St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 26. september 1997 om Nordisk samarbeid blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside