St.meld. nr. 45 (1999-2000)

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. juni 2000 om eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999 blir send Stortinget.