St.meld. nr. 19 (2008-2009)

Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no