St.meld. nr. 45 (1999-2000)

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget