St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

4 Nordisk Ministerråds budsjett 1997 og 1998. Budsjettets utgifter i løpende priser.

Tabell 1.3 

1998 TDKK 1997 TDKK Differanse 1997/1998
I Kultursamarbeidet 134.600 138.041 -3.441
Prosjektmidler 90.184 94.895
Institusjoner 44.416 43.146
II Utdanning/forskning 182.493 198.270 -15.777
Prosjektmidler 127.306 142.455
Institusjoner 55.188 55.815
III Miljø 39.319 33.660 5.719
Prosjektmidler 39.319 33.660
IV Økonomi og næring 131.546 129.546 2.000
Prosjektmidler 42.446 42.615
Institusjoner 89.100 86.931
V Medborgerpolitikk 65.179 62.428 2.751
Prosjektmidler 30.816 29.102
Institusjoner 34.363 33.326
VI Samarbeid med Nordens nærområder 51.000 51.000 0
Prosjektmidler 42.100 41.922
Institusjoner 8.900 9.078
VII Øvrig virksomhet 91.774 89.691 2.083
Prosjektmidler 27.974 25.307
Institusjoner 63.800 64.384
Totalt 695.911 702.636 -6.725
Prosjektmidler 400.145 409.956
Institusjoner 295.767 292.680
Til dokumentets forside