St.meld. nr. 19 (2008-2009)

Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 3. april 2009 om Ei forvaltning for demokrati og fellesskap vert send Stortinget.

Til dokumentets forside