St.meld. nr. 21 (2007-2008)

Samspill— Et løft for rytmisk musikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. april 2008 om samspill blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside