St.meld. nr. 17 (1998-99)

Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 11.  desember 1998 om Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen) blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside