St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

5 Norske medlemmer av de nordiske embetsmannskomitéer

Embetsmannskomitéen for arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøpolitikk

Eksp.sjef Jon Blaalid

Eksp.sjef Morten Reymert

Embetsmannskomitéen for samarbeid innenfor byggsektoren

Eksp.sjef Inger Lindgren

Rådgiver Per Åhrén

Embetsmannskomitéen for økonomi og finanspolitikk

U.dir. Bjørn G. Rogstad

Embetsmannskomitéen for energi- og næringspolitikk

Eksp.sjef Tor E. Hernæs

U.dir. Johan Vetlesen

Embetsmannskomitéen for fiskerisaker

U.dir. Halvard P. Johansen

Avd.dir. Sigmund Engesæter

Embetsmannskomitéen for jord- og skogbrukssaker

Dep.råd Per Harald Grue

Landbruksdir. Almar Sagelvmo

Embetsmannskomitéen for likestillingssaker

Byråsjef Sissel Salomon

Embetsmannskomitéen for forbrukersaker

Eksp.sjef Tore Chr. Malterud

Embetsmannskomitéen for kulturelt samarbeid

Eksp.sjef Sigve Gramstad

Embetsmannskomitéen for utdannings- og forskningssaker

Dep.råd Trond Fevolden

Embetsmannskomitéen for lovgivningssaker

Eksp.sjef Inge Lorange Backer

Embetsmannskomitéen for næringsmiddelsaker

Direktør Atle Ørbeck Sørheim

Ass. dir. Per Atle Rosness

Fagråd John Race

Direktør Gunn Elin Bjørneboe

Embetsmannskomitéen for miljøvernsaker

Eksp.sjef Eldrid Nordbø

Avd.dir. Irene Bauer

Embetsmannskomitéen for regionalpolitikk

Eksp.sjef Jan Sandal

Sosialpolitisk komité

Eksp.sjef Alfred Kvalheim

Eksp.sjef Knut Brofoss

Eksp.sjef Øyvind Sæbø

Eksp.sjef Andreas Disen

Avd.dir. Inger Johanne Wremer

Embetsmannskomitéen for transportsaker

Dep.råd Karin Bruzelius

Embetsmannskomitéen for narkotikasaker

Avd.dir. Ketil Bentzen

Byråsjef Jens Guslund

Sjefsinspektør Kjell Bjørn Aarø

Den nordiske samarbeidskomitéen

Eksp.sjef Fridtjov Clemet

Til dokumentets forside