St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

6 Nordiske avtaler og overenskomster

  1. Overenskomst om nordisk arbeidsmarked for personer med yrkeskompetansegivende, høyere utdannelse av minst tre års varighet. Undertegnet 24. oktober 1990 og godkjent av Danmark, Island, Norge og Sverige.

  2. Revisjon av nordisk overenskomst om samarbeid om bekjempelse av forurensning av havet med olje eller andre skadelige stoffer. Undertegnet 29. mars 1993 og godkjent av Danmark, Island, Norge og Sverige.

  3. Konvensjon om sosial hjelp og sosiale tjenester. Undertegnet 14. juni 1994. Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1996.

  4. Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning. Undertegnet 20. september 1996. Overenskomsten trådte i kraft 9. mai 1997.

  5. Overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue. Undertegnet 23. september 1996. Overenskomsten trådte i kraft 1. januar 1997.

Til dokumentets forside