St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Til innhaldsliste

5 Alfabetisk personregister

Aicher, Gro, direktør c-2.001
Alfheim, Pål Bjørnar, oberst f-2.015
Almås, Kirsten Elisabet, sokneprest j-2.003
Almaas, Knut, sorenskrivar h-2.016
Andersen, Marit, avdelingsdirektør* m-1.003
Andhøy, Odd-Egil, ambassadør* r-2.012
Andhøy, Odd-Egil, ambassadør* r-2.054
Antila, Solveig, avdelingsdirektør f-1.009
Askholt, Kjerstin, ekspedisjonssjef h-1.010
Bakke, Jan Roar, forsvarsattaché* r-2.009
Bakke, Ragnhild, underdirektør* r-1.019
Bakkevig, Marit, førstestatsadvokat h-2.020
Baltzersen, Morten, ekspedisjonssjef* d-1.004
Bastiansen, Atle, oberst f-2.056
Batalden, Stein, underdirektør* o-1.001
Bech, Jon Dagfinnson, ambassadør* r-2.014
Bender, Hans Jørgen, statsadvokat h-2.068
Berg, Jan, underdirektør* g-1.001
Berge, Gunnar, direktør n-2.001
Bergerøy, Siri, avdelingsdirektør k-1.001
Berggrav, Jørgen, kontreadmiral* f-2.028
Bettum, Thomas, avdelingsdirektør h-1.006
Bjerk, Rolf Erik, oberst f-2.050
Bjerkedal, Nina, ekspedisjonssjef d-1.008
Bjørnland, Marie Benedicte, visepolitimeister h-2.040
Bjørnøy, Kari Johanne, sorenskrivar h-2.071
Bleskestad, Kirsten Aase, tingrettsdommar h-2.042
Blokhus, Bjørn Olav, ambassadør* r-2.047
Blokhus, Bjørn Olav, ambassadør* r-2.052
Bodal, Per Hermann, adjutant* f-2.004
Borgvad, Anne Marie, ambassaderåd* r-2.005
Brattested, Merete Fjeld, avdelingsdirektør* r-1.003
Brattskar, Hans, ambassadør* r-2.040
Braut, Geir Sverre, assisterande direktør* g-2.003
Brekke, Per Zakken, bergmeister* m-2.001
Brendemoen, Anne, avdelingsdirektør o-1.002
Brevik, Ola, underdirektør* r-1.030
Brofoss, May Britt, ambassadør* r.2.053
Bronebakk, Jørg Willy, assisterande utanriksråd* r-1.032
Bronebakk, Kristin Bølgen, leiar h-3.003
Brovold, Bernt Iver Ferdinand, generalmajor f-2.062
Bryn, Kåre, ambassadør* r-2.049
Bugge, Eva, ambassadør* r-2.013 r-2.022
Bugge, Karin Margrethe, ekspedisjonssjef h-1.001
Bull, Steingrim, lovrådgjevar h-1.007
Bødtker, Jorunn, avdelingsdirektør d-1.002
Bøe, Geir Olav, avdelingsdirektør f-1.007
Carlsen, Tor Christian, statsadvokat h-2.061
Carlstedt, Randi, tingrettsdommar h-2.025
Christensen, Per, avdelingsdirektør* f-1.006
Dahl, Arne Willy, statsadvokat h-2.077
Dahl, Laila Riksaasen, biskop j-2.002
Dalhaug, Arne Bård, generalmajor* f-2.002
Diesen, Sverre, generalløytnant* f-2.032
Drange, Heidi, avdelingsdirektør g-1.009
Drivenes, Knut Olav, oberst f-2.046
Dørstad, Inger Kjersti, tingrettsdommar h-2.033
Eckey, Susan, underdirektør* r-1.023
Eidem, Bjørn, tingrettsdommar h-2.092
Eik, Arild, ambassadør* r-2.033
Eikås, Arne, medisinsk kyndig rettsmedlem p-2.001
Ellertsen, Kim, statsadvokat h-2.067
Elsheim, Magni, lagdommar h-2.052
Elstad, Jens Kristian, tingrettsdommar h-2.014
Endresen, Tormod Cappelen, underdirektør* r-1.024
Engelschiøn, Niels, underdirektør* r-1.017
Eriksfallet, Kjell, lagdommar h-2.051
Erlingsen, Astrid, lovrådgjevar* d-1.007
Fause, Lars, førstestatsadvokat h-2.060
Feyling, Bjørn, statsadvokat h-2.066
Finborud, Liv Mørch, generalkonsul* r-2.034
Finseth, Jan Eirik, kontreadmiral* f-2.030
Finstad, Eva Elisabeth, ministerråd* r-2.030
Flataker, Ove, avdelingsdirektør n-1.005
Fossgard, Ingunn, førstestatsadvokat h-2.080
Fredheim, Randi, ministerråd* r-2.029
Frigaard, Siri S., visepolitimeister h-2.039
Frøholm, Anne Kjersti, underdirektør* r-1.012
Frøysnes, Torbjørn, ambassadør* r-2.028
Førner, Erik, underdirektør* r-1.025
Faanes, Roger, lagdommar h-2.053
Gillebo, Geir, oberst f-2.037
Gisle, Jon, nestformann i-2.004
Gjermundsen, Arne, avdelingsdirektør* r-1.009
Glad, Knut Størk, lagdommar h-2.029
Glenne, Eirik, ambassadør* r-2.051
Godal, Bjørn Tore, ambassadør* r-2.018
Grandhagen, Kjell, generalmajor* f-2.023
Granholt, Nils Petter, oberst f-2.001
Granly, Lars Audun, avdelingsdirektør c-1.002
Grendal, Ola, jordskiftedommar k-3.007
Grendstad, Eva H. Ellingsen, avdelingsdirektør k-1.002
Greve, Mette Cecilie, sorenskrivar h-2.075
Greve, Mette Cecilie, tingrettsdommar h-2.074
Grevstad, Jan Ole, avdelingsdirektør* r-1.015
Grimsmo, Liv, jordskiftedommar k-3.004
Grindhaug, Geir Eivind, tingrettsdommar h-2.032
Grønn, Henriette S., underdirektør m-1.007
Grønningsæter, Arne Morten, flaggkommandør* f-2.042
Grøttheim, Roy Corrin, oberst* f-2.010
Gudmundsen, Geir, visepolitimeister h-2.050
Gullestad, Peter, fiskeridirektør e-2.001
Gulseth, Erik Arff, oberst f-2.038
Gundersen, Stein Magnar, oberst f-2.005
Gundersen, Tron, tingrettsdommar h-2.003
Gustafsson, Tore, kommandør f-2.012
Guttormsen, Tom Georg, oberst f-2.024
Gaarder, Andreas, avdelingsdirektør* r-1.004
Halvorsen, Gro, avdelingsdirektør* a-1.001
Hammelbo, Kirsten, underdirektør* r-1.026
Hammersmark, Arne, visepolitimeister h-2.017
Hannestad, Finn Kristian, brigader f-2.027
Hansen, Stein Ivar, generalløytnant* f-2.031
Hardeland, Ann Mari Sandvin, jordskiftedommar k-3.005
Hattrem, Tore, underdirektør* r-1.013
Hauff, Thomas, avdelingsdirektør* r-1.028
Haugen, Per Jonny, oberst f-2.018
Haugestad, Anders, lagdommar h-2.030
Haugstveit, Nils, ekspedisjonssjef r-1.002
Heggenes, Heidi, avdelingsdirektør d-1.010
Hegstad, Kjell Egil, visepolitimeister h-2.037
Helland, Mona, underdirektør* i-1.003
Helseth, Hans Christian, kommandør f-2.013
Henriksen, Errol Odvar Peder, oberst f-2.055
Henriksen, Henning, avdelingsdirektør* a-1.002
Hernes, Helga, ambassadør* r-2.010 r-2.016
Hildan, Tor Christian, ambassadør* r-2.050
Hjelde, Haakon Baardsøn, ambassadør* r-2.038
Hofseth, Karl Olav, generaladvokat h-2.009
Holmboe, Morten, førstestatsadvokat h-2.084
Holmboe, Morten, statsadvokat h-2.008
Holthe, Ole Kristian, ambassadør* r-2.024
Hordnes, Benedicte, statsadvokat h-2.064
Humlegård, Odd Reidar, sjef h-3.006
Husby, Stig Roar, avdelingsdirektør l-1.002
Huseby, Jeffrey, sokneprest j-2.001
Husebø, Ulf Erik, brigader* f-2.058
Huser, Tore Bjønnes, oberst f-2.008
Hvideberg, Halvor, avdelingsdirektør d-1.001
Hylin, Tor Douglass, oberst f-2.054
Hynaas, John Einar, forsvarsattaché* r-2.001
Høyland, Toril Kristiansen, tingrettsdommar h-2.034
Høymork, Ingrid Slettum, avdelingsdirektør g-1.002
Ingebrigtsen, Laila, tingrettsdommar h-2.043
Jacobsen, Morten, flaggkommandør f-2.019
Jakobsen, Lise Christina Boeck, underdirektør* m-1.004
Jarslett, Egil, lovrådgjevar h-1.008
Johannessen, Lasse Bjørn, avdelingsdirektør* r-1.036
Johansen, Egil, generalmajor* f-2.029
Johansen, Elin Østebø, avdelingsdirektør* r-1.006
Johansen, Frode, underdirektør n-1.003
Johansen, Hege, underdirektør g-1.005
Johnsen, Rose-Marie, direktør g-2.002
Jütte, Torsten, avdelingsdirektør* n-1.002
Jørgensen, Aage, oberst f-2.039
Kammen, Mette, underdirektør* i-1.005
Kanavin, Janis Bjørn, ambassadør* r-2.025
Kapelrud, Jon, lagdommar h-2.022
Karlsen, Runar, visepolitimeister h-2.041
Karlsen, Trond Ragnarssøn, brigader* f-2.034
Karlsnes, Harald, nemndleiar i-2.002
Kierulf, Erik Hofft, kommandør f-2.035
Kirkemo, Kjerstin, tingrettsdommar h-2.004
Kjernlie, Inga Schiager, underdirektør j-1.001
Kleven, Tone, lagdommar h-2.056
Klæboe, Kjersti, avdelingsdirektør f-1.004
Kogstad, Randi, ekspedisjonssjef* k-1.004
Kokaas, Erlend, underdirektør r-1.021
Kristiansen, Janne, leiar h-2.086
Krogsrud, Bjørn, direktør h-3.002
Kvande, Kjerstin Apall, førstestatsadvokat h-2.081
Kverkild, Marit Dypdal, fylkeslege g-2.001
Kaale, Vegard, underdirektør* r-1.010
Lahnstein, Anne Enger, fylkesmann b-2.001
Langbach, Tor, nestleiar h-2.044
Lange, Ellen, underdirektør* q-1.004
Larsen, Jan Erik, direktør* f-2.060
Larsen, Sjur, underdirektør* r-1.031
Lassen, Jan Gerhard, ambassadør* r-2.017
Lea, Jon Arvid, direktør h-3.005
Leite, Bjørg Schonhowd, avdelingsdirektør* r-1.029
Lien, Ottar, visepolitimeister h-2.036
Lieng, Laila, underdirektør p-1.001
Lilland, Jon Berge, brigader* f-2.048
Lilleland, Torgeir, lagdommar h-2.054
Lillevik, Ingrid Johanne, sorenskrivar h-2.091
Lind, Gunnar, leiar h-2.018
Linde, Thor, sorenskrivar h-2.073
Lindeman, Gunnar Henrikssøn, ambassadør* r-2.042
Linder, Herberth, avdelingsdirektør* r-1.016
Ljøkjell, Leif Arne, grensekommisær h-3.001
Lobben, Lars, jordskiftedommar k-3.001
Lohne, Martin, avdelingsdirektør* f-1.001
Lohrmann, Heidi, avdelingsdirektør p-1.002
Longva, Pål, avdelingsdirektør b-1.007
Lund, Elisabeth, tingrettsdommar h-2.045
Lund, Jon Georg, underdirektør g-1.006
Lunde, Hilde Svartdal, underdirektør* r-1.014
Lunde, Morten Haga, oberst f-2.016
Lundesgaard, Anders, oberst f-2.041
Lynne, Kari, lagdommar h-2.024
Lysenstøen, Thor Arne, oberst* f-2.009
Lystad, Joakim, administrerande direktør k-4.001
Løvald, Johan Ludvik, ambassadør* r-2.027
Løvold, Vibeke Irene, lovrådgjevar h-1.005
Mamelund, Otto Hjorth, generalkonsul* r-2.020
Marchand, Gisele, administrerande direktør b-3.002
Marstein, Nils, riksantikvar l-2.001
Maurud, Jørn Sigurd, førstestatsadvokat h-2.021
Mehl, Tor S., formann i-2.003
Merckoll, Rolf Bøhn, tingrettsdommar h-2.090
Meyer, Jon, assisterande forsvarsattaché* r-2.002
Midtgaard, Ellen, lagmann h-2.087
Mjølhus, Oddbjørn, politimeister h-2.079
Moe, Ingard, oberst f-2.043
Moen, Kjetil, underdirektør q-1.003
Moen, Thor Helge, oberst f-2.045
Molnes, Ole, avdelingsdirektør i-1.002
Molvik, Bjørn Kåre, avdelingsdirektør m-1.001
Movik, Kurt Evan, oberst f-2.025
Munkebye, Henriette, avdelingsdirektør b-1.004
Myhrer, Tor-Geir, lovrådgjevar h-1.009
Myklebust, Olav, underdirektør* r-1.005
Myklebust, Trude, avdelingsdirektør d-1.006
Myraune, Lars, generalmajor* f-2.022
Mæhlum, Jorunn, ekspedisjonssjef* r-1.011
Natvig, Elisabeth, flaggkommandør f-2.006
Neple, Harald, ekspedisjonssjef* r-1.001
Nestande, Per Sigurdsson, underdirektør* m-1.005
Nilstad, Inger Mette, underdirektør g-1.007
Nordgård, Ketil, underdirektør q-1.002
Nordaas, Ragnhild, avdelingsdirektør b-1.001 b-1.006
Norheim, Are-Jostein, generalkonsul* r-2.035
Norheim, Aud Lise, ambassadør* r-2.046
Nybø, Terje, statsadvokat h-2.069
Nyhus, Johan Kenneth, kommandør f-2.014
Nylund, Monica Hansen, lagdommar h-2.031
Odland, Tine, sorenskrivar h-2.013
Odland, Tine, tingrettsdommar h-2.012
Olebakken, Ingeborg Birgitte Holtskog, lovrådgjevar h-1.004
Olsen, Jan Asbjørn, avdelingsdirektør f-1.002
Olsen, Jan Morten, lagdommar h-2.055
Olsnes, Ragnhild, tingrettsdommar h-2.007
Opedal, Per Sverre, oberst f-2.036
Osen, Gunnar Bjerke, jordskiftedommar k-3.003
Ostnes, Ottar, avdelingsdirektør o-1.004
Otterlei, Jonny Marton, avdelingsdirektør f-1.008
Owe, Sven Østråt, ambassadør* r-2.011
Paulsen, Siri Berg, lagdommar h-2.057
Pedersen, Toralf, visepolitimeister h-2.038
Pedersen, Trine Barlaup, tingrettsdommar h-2.046
Pettersen, Idar Even, tingrettsdommar h-2.006
Pettersen, Inger, avdelingsdirektør i-1.004
Pettersen, Kjell Tormod, underdirektør* r-1.035
Pharo, Per Fredrik Ilsaas, avdelingsdirektør f-1.010
Quale, Sverre, direktør o-2.001
Ramm, Nils Ihlen, lagdommar h-2.028
Ramslien, Alf Arne, ambassaderåd* r-2.004
Ravn, Mette, ambassadør* r-2.041
Reiersen, Marit Skaar, underdirektør* b-1.002
Reine Peter, avdelingsdirektør d-1.005
Reite, Torun, avdelingsdirektør* d-1.003
Reksen, Jan, kontreadmiral* f-2.033
Resaland, Rune, ministerråd* r-2.031
Ribe, Harald, avdelingsdirektør k-1.003
Rindal, Arnt Magne, ambassadør* r-2.007
Ristesund, Bjørn Enoksen, statsadvokat h-2.062
Roderburg, Elisabeth, generalkonsul* r-2.036
Rohn, Helge, administrerande direktør* f-2.061
Roscher, Elisabeth, førstestatsadvokat h-2.085
Ruud, Hans Erik, sokneprest j-2.004
Rygg, Per Egil, oberst f-2.003
Ræder, Peter Nicolay, ambassadør* r-2.021
Ræder, Peter Nicolay, ambassadør* r-2.026
Røksund, Arne, kommandør f-2.052
Rønning, Gjermund, avdelingsdirektør h-1.002
Røren, Sveinung, avdelingsdirektør g-1.003
Røstum, Knut, lagdommar h-2.023
Raaum, Alf Jørgen, direktør h-3.004
Saglie, Tor Johan, departementsråd i-1.006
Sandnes, Helge Olav, oberst* f-2.017
Sandsten, Eirik William, underdirektør* r-1.020
Saue, Richard, lagdommar h-2.011
Schlytter, Esben, underdirektør* e-1.001
Schou, Petter, fylkeslege g-2.004
Seel, Hege Elisabeth, underdirektør* m-1.006
Seim, Gro, avdelingsdirektør o-1.003
Selfors, Finn-Arne, sorenskrivar h-2.058
Selvaag, Dagfinn Christian, avdelingsdirektør f-1.003
Sivertsen, Eyvind, lovrådgjevar h-1.003
Skeie, Inge, avdelingsdirektør* d-1.011
Skiaker, Thorstein, generalløytnant* f-2.021
Skjærpe, Arne, oberst f-2.044
Skjønsberg, Erling, ministerråd* r-2.032
Sky, Per Kåre, jordskiftedommar k-3.008
Skaara, Helge, ambassadør* r-2.023
Sletnes, Oda Helen, ekspedisjonssjef* r-1.033
Smedsrud, Ingrid, tingrettsdommar h-2.089
Smit, Jørgen Bjelle, avdelingsdirektør q-1.001
Smukkestad, Øyvind, sorenskrivar h-2.015
Smørdal, Jarle Golten, statsadvokat h-2.063
Soknes, Bjørn Kristian, statsadvokat h-2.065
Solberg, Anton D., jordskiftedommar k-3.006
Solberg, Bernt Adler, visepolitimeister h-2.049
Solberg, Bjørn Tore, oberst f-2.053
Solseth, Berit Svendsli, tingrettsdommar h-2.088
Staven, Bente, tingrettsdommar h-2.059
Steffensen, Sølve Monica, underdirektør m-1.002
Stokke, Inger-Johanne, arbeidsdirektør b-3.001
Stoltenberg, Hilde, statsadvokat h-2.070
Storesund, Bjørg, underdirektør* g-1.008
Storløkken, Kjell, ambassadør* r-2.043 r-2.048
Strand, Tove, direktør r-3.001
Strømnes, Per, brigader f-2.047
Støren, Harald W., avdelingsdirektør f-1.005
Sunde, Harald, generalmajor* f-2.049
Sundseth, Roar, brigader f-2.051
Svarteberg, Oddmund, tingrettsdommar h-2.035
Svedman, Sven Erik, ambassadør* r-2.044
Svendsen, Jon Rikter, oberst* f-2.007
Svilosen, Arne, oberst f-2.057
Sæter, Helen, tingrettsdommar h-2.005
Sæther, Lars Christian, avdelingsdirektør* n-1.001
Sølvberg, Lars Johan, generalmajor* f-2.020
Søvde, Ole Gustav, sorenskrivar h-2.002
Søvde, Ole Gustav, tingrettsdommar h-2.001
Teisberg, Tale, avdelingsdirektør g-1.004
Tesaker, Eivind, avdelingsdirektør j-1.002
Thorsen, Jens-Thorleif, brigader f-2.026
Thorsheim, Ove, ambassadør* r-2.006
Tonning, Geir, tingrettsdommar h-2.027
Torgersen, Sjur Helge, avdelingsdirektør* r-1.018
Torvik, Olav, jordskiftedommar k-3.002
Tukun, Tord, underdirektør* r-1.027
Tveit, Yngvar, avdelingsdirektør* d-1.009
Tveito, Guri, avdelingsdirektør l-1.001
Ulland, Leif Arne, ambassadør* r-2.008
Ulland, Leif Arne, ambassadør* r-2.045
Ulverud, Gry Høeg, avdelingsdirektør q-1.005
Urdahl, Tom Landt, tingrettsdommar h-2.072
Ve, Sjur, avdelingsdirektør b-1.005
Vidnes, Øyvind, ambassaderåd* r-2.003
Vik, Guttorm, ambassadør* r-2.039
Vikse, Arne, tingrettsdommar h-2.026
Vikøren, Kristin Berge, ekspedisjonssjef c-1.001
Walther, Arne Roy, ambassadør* r-2.019
Webster, Reidar, riksmeklingsmann* i-2.001
Wemberg, Elisabeth, underdirektør r-1.022
Westborg, Helge, underdirektør n-1.004
Wiig, Inger, førstestatsadvokat h-2.078
Wålengen, Odd, avdelingsdirektør b-1.003
Yggeseth, Morten, førstestatsadvokat h-2.019
Zimmer, Frederik, dommar h-2.048
Ødegaard, Jan Christian, oberst f-2.040
Ødegaard, Kristian, avdelingsdirektør* r-1.034
Øen, Tor Olav, oberst f-2.011
Østby, Roald, statsadvokat h-2.083
Østby, Roar, førstestatsadvokat h-2.010
Øvretveit, Karsten, lagdommar h-2.076
Øydegard, Johan Kristian, statsadvokat h-2.082
Øydne, Trygve, tingrettsdommar h-2.047
Øyen, Arild Retvedt, ambassadør* r-2.015
Øyen, Arild Retvedt, ambassadør* r-2.037
Øyen, Kirsti, underdirektør* i-1.001
Ågren, Terje, major* f-2.059
Aarvaag, Inger Stokke, avdelingsdirektør h-1.011
Aasheim, Rune, avdelingsdirektør* r-1.007
Aass, Svein, avdelingsdirektør* r-1.008
Til forsida av dokumentet