St.meld. nr. 22 (2008-2009)

Svalbard

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 17. april 2009 om Svalbard blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside