St.meld. nr. 19 (2008-2009)

Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget