St.meld. nr. 24 (1997-98)

Norges deltakelse i Europarådet i 1997

Til innholdsfortegnelse

3 Medlemsland i Europarådet i 1997

Stat Opptaksdato
Albania 13. juli 1995
Andorra 10. november 1994
Østerrike 16. april 1956
Belgia 8. august 1949
Bulgaria 7. mai 1992
Danmark 14. juli 1949
Estland 14. mai 1993
Finland 4. mai 1989
Frankrike 4. august 1949
Hellas 9. august 1949
Irland 2. august 1949
Island 7. mars 1950
Italia 3. august 1949
Kroatia 6. november 1996
Kypros 24. mai 1961
Latvia 10. februar 1995
Liechtenstein 23. november 1978
Litauen 14. mai 1993
Luxembourg 3. august 1949
FYROM 9. november 1995
Malta 29. april 1965
Moldova 13. juli 1995
Nederland 5. august 1949
Norge 30. juli 1949
Polen 26. november 1991
Portugal 22. september 1976
Romania 7. oktober 1993
Russland 28. februar 1996
San Marino 16. november 1988
Slovakia 30. juni 1993
Slovenia 14. mai 1993
Storbritannia 26. juli 1949
Spania 24. november 1977
Sveits 6. mai 1963
Sverige 20. juli 1949
Den tsjekkiske republikk 30. juni 1993
Tyrkia 13. april 1950
Tyskland 30. juli 1959
Ukraina 9. november 1995
Ungarn 6. november 1990
Til dokumentets forside