St.meld. nr. 17 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren

Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren

Les dokumentet

(Skogmeldingen)

Følg meldingen videre på www.stortinget.no