St.meld. nr. 45 (1999-2000)

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999

Til innhaldsliste

3 Medlemskap i eksportkontroll-regimer

Land AG MTCR NSG WA ZANGGER
Argentina* x x x x x
Australia* x x x x x
Belgia* x x x x x
Brasil x x
Bulgaria x x x
Canada* x x x x x
Danmark* x x x x x
EU x
Finland* x x x x x
Frankrike* x x x x x
Hellas* x x x x x
Hviterussland x
Irland* x x x x x
Island x x
Italia* x x x x x
Japan* x x x x x
Kina x
Kypros x
Latvia x
Luxembourg* x x x x x
Nederland* x x x x x
New Zealand* x x x x
Norge* x x x x x
Polen* x x x x x
Portugal* x x x x x
Romania x x x x
Russland x x x x
Slovakia x x x x
Spania* x x x x x
Storbritannia* x x x x x
Sveits* x x x x x
Sverige* x x x x x
Sør-Afrika x x x
Sør-Korea x x x x
Tsjekkia* x x x x x
Tyrkia x x x x
Tyskland* x x x x x
Ukraina x x x x
Ungarn* x x x x x
USA* x x x x x
Østerrike* x x x x x
Sum medlemsland 30 32 38 33 34

Land merket med * er «regimeland», dvs. at de deltar i alle de fire eksportkontrollregimene AG, MTCR, NSG, WA.