St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget