup, kst. tingrettsdommar

Søkjarar:

Haugnes, Tormod, f. 1953, statsadv. (c.j.1980:L)

Pedersen, Trine Barlaup, f. 1964, kst. tingrettsdom. (c.j.1991:L)

Strand, Remi, f. 1967, adv. (c.j.1995:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.047

Tingrettsdommar i Drammen tingrett

Utnemnd 7. februar 2003:

Øydne, Trygve, advokat

Søkjarar:

Olsen, Bjørn, f. 1949, sensor (c.j.1974:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Bahr, Anders, f. 1951, adv. (c.j.1977:L)

Ustad, Ola S., f. 1950, adv. (c.j.1978:L)

Rodin, Kate, f. 1978, konserndir. (c.j.1978:H)

Uhrdal, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Rolstad, Helle, f. 1951, tingrettsdom. (c.j.1978:L)

Ingebrigtsen, Laila, f. 1952, juridisk sj. (c.j.1978:L)

Wam, Sidsel, f. 1953, kst. statsadv. (c.j.1979:H)

Opstad, Ann Turid, f. 1953, adv. (c.j.1980:L)

Grimsø, Marianne, f. 1950, nemndleiar (c.j.1980:L)

Øydne, Trygve, f. 1956, adv. (c.j.1980:L)

Vale, Stein, f. 1957, kst.dommar (c.j.1985:L)

Kehlin, Runar, f. 1960, dommar (c.j.1985:L)

Hafr, Victor, f. 1957, adv. (c.j.1986:L)

Kurseth, Inger Lise, f. 1960, rådgj. (c.j.1987:L)

Takle, Ivar, f. 1962, adv. (c.j.1989:L)

Nesheim, Torkjel, f. 1964, kontorsj. (c.j.1991:L)

Djupesland, Marianne U., f. 1966, adv. (c.j.1993:L)

Raa, Dagny, f. 1966, kontorsj. (c.j.1994:L)

Horn, Henrik, f. 1966, sen.rådgj. (c.j.1993:L)

h-2.048

Dommar i høgsterett*

Konstituert 7. februar 2003:

Zimmer, Frederik, f. 1944, professor dr. juris

h-2.049

Visepolitimeister ved Hordaland politidistrikt*

Utnemnd 28. februar 2003:

Solberg, Bernt Adler, f. 1945, politiinspektør

h-2.050

Visepolitimeister ved Hordaland politidistrikt*

Utnemnd 28. februar 2003:

Gudmundsen, Geir, f. 1955, politiinspektør

h-2.051

Lagdommar i Eidsivating lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Eriksfallet, Kjell, advokat

Søkjarar:

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, adv. (c.j.1971:L)

Lånkan, Jan, f. 1945, avd.dir. (c.j.1972:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

I tillegg:

3 søkjarar (3 menn)

h-2.052

Lagdommar i Gulating lagmannsrett:

Utnemnd 14. mars 2003:

Elsheim, Magni, advokat

Søkjarar:

Amundsen, Frank, f. 1945, adv. (c.j.1969:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Amundsen, Irene, f. 1965, kst.lagd. (c.j.1991:L)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

h-2.053

Lagdommar i Frostating lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Faanes, Roger, tingrettsdommar

Søkjarar:

Engebretsen, Terje, f. 1950, adv. (c.j.1975:L)

Faanes, Roger, f. 1943, adv. (c.j.1976:L)

Winsnes, Elisabeth Myran, f. 1957, adv. (c.j.1989:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

h-2.054

Lagdommar i Agder lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Lilleland, Torgeir, advokat

Søkjarar:

Lilleland, Torgeir, f. 1945, adv. (c.j.1970:L)

Foyn, Erling, f. 1944, adv. (c.j.1972:L)

Olsen, Jan Morten, f. 1952, adv. (c.j.1977:L)

Husaas, Helge, f. 1953, adv. (c.j.1978:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Stake, Olav, f. 1953, adv. (c.j.1979:L)

Bråthen, Bjørn Vidar, f. 1956, pol.meister (c.j.1985:L)

Aleksandersen, Leif Arne, f. 1962, politiadv.. (c.j.1988:L)

Kleven, Tone, f. 1963, adv. (c.j.1989:L)

I tillegg:

2 søkjarar (2 menn)

h-2.055

Lagdommar i Agder lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Olsen, Jan Morten, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.054

h-2.056

Lagdommar i Agder lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Kleven, Tone, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.054

h-2.057

Lagdommar i Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Paulsen, Siri Berg, kst. tingrettsdommar

Søkjarar:

Heffermehl, Christoffer, f. 1946, utgreiar (c.j.1973:L)

Stenersen, Karsten, f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Rognlien, Knut, f. 1947, forsvarar (c.j.1978:L)

Gjelsvik, Astrid,f. 1949, kst. lagd. (c.j.1982:L)

Paulsen, Siri Berg, f. 1950, kst. dommar (c.j.1993:L)

I tillegg:

6 søkjarar (2 kvinner - 4 menn)

h-2.058

Sorenskrivar i Indre Finnmark tingrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Selfors, Finn-Arne, organisasjonssjef

Søkjarar:

Abusland, Terje, f. 1953, amanuensis (c.j.1980:L)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1954, adv. (c.j.1981:H)

Selfors, Finn-Arne, f. 1955, org.sjef (c.j.1984:H)

h-2.059

Tingrettsdommar i Sør-Trøndelag tingrett

Utnemnd 14. mars 2003:

Staven, Bente, politiinspektør

Søkjarar:

Engebretsen, Terje, f. 1950, adv. (c.j.1975:L)

Faanes, Roger, f. 1943, kst. lagd. (c.j.1976:L)

Olsen, Karl Bjørnar, f. 1956, adv. (c.j.1980:L)

Holand, Marit, f. 1954, sorenskr. (c.j.1981:L)

Staven, Bente, f. 1959, politiinsp. (c.j.1985:L)

Berg, Marianne, f. 1962, dommar (c.j.1988:L)

Hohle, Olav M., f. 1962, adv. (c.j.1989:L)

Winsnes, Elisabeth Myran, f. 1957, adv. (c.j.1989:L)

Meringen, Anne Ragnhild, f. 1965, politiinsp. (c.j.1990:H)

Stautland, Audun, f. 1966, kst.dommar (c.j.1993:L)

Moen, Erlend Malvik, f. 1967, adv. (c.j.1994:L)

h-2.060

Førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Utnemnd 14. mars 2003:

Fause, Lars, kst. førstestatsadvokat

Søkjarar:

Fause, Lars, f. 1965, kst.førstestatsadv. (c.j.1991)

h-2.061

Statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter

Utnemnd 14. mars 2003:

Carlsen, Tor Christian, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Carlsen, Tor Christian, f. 1969, kst. statsadv (c.j.1994:L)

Myrdal, Linda J., f. 1972, dommarfullm. (c.j.1995:L)

Ristesund, Bjørn Enoksen, f. 1967, politiadv. (c.j.1990:L)

Svendsen, Trond Øyvind, f. 1967, dommarfullm. (c.j.1993:H)

Sandvig, Marius, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1995)

h-2.062

Statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter

Konstituert 14. mars 2003:

Ristesund, Bjørn Enoksen, politiadvokat

Søkjarar:

Carlsen, Tor Christian, f. 1970, kst. statsadv (c.j.1994:L)

Høgberg, Rune, f. 1967, påtalejur. (c.j.1994:L)

Myrdal, Linda J., f. 1972, dommarfullm. (c.j.1995:L)

Ristesund, Bjørn Enoksen, f. 1967, politiadv. (c.j.1991:L)

Svendsen, Trond Øyvind, f. 1967, dommarfullm. (c.j.1993:H)

Rand, Erik W., f. 1970, dommarfullm. (c.j.1998:L)

h-2.063

Statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter

Utnemnd 21. mars 2003:

Smørdal, Jarle Golten, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Andersland, Geir Kjell, f. 1948, adv. (c.j.1977::L)

Hordnes, Benedikte, f. 1965, adv. (c.j.1991::L)

Kvelstad, Bjørg, f. 1971, dommarfullm. (c.j.1994::L)

Nielsen, Jan Reidar, f. 1965, påtalejur. (c.j. 1998::L)

Råen, Einar, f. 1963, politiadv. (c.j.1989::H)

Smørdal, Jarle Golten, f. 1970, kst. statsadv. (c.j.1995::L)

Strand, Tor Reidar, f. 1966, dommarfullm. (c.j.1994::L)

h-2.064

Statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter

Konstituert 21. mars 2003:

Hordnes, Benedicte, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.063

h-2.065

Statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Utnemnd 21. mars 2003:

Soknes, Bjørn Kristian, kst. førstestatsadvokat

Søkjarar:

Soknes, Bjørn Kristian, f. 1951, kst. førstestatsadv. (c.j.1977)

Meringen, Fredrik, f. 1969, politiadv. (c.j.1997)

Sandvik, Marius, f. 1968, adv.fullm. (c.j.1995)

h-2.066

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Utnemnd 28. mars 2003:

Feyling, Bjørn, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Kraby, Pål-Fredrik Hjort, f. 1964, dommarfullm. (c.j.1993)

Christophersen, Nicolai A., f. 1967, dommarfullm. (c.j.1994)

Mandt, Petter, f. 1967, politiadv. (c,j,1994)

Bender, Hans Jørgen, f. 1970, politijurist (c.j.1999)

Ackenhausen, Mette, f. 1973, dommarfullm. (c.j.1998)

Evanger, Geir, f. 1970, politiinsp. (c.j.1998)

Ellertsen, Kim, f. 1966, kst. statsadv. (c.j.1990)

Bergan, Gunhild, f. 1963, politiadv. (c.j.1990)

Horn, Henrik, f. 1966, rådgj. (c.j.1993)

Ringen, Gunnar Holm, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1997)

Vale, Stein, f. 1957, kst. dommar (c.j.1985)

Bøe, Hilde Langlo, f. 1961, pol.adv. (c.j.1993)

Rise, Katharina, f. 1969, pol.adv. (c.j.1998)

Morrow, Siw, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1997)

Sandbye, Carol Johanne, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1999)

Førde, Erik, f. 1961, statsadv.

Hartmann, Carl Graff, f. 1961, pol.adv. (c.j.1987)

Nybøe, Terje, f. 1964, kst. statsadv. (c.j.1995)

Feyling, Bjørn, f. 1968, kst. statsadv. (c.j.1995)

Eng, Inga Bejer, f. 1970, dommarfullm. (c.j.1997)

Marstrander, Anna, f. 1958, politiadv. (c.j.1990)

Bakken, Anne Karoline, f. 1969, politiadv. (c.j.1997)

Gran, Torunn, f. 1953, politiadv. (c.j.1979)

Rodin, Kate, f. 1950, dir. (c.j.1978)

Gran, Wenche, f. 1952, dommarfullm. (c.j.1993)

Hald, Einar, f. 1957, politiinsp. (c.j.1983)

Haarr, Anne Maria, f. 1958, politiadv. (c.j.1983)

Sandvig, Marius, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1995)

Hauge, Anne, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1995)

Sarheim, Jørgen Eifinn, f. 1966, statsadv. (c.j.1992)

h-2.067

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Utnemnd 28. mars 2003:

Ellertsen, Kim, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Sjå h-2.066

h-2.068

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Konstituert 28. mars 2003:

Bender, Hans Jørgen, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Kraby, Pål-Fredrik Hjort, f. 1964, dommarfullm. (c.j.1993)

Christophersen, Nicolai A., f. 1967, dommarfullm. (c.j.1994)

Mandt, Petter, f. 1967, politiadv. (c.j.1994)

Bender, Hans Jørgen, f. 1970, politijurist (c.j.1999)

Ackenhausen, Mette, f. 1973, dommarfullm. (c.j.1998)

Evanger, Geir, f. 1970, politiinsp. (c.j.1998)

Ellertsen, Kim, f. 1966, kst. statsadv. (c.j.1990)

Ringen, Gunnar Holm, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1997)

Vale, Stein, f. 1957, kst. dommar (c.j.1985)

Bøe, Hilde Langlo, f. 1961, rådgj. (c.j.1993)

Rise, Katharina, f. 1969, politifullm. (c.j.1998)

Morrow, Siw, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1997)

Sandbye, Carol Johanne, f. 1969, adv.fullm. (c.j.1999)

Hartmann, Carl Graff, f. 1961, politifullm. (c.j.1987)

Woldstad, Kjetil, f. 1955, politiadv. (c.j.1989)

Nybøe, Terje, f. 1964, kst. statsadv. (c.j.1995)

Marstrander, Anna, f. 1958, politiadv. (c.j.1990)

Bakken, Anne Karoline, f. 1969, politiadv. (c.j.1997)

Gran, Torunn, f. 1953, politiadv. (c.j.1979)

Rodin, Kate, f. 1950, dir. (c.j.1978)

Gran, Wenche, f. 1952, dommarfullm. (c.j.1993)

Evjemo, Marit Helene, f. 1954, prosj.arb. (c.j.1983)

Wiig, Inger, f. 1957, statsadv. (c.j.1981)

Hald, Einar, f. 1957, politiinsp. (c.j.1983)

Haarr, Anne Maria, f. 1958, politiadv.. (c.j.1983)

Hauge, Anne, f. 1969, dommarfullm. (c.j.1995)

Sarheim, Jørgen Eifinn, f. 1966, statsadv. (c.j.1992)

h-2.069

Statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Konstituert 28. mars 2003:

Nybø, Terje, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Sjå h-2.068

h-2.070

Statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter

Utnemnd 11. april 2003:

Stoltenberg, Hilde, politiadvokat

Søkjarar:

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, adv. (c.j.19981:H)

Rødvei, Ann Elisabeth, f. 1961, pol.jurist (c.j.1992:H)

Bertelsen Børge, f. 1970, politiadv. (c.j.1996:H)

Stoltenberg, Hilde, f. 1971, politiadv. (c.j.1997:H)

h-2.071

Sorenskrivar i Aust-Agder tingrett

Utnemnd 9. mai 2003:

Bjørnøy, Kari Johanne, sorenskrivar

Søkjarar:

Bjørnøy, Kari Johanne, f. 1953, sorenskr. (c.j.1978)

h-2.072

Tingrettsdommar i Sør-Trøndelag tingrett

Utnemnd 9. mai 2003:

Urdahl, Tom Landt, advokat

Søkjarar:

Urdahl, Tom L. f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Staven, Bente, f. 1959, politiinsp. (c.j. 1985:L)

Hohle, Olav M. f. 1962, adv. (c.j.1989:L)

Flormælen, Dordi E., f. 1957, adv. (c.j.1991:L)

Stautland, Audun, f. 1965, dommar (c.j.1993:L)

Storvik, Kristin, f. 1970, kst. dommar (c.j.1995:L)

Selfors, Rolf F. f. 1971, adv. (c.j.1998:L)

Bjørhei, Truls Ove, f. 1977, adv. (c.j.2002)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

h-2.073

Sorenskrivar i Sarpsborg tingrett

Utnemnd 9. mai 2003:

Linde, Thor, tingrettsdommar

Søkjarar:

Grimstad, John, f. 1937, dommar (c.j.1966:L)

Hazland, Thomas A., f. 1943, sorenskr. (c.j.1968:L)

Linde, Thor, f. 1953, dommar (c.j.1981:L)

Agnalt, Arnfinn, f. 1956, sorenskr. (c.j.1982:L)

Klavenæss, Jørgen, f. 1953, adv. (c.j.1983:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.074

Tingrettsdommar i Midhordland tingrett

Utnemnd 9. mai 2003:

Greve, Mette Cecilie, advokat

Søkjarar:

Amundsen, Frank, f. 1945, adv. (c.j.1969:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Torvund, Gunnar R., f. 1954, dommar (c.j.1982:L)

Greve, Mette Cecilie, f. 1956, adv. (c.j.1983:L)

Kvinnsland, Lise, f. 1958, adv. (c.j.1984:L)

Tengelsen, Henry, f. 1966, adv. (c.j.1991:L)

Strand, Tor Reidar, f. 1966, dommarfullm. (c.j.1994:L)

Kvelstad, Ole, f. 1968, adv. (c.j.1994:L)

Bjørhei, Truls O., f. 1977, adv. (c.j.2002)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.075

Sorenskrivar ved Midhordland tingrett

Konstituert 9. mai 2003:

Greve, Mette Cecilie, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.074

h-2.076

Lagdommar i Hålogaland lagmannsrett

Konstituert 9. mai 2003:

Øvretveit, Karsten, sorenskrivar

Søkjarar:

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Rekve, Inger-Lise N., f. 1950, fylk.nemndsleiar (c.j.1977:L)

Urdahl, Tom L., f. 1952, adv. (c.j.1978:L)

Berg, Borgar Høgetveit, f. 1970, adv. (c.j.1997:L)

Øyen, Ørnulf, f. 1971, dommarfullm. (c.j.1997:L)

h-2.077

Statsadvokat ved Riksadvokatembetet

Utnemnd 15. mai 2003:

Dahl, Arne Willy, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Vale, Stein, f. 1958, kst. dommar (c.j.1985)

Evjemo, Marit Helene, f. 1954, statsadv. (c.j.1983)

Brunsell, Tom, f. 1951, politiinsp. (c.j.1974)

Haarr, Anne Maria, f. 1959, politiadv. (c.j.1983)

Dahl, Arne Willy, f. 1950, avd.dir. (c.j.1974)

I tillegg:

2 søkjarar (2 menn)

h-2.078

Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Konstituert 23. mai 2003:

Wiig, Inger, statsadvokat

Søkjarar:

Vale, Stein, f. 1958, kst. dommar (c.j.1985)

Førde, Erik, f. 1961, statsadv. (c.j. 1989)

Evjemo, Marit Helene, f. 1954, prosj.arb. (c.j.1983)

Wiig, Inger, f. 1957, statsadv. (c.j.1981)

Haarr, Anne Maria, f. 1958, pol.adv. (c.j. 1983)

h-2.079

Politimeister, Politidirektoratet

Tilsett 23. mai 2003:

Mjølhus, Oddbjørn, seksjonssjef

Søkjarar:

Mjølhus, Oddbjørn, f. 1945, seksjonssj. (pol.høgsk.1968)

Skjold, Rune, f. 1974, student (c.j.2000)

h-2.080

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Utnemnd 6. juni 2003:

Fossgard, Ingunn, statsadvokat

Søkjarar:

Vale, Stein, f. 1958, kst. dommar (c.j.1985)

Haarr, Anne Maria, f. 1958, politiadv.. (c.j.1983)

Østby, Roar, f. 1964, kst. førstestatsadv. (c.j.1993)

Trannum, Leif Petter, f. 1973, dom.fullm. (c.j.1997)

Kvande, Kjerstin Apall, f. 1956, statsadv. (c.j.1984)

Fossgard, Ingunn, f. 1943, statsadv. (c.j.1975)

Holmboe, Morten, f. 1963, statsadv. (c.j.1989)

Grøstad, Anne, f. 1965, statsadv. (c.j.1991)

I tillegg:

1 søkjarar (1 mann)

h-2.081

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Utnemnd 6. juni 2003:

Kvande, Kjerstin Apall, statsadvokat,

Søkjarar:

Sjå h-2.080

h-2.082

Statsadvokat ved Riksadvokatembetet

Utnemnd 6. juni 2003:

Øydegard, Johan Kristian, advokat

Søkjarar:

Sjå h-2.080

h-2.083

Statsadvokat ved Riksadvokatembetet

Utnemnd 6. juni 2003:

Østby, Roald, politiadvokat

Søkjarar:

Sjå h-2.080

h.2.084

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Konstituert 6. juni 32003:

Holmboe, Morten, statsadvokat

Søkjarar:

Sjå h-2.080

h-2.085

Førstestatsadvokat ved Økokrim

Konstituert 6. juni 2003:

Roscher, Elisabeth, juridisk direktør

Søkjarar:

Roscher, Elisabeth, f. 1963, jur.dir. (c.j.1988)

Selbo, Rune, f. 1967, adv. (c.j.1995)

Kraugerud, Jan, f. 1966, sen.rådgj. (c.j.1992)

F-Dahl, Claus, f. 1953, adv. (c.j.1979)

Hartmann, Carl B. f. 1962, politiadv. (c.j.1987)

h-2.086

Leiar for kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

Tilsett 27. juni 2003:

Kristiansen, Janne, advokat

Søkjarar:

Jensen, Børge Stanislav

Simonsen, Nils, f. 1952, lagd. (c.j.1976)

Kristiansen, Janne, f. 1952, adv. (c.j.1979)

h.2.087

Lagmann i Gulating lagmannsrett

Utnemn 27. juni 2003:

Midtgaard, Ellen, lagdommar

Søkjarar:

Skaar, Nils, f. 1944, adv. (c.j.1971:L)

Midttun, Ove, f. 1946, lagd. (c.j.1981:L)

Midtgaard, Ellen, f. 1946, lagd. (c.j.1982:L)

Voll, Rune, f. 1957, lagd. (c.j.1991:L)

Lunde, Daniel, f. 1946, lagd. (c.j.1991:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.088

Tingrettsdommar i Trondheim tingrett

Utnemnd 27. juni 2003:

Solseth, Berit Svendsli, advokat

Søkjarar:

Olsen, Karl Bjørnar, f. 1956, adv. (c.j.1980:L)

Solseth, Berit S., f. 1968, adv. (c.j.1991:L)

Flormælen, Dordi E., f. 1957, adv. (c.j.1992:L)

Eidem, Toralf, f. 1952, adv. (c.j.1993:H)

Moen, Erlend Malvik, f. 1967, adv. (c.j.1994:L)

Storvik, Kristin, f. 1970, kst. tingrettsd. (c.j.1995:L)

Selfors, Rolf, f. 1971, adv. (c.j.1998:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

h-2.089

Tingrettsdommar i Nedre Romerike tingrett

Utnemnd 27. juni 2003:

Smedsrud, Ingrid, advokat

Søkjarar:

Heffermehl, Christoffer, f. 1946, utgreiar (c.j.1973:L)

Øvretveit, Karsten, f. 1951, sorenskr. (c.j.1975:L)

Holma, Bjørn Roar, f. 1951, adv. (c.j.1976:L)

Grimsø, Marianne, f. 1950, lagd. (c.j.1980:L)

Nicolaysen, Anne M., f. 1946, adv. (c.j.1981:L)

Smedsrud, Ingrid, f. 1957, adv. (c.j.1983:L)

Skedsmo, Erik, f. 1954, nemndleiar (c.j.1983:L)

Nygaard, Marit, f. 1959, adv. (c.j.1984:L)

Haugen, Randi W., f. 1959, fylk.adv. (c.j.1986:L)

Hafr, Victor, f. 1957, adv. (c.j.1986:L)

Westli, Unni, f. 1963, nemndleiar (c.j.1989:L)

Fagernes, Øistein Wegner, f. 1963, dommar (c.j.1991:L)

Thue, Yngvild, f. 1956, adv. (c.j.1993:L)

Djupesland, Marianne, f. 1966, dommarfullm. (c.j.1993:L)

Winther, Finn Eirik, f. 1968, adv. (c.j.1995:L)

Reusch, Marianne, f. 1969, adv. (c.j.1995:L)

I tillegg:

3 søkjarar (1 kvinne - 2 menn)

h-2.090

Tingrettsdommar i Nordmøre tingrett

Utnemnd 27. juni 2003:

Merckoll, Rolf Bøhn, advokat

Søkjarar:

Farstadvoll, Arild, f. 1954, fylk.nemndleiar (c.j.1974:L)

Øvregaard, Bernt Olav, f. 1953, lektor (c.j.1979:L)

Lilleberg, Kjell-Otto, f. 1956, kst. statsadv. (c.j.1985:H)

Merckoll, Rolf B., f. 1955, adv. (c.j.1981:H)

Karlsen, Toril, f. 1966, kst. lagd. (c.j.1992:L)

Ødegård, Ole, f. 1969, kst. statsadv. (c.j.1994:L)

Gundersen, Anders B., f. 1966, dommarfullm. (c.j.1995:L)

I tillegg:

1 søkjar (1 kvinne)

h-2.091

Sorenskrivar i Øst-Finnmark tingrett

Utnemnd 27. juni 2003:

Lillevik, Ingrid Johanne, sorenskrivar

Søkjarar:

Lillevik, Ingrid Johanne, f. 1960, sorenskr. (c.j.1990:L)

Berggren, Aksel-Bernhard, f. 1968, dommar (c.j.1992:L)

Bjørhei, Truls Ove, f. 1977, (c.j.2002)

h-2.092

Tingrettsdommar, Stavanger tingrett*

Framleis konstituert 27. juni 2003:

Eidem, Bjørn, kst. tingrettsdommar

h-3. Andre embete og stillingar

h-3.001

Grensekommisær for den norsk-russiske grense

Tilsett 20. desember 2002:

Ljøkjell, Leif Arne, oberst

Søkjarar:

Tyldum, Einar, f. 1946, Dagleg leiar (Noregs brannvernskole)

Hansen, Karsten, f. 1951, politiinsp. (politiskolen 1972)

Midtkandal, Oddvar, f. 1949, offiser (krigsskolen 1972)

Ljøkjell, Leif Arne, f. 1949, oberst (forsv.høgsk. 1997)

h-3.002

Direktør for Kriminalomsorga region sør*

Utnemnd 31. januar 2003:

Krogsrud, Bjørn, kst. direktør

h-3.003

Leiar for Kriminalomsorgas sentrale forvaltning

Utnemnd 7. mars 2003:

Bronebakk , Kristin Bølgen, ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Wogstad, Paul, prosj.sj. (utenl.eksamen)

Bronebakk, Kristin Bølgen, f. 1950, eksp.sj. (c.mag. 1083)

Haklaj, Gezim, f. 1961, lærar, (utenl.eksamen)

Tobiassen, Tor Erik, f. 1964, lærar (c.j.1993)

Nysveen, Gjermund, f. 1951, klinikksj. (c.psychol. 1986)

Remvik, Oddrun, f. 1952, leiar (c.mag.1982)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

h-3.004

Direktør for Kriminalomsorgen region nordøst

Utnemnd 9. mai 2003:

Raaum, Alf Jørgen, direktør

Søkjarar:

Steingrimsen, Bjørn Ole, f. 1952, (befalsk.1971)

Minsås, Magnar, f. 1958, avd.dir. (befalsk.1975)

Bjarkeid, Knut, f. 1953, dir. (DH 1979)

Ask, Kjell Christian, f. 1948, jur.kons. (c.j.1973)

Nysveen, Gjermund, f. 1951, klinikksj. (c.psychol. 1986)

Adriansen, Kurt-Gjøran, f. 1954, instr. (HK1977)

Dovland, Tor-Inge, f. 1948, (c.mag.1971)

Raaum, Alf J., f. 1948, dir. (c.oecon 1974)

Vaagland, John, f. 1950, sen.rådgj. (HK1975)

Reuterdahl, Ulf Erik, f. 1969, dir. (HK 1983)

Birkeland, Hans K., f. 1953, rådm. (befalsk. 1984)

h-3.005

Direktør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsett 23. mai 2003:

Lea, Jon Arvid, direktør

Søkjarar:

Bjerke, Jan Gaute, f. 1956, dir. (ing.høgsk)

Bruun, Trygve, f. 1948, sjef (SK 1969)

Gabrielsen, Sverre, f. 1948, adm.dir. (BI 1973)

Hjorth-Johansen, Morten, f. 1959, sjølvst.nær.driv. (BI 1988)

Lea, Jon A., f. 1948, dir. (c.polit 1982)

Robøle, Knut, f. 1968, faglærar (NTH 1992)

Rønningen, Hans Kristian, f. 1962, dagleg leiar (BI 1991)

Suhrke, Tor, f. 1947, dir. (NTH 1979)

Sæle, Sølvi, f. 1953, sjef (c.mag. 1979)

Teige, Knut B. f. 1947, viseadm.dir. (HK 1972)

I tillegg:

6 søkjarar (1 kvinne - 5 menn)

h-3.006

Sjef for Utrykkingspolitiet

Tilsett 20. juni 2003:

Humlegård, Odd Reidar, sjefskonsulent

Søkjarar:

Gran, Asbjørn, f. 1949, pol.meister (c.j.1977)

Høiby, Ole, f. 1955, politioverbetj. (politiskolen 1977)

Øksnes, Stig H., f. 1957, kst. sikkerheitsdir.

Kleverud, Per, f. 1945, pol.meister (c.j.1979)

Parnemann, Ole Petter, f. 1954, pol.meister (c.j.1982)

Holand, Einar, f. 1947, distriktsleiar (politiskolen 1970)

Svalastog, Tov, f. 1949, pol.stasjonssjef (c.j.1985)

Rizi, Robert Werner, f. 1965, (utanl.eks.)

Humlegård, Odd Reidar, f. 1960, (c.j.1992)

Hyen, Hans Wølner, f. 1944, (c.j.1970)

Skjold, Rune, f. 1973, (politihøgskolen 2003)

Orskaug, Gunnar, f. 1951, dir. (politiskolen 1975)

Kommunal- og regionaldepartementet

i-1. Embete m.m. i departementet

i-1.001

Underdirektør*

Konstituert 11. oktober 2002:

Øyen, Kirsti, f. 1963, rådgjevar

i-1.002

Avdelingsdirektør

Konstituert 1. november 2002:

Molnes, Ole, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Rasmussen, Egil Stabell, f. 1948, sen.rådgj. (c.j. 1985)

Molnes, Ole, f. 1953, sen.rådgj. (NTH 1976)

Aarvig, Øyvind, f. 1951, bygn.sj. (NTH 1975)

Taugbøl, Gro B., f. 1955, seksj.l. (NTH 1980)

i-1.003

Underdirektør*

Konstituert 15. november 2002:

Helland, Mona, f. 1962, rådgjevar

i-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 10. januar 2003:

Pettersen, Inger, underdirektør

Søkjarar:

Lote, Emse Selma, f. 1952, adm.dir. (c.j. 1990)

Skoglund, Ole Jan, f. 1955, øk.sj. (c.j. 1983)

Skauen, Thomas, f. 1975

Pettersen, Inger, f. 1954, u.dir. (c.j. 1979)

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, kst. tingrettsdommar (c.j. 1971)

Fossdal, Arne Johnny, f. 1953, pers.sj. (c.j. 1980)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

i-1.005

Underdirektør*

Framleis konstituert 7. februar 2003:

Kammen, Mette, f. 1966, konstituert underdirektør

i-1.006

Departementsråd

Utnemnd 11. april 2003:

Saglie, Tor Johan, universitetsdirektør

Søkjarar:

Blaalid, Jon, f. 1948, dir. (sos.øk. 1973)

Dale, Eivind, f. 1956, eksp.sj. (c.agric. 1979)

Drefvelin, Petter J., f. 1945, eksp.sj. (siv.øk. 1969)

Lindgren, Inger, f. 1950, eksp.sj. (c.j. 1975)

Moe, A. Bjarne, f. 1949, eksp.sj. (sos.øk. 1977)

Olsen, Ketil J., f. 1966, miljøarb. (f.lærar 1991)

Owe, Stein, f. 1952, adv. (c.j. 1979)

Parr, Hugo R., f. 1948, eksp.sj. (dr.philos. 1976)

Ramberg, Tore, f. 1966, rådm. (sos.øk. 1995)

Robøle, Knut, f. 1968, (c.merc.)

Saglie, Tor, f. 1950, univ.dir. (c.polit. 1976)

Selvig, Kirsten U., f. 1951, eksp.sj. (c.j. 1975)

Vardheim, Elisabeth V., f. 1964, komm.sj. (siv.ing. 1988)

Wilhelmsen, Lars, f. 1947, prosj.dir. (c.oecon. 1972)

Aass, Thor Arne, f. 1958, eksp.sj. (c.polit. 1984)

i-2. Andre stillingar

i-2.001

Riksmeklingsmann*

Tilsett 6. september 2002:

Webster, Reidar, f. 1935, riksmeklingsmann

i-2.002

Nemndleiar, Utlendingsnemnda

Tilsett 4. april 2003:

Karlsnes, Harald, ambassaderåd

Søkjarar:

Wulfsberg, Petter, f. 1951, (c.j. 1980)

Ulvin, Åse, f. 1959, u.dir.

Solberg, Frode, f. 1970, dommarfullm. (c.j. 1998)

Karlsnes, Harald, f. 1950, amb.råd. (c.j. 1978)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, adv. (c.j. 1981)

Rasch, Tove, f. 1941, adv. (c.j. 1981)

Nordby, Aina Karine, f. 1950, gr.leiar (c.j. 1978)

Eriksfallet, Kjell, f. 1946, adv. (c.j. 1971)

Bruland, Anne, f. 1963, rådgj. (c.j. 1990)

Danielsen, Bjørn, f. 1968, (c.j. 1995)

Gilbo, Hanne, f. 1949, (c.j. 1979)

Vale, Stein, f. 1957, kst.dommar (c.j. 1985)

Lous, Felix, f. 1966, dommarfullm. (c.j. 1993)

i-2.003

Formann, Arbeidsretten

Utnemnd 6. juni 2003:

Mehl, Tor S., formann

Søkjarar:

Mehl, Tor S., f. 1954, formann (c.j. 1982)

i-2.004

Nestformann, Arbeidsretten

Utnemnd 6. juni 2003:

Gisle, Jon, utgreiar

Søkjarar:

Gisle, Jon, f. 1948, utgreiar (c.j. 1998)

Gullaksen, Torgeir, f. 1948, advokat (c.j. 1974)

Mehl, Tor S., f. 1954, formann (c.j. 1982)

Kultur- og kyrkjedepartementet

j-1. Embete m.m. i departementet

j-1.001

Underdirektør

Utnemnd 20. september 2002:

Kjernlie, Inga Schiager, fung. direktør

Søkjarar:

Ask, Kjell Christian, f. 1947, adm.dir. (c.j. 1973)

Brekke, Marianne, f. 1969, rådgj. (c.j. 1995)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, fagleg leiar (c.j. 1981)

Kjernlie, Inga Schiager, f. 1965, fung.dir. (c.j. 1992)

Kraugerud, Janne L., f. 1968, avd.dir. (c.j. 1993)

j-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 25. oktober 2002:

Tesaker, Eivind, underdirektør

Søkjarar:

Tesaker, Eivind, f. 1964, u.dir. (c.j. 1992)

j-2. Embete m.m. i statskyrkja

j-2.001

Sokneprest i Strand prestegjeld og prost i Søre Ryfylke prosti i Stavanger bispedømme

Utnemnd 30. august 2002:

Huseby, Jeffrey, kappelan

Forsand sokneråd, Jørpeland sokneråd, Strand sokneråd og Prosten i Søre Ryfylke hadde innstilt:

Jeffrey Huseby

Reimunn Førsvoll

Stavanger biskop hadde innstilt:

Reimunn Førsvoll

Jeffrey Huseby

Søkjarar:

Førsvoll, Reimunn, f. 1948, kap. (c.th. 1979)

Huseby, Jeffrey, f. 1958, kap. (c.th. 1985)

j-2.002

Biskop i Tunsberg bispedømme

Utnemnd 20. september 2002:

Dahl, Laila Riksaasen, sokneprest

Bjørgvin biskop, Stavanger biskop, Møre biskop og Borg biskop hadde innstilt:

Laila Riksaasen Dahl

Per Arne Dahl

Erling J. Pettersen

Sør-Hålogaland biskop hadde innstilt:

Erling J. Pettersen

Laila Riksaasen Dahl

Per Arne Dahl

Agder biskop hadde innstilt:

Laila Riksaasen Dahl

Morten Arne Fleischer

Per Arne Dahl

Nidaros biskop hadde innstilt:

Laila Riksaasen Dahl

Erling J. Pettersen

Per Arne Dahl

Hamar biskop hadde innstilt:

Helen Bjørnøy

Laila Riksaasen Dahl

Erling J. Pettersen

Tunsberg biskop hadde innstilt:

Erling J. Pettersen

Laila Riksaasen Dahl

Per Arne Dahl

Oslo biskop hadde innstilt:

Per Arne Dahl

Erling J. Pettersen

Laila Riksaasen Dahl

Nord-Hålogaland biskop hadde innstilt:

Erling J. Pettersen

Laila Riksaasen Dahl

Per Arne Dahl

Departementet hadde innstilt:

Laila Riksaasen Dahl

Nominerte kandidatar:

Dahl, Laila Riksaasen, f. 1947, sokneprest (c.th. 1990)

Fleischer, Morten Arne, f. 1954 , leiar (c.th. 1980)

Lalim, Torstein, f. 1958, fung.prost (c.th.1981)

Lånke, Berit, f. 1950, prosjektleiar (c.th. 1978)

Pettersen, Erling Johan, f. 1950, direktør (c.th. 1977)

j-2.003

Sokneprest i Støren prestegjeld og prost i Gauldal prosti i Nidaros bispedømme

Utnemnd 24. januar 2003:

Almås, Kirsten Elisabet, kapellan

Støren, Budal, Soknedal, Singsås sokneråd, Prosten i Gauldal og Nidaros biskop hadde innstilt:

1. Kirsten Elisabet Almås

Søkjarar:

Almås, Kirsten Elisabet, f. 1959, kap. (c.th. 1989)

j-2.004

Sokneprest i Kongsberg prestegjeld og prost i Kongsberg prosti i Tunsberg bispedømme

Utnemnd 14. mars 2003:

Ruud, Hans Erik, sjømannsprest

Kongsberg og Jondalen sokneråd hadde innstilt:

Roar Tønnesen

Hans Erik Ruud

Paul Nome

Fungerande biskop i Tunsberg hadde innstilt:

Roar Tønnesen

Hans Erik Ruud

Jan-Otto Eek

Søkjarar:

Eek, Jan-Otto, f. 1944, soknepr. (c.th. 1971)

Foertsch, Heinke Margarete Hildegard, f. 1955, kap. (c.th. 1980)

Nome, Paul, f. 1944, fung.soknepr. (c.th. 1972, dr.theol.2000)

Osberg, Tor Bjørn Andresen, f.1963, kap. (c.th. 1990)

Ruud, Hans Erik, f. 1953, sjømannspr. (c.th. 1981)

Salvesen, Just, 1959, kap. (c.th. 1985)

Servan, Jon Sverre, f.1951, soknepr. (c.th. 1979)

Tønnessen, Roar, f. 1960, fung. soknepr. (c.th. 1985)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

Landbruksdepartementet

k-1. Embete m.m. i departementet

k-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 13. september 2002:

Bergerøy, Siri, underdirektør

Søkjarar:

Bergerøy, Siri, f. 1966, u.dir. (siv.øk. 1988)

Berntzen, Svein Gunnar, f. 1947, seksj.l. (MBA 1993)

Bjerke, Roger, f. 1967, ass.prosj.koord. (NHH)

Christensen, Tom R., f. 1948, kontrolløk. (siv.øk.)

Homme, Trygve, f. 1963, u.dir. (siv.øk. 1990)

Jacobsen, Petter, f. 1961, ass.dir. (siv.øk.)

Kallseter, Kjell, f. 1962, sen.rådgj. (rev.studium)

Kristoffersen, Ingar Andrè, f. 1958, spes.rådgj. (c.agric. 1981)

Nokhart, Henrik, f. 1956, bedr.rådgj. (siv.øk.)

Pedersen, Tore, f. 1961, adm.sj. (bed.øk.)

Salamonsen, Anne Katrine, f. 1962, saksbeh.

Skoglund, Ole Jan, f. 1955, kontorsj. (c.j. 1983)

Solhaug, Ewa Maria, f. 1950, seksj.l. (M.A. 1974)

Vatn, Trond, f. 1949, øk.dir. (siv.øk.)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

k-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 7. februar 2003:

Grendstad, Eva H. Ellingsen, underdirektør

Søkjarar:

Grendstad, Eva H. Ellingsen, f. 1965, u.dir. (NVH 1986)

k- 1.003

Avdelingsdirektør

Utnemnd 7. februar 2003:

Ribe, Harald, underdirektør

Søkjarar:

Ribe, Harald, f. 1952, u.dir. (NVH 1972)

k-1.004

Ekspedisjonssjef*

Konstituert 7. mars 2003:

Kogstad, Randi, f. 1959, avdelingsdirektør

k-2. Professor- og lærarembete

Ingen utnemningar i perioden.

k-3. Embete m.m. i jordskifterettene

k-3.001

Jordskiftedommar, Nedre Telemark jordskifterett

Tilsett 30. august 2002:

Lobben, Lars, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Lobben, Lars, f. 1965, j.sk.kand. (NLH 1993)

k-3.002

Jordskiftedommar, Sunnmøre jordskifterett

Tilsett 20. desember 2002:

Torvik, Olav, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Torvik, Olav, f. 1953, j.sk.kand. (NLH 1980)

k-3.003

Jordskiftedommar, Øvre Telemark jordskifterett

Tilsett 20. desember 2002:

Osen, Gunnar Bjerke, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Osen, Gunnar Bjerke, f. 1973, j.sk.kand. (NLH 1999)

Halvorsrud, Mats, f. 1975, (NLH 2002)

Grøtan, Vegar, f. 1975, jordbr.sj. (NLH 2002)

k-3.004

Jordskiftedommar, Nordmøre jordskifterett

Tilsett 20. desember 2002:

Grimsmo, Liv, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Grøtan, Vegar, f. 1975, jordbr.sj. (NLH 2002)

Osen, Gunnar Bjerke, f. 1974, jordsk.kand. (NLH 1999)

Halvorsrud, Mats, f. 1975, (NLH 2002)

Grimsmo, Liv, f. 1967, jordsk.kand. (NLH 1995)

Prestbakmo, Arnulf O., f. 1976, (NLH 2002)

Landløpet, Per Ole, f. 1968, sen.kons. (NLH 1995)

k-3.005

Jordskiftedommar, Haugaland og Sunnhordland jordskifterett

Tilsett 20. desember 2002:

Hardeland, Ann Mari Sandvin, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Roalkvam, Oddmund, f. 1958, (ing.høgsk.)

Prestbakmo, Arnulf O., f. 1976, jordsk.kand. (NLH 2002)

Hardeland, Ann Mari S., f. 1970, jordsk.kand. (NLH 1996)

Bruflot, Audun, f. 1965, nestl. (NLH 2000)

Grøtan, Vegar, f. 1975, jordbr.sj. (NLH 2002)

k-3.006

Jordskiftedommar, Nord-Østerdal jordskifterett

Tilsett 21. februar 2003:

Solberg, Anton D., jordskiftedommar

Søkjarar:

Jorde, Anne, f. 1963, (NLH 1993)

Solberg, Anton D., f. 1957, j.sk.d. (NLH 1993)

Brandsar, Kjetil, f. 1976, (NLH 2001)

Haug, Astrid Alice, f. 1964, miljøv.rådgj. (NLH 1989)

k-3.007

Jordskiftedommar, Sør-Trøndelag jordskifterett

Tilsett 21. februar 2003:

Grendal, Ola, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Landløpet, Per Ole, f. 1968, sen.kons. (NLH 1985)

Kjelstad, Annlaug Helene, f. 1968, sen.kons. (NLH 1993)

Grendal, Ola, f. 1946, jordsk.kand. (NLH 1971)

Nilsen, Rolf, f. 1949, avd.ing. (NLH 1977)

Rødal, Frank, f. 1964, j.sk.d. (NLH 1990)

Finset, Viggo, f. 1975, fung.fagkoordinator (NLH 1998)

Gorseth, Dag Hopland, f. 1964, prosj.l. (NLH 1993)

Hansen, John M., f. 1951, sen.ing. (NLH 1998)

k-3.008

Jordskifteoverdommar, Gulating jordskifteoverrett

Tilsett 28. februar 2003:

Sky, Per Kåre, jordskiftekandidat

Søkjarar:

Sky, Per Kåre, f. 1962, jordsk.kand. (NLH 1995)

Serigstad, Ole Johan, f. 1941, j.sk.d. (NLH 1965)

Solaas, Johan Aarbakke, f. 1940, j.sk.d. (NLH 1965)

Fykse, Tore, f. 1946, j.sk.d. (NLH 1971)

k-4. Andre embete og stillingar

k-4.001

Administrerande direktør, Mattilsynet

Tilsett 20. desember 2002:

Lystad, Joakim, direktør

Søkjarar:

Tunhøvd, Rune, f. 1960, stasj.sj. (Forsv.stabssk.)

Bakke, Bo, f. 1955, adm.dir. (siv.ing. 1978)

Haugen, Eirik, f. 1952, dagleg l. (c.oecon. 1977)

Gullhaugen, Ragnar, f. 1956, adm.dir. (siv.øk. 1979)

Pederstad, Vidar, f. 1961, adm.dir. (bedr.øk.)

Chutko, Espen, f. 1979, kokk (dipl.øk.)

Steingrimsen, Bjørn Ole, f. 1952, sjef

Østreng, Manny, f. 1979, (B.Se. 2002)

Sigurdsson, Fridrik, f. 1957, kons. (c.real. 1986)

Lystad, Joakim, f. 1953, dir. (NLH)

Jordfald, Gunnar, f. 1946, adm.dir. (siv.ing. 1969)

Haugnes, Svanhild E., f. 1973, (c.merc. 2002)

Melhuus, Brynjulf, f. 1944, sen.rådgj. (NVH 1971)

Ormsettrø, Svein Ivar, f. 1957, avd.dir. (dr.scient. 1987)

Hagen, Gunnar, f. 1956, avd.dir. (dr.scient. 1991)

Strande, Atle, f. 1967, dagleg l. (NVH 1995)

Myklebust, Magnar, f. 1951, adm.dir. (siv.ing.)

I tillegg:

10 søkjarar (3 kvinner - 7 menn)

Miljøverndepartementet

l-1. Embete m.m. i departementet

l-1.001

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 6. september 2002:

Tveito, Guri, f. 1959, kst. avdelingsdirektør

1-1.002

Avdelingsdirektør*

Framleis konstituert 8. november 2002:

Husby, Stig Roar, f. 1954, kst. avdelingsdirektør

l-2. Andre embete og stillingar

l-2.001

Riksantikvar, Direktoratet for kulturminnevern

Tilsett 25. april 2003:

Marstein, Nils, riksantikvar

Søkjarar:

Koukova, Daniela B., f. 1974, (siv.ing. 1997)

Marstein, Nils, f. 1950, riksantikvar (siv.ark. 1974)

Nærings- og handelsdepartementet

m-1. Embete m.m. i departementet

m-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 6. september 2002:

Molvik, Bjørn Kåre, fung. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Molvik, Bjørn Kåre, f. 1969, fung.avd.dir. (c.polit. 1996)

Helgesplass, Per, f. 1970, (siv.øk. 1998)

Haugen, Terje, f. 1977, rev. (rev. 2000)

Schlanbusch, Johan, f. 1959, (siv.øk. 1983)

Bettum, Thomas, f. 1968, avd.dir. (dipl.øk. 1992)

Møkleby, Dag, f. 1960, nestl. (c.oecon. 1988)

Pedersen, Tore, f. 1961, adm.sj. (bedr.øk. 1992)

m-1.002

Underdirektør

Utnemnd 11. oktober 2002:

Steffensen, Sølve Monica, kst. underdirektør

Søkjarar:

Balstad, Petter, f. 1953, dagleg l. (siv.øk. 1976)

Jensen, Tor Arne, f. 1951, leiar (ing.høgsk. 1978)

Kraugerud, Janne L., f. 1968, team leiar (c.j. 1993)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, fagleg leiar (c.j. 1981)

Steinland, Cathrine, f. 1966, rådgj. (c.j. 1993)

Haugen, Eirik, f. 1952, dagleg l. (c.oecon. 1977)

Seel, Hege Elisabeth, f. 1959, rådgj. (c.polit. 1992)

Kristiansen, Kari-Ann, f. 1972, rådgj. (c.j. 1997)

Elkjær, Knut, f. 1956, sen.ing. (NLH 1981)

Oraug, Anne-Sofie Trosdahl, f. 1945, u.dir. (c.polit. 1978)

Steffensen, Sølve Monica, f. 1969, kst. u.dir. (c.j. 1996)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

m-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 15. november 2002:

Andersen, Marit, f. 1971, underdirektør

m-1.004

Underdirektør*

Utnemnd 15. november 2002:

Jakobsen, Lise Christina Boeck, f. 1968, rådgjevar

m-1.005

Underdirektør*

Utnemnd 15. november 2002:

Nestande, Per Sigurdsson, f. 1970, seniorrådgjevar

m-1.006

Underdirektør*

Utnemnd 28. mars 2003:

Seel, Hege Elisabeth, f. 1960, seniorrådgjevar

m-1.007

Underdirektør

Utnemnd 27. juni 2003:

Grønn, Henriette S., dagleg leiar

Søkjarar:

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, adv. (c.j. 1981)

Andersson, Lise-Mette, f. 1967, (c.j. 1992)

Horn, Henrik, f. 1967, rådgj. (c.j. 1993)

Grønn, Henriette S., f. 1969, dagleg l. (c.j. 1998)

Bjørge, Henrik, f. 1969, rådgj. (c.j. 1996)

Helgø, Lasse, f. 1954, jur.rådgj. (c.j. 1982)

Langseth, Per S., f. 1953, sen.rådgj. (c.j. 1979)

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, kontor- øk.sj. (c.j. 1983)

Festervoll, Ann Iren, f. 1964, adv. (c.j. 1990)

Hellesøe, Olav Jan, f. 1953, sen.rådgj. (c.j. 1978)

Moengen, Mona, f. 1961, sen.rådgj. (c.oecon 1986)

Haarr, Anne Maria, f. 1958, (c.j. 1983)

Johnsrud, Ingrid, f. 1956, leiar (c.scient 1984)

Balstad, Petter, f. 1953, dagleg l. (siv.øk. 1976)

I tillegg:

5 søkjar (3 kvinner - 2 menn)

m-2. Andre embete og stillingar

m-2.001

Bergmeister, Svalbard*

Tilsett 25. april 2003:

Brekke, Per Zakken, f. 1944, bergmeister

Olje- og energidepartementet

n-1. Embete m.m. i departementet

n-1.001

Avdelingsdirektør*

Framleis konstituert 30. august 2002:

Sæther, Lars Christian, f. 1966, kst. avdelingsdirektør

n-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 13. desember 2002:

Jütte, Torsten, f. 1950, underdirektør

n-1.003

Underdirektør

Utnemnd 10. januar 2003:

Johansen, Frode, rådgjevar

Søkjarar:

Isaksen, Gaute I., f. 1972, rådgj. (siv.øk.)

Johansen, Frode, f. 1963, rådgj. (c.mag. 1998)

Røsnes, Olaf, f. 1971, rådgj. (sos.øk. 1997)

Valdresbråten, Lars, f. 1966, rådgj. (c.oecon 1994)

n-1.004

Underdirektør

Utnemnd 25. april 2003:

Westborg, Helge, rådgjevar

Søkjarar:

Westborg, Helge, f. 1971, rådgj. (c.j. 1995)

n-1.005

Avdelingsdirektør

Konstituert 27. juni 2003:

Flataker, Ove, underdirektør

Søkjarar:

Flataker, Ove, f. 1962, u.dir. (siv.øk. 1988)

Leistad, Øyvind, f. 1972, rådgj. (NLH 1997)

n-2. Andre embete og stillingar

n-2.001

Direktør, Oljedirektoratet

Tilsett 20. desember 2002:

Berge, Gunnar, oljedirektør

Søkjarar:

Berge, Gunnar, f. 1940, oljedir.

Samferdselsdepartementet

o-1. Embete m.m. i departementet

o-1.001

Underdirektør*

Utnemnd 13. desember 2002:

Batalden, Stein, seniorrådgjevar

o-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. april 2003:

Brendemoen, Anne, seniorøkonom

Søkjarar:

Haatveit, Thor K., f. 1953, avd.dir. (M.Sc. 1980)

Jordbakke, Anders, f. 1958, avd.dir. (NLH 1983)

Vårtun, Jøran, f. 1964, tekn.sj. (bedr.øk. 1994)

Kristensen, Svein, f. 1959, sjølvst.nær.driv. (diplomstud. 1986)

Nonstad, Magnus Lilleng,

Pedersen, Richard, f. 1950, sen.rådgj. (c.mag. 1979)

Næss, Knut, f. 1955, sensor (siv.ing. 1978)

Runnestø, Paul, f. 1956, plansj. (bed.øk. 1990)

Ericson, Ing-Cristine, f. 1959, avd.dir. (siv.ing. 1981)

Vikla, Anne-Marie, f. 1966, avd.sj. (c.scient. 1990)

Svånå, Randi Birgitte, f. 1967, kons. (siv.ing. 1991)

Syljeset, Vivi Sølverød, f. 1966, sj.ing. (siv.ing. 1990)

Holm, Kristian Carlsen, f. 1976, instr. (c.scient. 2002)

Raknerud, Erik, f. 1958, dir. (dipl.marknadsøk. 1990)

Lyng, Bengt R., f. 1965, driftskoordinator (c.polit 1993)

Alstadheim, Ellen R., f. 1969, (siv.øk. 1992)

Nylund, Lisbeth, f. 1965, ass.fylkesdir. (c.scient. 1990)

Jørgensen, Jan Arvid, f. 1947, plansj. (ing.høgsk.)

Borvik, Toril P., f. 1959, seksjonssj. (bedr.øk. 1987)

Haug, Sidsel, f. 1959, sen.geolog (c.scient 1984)

Haugen, Ole A., f. 1970, rådgj. (siv.ing. 1994)

Kronen, Terje, f. 1952, prosj.l. (siv.ing. 1975)

Åfar, Odd Steinar Viseth, f. 1970, sjølvst.nær.driv. (HiM 1996)

Hunthorp, Henning Johansen, f. 1962, kons. (c.mag.1998)

Stenseth, Emma C. Jensen, f. 1966, sen.rådgj. (c.j. 1993)

Risnes, Ingun, f. 1949, plansj. (sos.øk. 1986)

Fagerlund, Erik S., f. 1952, prosj.l. (bedr.øk. 1982)

Brendemoen, Anne, f. 1960, sen.øk. (c.oecon. 1989)

I tillegg:

10 søkjarar (6 kvinner - 4 menn)

o-1.003

Avdelingsdirektør

Utnemnd 9. mai 2003:

Seim, Gro, sjølvstendig næringsdrivande

Søkjarar:

Tangenes, Gisle, f. 1968, prosj.l. (siv.ing. 1992)

Lia, Marja, f. 1970, ing. (siv.ing. 1997)

Halvorsen, Jan Erik, f. 1955, fagleg l. (c.j. 1981)

Seim, Gro, f. 1952, sjølvst.nær.driv. (siv.ing. 1982)

Eilertsen, Jan Egil, f. 1958, dagleg l. (c.mag. 2000)

Lyng, Bengt R., f. 1965, driftskoordinator (c.polit. 1993)

Morstad, Per, f. 1964, seksj.sj. (c.j. 1992)

Vaagland, John, f. 1950, sen.rådgj. (HK 1975)

Ringdal, Anne-Mette, f. 1956, u.dir. (c.j. 1983)

Metliaas, Kari, f. 1958, adm.sj. (c.mag. 1984)

Fallan, Berit, f. 1950, u.dir. (c.j. 1978)

Balstad, Petter, f. 1953, dagleg l. (siv.øk. 1976)

I tillegg:

7 søkjarar (3 kvinner - 4 menn)

o-1.004

Avdelingsdirektør

Konstituert 13. juni 2003:

Ostnes, Ottar, prosjektdirektør

Søkjarar:

Engesæth, Leif, f. 1949, (c.oecon. 1976)

Iwe, Sven-Erik, f. 1960, rådgj. (c.j. 1988)

Batalden, Stein, f. 1966, u.dir. (siv.øk. 1990)

Borchgrevink, Johan, f. 1948, kons. (ark. 1972)

Halvorsen, Stig Oscar, f. 1958, sen.insp. (LKS 1997)

Ostnes, Ottar, f. 1961, prosj.dir. (c.polit. 1986)

Weseth, Tarjei, f. 1966, sen.rådgj. (c.polit. 1994)

Røren, Janne Log, f. 1968, sjef (c.oecon. 1992)

Stifjell, Terje Holst, f. 1967, (c.j. 2003)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

o-2. Andre embete og stillingar

o-2.001

Direktør, Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB)

Tilsett 9. mai 2003:

Quale, Sverre, direktør

Søkjarar:

Bakke, Per Erik, f. 1959, overinsp.

Bruhn, Jørn Adler, f. 1965, styrmann (LKS 1988)

Finstad, Bjørn, f. 1948, (siv.ing. 1973)

Hammer, Sigrid H., f. 1956, flykaptein (sivil flygerutd. 1976)

Joakimsen, Hans Børre, f. 1952, avd.sj. (LKS 1979)

Larsen, Stig, f. 1965, flygar (SK 1996)

Lorvik, Lars-Anders, f. 1952, dir. (M.Sc. 1980)

Mjøs, Kjell, f. 1936, forskar (dr. philos 2003)

Mourud, Andreas, f. 1948, seksj.sj. (c.mag. 1969)

Myhre, Grete, f. 1942, sen.rådgj. (dr.philos. 1983)

Quale, Sverre, f. 1957, dir. (siv.ing. 1982)

Rydin, Carl Fredrik Stang, f. 1957, dagleg l. (bedr.øk. 1986)

Sire, Stein T., f. 1946, dagleg l. (SK 1969)

Stokke, Per Frode, f. 1961, avd.leiar (ing.høgsk. 1986)

Vale, Stein, f. 1958, dommar (c.j. 1985)

Øksnes, Stig H., f. 1958, spes.rådgj. (politihøgskolen 1991)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

Sosialdepartementet

p-1. Embete m.m. i departementet

p-1.001

Underdirektør

Utnemnd 5. juli 2002:

Lieng, Laila, spesialkonsulent

Søkjarar:

Mørkved, Marit Helene, f. 1954, rådgj. (c.polit. 1990)

Hovind, Petter, f. 1950, adm.sj. (c.oecon. 1979)

Dæhli, Erik, f. 1967, rådgj. (c.j. 1995)

Hole, Morten, f. 1967, rådgj. (siv.øk. 1992)

Lieng, Laila, f. 1957, spes.kons. (c.polit. 1986)

Bøås, Anne, f. 1972, prosj.l. (høgsk.kand. 1992)

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, kontor- og øk.sj. (c.j. 1983)

Humlebekk, Jack Andrè, f. 1976, kons. (M.Sc. 2002)

Thorbjørnsen, Trude, f. 1964, rådgj. (c.polit. 1996)

Fløtre, Asgeir, f. 1970, kons. (c.polit. 1997)

Celius, Tone, f. 1969, rådgj. (c.polit. 1996)

Kvavik, Hanne B. f. 1967, rådgj. (c.polit. 1995)

Kvalvåg, Marianne Iselin, f. 1965, (siv.øk. 1988)

Krogh, Christian, f. 1961, dagleg l. (M.Sc. 2002)

Salamonsen, Anne Katrine, f. 1963, avd.l. (høgsk.kand. 1998)

p-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 15. mai 2003:

Lohrmann, Heidi, rådgjevar

Søkjarar:

Kashale, Honoratte Muhanzi, f. 1966, barnehageass. (utenl.eks. 1992)

Hagen, Steven Allen, f. 1954,

Hwang, Dag Flater, f. 1959, sjølvst.nær.driv. (utenl.eks. 1991)

Pedersen, Richard, f. 1949, sen.rådgj.

Bøe, Åse, f. 1963, rådgj. (sos.øk. 1988)

Naidoo, Andrew, f. 1971, kontorsj. (utenl.eks. 1994)

Kabar, Amer, f. 1969, (utenl.eks.)

Kiil, Arne, f. 1956, spes.rådgj.

Stenseth, Emma C. Jensen, f. 1966, sen.rådgj. (c.j. 1993)

Røren, Janne Log, f. 1967, sjef (c.oecon 1992)

Rytter, Kirsten, f. 1949, leiar (c.polit 2003)

Hauger, Hans Otto, f. 1953, sen.rådgj. (c.oecon 1986)

Pape, Tom Chr., f. 1950, leiar (mag.art. 1983)

Lohrmann, Heidi E.R., f. 1966, rådgj. (sos.øk. 1994)

Pedersen, Bjørn Johan, f. 1960, avd.dir. (sos.øk. 1991)

I tillegg:

1 søkjar (1 mann)

p-2. Andre embete og stillingar

p-2.001

Medisinsk kyndig rettsmedlem, Trygderetten

Konstituert 23. mai 2003:

Eikås, Arne, spesialist i allmennmedisin

Søkjarar:

Sesay, Adama, f. 1971, (utenl.eks.)

Nada, Hadzic-Andelic, f. 1956, overlege (c.med. 1994)

Brandtzæg, Herina Bruins, f. 1943, overlege (c.med. 1968)

Eikås, Arne, f. 1947, spes. allmennmedisin (c.med. 1976)

Dalin, Liv Jorunn, f. 1949, (c.med. 1987)

Lunden, Birgit, f. 1961, (c.med. 1990)

Utdannings- og forskingsdepartementet

q-1 Embete m.m. i departementet

q-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. august 2002:

Smit, Jørgen Bjelle, underdirektør

Søkjarar:

Bakken, Hilde, f. 1968, u.dir. (siviløk.1992)

Baksjøberget, Anniken, f. 1970, øk.sj. (c.mag.1995)

Berg, Truls, f. 1952, lærar (NKI 1984)

Berger, Anita Lemberget, f. 1956, øk.sj. (BI 1993)

Cowan, Ingunn Bakkene, f. 1958, sen.rådgj. (utenl.eks.)

Dalen, Jan-Harald, soussj. (høgsk.kand.1979)

Haugen, Terje, f. 1975, vekter (c.philos.)

Helgesplass, Per, f. 1969, IT manager (NHH 1994)

Kallseter, Kjell, f. 1962, rådgj. (øk.college 1987)

Krogh, Christian, f. 1960, dagleg leiar (BI 1997)

Langgåt, Øystein, f. 1955, øk.dir. (BI 1981)

Ness, Arne, f. 1956, kontorsj. (NHH 1997)

Nokhart, Henrik, f. 1956, rådgj. (utenl.eks.)

Olsen, Gunn Indrehus, sjefskons.(NHH 1982)

Pedersen, Tore, f. 1961, adm.sj. (BI 1992)

Schanche, Martin, f. 1955, dir. (NHH 1983)

Schultz, Øivind, f. 1965, rådgj. (BI 1992)

Smit, Jørgen B., f. 1968, u.dir. (c.polit.1997)

Solhaug, Ewa, f. 1951, ass.dir. (NHH 1980)

Stavik, Wenche, f. 1950, regnskapssj. (BI 1991)

Østereng, Grete Olsen, f. 1958, øk.sj. (BI)

Vatn, Trond, f. 1949, øk.dir. (NHH 1975)

Wiland, Bjørn, f. 1966, øk.sj. (BI 1991)

q-1.002

Underdirektør

Utnemnd 27. september 2002:

Nordgård, Ketil, kst. underdirektør

Søkjarar:

Nordgård, Ketil, f. 1963, kst. u.dir. (BI 1986)

q-1.003

Underdirektør

Konstituert 25. oktober 2002:

Moen, Kjetil, rådgjevar

Søkjarar:

Antonsen, Rune, f. 1959, dagleg l. (SK)

Babak, Kivan, f. 1967, project manager (utenl.eks.)

Bengtsson, Stefan, f. 1951, avd.leiar (utenl.eks.)

Bøgestub, Cathrine, f. 1965, rådgj. (utenl.eks.)

Bjerkestrand, Øyvind, f. 1970, f.kons. (sos.øk.1997)

Breivik, Marit, f. 1959, rådgj. (c.oceon 1988)

Faremo, Birgit G., f. 1962, ass.dir. (HHK)

Homme, Rune Gauslå, f. 1977

Jacobsen, Osmund, f. 1954, dagleg l. (c.j.1980)

Krogh, Christian, f. 1961, dagleg l. (BI 2000)

Moen, Kjetil, f. 1971, rådgj. (c.mag.1994)

Skaar, Magnus, rådgj. (div. utd.)

Skoglund, Ole Jan, f. 1956, u.dir. (c.j.1983)

Vatn, Trond, f. 1950, øk.dir. (NHH 1975)

q-1.004

Underdirektør*

Utnemnd 13. desember 2002:

Lange, Ellen, f. 1952, kst. avdelingsdirektør

q-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 24. januar 2003:

Ulverud, Gry Høeg, spesialrådgjevar

Søkjarar:

Alvem, Per Anders, f. 1963, kontorsj. (c.mag.1990)

Bakke, Berit Kubberud, f. 1951, kontorleiar (div. utd.)

Bauck, Sverre, f. 1950, sen.rådgj. (c.real 1974)

Brevik, Turid Elisabeth, f. 1977, dagleg l. (div. utd.)

Carlsen, Kai Johnny, f. 1958, fabrikksj. (div. utd.)

Cocozza, Lill, f. 1960, adm.dir. (BI 1996)

De Massey, Philippe, f. 1953, knoweledge manager (lærarhøgsk 1986)

Ødegaard, Tor Martin, f. 1949, adm.dir. (c.mag.1981)

Døsen, Kristine, f. 1958, sen.rådgj. (NHH 1990)

Enger, Audhild Nydal, f. 1965, u.dir. (NHH 1988)

Foss, Jens Gunnar, f. 1950, jordbrukssj. (NLH 1984)

Furuseth, Tormod A., f. 1953, avd.dir. (c.philol.1982)

Haukvik, Stein, f. 1955, business manager (utenl.eks.)

Heggland, Karsten, f. 1947, avd.dir. (NTH 1979)

Hermann, Eivind Fr., f. 1978

Heuch, Cecilie B., f. 1966, business manager (utenl.eks.)

Jensen, Helge J., f. 1943, dir. (c.philol.1968)

Johannessen, Øystein, f. 1962, avd.dir. (c.philol.1990)

Kaarud, Per Ingar, f. 1962, prosjektsj. (NTH 1986)

Kristiansen, Tor Kristian, f. 1966, næringssj. (utenl.eks.)

Lien, Øystein Solheim, f. 1957, sen.rådgj. (c.mag. 1981)

Lind, Terje, f. 1948, avd.dir. (AH 1972)

Messel, Fredrik, f. 1960, kst. adm.dir. (c.j.1988)

Nåvik, Gunnbjørg, f. 1954, fung. nestleiar (c.mag. 1988)

Nygaard, Kari, f. 1961, marinbiolog (dr.scient 1991)

Pedersen, Jonny, f. 1956, prosj.leiar (c.polit.1982)

Rustad, Sverre, f. 1959, dir. (c.philol. 1977)

Skar, Harald Olav, general manager (utenl.eks.)

Sørensen, Olve, f. 1955, rådgj. (c.philol 1979)

Storhaug, Håkon, f. 1964, overing. (BI 1990)

Szefler, Alexandra T., f. 1948, opplær.sj. (utenl.eks.)

Ulverud, Gry Høeg, f. 1972, spes.rådgj. (utenl.eks.)

Vikla, Ane-Marie, f. 1967, avd.sj. (c.scient. 1990)

Westberg, Ann Kristin, f. 1962, u.dir. (sos.øk. 1987)

I tillegg:

5 søkjarar (2 kvinner - 3 menn)

q-2 Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Utanriksdepartementet

r-1. Embete m.m. i departementet

r-1.001

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 2. august 2002:

Neple, Harald, f. 1951, avdelingsdirektør

r-1.002

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 2. august 2002:

Haugstveit, Nils, dagleg leiar

Søkjarar:

Bastøe, Per Øyvind, f. 1953, (sosiologi 1986)

Berg, Erik, f. 1956, sen.rådgj. (c.philol. 1975)

Briseid, Dag, f. 1946, amb.råd. (c.philol. 1975)

Hansen, Rolf Willy, f. 1949, avd.dir. (c.philol 1974)

Haugstveit, Nils, f. 1958, dagleg l. (c.polit. 1987)

Helvig, Olav,

Hønningstad, Arne B., f.1944, sen.rådgj. (c.mag. 1970)

Kongstad, Steffen, f. 1952, avd.dir. (c.polit.1979)

Leite, Bjørg, f.1942, ambassadør (utenl.eks.)

Mæhlum, Jorunn, f. 1944, avd.dir. (c.mag.1974)

Rolsdorph, Elisabeth,

Aass, Svein, f. 1947, ambassadør (c.polit.1974)

Ananthakrishnan, Subramonia

r-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 2. august 2002:

Brattested, Merete Fjeld, f. 1963, byråsjef

r-1.004

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 2. august 2002:

Gaarder, Andreas, f. 1963, underdirektør

r-1.005

Underdirektør*

Utnemnd 2. august 2002:

Myklebust, Olav, f. 1967, rådgjevar

r-1.006

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 16. august 2002:

Johansen, Elin Østebø, f. 1955, ministerråd

r-1.007

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 16. august 2002:

Aasheim, Rune, f, 1947, underdirektør

r-1.008

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 20. september 2002:

Aass, Svein, f. 1947, ambassadør

r-1.009

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 27. september 2002:

Gjermundsen, Arne, f. 1951, underdirektør

r-1.010

Underdirektør*

Utnemnd 27. september 2002:

Kaale, Vegard, f. 1961, rådgjevar

r-1.011

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 18. oktober 2002:

Mæhlum, Jorunn, f. 1944, avdelingsdirektør

r-1.012

Underdirektør*

Utnemnd 18. oktober 2002:

Frøholm, Anne Kjersti, f. 1959, rådgjevar

r-1.013

Underdirektør*

Utnemnd 18. oktober 2002:

Hattrem, Tore, f. 1962, rådgjevar

r-1.014

Underdirektør*

Utnemnd 18. oktober 2002:

Lunde, Hilde Svartdal, f. 1964, rådgjevar

r-1.015

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 15. november 2002:

Grevstad, Jan Ole, f. 1952, byråsjef

r-1.016

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 13. desember 2002:

Linder, Herberth, f. 1944, seniorrådgjevar

r-1.017

Underdirektør*

Utnemnd 20. desember 2002:

Engelschiøn, Niels, f. 1965, rådgjevar

r-1.018

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 17. januar 2003:

Torgersen, Sjur Helge, f. 1946, ambassadør

r-1.019

Underdirektør*

Utnemnd 28. februar 2003:

Bakke, Ragnhild, f. 1960, rådgjevar

r-1.020

Underdirektør*

Utnemnd 28. februar 2003:

Sandsten, Eirik William, f. 1963, rådgjevar

r-1.021

Underdirektør

Utnemnd 28. februar 2003:

Kokaas, Erlend, fagsjef

Søkjarar:

Ferkah, Ahenkorah, f. 1962, lærar, (mag.art. 1995)

Berg, Arne Erik, f. 1949, prosj.off. (Hærens forvaltn.utd. 1994)

Engebrethsen, Håkon, f. 1970, (M.Sc. 2002)

Engejordet, Bodil, f. 1965, sjølvst.nær.driv. (M.Sc. 2001)

Evenstad, Svein Kristian, f. 1956, (siv.øk. 1992)

Hauge, Kjell Henrik Kristian, f. 1967, rådgj. (c.j. 1996)

Hellesøe, Olav Jan, f. 1952, sen.rådgj. (c.j. 1978)

Håkonsen, Harald, f. 1950, sen.rådgj. (c.j. 1978)

Jensrud, Hans, f. 1951, f.kons. (bed.øk. 1992)

Johansen, Bjørnar Inge, f. 1968 (dipl.øk.1991)

Klaveness, Gunvor, f. 1948, f.kons. (øk. 1993)

Kokaas, Erlend, f. 1964, fag.sj. (Master of Management 1999)

Kvam, Morten, f. 1967, (siv.øk. 1997)

Lindgaard, Gunnar, f. 1957, dir. (ing. 1985)

Mannsåker, Ole Borge, f. 1967, (c.polit. 1996)

Neumann, Bjørn H., (utenl.eks. 1979)

Sethil, Sidsel, f. 1944, avd.dir. (c.mag.)

Skramstad, Arild, f. 1947, innkjøpssj. (siv.ing. 1971)

Stampe, Roger, f. 1970, innkjøpssj. (siv.øk. 1992)

Tønnessen, Sidsel I., f. 1958, sen.rådgj. (c.j. 1982)

Wettestad, Thorvald, f. 1946, sen.rådgj. (c.j. 1975)

I tillegg:

2 søkjarar (1 kvinne - 1 mann)

r-1.022

Underdirektør

Utnemnd 21. mars 2003:

Wemberg, Elisabeth, underdirektør

Søkjarar:

Andersen, Marit, f. 1971, seksj.l. (c.mag. 1994)

Bodi, Maritza, f. 1965, avd.l.

Fagervoll, Kim Aron, f. 1973, (c.mag. 1996)

Halvorsen jr., Bernhard,

Hammershaug, Per Ivar, f. 1972, arkivl. (c.philol. 1999)

Heppt, Kristina, f. 1948, arkivl. (c.mag. 1996)

Herkedahl, Frank, f. 1969, arkivl. (c.mag. 1993)

Jorde, Tine Susanne, f. 1965, arkiv (c.mag. 1988)

Nielsen, Anne Marie, f. 1964, arkivl. (arkiv.utd. 1997)

Robertson, Maria, f. 1952, nestl. (c.mag. 1994)

Salamonsen, Anne Katrine, f. 1962, rådgj.

Sataslåtten, Olav Hagen, f. 1966, prosj.l. (c.mag. 1991)

Wemberg, Elisabeth, f. 1967, u.dir.

I tillegg:

3 søkjarar (3 kvinner)

r-1.023

Underdirektør*

Utnemnd 4. april 2003:

Eckey, Susan, f. 1964, byråsjef

r-1.024

Underdirektør*

Utnemnd 4. april 2003:

Endresen, Tormod Cappelen, f. 1966, rådgjevar

r-1.025

Underdirektør*

Utnemnd 4. april 2003:

Førner, Erik, f. 1963, prosjektleiar

r-1.026

Underdirektør*

Utnemnd 4. april 2003:

Hammelbo, Kirsten, f. 1962, rådgjevar

r-1.027

Underdirektør*

Utnemnd 4. april 2003:

Tukun, Tord, f. 1968, rådgjevar

r-1.028

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 25. april 2003:

Hauff, Thomas, f. 1950, seniorrådgjevar

r-1.029

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 25. april 2003:

Leite, Bjørg Schonhowd, f. 1942, seniorrådgjevar

r-1.030

Underdirektør*

Utnemnd 25. april 2003:

Brevik, Ola, f. 1957, ambassaderåd

r-1.031

Underdirektør*

Utnemnd 30. april 2003:

Larsen, Sjur, f. 1964, seniorrådgjevar

r-1.032

Assisterande utanriksråd*

Utnemnd 15. mai 2003:

Bronebakk, Jørg Willy, f. 1947, ekspedisjonssjef

r-1.033

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 15. mai 2003:

Sletnes, Oda Helen, f. 1953, avdelingsdirektør

r-1.034

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 6. juni 2003:

Ødegaard, Kristian, f. 1960, ministerråd

r-1.035

Underdirektør*

Utnemnd 6. juni 2003:

Pettersen, Kjell Tormod, f. 1955, kst. underdirektør

r-1.036

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 20. juni 2003:

Johannessen, Lasse Bjørn, f. 1963, underdirektør

r-2. Embete m.m. i utanrikstenesta

r-2.001

Forsvarsattaché ved ambassaden i Paris*

Tilsett 5. juli 2002:

Hynaas, John Einar, f. 1956, oberst

r-2.002

Assisterande forsvarsattaché ved ambassaden i Washington*

Tilsett 5. juli 2002:

Meyer, Jon, f. 1958, kommandør

r-2.003

Spesialutsending (ambassaderåd) for ILO-saker ved Noregs faste delegasjon i Genève*

Tilsett 2. august 2002:

Vidnes, Øyvind, f. 1944, avdelingsdirektør

r-2.004

Spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Islamabad*

Tilsett 2. august 2002:

Ramslien, Alf Arne, f. 1945, rådgjevar

r-2.005

Spesialutsending (ambassaderåd) for justissaker ved Noregs delegasjon til Den europeiske union i Brussel*

Tilsett 2. august 2002:

Borgvad, Anne Marie, f. 1960, dep.kst. ambassaderåd

r-2.006

Sendemann, Port Moresby, med rang som ambassadør*

Utnemnd 16. august 2002:

Thorsheim, Ove, f. 1949, ambassadør

r-2.007

Sendemann, Lisboa, med rang som ambassadør*

Utnemnd 30. august 2002:

Rindal, Arnt Magne, f. 1938, ambassadør

r-2.008

Sendemann, Bucuresti, med rang som ambassadør*

Utnemnd 30. august 2002:

Ulland, Leif Arne, f. 1947, spesialrådgjevar

r-2.009

Forsvarsattaché ved ambassaden i Roma*

Tilsett 30. august 2002:

Bakke, Jan Roar, f. 1958, kommandørkaptein

r-2.010

Sendemann, Den Hellige Stol, med rang som ambassadør*

Utnemnd 6. september 2002:

Hernes, Helga, f. 1938, ambassadør

r-2.011

Sendemann, Tripoli, med rang som ambassadør*

Utnemnd 13. september 2002:

Owe, Sven Østråt, f. 1946, ambassadør

r-2.012

Sendemann, Abidjan, med rang som ambassadør*

Utnemnd 13. september 2002:

Andhøy, Odd-Egil, f. 1943, ministerråd

r-2.013

Ambassadør, Valletta og San Marino*

Utnemnd 27. september 2002:

Bugge, Eva, f. 1945, ambassadør

r-2.014

Ambassadør, Mbabane*

Utnemnd 4. oktober 2002:

Bech, Jon Dagfinnson, f. 1944, ambassadør

r-2.015

Ambassadør, Luanda*

Utnemnd 4. oktober 2002:

Øyen, Arild Retvedt, f. 1946, seniorrådgjevar

r-2.016

Ambassadør, Vaduz*

Utnemnd 1. november 2002:

Hernes, Helga, f. 1938, ambassadør

r-2.017

Ambassadør, Brasilia*

Utnemnd 15. november 2002:

Lassen, Jan Gerhard, f. 1949, avdelingsdirektør

r-2.018

Ambassadør, Berlin*

Utnemnd 13. desember 2002:

Godal, Bjørn Tore, f. 1945, seniorrådgjevar

r-2.019

Ambassadør, Bratislava*

Utnemnd 20. desember 2002:

Walther, Arne Roy, f. 1946, ambassadør

r-2.020

Generalkonsul, St. Petersburg*

Utnemnd 20. desember 2002:

Mamelund, Otto Hjorth, f. 1959, avdelingsdirektør

r-2.021

Ambassadør, Muscat*

Utnemnd 10. januar 2003:

Ræder, Peter Nicolay, f. 1943, ambassadør

r-2.022

Ambassadør, Tirana*

Utnemnd 10. januar 2003:

Bugge, Eva, f. 1945, ambassadør

r-2.023

Ambassadør, Havanna*

Utnemnd 17. januar 2003:

Skaara, Helge, f. 1956, ambassadør

r-2.024

Ambassadør, Teheran*

Utnemnd 24. januar 2003:

Holthe, Ole Kristian, f. 1943, ambassadør

r-2.025

Ambassadør, Islamabad*

Utnemnd 7. februar 2003:

Kanavin, Janis Bjørn, f. 1951, generalkonsul

r-2.026

Ambassadør, Sana*

Utnemnd 14. februar 2003:

Ræder, Peter Nicolay, f. 1943, ambassadør

r-2.027

Noregs faste representant ved De foreinte nasjonar, New York, med rang som ambassadør*

Utnemnd 14. februar 2003:

Løvald, Johan Ludvik, f. 1943, assisterande utanriksråd

r-2.028

Noregs faste representant til Europarådet, Strasbourg, med rang som ambassadør*

Utnemnd 14. februar 2003:

Frøysnes, Torbjørn, f. 1946, avdelingsdirektør

r-2.029

Ministerråd ved ambassaden i København*

Utnemnd og beordra 21. februar 2003:

Fredheim, Randi, f. 1951, avdelingsdirektør

r-2.030

Ministerråd ved ambassaden i Helsingfors*

Utnemnd og beordra 21. februar 2003:

Finstad, Eva Elisabeth, f. 1945, avdelingsdirektør

r-2.031

Ministerråd ved ambassaden i Washington*

Utnemnd og beordra 21. februar 2003:

Resaland, Rune, f. 1956, underdirektør

r-2.032

Ministerråd ved Noregs faste delegasjon til Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), Wien*

Utnemnd og beordra 21. februar 2003:

Skjønsberg, Erling, f. 1955, seniorrådgjevar

r-2.033

Ambassadør, Bandar Seri Begawan*

Utnemnd 7. mars 2003:

Eik, Arild, f. 1943, ambassadør

r-2.034

Generalkonsul, New York*

Utnemnd 7. mars 2003:

Finborud, Liv Mørch, f. 1943, ambassadør

r-2.035

Generalkonsul, San Francisco*

Utnemnd 7. mars 2003:

Norheim, Are-Jostein, f. 1949, avdelingsdirektør

r-2.036

Generalkonsul, Houston*

Utnemnd 7. mars 2003:

Roderburg, Elisabeth, f. 1957, ministerråd

r-2.037

Ambassadør, Kinshasa*

Utnemnd 14. mars 2003:

Øyen, Arild Retvedt, f. 1946, ambassadør

r-2.038

Ambassadør, Helsingfors*

Utnemnd 21. mars 2003:

Hjelde, Haakon Baardsøn, f. 1941, ambassadør

r-2.039

Ambassadør, Reykjavik*

Utnemnd 21. mars 2003:

Vik, Guttorm, f. 1943, spesialrådgjevar

r-2.040

Ambassadør, Colombo*

Utnemnd 21. mars 2003:

Brattskar, Hans, f. 1956, ministerråd

r-2.041

Ambassadør, Djibouti*

Utnemnd 4. april 2003:

Ravn, Mette, f. 1943, ambassadør

r-2.042

Ambassadør, Buenos Aires*

Utnemnd 11. april 2003:

Lindeman, Gunnar Henrikssøn, f. 1941, seniorrådgjevar

r-2.043

Ambassadør, Port Louis, Mauritius*

Utnemnd 25. april 2003:

Storløkken, Kjell, f. 1941, ambassadør

r-2.044

Ambassadør, Paris*

Utnemnd 25. april 2003:

Svedman, Sven Erik, f. 1946, ekspedisjonssjef

r-2.045

Ambassadør, Chisinau, Moldova*

Utnemnd 30. april 2003:

Ulland, Leif Arne, f. 1947, ambassadør

r-2.046

Ambassadør, Dhaka*

Utnemnd 30. april 2003:

Norheim, Aud Lise, f. 1956, ministerråd

r-2.047

Ambassadør, Jakarta*

Utnemnd 30. april 2003:

Blokhus, Bjørn Olav, f. 1947, avdelingsdirektør

r-2.048

Ambassadør, Gaborone, Botswana*

Utnemnd 23. mai 2003:

Storløkken, Kjell, f. 1941, ambassadør

r-2.049

Ambassadør, Haag*

Utnemnd 6. juni 2003:

Bryn, Kåre, f. 1944, ambassadør

r-2.050

Ambassadør, Beijing*

Utnemnd 6. juni 2003:

Hildan, Tor Christian, f. 1949, ekspedisjonssjef

r-2.051

Noregs faste representant ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO), Genève, med rang som ambassadør*

Utnemnd 6. juni 2003:

Glenne, Eirik, f. 1946, ambassadør

r-2.052

Ambassadør, Dili, Øst-Timor*

Utnemnd 20. juni 2003:

Blokhus, Bjørn Olav, f. 1947, ambassadør

r-2.053

Ambassadør, Ljubljana*

Utnemnd 20. juni 2003:

Brofoss, May Britt, f. 1946, avdelingsdirektør

r-2.054

Ambassadør, Bamako, Mali*

Utnemnd 27. juni 2003:

Andhøy, Odd-Egil, f. 1943, ambassadør

r-3. Andre embete og stillingar

r-3.001

Direktør, Direktoratet for utviklingssamarbeid

Tilsett 17. januar 2003:

Strand, Tove, direktør

Søkjarar:

Bakke, Bo, f. 1955, sjølvst.nær.driv. (siv.ing. 1978)

Døvle, Gunnar, f. 1947,

Frost, Niels Juhl, f. 1963, sen.kons.

Kontny, Truls, sjølvst.nær.driv. (siv.øk. 1980)

Rolsdorph, Elisabeth I., f. 1972, dagleg l. (dipl.øk. 1994)

Strand, Tove, f. 1946, dir. (c.oecon)

Torvund, Paul A., f. 1967, sen.rådgj. (dr.scient. 1999)

Ullerø, Thor, f. 1950, dir. (c.th. 1975)

Wiedswang, Toril, f. 1964, manager

Til forsida av dokumentet