St.meld. nr. 24 (1997-98)

Norges deltakelse i Europarådet i 1997

Norges deltakelse i Europarådet i 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget