St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. oktober 1999 om embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 - 30. juni 1999 med vedlegg blir send Stortinget.

Til dokumentets forside