St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Til innholdsfortegnelse

3 Alfabetisk personregister

Abildgaard, Christina Mortvedt, underdirektør

m-1.012

Agersborg, Andreas, avdelingsdirektør*

g-1.026

Agnalt, Gulla, underdirektør

f-1.001

Akerlie, Eirik, lagdommar

g-2.033 g-2.050

Alfarnæs, Knut, avdelingsdirektør*

h-1.031 h-1.035 h-1.052

Alstad, Kjell, avdelingsdirektør*

n-1.001

Anda, Geir, oberst

f-2.003

Andersen, Aud Inger, avdelingsdirektør

h-1.004

Andersen, Gunnar Fridtjof, ulønna konsul*

q-2.052

Andersen, Knut, underdirektør*

d-1.005

Andersen, Ruth Anne, underdirektør*

i-1.009

Andersen, Åsmund, kommandør

f-2.029

Andreassen, Svein, ambassadør*

q-2.003 q-2.008

Andvord Gudrun Bugge, dommar

g-2.083

Andvord, Gudrun Bugge, heradsdommar*

g-2.078

Angermo, Lise, underdirektør*

n-1.004

Appleyard, Richard L., ulønna konsul*

q-2.047

Arestøl, Tore Morten, brigader

f-2.011

Ask, Sten, ulønna generalkonsul*

q-2.043

Askholt, Kjerstin, avdelingsdirektør

g-1.003 g-1.023

Askim, Bjørn, heradsdommar

g-2.007 g-2.053

Banggren, Leif, avdelingsdirektør*

j-1.008

Barbosa, Victor Manuel Goncalves, ulønna konsul*

q-2.012

Barsett, Elisabeth, underdirektør*

g-1.010 g-1.018

Beckmann, Sissel Lyberg, underdirektør*

p-1.013

Bekkevold, Geir, byråsjef*

q-1.055

Berg, Erik, spesialutsending*

q-2.044

Berg, Tomas, underdirektør

p-1.025

Bergerøy, Siri, byråsjef

p-1.004

Berggrav, Jørgen, kommandør

f-2.046

Bergtun, Vidar, jordskiftedommar

k-3.001

Berre, Bjørn, lovrådgjevar

d-1.002

Bie, Karen N., avdelingsdirektør*

h-1.018

Billing, Greta, underdirektør*

i-1.010

Bingen, Bente, underdirektør*

q-1.024

Bjelland, Anne Sofie, byråsjef*

q-1.012

Bjone, Morten, dommar

g-2.084

Bjone, Morten, statsadvokat

g-2.020

Bjørnebye, John, spesialråd*

q-1.045

Blokhus, Bjørn Olav, avdelingsdirektør*

q-1.048

Blom, Beate, byfogd

g-2.068

Brathagen, Knut, ulønna konsul*

q-2.065

Brattegard, Ola, avdelingsdirektør

o-1.002

Breie, Sissel Birgitte, ambassadør*

q-2.050 q-2.080

Brevik, Ola, ambassaderåd*

q-2.064

Brinchmann, Knut Støre, underdirektør

m-1.007

Bringsli, Hilde Gunn, byråsjef

i-1.007

Bringslid, Hilde, underdirektør*

i-1.022

Brofoss, Knut, førstestatsadvokat

g-2.093

Bronne, Didier, ulønna konsul*

q-2.048

Brown, Eva Måge, byråsjef*

b-1.001

Brubakken, Benjamin, ulønna konsul*

q-2.020

Brun, Johan, generalmajor*

f-2.010

Brusell, Inger, byråsjef*

q-1.040

Bruun, Trygve, flaggkommandør

f-2.033

Brørvik, Håkon, jordskiftedommar

k-3.006

Braanaas, Asbjørn, byråsjef*

q-1.018

Braastad, Arild, avdelingsdirektør*

q-1.027

Braathen, Øystein, underdirektør*

q-1.049

Braathu, Jan, underdirektør*

q-1.037

Bugge-Mahrt, Jan, avdelingsdirektør*

q-1.028

Bull, Jørgen, lagdommar

g-2.045

Buøy, Jan Erik, jordskiftedommar

k-3.002

Bøsterud, Helen, direktør

g-3.003

Carlstedt, Randi, dommar

g-2.082

Casares, Juan Francisco Molina, ulønna konsul*

q-2.028

Christensen, Trond Ødegaard, underdirektør*

i-1.011

Christoffersen, Trond, lagdommar*

g-2.038 g-2.061 g-2.094

Dahl, Ola, lagdommar

g-2.051

Dahl, Svein, lagdommar

g-2.044

Dahlen, Kåre Magne, brigader

f-2.040

Dahlen, Stine, underdirektør*

h-1.001 h-1.037

Dahlstrøm, Tor Arnt, ambassaderåd*

q-2.041

Diesen, Sverre, brigader

f-2.008

Dovland, Harald, avdelingsdirektør*

l-1.003

Drage, Ida, avdelingsdirektør*

h-1.034

Drægebø, Einar, politimeister

g-2.054 g-2.090

Eeg-Henriksen, Rikke, spesialutsending*

q-2.033

Eek, Fred Arild, forsvarsattache*

q-2.002

Eidhammer, Asbjørn, ambassadør*

q-2.062

Eikeland, Jogeir, medisinsk kunnig rettsmedlem

p-2.006

Eikaas, Jens, ministerråd*

q-2.088

Eklund, Trygve, direktør

i-2.003

Eknes, Kirsten Gjemdal, underdirektør

c-1.002

Elgsæther, Ann Helen, underdirektør*

h-1.029

Elster, Ellen, underdirektør*

p-1.021

Elstrand, Haavard, spesialutsending*

q-2.010

Engelien, Åge, fylkesjordskiftesjef

k-3.012

Engelstad, Kirsten, riksbibliotekar

h-3.001

Engeset, Nils Endre, heradsdommar

g-2.069

Erdal, Anders, ministerråd*

q-2.087

Eriksen, Tore, finansråd

d-1.008

Erlimo, Nils Kåre, sokneprest

h-2.007

Erstad, Jan Erik, lagdommar

g-2.026

Evang, Jon, avdelingsleiar

p-2.002

Fagerli, Bente Thorsen, avdelingsdirektør

h-1.043

Fagernæs, Sven Ole, departementsråd

g-1.004

Falkanger, Aage Thor, lagdommar

g-2.037

Farner, Ale, avdelingsdirektør

l-1.007

Finseth, Jan Eirik, kommandør

f-2.039

Finsnes, Kai, byråsjef

p-1.019

Finstad, Eva, avdelingsdirektør

q-1.008

Finstad, Hanne, avdelingsdirektør

i-1.027

Fjeld, Rune, sorenskrivar

g-2.058

Flatla, Jan, ambassadør*

q-2.081

Flugstad, Aud, jordskiftedommar

k-3.005

Fløtre, Borghild, underdirektør*

i-1.012

Fon, Anders Martin, underdirektør*

o-1.006

Foseide, Birger, sokneprest

h-2.002

Fosland, Nils Georg, kommandør*

f-2.024

Fossen, Christine, politimeister

g-2.025

Fossseidbråten, Odd Lauritz, ambassadør*

q-2.083

Fossum, Anne Ellen, lagdommar

g-2.049

Fossum, Anne Kathrine, avdelingsdirektør

k-1.001

Fredriksen, Ole, underdirektør*

j-1.009

Fremstad, Jan Kato, avdelingsdirektør

g-1.024

Frisvold, Sigurd, general

f-2.018

Frydenlund, Hans Jacob, avdelingsdirektør*

q-1.036

Frøstrup, Anne Cathrine, lagdommar

g-2.004

Furuholmen, Christine, underdirektør

p-1.005

Fålun, Marianne, underdirektør*

h-1.033

Faanes, Roger, dommar

g-2.028

Gabrielsen, Rolf, avdelingsdirektør

c-1.003

Gade, Jo Georg, flaggkommandør

f-2.041

Gaupset, Laila, underdirektør

h-1.050

Geving, Carl Olav, avdelingsdirektør

h-1.021 h-1.045

Gislesen, Thor, ulønna konsul*

q-2.026

Gjerdrem, Svein, sentralbanksjef

d-3.001

Gjermundsen, Arne, underdirektør*

q-1.010

Glad, Ingrid, underdirektør*

q-1.014

Glad, Knut, avdelingsleiar*

g-2.040

Glenne, Eirik, ambassadør*

q-2.067

Glomdal, Harald M., underdirektør*

h-1.026

Gramstad, Knut, sorenskrivar

g-2.029

Gran, Inger, avdelingsdirektør

p-1.022

Grande, Rigmor Duun, avdelingsdirektør

j-1.004

Grendstad, Eva H., underdirektør

k-1.008

Grutle, Åge Bernhard, ekspedisjonssjef*

q-1.052

Grythe, Jan W., underdirektør

m-1.001

Grytting, Trond, kommandør

f-2.031

Grøndahl, Kirsti Kolle, fylkesmann

b-2.006

Grønvik, Gunnvald, spesialutsending*

q-2.097

Gudmunseth, Stein K., ulønna generalkonsul*

q-2.005

Guhttor, Máret, avdelingsdirektør

i-1.028

Gullaksen, Per O., avdelingsdirektør*

h-1.015

Gundtvedt, Olav, underdirektør*

j-1.006

Gunnes, Unni, underdirektør

g-1.021

Guslund, Jens Joachim, underdirektør*

p-1.012

Gustavsen, Finn Hugo, kommandør

f-2.006

Gørrissen, Nina, spesialutsending*

q-2.098

Gaarder, Andreas, byråsjef*

q-1.038

Gaarder, Jon Atle, ambassadør*

q-2.060

Hagen, Jørn, avdelingsdirektør*

h-1.014

Hagen, Sigbjørn, fengselsdirektør*

g-3.002

Halvorsen, Dag Malmer, underdirektør*

q-1.021

Halvorsen, Gro, underdirektør

a-1.001

Halvorsen, Kjell, ambassadør*

q-2.071

Hanevold, Truls, ambassadør*

q-2.061

Hannisdal, Elin Mari, underdirektør

b-1.006

Harildstad, Anders, underdirektør*

d-1.011

Harsten, Svein, underdirektør*

h-1.002 h-1.038

Hasle, Anne Kari Lande, departementsråd

p-1.024

Hauff, Thomas, ambassadør*

q-2.085

Haug, Kjell Martin, lagdomamr

g-2.036

Hauge, Hans Knut, ekspedisjonssjef*

p-1.007

Hauge, Olav, sokneprest

h-2.005

Hauge, Øystein, underdirektør

b-1.003

Haugen, Johan, brigader

f-2.025

Haugen, Liv, fylkeslege

p-2.004

Haugen, Roar Jen, generalinspektør*

f-2.009

Hay, Katrine, underdirektør

p-1.003

Heggdal, Heidi, dommar

g-2.085

Heggenes, Heidi, lovrådgjevar

d-1.016

Helgeby, Carsten Jacob, avdelingsdirektø*

q-1.001

Helgeland, Geir, avdelingsdirektør*

h-1.013

Helland, Paal Berg, statsadvokat*

g-2.013

Hellesylt, Pål, avdelingsdirektør

m-1.002

Hellstrøm, Aud, underdirektør*

q-1.023

Henriksen, Harald, avdelingsdirektør

p-1.016

Henriksen, John Ingolf, dommar

g-2.052

Hermansen, Arnt Helge, underdirektør*

j-1.002

Hermansen, Bengt, avdelingsdirektør*

j-1.005

Hernes, Birgit, underdirektør*

m-1.005 m-1.011

Hernes, Helge, ambassadør*

q-2.017

Hertzberg, Mette, dommar

g-1.013 g-2.087

Hidle, Joronn, avdelingsdirektør*

h-1.011

Hildan, Tor Christian, ekspedisjonssjef*

q-1.047

Hjelde, Haakon Baardsøn, ambassadør*

q-2.082

Hjort, Johan Bernhard, lovrådgjevar

d-1.015

Hjortland, Christine, avdelingsdirektør

i-1.004

Hoel, Linn Birgitte Rasmussen, underdirektør*

d-1.006

Hoff, Eivind, ulønna generalkonsul*

q-2.019

Holm, Hans Erik, sokneprest

h-2.004

Holm, Håvard, førstestatsadvokat

g-2.012

Holme, Nils, administrerande direktør

f-2.020

Holmstvedt, Gerd Juel, underdirektør

p-1.026

Holtan, Astrid, underdirektør

e-1.002

Holter, Magne, underdirektør

i-1.025

Holth-Larsen, Knut, kommandør

f-2.038

Holthe, Ole Kristian, ambassadør*

q-2.075

Holthe, Torbjørn, avdelingsdirektør*

q-1.029

Hope, Knut, sokneprest

h-2.006

Horsfjord, Vidar, underdirektør

h-1.051

Houm, Ellinor, fengselsdirektør*

g-3.001

Hugem, Elisabeth, statsadvokat*

g-2.057

Husebye, Eystein Fredrik, lagdommar*

g-2.032 g-2.043

Hustvedt, Arne, oberst

f-2.013

Huuse, Steinar Magnus, generalmajor*

f-2.034

Hvideberg, Halvor, underdirektør*

d-1.009

Hyve, Magne Steinar, avdelingsdirektør

i-1.001

Hønningstad, Arne Birger, ministerråd*

q-2.073

Høyland, Irvin Eyolf, ministerråd*

q-2.094

Haagensen, Oddvar, oberst

f-2.016

Haaland, Svend Erik R., byråsjef

h-1.040

Haatveit, Thor K., avdelingsdirektør

o-1.005

Jacobsen, Anne Liv, underdirektør

g-1.020

Jahre, Brit Seim, lagdommar

g-2.076

Jensen, Eli, underdirektør

n-1.007

Jensen, Jarle, avdelingsdirektør

l-1.004

Jensen, Jens Jørgen, flaggkommandør

f-2.021

Jensen, Jon Arne, avdelingsdirektør*

g-1.006

Jensen, Rolf Harry, underdirektør*

q-1.035

Jenssen, Gyri Solnørdal, avdelingsdirektør

b-1.004

Jesen, Anne Pauline, avdelingsdirektør*

g-1.027

Johannessen, Bjørn, spesialutsending*

q-2.046

Johannessen, Øystein, underdirektør

h-1.003

Johansen, Elin Østebø, ministerråd*

q-2.058

Johansen, Frode, avdelingsdirektør

o-1.001

Johansen, Knut Eggum, direktør

b-3.001

Johansen, Thor Stein, generalkonsul*

q-2.078

Johansen, Tom, oberst

f-2.037

Jonsvik, Eli, underdirektør*

q-1.011

Jonvik, Torgeir, underdirektør*

d-1.007

Kamperud, Arnt, avdelingsdirektør

d-1.003

Karlsen, Trond Ragnarsøn, oberst

f-2.007

Karlsen, Åge, heradsdommar*

g-2.019 g-2.035

Kaspersen, Einar, lagdommar

g-2.030 g-2.047

Killi, Steinar, direktør

o-2.002

Kirkeberg, Ola, underdirektør

k-1.005

Kittelsen, Evan Campell, avdelingsdirektør*

q-1.009

Kjeldsberg, Tone, underdirektør*

i-1.013

Kjellemo, Bjørn Tore, avdelingsdirektør

h-1.005

Kjøllesdal, Marianne, juridisk kunnig rettsmedlem

p-2.007

Kjønnøy, Gunnar, fylkesmann

b-2.001

Klemetsaune, Rune, underdirektør*

i-1.014

Klepsvik, Karsten, ekspedisjonssjef*

q-1.051

Klever, Olav, jordskiftedommar

k-3.008

Kløvstad, Finn, skifterettsjustitiarius*

g-2.005

Knapstad, Astri, underdirektør

i-1.034

Knudsen, Vibeke, ministerråd*

q-2.096

Knutsen, Birgit, underdirektør*

h-1.027

Kobro, Thomas, avdelingsdirektør

e-1.005

Kongshem, Mette, ekspedisjonssjef*

q-1.046

Kristensen, Marinne Fallan, dommar

g-2.074

Krog, Jørn, departementsråd

e-1.004

Krohn, Finn W., medisinsk kunnig rettsmedlem

p-2.005

Kubiak, Jan, ulønna konsul*

q-2.055

Kvale, Sverre Johan, underdirektør*

h-1.030

Kvalheim, Jan Otto, oberst

f-2.045

Kvile, Robert, underdirektør*

q-1.022

Kaarstad, Hanne-Marie, underdirektør*

q-1.032

Landheim, Harald, underdirektør*

k-1.004

Langeland, Knut, ambassaderåd*

q-2.089

Larsen, Espen Frederik, underdirektør*

q-1.007

Larsen, Ketil, underdirektør

g-1.017

Larsen, Rolf, avdelingsdirektør

h-1.009

Larsen, Sjur, byråsjef*

q-1.025

Larssen-Aas, Ivar, underdirektør*

h-1.046

Lassen, Jan Gerhard, avdelingsdirektør*

q-1.002

Leikvoll, Atle, generalkonsul*

q-2.084

Leiro, Jostein, ambassaderåd*

q-2.001

Leite, Bjørg, ambassadør*

q-2.049 q-2.059

Lien, Bernt, direktør

p-2.009

Lien, Ottar, politimeister

g-2.064

Lilland, Jon Berge, oberst

f-2.004

Lindberg, Trond Folke, avdelingsdirektør*

q-1.003

Linder, Herberth, ambassadør*

q-2.039

Lindseth, Sidsel Bjørkheim, lagdommar

g-2.046

Lockert, Jan Fredrik, avdelingsdirektør*

m-1.003

Loge, Tone, avdelingsdirektør*

h-1.017

Ludvigsen, Kjell Narve, generalmajor*

f-2.027

Lund-Isaksen, Erik, ekspedisjonssjef*

g-1.016

Lundby, Ole, avdelingsdirektør

m-1.004

Luraas, Catarina, avdelingsdirektør

i-1.031

Lyngstad, Børre Wiktor, heradsdommar

g-2.062

Lynum, Magne Olav, politimeister*

g-2.002

Løvseth, Brit, ambassadør*

q-2.004 q-2.018 q-2.045 q-2.054 q-2.056

Magnussen, Svein, dommar

g-2.021 g-2.088

Mandt, Gunnar, underdirektør*

h-1.025

Martens, Ellen Meinich, dommar/avdelingsleiar

g-2.065

Mathisen, Steinar, underdirektør

p-1.010

McLean, Ronald Harvey, ulønna konsul*

q-2.027

Meinich, Tonje, lovrådgjevar

g-1.005

Melander, Erik, lagmann

g-2.075

Meling, Kari, underdirektør*

g-1.002 g-1.011

Mellin-Olsen, Brita, underdirektør*

g-1.015

Mentzoni, Jan-Terje, avdelingsdirektør*

d-1.012

Merchant, Anne, ambassaderåd*

q-2.040

Messel, Nina, avdelingsdirektør

g-1.014 g-1.022

Midtkandal, Oddvar, brigader

f-2.035

Mo, Ove Fridtjolf, avdelingsdirektør*

q-1.030

Modvar, Alf, underdirektør

j-1.001

Moe, Bernt Fredrik, dommar

g-2.001 g-2.018

Moe, Tor Arne, overadjutant*

f-2.001

Moe, Wenche Marie Kirkebye, generalkonsul*

q-2.053

Moen, Eli, avdelingsdirektør

l-1.006

Mohr, Fridtjof, lagdommar

g-2.079

Moland, Kjell, underdirektør

h-1.008

Moltzau, Trond, generalløytnant*

f-2.048

Molven, Guri Elisabeth, lagdommar

g-2.027

Mora, Francois-Xavier, ulønna konsul*

q-2.006

Mordal, Christen André, spesialutsending*

q-2.034

Movold, Kåre, underdirektør*

i-1.003 i-1.023

Mowatt, Terje, dommar

g-2.073

Munkeby, Jan Arne, spesialutsending*

q-2.029

Myhrer, Vidar, adjutant*

f-2.002

Mykletun, Jostein, spesialutsending*

q-2.042

Myklevold, Marit, underdirektør*

i-1.015

Måseide, Kjetil, avdelingsdirektør*

h-1.010

Namtvedt, Leidulv Atle, ekspedisjonssjef*

q-1.044

Neerland, Olav Gjermund, politimeister*

g-2.003

Nerbø, Lindis, avdelingsdirektør

l-1.001

Nergaard, Merethe, ambassaderåd*

q-2.032

Nerva, Berit, byrettsdommar

g-2.070

Nicolaysen, Jørgen, avdelingsdirektør

h-1.049

Nielsen, Rolf, dommar

g-2.081

Nilsen, Ingmar Nestor, avdelingsdirektør

g-1.012

Nilsen, Øystein, jordskiftedommar

k-3.004

Nilssen, Hege, underdirektør

h-1.044

Nomme, Fred Harald, ambassadør*

q-2.011

Nordby, Kjell-Olav, brigader

f-2.012

Nordeng, Ingegjerd, underdirektør*

i-1.016

Nordengen, Trine, dommar

g-2.086

Norderhaug, Morten, underdirektør

o-1.003

Nordsletten, Øyvind, ekspedisjonssjef*

a-1.002

Nordaas, Ragnhild, underdirektør*

i-1.017

Norheim, Aud Lise, ministerråd*

q-2.095

Norrud, Helge, sokneprest

h-2.001

Nyberget, Trude, avdelingsdirektør

d-1.014 d-1.021

Nærby, Jan, ambassadør*

q-2.057

Næss, Mona, underdirektør*

i-1.008 i-1.024

Næss, Roald Sturla, ministerråd*

q-2.086

Ojeda, José Manuel Rodriguez, ulønna konsul*

q-2.091

Olafsen, Wenche Hokholt, underdirektør

l-1.005

Ollestad, Ann, underdirektør*

q-1.005

Olsen, Ann-Kristin, fylkesmann

b-2.004

Olsen, Bodil Marie, underdirektør*

h-1.022

Olsen, Kjell-Birger, kontreadmiral*

f-2.047

Olsen, Olav Henrik, oberst

f-2.005

Olsen, Ove Sten, sjef*

f-2.043

Olsen, Stein Wiiger, underdirektør*

g-1.009

Olsen, Tor, underdirektør*

h-1.036

Olsen, Øystein, ekspedisjonssjef

d-1.013

Omholt, Kari, underdirektør

g-1.019

Oraug, Anna-Sofie Trosdahl, underdirektør*

p-1.014

Oskarsson, Oskar S., ambassadør*

q-2.036 q-2.038

Oskarsson, Vidir, ulønna konsul*

q-2.090

Ottersen, Randi, lagdommar

g-2.016 g-2.034 g-2.080

Ovesen, Vidar, underdirektør*

d-1.001

Paus, Rino, Noregs nasjonale militære representant*

f-2.042

Pedersen, Bjørn Johan, byråsjef

i-1.002

Pedersen, Bjørn Johan, underdirektør*

i-1.018

Pedersen, Geir Otto, ministerråd*

q-2.023

Pedersen, Torgund, underdirektør

h-1.047

Persson, Jan, spesialutsending*

q-2.009

Pettersen, Ernst, politimeister

g-2.059

Pettersen, Roy Verner, oberst

f-2.022

Pettersen, Torill Aina, underdirektør*

i-1.019

Prestmo, Olav, avdelingsdirektør

n-1.005

Quale, Sverre, direktør

o-2.001

Rafgård, Tormod, lagdommar

g-2.024

Ramberg, Jon, avdelingsdirektør*

q-1.004

Rastum, Håkon, dommar

g-2.072

Ravn, Mette, avdelingsdirektør*

q-1.042

Reiersen, Marit Skaar, underdirektør

b-1.002

Reitan, Karsten, oberst

f-2.036

Reiten, Magne, jordskiftedommar

k-3.003

Rime, Lars, underdirektør*

h-1.032

Rindal, Arnt Magne, ambassadør*

q-2.092

Risa, Ståle Torstein, ministerråd*

q-2.037

Roald, Synnøve, underdirektør

p-1.018

Rognli, Ninni Kate, underdirektør

i-1.030

Romudset, Sigrid, avdelingsdirektør*

q-1.026

Rosanoff, Kjell, avdelingsdirektør*

o-1.004

Rosén, Leif Sverre, generalmajor

f-2.032

Rostad, Sissel, byrettsdommar

g-2.014

Rudjord, Bjørn, statsadvokat

g-2.011

Rudjord, Bjørn, statsadvokat*

g-2.055

Ruud, Bjørn, sjef*

f-2.049

Ruud, Sten Edgar, underdirektør*

q-1.020

Rygh, Ola Chr., ekspedisjonssjef*

k-1.003

Rygnestad, Aasmund, underdirektør*

q-1.043

Rynestad, Aamund, byråsjef*

q-1.013

Røisland, Karin Moe, fylkesmann

b-2.005

Rønholt, Lard, jordskiftedommar

k-3.009

Rønneberg, Victor Conrad, avdelingsdirektør*

q-1.015

Rønning, Gjermund, underdirektør*

g-1.007

Rønning, Marit, underdirektør

d-1.018

Røsjordet, Hans J., fylkesmann

b-2.002

Røst, Unni, avdelingsdirektør

e-1.001

Raadim, Unni, heradsdommar*

g-2.039 g-2.060 g-2.095

Sagfossen, Berit, statsadvokat

g-2.008

Salomon, Robert, direktør*

i-2.001

Salvesen, Elisabeth, underdirektør*

p-1.020

Sandberg, Morten, underdirektør

m-1.009

Sandhåland, Harald, underdirektør*

q-1.054

Sannes, Ole, brigader

f-2.019

Savage, Arthur Renfro, ulønna konsul*

q-2.015

Schjerven, Birgit, ministerråd*

q-2.031

Schulerud, Inger, byråsjef*

q-1.039

Seip, Ellen, ekspedisjonssjef

p-1.017

Seland, Helge Andreas, underdirektør*

q-1.053

Selvaag, Per Egil, underdirektør*

q-1.034

Seral, Osman Levent, ulønna konsul*

q-2.051

Sivertsen, Arne, ambassadør*

q-2.072

Sivertsen, Gaute, underdirektør

m-1.010

Sjøveian, Käte, underdirektør*

n-1.003

Skagestad, Odd Gunnar, avdelingsdirektør*

q-1.056

Skancke, Einar, avdelingsdirektør

p-1.009

Skancke, Martin, avdelingsdirektør*

d-1.017

Skaug, Heidi, jordskiftedommar

k-3.007

Skaug, Terje, underdirektør*

h-1.028

Skiaker, Thorstein, generalløytnant*

f-2.023

Skilbrei, Reidar, avdelingsdirektør*

p-1.002

Skjevesland, Olav, biskop

h-2.003

Skjæggestad, Wenche, lagdommar

g-2.031 g-2.048

Skjønsberg, Gunnar, dommar*

g-2.041 g-2.067

Skogseid, Inger Margrete, underdirektør*

i-1.005 i-1.020

Skouen, Petter, administrerande direktør

i-2.002

Skaara, Helge, underdirektør*

q-1.019

Skåre, Mari, byråsjef*

q-1.041

Sletten, Sverre, underdirektør*

o-1.007

Solberg, Jan, departementsråd

m-1.006

Solberg, Rune, avdelingsdirektør

b-1.005

Solberg, Sten Yngve, avdelingsdirektør

l-1.002

Sollie, Solveig, fylkesmann

b-2.003

Stai, Dag Erling, spesialutsending*

q-2.021

Stakkestad, Bjarne, avdelingsdirektør

d-1.020

Stangeland, Njål Sveinung, politimeister*

g-2.017

Stangerhaugen, Mette Johanne Krøtø, avdelingsdirektør*

g-1.025

Steen, Willum, ambassadør*

q-2.070

Stenseth, Dagfinn, ambassadør*

q-2.079

Stensland, Vidar, førstestatsadvokat

g-2.092

Stenwig, Henrik, underdirektør

k-1.006

Stokkan, Bjørnar Eirik, lagdommar

g-2.022

Strømberg, Erling, underdirektør*

h-1.023

Stølen, Tove Karin, underdirektør*

p-1.008

Sunde, Arild, jordskiftedommar

k-3.010

Sunde, Inger Marie, statsadvokat

g-2.089

Sunde, Rolf, underdirektør*

h-1.024

Sundet, Kim Roger, statsadvokat

g-2.009

Sundseth, Roar, oberst

f-2.015

Svebo, Øystein, underdirektør*

q-1.057

Svenkerud, Vigdis, underdirektør*

i-1.006 i-1.021

Svensson, Fredrik, ulønna konsul*

q-2.024

Svor, Magne, underdirektør*

g-1.008

Syrrist, Ole-Petter, avdelingsdirektør

h-1.007

Sætra, Gunnar, byrettsdommar

g-2.071

Sølvberg, Lars Johan, generalmajor*

f-2.028

Sørensen, Ole Christian Wenstøp, dommar

g-2.006

Tangeraas, Lars, ambassadør*

q-2.016 q-2.022 q-2.025 q-2.035 q-2.068

Tauland, Ellen Skjærsaker, underdirektør

h-1.042

Teigum, Torgeir Dagfinn, oberst

f-2.017

Teisberg, Tale, byråsjef

p-1.011

Telhaug, Eli, ekspedisjonssjef

d-1.004 d-1.019

Tellevik, Atle, juridisk kunnig rettsmedlem

p-2.008

Thobiassen, Arild Harald, oberst

f-2.044

Thorsen, Jens Thorleif, oberst

f-2.026

Thorud, Espen, avdelingsdirektør

i-1.029

Thue, Olav Helge, statsadvokat*

g-2.010 g-2.056

Tjølsen, Asta, spesialutsending*

q-2.007

Tobin, Peter William, ulønna konsul*

q-2.014

Tollefsen, Vidar, kommandør

f-2.030

Torvund, Gunnar Rode, heradsdommar

g-2.063

Tunold, Betzy Marie Ellingsen, spesialutsending*

q-2.030

Tveit, Sjurd, avdelingsdirektør*

k-1.002

Tveit, Yngvar, underdirektør*

d-1.010

Tveiten, Gunnar, underdirektør

p-1.023

Tveiten, Marigt Fredrikke, byråsjef*

q-1.006

Tønder, Bård, regjeringsadvokat

g-2.023

Ulsberg, Sverre, juridisk kunnig rettsmedlem

p-2.003

Unstad, Bjørg, underdirektør

i-1.032

Ursin, Arnt Egil, avdelingsdirektør

m-1.008

Urstad, Hans Ola, ambassadør*

q-2.093

Utgård, Karl Arne, dommar

g-2.091

Vagt-Andersen, Stig, ulønna konsul*

q-2.013

Vedeler, Dankert, avdelingsdirektør*

h-1.016

Vegard, Nils, byretttsdommar

g-2.015

Vestby, Inger Lise, byråsjef*

p-1.015

Vetlesen, Johan, avdelingsdirektør

n-1.006

Vik, Inga Merethe, dommar/avdelingsleiar

g-2.066

Vikør, Guro Katharina Helwig, generalkonsul*

q-1.031 q-2.063

Vikøren, Kristin Berge, avdelingsdirektør

c-1.001

Vincent, Eva Moksnes, underdirektør*

q-1.033

Værp, Jorunn, avdelingsdirektør

i-1.033

Vaage, Roald, administrerande direktør

e-2.001

Walther, Arne Roy, ekspedisjonssjef*

q-1.016

Westli, Torunn, avdelingsdirektør

h-1.006

Westlie, Tone, underdirektør

p-1.001

Wike, Johs., avdelingsdirektør*

h-1.012

Willadssen, Torunn, underdirektør

j-1.003

Wille, Petter Fredrik, avdelingsdirektør*

q-1.050

Williams, Johán H., ekspedisjonssjef*

e-1.003

Willoch, Cecilie Annette, byråsjef*

q-1.017

Willumsen, Jan, ulønna konsul*

q-2.066

Woie, Lise Sofie, underdirektør*

g-1.001 g-1.028

Waage, Knut-Martin, brigader

f-2.014

Yggeseth, Morten, statsadvokat

g-2.077

Zakariassen, Kari, underdirektør

h-1.048

Ødegaard, Kristian, ministerråd*

q-2.076

Øie, Ole-Erik, varaformann

p-2.001

Øiseth, Kari B., avdelingsdirektør*

h-1.019

Økland, Nina, underdirektør*

j-1.007

Ølberg, Petter, ministerråd*

q-2.077

Øren, Erna, underdirektør

i-1.026

Østerbøl, Roger, avdelingsdirektør

p-1.006

Østern, Bjørn Frode, ambassadør*

q-2.069

Østrem, Wenche, underdirektør

k-1.007

Østvedt, Kari, avdelingsdirektør

h-1.041

Øvstebø, Stein, underdirektør*

n-1.002

Øvstedal, Rolv, jordskiftedommar

k-3.011

Øymo, Inger Marit, underdirektør*

h-1.039

Aamo, Bjørn Skogstad, direktør

d-3.002

Århelle, Tone, avdelingsdirektør*

h-1.020

Aarvik, Per Annstein, sorenskrivar*

g-2.042

Aas, Agnar, direktør

n-2.001

Aas, Svein, ambassadør*

q-2.074

Til dokumentets forside