St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget