Historisk arkiv

Bedre ledere i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen skal i samarbeid med universiteter og høgskoler utvikle et nytt lederfaglig miljø. Dette er et av hovedpunktene i stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap” som ble presentert i dag.

Regjeringen skal i samarbeid med universiteter og høgskoler utvikle et nytt lederfaglig miljø. Dette er et av hovedpunktene i stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap” som ble presentert i dag.

- Demokratisk styring i et stadig mer komplisert samfunn stiller store krav til lederne. Vi vil ha en stat som er mer åpen, brukerrettet og effektiv. Da må vi selvsagt sette både ledere og medarbeidere i stand til å gjøre jobben, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bygge opp et lederfaglig miljø, men satsingen skal skje i samarbeid med fagmiljøer både i og utenfor staten. Universiteter og høgskoler skal trekkes inn. Det skal utvikles nye praktiske tilbud for å styrke ledelsen i virksomhetene, der lederne skal kunne velge det de trenger mest. Tiltakene skal omfatte ledere på alle nivåer, være modulbaserte og bygge på kombinasjoner av tradisjonelle og internettbaserte formidlingsformer. Satsingen skjer med grunnlag i Plattform for leiing i staten, som regjeringen sluttet seg til i 2008.

- For å kunne nå de mål vi har satt oss, holder det ikke bare med kvalifiserte ledere. Ledelsen og medarbeiderne må spille på lag. De må sammen ta ansvar for å utvikle offentlig sektor, for et attraktivt arbeidsmiljø og for å nå målene for virksomheten, sier Grande Røys.

Derfor legger Regjeringen i meldingen stor vekt på å utvikle et lederskap i staten som tar medvirkning og medbestemmelse på alvor og på å bruke den samlede kompetansen best mulig. Omstilling og endring skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009)
Ei forvaltning for demokrati og fellesskap