St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1997-30. juni 1998

I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med embetseksamen og annan høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg.

Statsministerens kontor

a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor

a-1.001

Underdirektør

Utnemnd 9. oktober 1998:

Halvorsen, Gro, kontorsjef

Søkjarar:

Lie, Arne, driftssjef

Høglund, Liv-Merete, f.kons. (mag.art. 1974)

Ribe, Torbjørn, adm.leiar (c. j. 1979)

Ness, Arne, kommandant (krigssk. 1968)

Henriksen, Harald, revisjonssjef (BI 1981)

Gulliksen, Stein, business controller (dipl.øk. 1992)

Skøien, Jorunn, kontorsj. (bedr.økon.)

Aatlo, Tom Refsum, rådgj. (c. j. 1991)

Halvorsen, Gro, kontorsj. (c.mag.)

Sekkelsten, Lisbeth, rådgj. (c. j. 1980)

Kristensen, Kari, rådgj. (c. j. 1971)

Hågå, Anne Turid, kontorsj. (c. mag. 1970)

Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992)

Breimo, Vegar, rådgj. (c.mag. 1988)

Høien, Bent, underdir. (c.mag. 1977)

Harvold, Kjell A., rådgj. (c.polit. 1984)

Kalleberg, Tor, sosialsjef (c.mag. 1980)

Pedersen, Tore, kontorsj.

Strand, Lisa, adm.sjef. (bedr.øk.)

Helle, Bjørn Egidius, f.kons. (siv.øk. 1991)

Sørvåg, Sverre, senior stabsoff. (siv.ing. 1979)

a-1.002

Ekspedisjonssjef*

Framleis konstituert 1. mars 1999:

Nordsletten, Øyvind, kst. ekspedisjonssjef

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

b-1. Embete m.m. i departementet

b-1.001

Byråsjef*

Utnemnd 17. juli 1998:

Brown, Eva Måge, byråsjef

b-1.002

Underdirektør

Konstituert 17. juli 1998:

Reiersen, Marit Skaar, dagleg leiar

Søkjarar:

Buytendorp, Hege, forskar (c.polit 1992)

Reiersen, Marit Skaar, dagl.l. (c.polit 1996)

Skuggedal, Roar, personalsj. (c.polit 1992)

b-1.003

Underdirektør

Utnemnd 9. oktober 1998:

Hauge, Øystein, rådgjevar

Søkjarar:

Skuggedal, Roar, personalsj. (c. polit. 1992)

Vestrheim, Dag, rådgj. (c. polit. 1981)

Hambo, Marianne, underdir. (c. j. 1975)

Hauge, Øystein, rådgj. (c. polit. 1989)

Ness, Arne, kommandant (forsv.høgsk. 1985)

Heir, Johan H. næringssjef (c.oecon. 1967)

Harvold, Kjell A., rådgj. (c. polit. 1984)

Gabrielsen, Rolf, org.- og personalsj. (c. polit. 1979)

Paulsen, Marlif Andreas, kontorsj. (c. mag. 1969)

Vågen, Ivar, partner (komm.kandidat 1968)

b-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 29. januar 1999:

Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonssjef

Søkjarar:

Slåtto, Torhild, kst. dagleg leiar (c.polit. 1997)

Turtumøygard, Stein, IT-sjef (c.real. 1977)

Hansen, Turid, hovedbibliotekar (bibliotekhøgsk. 1980)

Skoglund, Ole Jan, marknadsj. (c.j. 1983)

Wøien, Liv Jorunn, kontorsj. (bibliotekhøgsk. 1990)

Hirko, Balazs, underdir. (utanl. eks.)

Jenssen, Gyri Solnørdal, seksjonsj. (bibliotekhøgsk. 1985)

Eilertsen, Helge, kontorsj. (DH 1979)

Bringedal, Tone Kristin, rådgj. (c.mag. 1985)

Gausdal, Ole, akrivleiar (DH 1992)

Schwab, Per Eigil, rådgj. (c.mag. 1986)

Høydalsvik, Anne, seniorrådgj. (datahøgsk. 1984)

b-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 5. februar 1999:

Solberg, Rune, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Fossheim, Kjell Magne, kontorsj. (c.j. 1992)

Solberg, Rune, seniorrådgj. (c.j. 1976)

b-1.006

Underdirektør*

Utnemnd 23. april 1999:

Hannisdal, Elin Mari, rådgjevar

b-2. Fylkesmannsembete

b-2.001

Fylkesmann, Finnmark

Utnemnd 7. august 1998:

Kjønnøy, Gunnar, departementsråd

Søkjarar:

Kristoffersen, Alf, kommunelege I (c. m. 1970)

Holand, Lisbeth (c.polit. 1975)

Berg, Brynjulf (c.m.)

Dahl, Anton Leier, ordførar (lærarsk. 1977)

Hageler, Jorunn (lærarsk.1967)

Haugland, Jan Erling, direktør (forsv.høgsk. 1995)

Husby, Stein, sorenskrivar (c.j. 1972)

Harila, Kåre, disponent

Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975)

Skagestad, Odd Gunnar, underdir. (mag.polit. 1971)

Kjønnøy, Gunnar, dep.råd. (c.oecon. 1972)

b-2.002

Fylkesmann, Oslo og Akershus

Utnemnd 9. oktober 1998:

Røsjorde, Hans J., stortingsrepresentant

Søkjarar:

Sandman, Matz, fylkesrådmann (siv.øk. 1974)

Høegh, Annelise, stortingsrep. (c.philol. 1976)

Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag. 1974)

Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970)

Pettersen, Kjell, rådmann (c.polit)

b-2.003

Fylkesmann, Telemark

Utnemnd 9. oktober 1998:

Sollie, Solveig

Søkjarar:

Sollie, Solveig

Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975)

Ödesjö, Barbro (c.j. 1969)

Jansen, Jan Helge (c.th. 1965)

Wallevik, Reidun, ass. fylkesmann (c.j. 1986)

Røsjorde, Hans J., stortingsrep. (c.real. 1970)

b-2.004

Fylkesmann, Vest-Agder

Utnemnd 9. oktober 1998:

Olsen, Ann-Kristin, sysselmann

Søkjarar:

Lundevall, Svein,

Olsen, Ann-Kristin, sysselmann (c.j. 1972)

Manneråk, Sigurd, helse- og sosialsjef (lærarsk. 1973)

Lyngdal, Lars Erik, ass. fylkesmann (c.polit. 1973)

Bugge, Renate Grønvold, rådgj. (c.psychol. 1966)

Lundevall, Svein, spesialrådgj. (c.polit. 1975)

b-2.005

Fylkesmann, Oslo og Akershus

Konstituert 18. desember 1998:

Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann

Søkjarar:

Røisland, Karin Moe, ass. fylkesmann (c.mag.)

b-2.006

Fylkesmann, Buskerud

Utnemnd 21. mai 1999:

Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepresentant

Søkjarar:

Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepr. (c.mag. 1966)

Børhun, Per, generalløytn. (Forsv.høgsk. 1986)

Skaug, Kjell R., rektor (c.philol 1970)

Berg, Hallgrim, (c.philol. 1972)

b-3. Andre embete og stillingar

b-3.001

Direktør, Konkurransetilsynet

Åremålstilsett 18. februar 1999:

Johansen, Knut Eggum, ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Johansen, Knut Eggum, eksp.sj. (c.oecon 1970)

Rauf, Mohamed Cassim, dagl.l. (utanl.eks. 1998)

Stalheim, Per Anders, dir. (siv.øk. 1975)

Barne- og familiedepartementet

c-1. Embete m.m. i departementet

c-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 17. juli 1998:

Vikøren, Kristin Berge, underdirektør

Søkjarar:

Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989)

Aulie, Bjørn, seksjonssj. (c.polit. 1986)

Falk, Håkon, adm.sj. (c.oecon. 1988)

Henriksen, Harald, controllsj. (BI 1981)

Mathisen, Steinar, rådgj. (c.polit. 1985)

Vikøren, Kristin Berge, underdir. (c.oecon. 1988)

c-1.002

Underdirektør

Utnemnd 2. oktober 1998:

Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgjevar

Søkjarar:

Birkrem, Agnete, kontorsjef (NHH 1991)

Dahlsveen, Werner, byråsjef (c.oecon. 1966)

Eknes, Kirsten Gjemdal, rådgj. (c. polit. 1988)

Granly, Lars Audun, rådgj. (c.oecon. 1995)

Hageler, Jorunn, adjunkt (lærarsk. 1968)

Støvind, Sølvi, kyrkjeverje (NKS 1984)

c-1.003

Avdelingsdirektør

Utnemnd 18. desember 1998:

Gabrielsen, Rolf, organisasjons- og personalsjef

Søkjarar:

Bjørkedal, Eli-Anne, kons. (NHH 1998)

Eilertsen, Stein Børre, drift-/brukerst. (lærarsk. 1985)

Foss, Liv, rådgj. (bedriftsøk. 1991)

Frøysang, Stein, personalsj. (DH 1992)

Gabrielsen, Rolf, org. og pers.sj. (c.polit. 1979)

Hellandsjø,Anne V., f.kons. (DH 1989)

Hellesø-Knudsen, Jan, underdir. (c.mag. 1973)

Hennum, Hans-Oddvar, personalsj. (BI 1966)

Hogner, Helle, personalsj. (NKSH 1988)

Høymork, Ingrid Slettum, underdir.

Kalleberg,Tor, sjef (c.mag. 1980)

Klemetsaune, Rune, byråsj. (c.mag. 1984)

Lie, Liv Karin, adm.sj. (c.mag. 1993)

Lillestøl, Ørnulf, levekårsj. (NHH 1989)

Lund, Torill Scharning, avd.l.

Lundberg, Johan A., adm.sj. (NKSH 1993)

Lønaas, Britt Stokke, avd.dir. (NKSH 1987)

Martinsen, Evy, pers- og org.sj. (c.mag. 1989)

Michalsen, Geir, kontorsj. (c.polit. 1990)

Risan, Ernst Kristian, leiar

Rørvik, Svein G., adm.sj. (siv.øk. 1981)

Skare, Knut, senior rådgj. (siv.øk. 1974)

Skogvold-Iversen, Siri, prosj.medarb. (BI 1998)

Sperre, Grethe, dagleg. leiar (adj. 1990)

Stenbakk, Sigmund Runar, rådgj.

Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982)

Sætre, Jørgen, seksjonssj. (handelshøgsk. 1990)

Vågen, Ivar, sjølvst.nær.dr. (NKSS 1968)

Wætnes, Inger, byråsj. (c.philol. 1979)

Øymo, Inger-Marit Aanesen, byråsj. (c.real. 1973)

Skrolsvik, Kari, (c.j. 1984)

c-2. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Finans- og tolldepartementet

d-1. Embete m.m. i departementet

d-1.001

Underdirektør*

Utnemnd 3. september 1998:

Ovesen, Vidar, kst. underdirektør

d-1.002

Lovrådgjevar

Utnemnd 18. september 1998:

Berre, Bjørn, fung. direktør

Søkjarar:

Berre, Bjørn, fung. dir. (c.j. 1988)

Raadim, Unni, kst. herads.d. (c.j. 1987)

Bergebakken, rådgj. (c.j. 1992)

Melsom, Gjert, rådgj. (c.j. 1992)

Widerberg, Hilde, rådgj. (c.j. 1989)

d-1.003

Avdelingsdirektør

Utnemnd 9. oktober 1998:

Kamperud, Arnt, rådgjevar

Søkjarar:

Kamperud, Arnt K., rådgj. (bedr.øk. 1991)

d-1.004

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 23.oktober 1998:

Telhaug, Eli, kst. avdelingsdirektør

d-1.005

Underdirektør*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Andersen, Knut, kst. underdirektør

d-1.006

Underdirektør*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Hoel, Linn Birgitte Rasmussen, kst. underdirektør

d-1.007

Underdirektør*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Jonvik, Torgeir, kst. underdirektør

d-1.008

Finansråd

Utnemnd 27. november 1998:

Eriksen, Tore, ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Eriksen, Tore, eksp.sj. (c.oecon 1975)

Lorentsen, Lorents G., eksp.sj. (c.oecon 973)

d-1.009

Underdirektør*

Utnemnd 27. november 1998:

Hvideberg, Halvor, rådgjevar

d-1.010

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Tveit, Yngvar, rådgjevar

d-1.011

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Harildstad, Anders, rådgjevar

d-1.012

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 15. januar 1999:

Mentzoni, Jan-Terje, kst. avd.direktør

d-1.013

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 22. januar 1999:

Olsen, Øystein, forskingsdirektør

Søkjarar:

Olsen, Øystein, forskn.dir. (c.oecon. 1977)

d-1.014

Lovrådgjevar

Utnemnd 12. februar 1999:

Nyberget, Trude, fung. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Bugge, Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992)

Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986)

Sognedal, Siv, rådgj. (c.j. 1986)

Hjort, Johan B., underdir. (c.j. 1990)

Heggenes, Heidi, rådgj. (c.j. 1990)

Ongre, Kjerstin, rådgj. (c.j. 1985)

Lindrup, Helge, underdir. (c.j. 1992)

Albrektsen, Jan, adv. (c.j. 1973)

Carlsen, Stein, rådgj. (c.j. 1986)

d-1.015

Lovrådgjevar

Utnemnd 12. februar 1999:

Hjort, Johan Bernhard, kst. underdirektør

Søkjarar:

Sjå d-1.014

d-1.016

Lovrådgjevar

Utnemnd 12. februar 1999:

Heggenes, Heidi, rådgjevar

Søkjarar:

Sjå d-1.014

d-1.017

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 12. mars 1999:

Skancke, Martin, kst. avdelingsdirektør

d-1.018

Underdirektør

Konstituert 9. april 1999:

Rønning, Marit, fung. underdirektør

Søkjarar:

Rønning, Marit, fung. underdir. (c.mag. 1991)

Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (bedr.øk.)

d-1.019

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 30. april 1999:

Telhaug, Eli, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Østereng, Grete Olsen, øk.sj. (BI 1984)

Tovsen, Bjørn, øk.dir. (utanl.eks. 1974)

Telhaug, Eli, avd.dir. (siv.øk. 1986)

Wig, Jan, ass.dir. (BI 1986)

Sørvåg, Sverre, senioring. (forsv.høgsk. 1998)

Olsen, Per Erling, pers.kons.

Kjørven, Gerd Robsahm, adm.sj. (sosialhøgsk. 1984)

Jensen, Terje, ass.dir. (c.j. 1979)

Lyngroth, Oddbjørn, avd.dir. (NHH 1976)

Oftedal, Jon, avd.dir. (c.polit)

Moen, Inge Øystein, avd.dir. (c.polit. 1979)

Slinning, Johanne, avd.dir. (c.j. 1981)

Pedersen, Helle M., avd.dir. (siv.øk. 1987)

d-1.020

Avdelingsdirektør

Konstituert 21. mai 1999:

Stakkestad, Bjarne, spesialrådgjevar

Søkjarar:

Stakkestad, Bjarne, spesialrådgj. (siv.øk. 1977)

Aarnes, Dag, seniorøk. (c.oecon 1983)

d-1.021

Avdelingsdirektør

Konstituert 18. juni 1999:

Nyberget, Trude, fungerande avdelingsdirektør

Søkjarar:

Bugge, E. Marianne Brockmann, rådgj. (c.j. 1992)

Scheel, Marianne, adv. (c.j. 1986)

Nyberget, Trude, fung. avd.dir. (c.j. 1986)

Pedersen, Bjørn, hovedrev. (c.j. 1998)

d-2. Embete m.m. i tolletaten

Ingen utnemningar i perioden.

d-3 Andre embete og stillingar

d-3.001

Sentralbanksjef

Åremålstilsett 2. oktober 1998:

Gjerdrem, Svein, finansråd

Søkjarar:

Slettene, Kristian, lærarvikar (sos.ped. 1997)

Drøpping, Cecilie Chatarina,

Bergo, Jarle, visesentralbanksj. (c.oecon. 1969)

Aamo, Bjørn Skogstad, kredittilsynsdir. (c.oecon. 1970)

Åknes, Trond Egil, (siv.øk. 1998)

Barth, Georg D. A., lærar (c.j. 1983)

Gjedrem, Svein, finansråd (c.oecon. 1975)

Tønnessen, Morten,

Reegård, Stein, sjefsøk. (c.oecon. 1976)

Evensen, Sverre T., managing director (MBA 1971)

d-3.002

Direktør, Kredittilsynet

Åremålstilsett 18. februar 1999:

Aamo, Bjørn Skogstad, direktør

Søkjarar:

Aamo, Bjørn Skogstad, dir. (c.oecon 1970)

Fiskeridepartementet

e-1. Embete m.m. i departementet

e-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 25. september 1998:

Røst, Unni, rådgjevar

Søkjarar:

Furland, Alf Gunnar, rådgjevar (c.mag. 1986)

Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987)

Nilsen, Ulf Magne, prosj.l. (c.j. 1988)

Nordtorp, Eivind, underdir. (c.oecon. 1969)

Pedersen, Richard, rådgj. (c.mag. 1979)

Røst, Unni, rådgj. (Master of Business Administration)

Vagle, Arne Johan, rådgj. (BI 1969)

e-1.002

Underdirektør

Utnemnd 16. oktober 1998:

Holtan, Astrid, underdirektør

Søkjarar:

Hansen, Dag F., rådgjevar (c.mag. 1982)

Holtan, Astrid, underdir. (siv.øk. 1987)

Wætnes, Inger, byråsjef (bedr.øk. 1988)

e-1.003

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Williams, Johán H., kst. ekspedisjonssjef

e-1.004

Departementsråd

Utnemnd 20. november 1998:

Krog, Jørn, manager

Søkjarar:

Østborg, Arne, styreform. (BI 1998)

Andreassen, Thorleif, rådmann (siv.øk. 1987)

Selvig, Kirsten Ullbæk, eksp.sjef. (c. j. 1975)

Owe, Stein, fiskeriråd (c. j. 1979)

Nerheim, Magnor, eksp.sjef (siv.øk. 1975)

Krog Jørn, manager (siv.øk. 1973)

Sveri, Anne-Birgitte, eksp.sjef (c.oecon. 1981)

Hole, Arni, eksp.sjef. (magister 1974)

Rønstad, Magnar, divisjonsdir. (c. polit. 1978)

e-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 12. februar 1999:

Kobro, Thomas, byråsjef

Søkjarar:

Grimsen, Knut, rådgj. (utanl.eks. 1977)

Heldre, Else, rådgj. (c.j. 1983)

Slipher, Petter Daae, rådgj. (utanl.eks. 1970)

Hanekamhaug, Tom, underdir. (c.j. 1974)

Ryssdal, Jørn, byråsj. (siv.øk. 1985)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon 1979)

Kobro, Thomas, byråsj. (c.j. 1987)

e-2. Andre embete og stillingar

e-2.001

Administrerande direktør, Havforskingsinstituttet

Åremålstilsett 17. juli 1998:

Vaage, Roald, administrerande direktør

Søkjarar:

Vaage, Roald, adm.dir. (c.r. 1973)

Forsvarsdepartementet

f-1. Embete m.m. i departementet

f-1.001

Underdirektør

Utnemnd 3. september 1998:

Agnalt, Gulla, kontorsjef

Søkjarar:

Heir, Johan H., næringssjef (c.oecon. 1967)

Bøe, Geir Olav, rådgj. (krigssk. 1990)

Bjørseth, Pål, rådgj. (krigssk. 1985)

Agnalt, Gulla, kontorsjef (Noregs kommunal- og sosialhøgsk. 1976)

Høglund, Liv-Merete, dagleg leiar (mag.art. 1974)

Melheim, Anders, rådgj. (diplomøk. 1993)

Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon. 1971)

Morstad, Per, spesialkons. (c. j. 1993)

Johansen, Viggo, byråsjef (bedr.økon. 1986)

Ebbesen, Kari Wang, hovedrevisor (c. mag. 1995)

Svensson, Sven, sjef (befalssk. 1984)

Solhaug, Per Jacob, politiinsp. (politisk. 1981)

Melteig, Rolf, rådgj. (c. j. 1979)

Nilsen, Tore Eivind, distriktsrevisor (c. mag. 1978)

f-2. Embete m.m. i Forsvaret

f-2.001

Overadjutant, Sjøforsvaret*

Beordra 17. juli 1998:

Moe, Tor Arne, kommandør

f-2.002

Adjutant, Luftforsvaret*

Beordra 17. juli 1998:

Myhrer, Vidar, kaptein

f-2.003

Oberst, Hærens transportkorps

Utnemnd 7. august 1998:

Anda, Geir, oberstløytnant

Søkjarar:

Ødegård, Oddbjørn, ob.løytn.

Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn.

Hagen, Selmer, ob.løytn.

Thorsen, Jens-Thorleif, ob.løytn.

Anda, Geir, ob.løytn.

Hanstad, Kjell, ob.løytn.

Gjersem, Petter, ob.løytn.

f-2.004

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 7. august 1998:

Lilland, Jon Berge, oberstløytnant

Søkjarar:

Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst

Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn.

Holmenes, Geir, ob.løytn.

Sparr, Karl Johan, ob.løytn.

Østreng, Hugo, ob.løytn.

Reitan, Karsten, ob.løytn.

Lilland, Jon Berge, ob.løytn.

Janssen, Johan, ob.løytn.

Antonsen, Terje, ob.løytn.

f-2.005

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 7. august 1998:

Olsen, Olav Henrik, oberstløytnant

Søkjarar:

Lian, Jan-Eirik, ob.løytn.

Olsen, Olav Henrik, ob.løytn.

f-2.006

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 7. august 1998:

Gustavsen, Finn Hugo, kommandørkaptein

Søkjarar:

Nilssen, Terje Meyer, kommandør

Blehr, Dagfinn, komm.kapt.

Kilhus, Geir, komm.kapt.

Gøransson, Per Erik, komm.kapt.

Kjelstrup, Hans-Christian, komm.kapt.

Gustavsen, Finn Hugo, komm.kapt.

Wangsholm, Arne, komm.kapt.

Nordhuus, Alexander John, komm.kapt.

Eilertsen, Per-Bjørn, komm.kapt.

Pedersen, Trygve, komm.kapt.

f-2.007

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 7. august 1998:

Karlsen, Trond Ragnarsøn, oberstløytnant

Søkjarar:

Woldseth, Harald, ob.løytn.

Andersen, Per Magne, ob.løytn.

Karlsen, Trond Ragnarsøn, ob.løytn.

Sannes, Morten Olaf, ob.løytn.

f-2.008

Brigader, Infanteriet

Utnemnd 3. september 1998:

Diesen, Sverre, oberst

Søkjarar:

Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst

Diesen, Sverre, oberst

Falck, Vidar, oberst

Jensen, Jens Jørgen, kom.

Indresand, Georg, kom.

Knutsen, Tom Henry, oberst

f-2.009

Generalinspektør, Hæren*

Beordra 11. september 1998:

Haugen, Roar Jens, generalmajor

f-2.010

Generalmajor, Hæren til teneste som sjef for Distriktskommando Østlandet*

Utnemnd 11. september 1998:

Brun, Johan, brigader

f-2.011

Brigader, Luftforsvaret

Utnemnd 18. september 1998:

Arestøl, Tore Morten, oberst

Søkjarar:

Arestøl, Tore Morten, oberst

Smedsrud, Jan Willi, oberst

Holmen, Ole-Martin, oberst

Wehn, Arild Erling, ob.løytn.

f-2.012

Brigader, Luftforsvaret

Utnemnd 25. september 1998:

Nordby, Kjell-Olav, oberst

Søkjarar:

Waage, Knut-Martin, oberst

Nordby, Kjell-Olav, oberst

Smedsrud, Jan Willi, oberst

Holmen, Ole-Martin, oberst

Stueland, Lorentz, ob.løytn.

Wehn, Arild Erling, ob.løytn.

f-2.013

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 25. september 1998:

Hustvedt, Arne, oberstløytnant

Søkjarar:

Brenna, Harry, ob.løytn.

Borg-Lundquist, Willy Normann, ob.løytn.

Amundsveen, Trond, ob.løytn.

Hustvedt, Arne, ob.løytn.

Henriksen, Nils Sverre, ob.løytn.

Hansen, Lyder Johan, ob.løytn.

Roa, Terje, ob.løytn.

f-2.014

Brigader, Luftforsvaret

Utnemnd 2. oktober 1998:

Waage, Knut-Martin, oberst

Søkjarar:

Midtkandal, Oddvar, oberst

Wilhelmsen, Jan Erik, oberst

Østreng, Arild, oberst

Waage, Knut-Martin, oberst

f-2.015

Oberst, Hærens samband

Utnemnd 2. oktober 1998:

Sundseth, Roar, oberstløytnant

Søkjarar:

Voigt, Olav, ob.løytn.

Gundersen, Stein Magnar, ob.løytn.

Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn.

Sundseth, Roar, ob.løytn.

f-2.016

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 16. oktober 1998:

Haagensen, Oddvar, oberstløytnant

Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt:

1. Haagensen, Oddvar

2. Strandman, Øyvind Kirsebom

3. Amundsveen, Trond,

Søkjarar:

Brenna, Harry, ob.løytn.

Borg-Lundqiust, Willy Normann, ob.løytn.

Amundsveen, Trond, ob.løytn.

Øhrbom, Rolf, ob.løytn.

Wehn, Arild Erling, ob.løytn.

Haagensen, Oddvar, ob.løytn.

Strandman, Øyvind Kirsebom, ob.løytn.

Angell-Jacobsen, Rune, ob.løytn.

Roa, Terje, ob.løytn.

f-2.017

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 16. oktober 1998:

Teigum, Torgeir Dagfinn

Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt:

1. Teigum, Torgeir Dagfinn

2. Kjerpeseth, Sverre Vebjørn

3. Amundsveen, Trond

Søkjarar:

Johannessen, Ivar, ob.løytn.

Brenna, Harry, ob.løytn.

Borg-Lundqiust, Willy, ob.løytn.

Hetty, Per, ob.løytn.

Amundsveen, Trond, ob.løytn.

Øhrbom, Rolf, ob.løytn.

Kjerpeseth, Sverre Vebjørn, ob.løytn.

Hustvedt, Arne, ob.løytn.

Kirkerud, Per, ob.løytn.

Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn.

Teigum, Torgeir Dagfinn, ob.løytn.

Hensvold, Fred Eilif, ob.løytn.

Roa, Terje, ob.løytn.

f-2.018

General, Hæren til teneste som forsvarssjef*

Utnemnd 20. november 1998:

Frisvold, Sigurd, generalløytnant

f-2.019

Brigader, Ingeniørvåpenet, til teneste som sjef for Vernepliktsverket

Utnemnd 27. november 1998:

Sannes, Ole, oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Sannes, Ole

Søkjarar:

Frå Hæren:

Borgersen, Jan-Wilhelm, ob.

Kjeldsberg, Knut Sakse, oberst

Sannes, Ole, oberst

Holter, Kai Ole, oberst

Frå Sjøforsvaret:

Nilssen, Terje Meyer, kom.

Axelsen, Egil Anker, kom.

Moe, Tor Arne, kom.

Gjelsten, Roald, kom.

Indresand, Georg, kom.

Frå Luftforsvaret:

Maalen, Ole, oberst

Olsen, Per-Inge, oberst

Smedsrud, Jan Willi, oberst

f-2.020

Administrerande direktør, Forsvarets forskingsinstitutt

Åremålstilsett 18. desember 1998:

Holme, Nils, administrerande direktør

Søkjarar:

Holme, Nils, adm.dir. (siv.ing 1961.)

Mo, Reidar, kons. (BI 1974)

f-2.021

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 18. desember 1998:

Jensen, Jens Jørgen, kommandør

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Jensen, Jens Jørgen

Søkjarar:

Frå Hæren:

Skullerud, Thor Olai, brigader

Lyng, Jan Egil, oberst

Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst

Dalen, Kåre Magne, oberst

Jensen, Jim Hartung, oberst

Dahlberg, Arne Einar, oberst

Frå Sjøforsvaret:

Axelsen, Egil Anker, kom.

Jensen, Jens Jørgen, kom.

Frå Luftforsvaret:

Maalen, Ole, oberst

Eriksen, Stein Ivar, oberst

Husebø, Ulf Erik, oberst

Strømnes, Per, oberst

f-2.022

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 18. desember 1998:

Pettersen, Roy Verner, oberstløytnant

Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt:

1. Pettersen, Roy Verner

2. Amundsveen, Trond

Søkjarar:

Pettersen, Roy Verner, ob.løytn.

Tandberg, Martin, ob.løytn.

Amundsveen, Trond, ob.løytn.

Øhrbom, Rolf, ob.løytn.

Jørgensen, Kåre-Ludwig, ob.løytn.

Austgard, Rolf Ohma, ob.løytn.

Iversen, Hans Sigurd, ob.løytn.

f-2.023

Generalløytnant, Hæren, til teneste som Øverstkommanderande i Sør-Noreg*

Utnemnd og beordra15. januar 1999:

Skiaker, Thorstein, generalmajor

f-2.024

Kommandør for landstridskreftene i Nord-Noreg og sjef for distriktskommando Nord-Noreg*

Utnemnd og beordra 15. januar 1999:

Fosland, Nils Georg, generalmajor

f.-2.025

Brigader, Kavaleriet

Utnemnd 15. januar 1999:

Haugen, Johan, oberst

Søkjarar:

Haugen, Johan, oberst

Thoen, Einar, oberst

Sølvberg, Lars Johan, oberst

Sunde, Harald, oberst

f-2.026

Oberst, Hæren

Utnemnd 15. januar 1999:

Thorsen, Jens Thorleif, oberstløytnant

Søkjarar:

Holmenes, Geir, ob.løytn.

Thorsen, Jens Thorleif, ob.løytn.

Øen, Tor Olav, ob.løytn.

f-2.027

Generalmajor, Hæren, og til teneste som sjef for distriktskommando Trøndelag*

Utnemnd og beordra 22. januar 1999:

Ludvigsen, Kjell Narve, brigader

f-2.028

Generalmajor, og til teneste som sjef for 6. divisjon*

Utnemnd og beordra 22. januar 1999:

Sølvberg, Lars Johan, oberst

f-2.029

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 5. februar 1999:

Andersen, Åsmund, kommandørkaptein/midlertidig kommandør

Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt:

1. Andersen, Åsmund

Søkjarar:

Andersen, Åsmund, komm.kapt./midl. kommandør.

Ubbe, Tor, komm.kapt.

f-2.030

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 5. februar 1999:

Tollefsen, Vidar, kommandørkaptein

Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt:

1. Tollefsen, Vidar

2. Næss, Jarle

3. Fleisje, Lars Johan

Søkjarar:

Tollefsen, Vidar, komm.kapt.

Næss, Jarle, komm.kapt.

Nordhuus, Alexander John, komm.kapt.

Meyer, Jon, midl. kommandør.

Flesisje, Lars Johan, komm.kapt.

Sakseide, Torbjørn, komm.kapt.

f-2.031

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 5. februar 1999:

Grytting, Trond, kommandørkaptein

Generalinspektøren for Sjøforsvarets hadde innstilt:

1. Grytting, Trond

2. Dahl, Jan Wilhelm

3. Flostrand, Helge Hind

Søkjarar:

Sandnes, Svein, komm.kapt.

Flostrand, Helge Hind, komm.kapt.

Grytting, Trond, komm.kapt.

Dahl, Jan Wilhelm, komm.kapt.

Smith-Sivertsen, Hans Christian, komm.kapt.

f-2.032

Generalmajor, Forsvarets sanitet

Utnemnd og beordra 12. februar 1999:

Rosén, Leif Sverre, overlege

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Rosén, Leif Sverre

Søkjarar:

Hasle, Anders Trovik, ob.løytn.

Rosén, Leif Sverre, overlege

Berdal, Bjørn P., prof.

Rolstad, Øyvind, ob.løytn.

Fjær, Rannveig Bremer, major.

Bukholm, Geir, prof.

Winnem, Bjørn M., overlege

Sundnes, Knut Ove, overlege

Mundal, Reidar Olav, komm.kapt.

Pillgram-Larsen, Johan, overlege

Hesla, Per Egil, major.

Knævelsrud, Odd Magnus, oberst

Steen, Petter A, prof.

Stene, Torbjørn, ob.løytn.

f-2.033

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 1. mars 1999:

Bruun, Trygve, kommandør

Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt:

1. Bruun, Trygve

2. Gjelsten, Roald

3. Lysfjord, Tore Johannes

Søkjarar:

Bruun, Trygve, kommandør.

Gjelsten, Roald, kommandør.

Lysfjord, Tore Johannes, midl. kommandør.

f-2.034

Generalmajor, Hæren*

Utnemnd og beordra 12. mars 1999:

Huuse, Steinar Magnus, brigader

f-2.035

Brigader, Infanteriet

Utnemnd 12. mars 1999:

Midtkandal, Oddvar, oberst

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Midtkandal, Oddvar

Søkjarar:

Frå Hæren:

Midtkandal, Oddvar, oberst

Hoksrød, Svein Rune, oberst

Weisæth, Ove, oberst

Frå Luftforsvaret:

Bolstad, Tore Hazel, oberst

Knutsen, Tom Henry, oberst

Smedsrud, Jan Willi

f-2.036

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 12. mars 1999:

Reitan, Karsten, oberstløytnant

Søkjarar:

Reitan, Karsten, ob.løytn.

Brovold, Bernt Iver Ferdinand, ob.løytn.

Olstad, Stener, ob.løytn.

Antonsen, Terje, ob.løytn.

f-2.037

Oberst, Luftforsvaret

Utnemnd 12. mars 1999:

Johansen, Tom, oberstløytnant

Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde innstilt:

1. Johansen, Tom

2. Amundsveen, Trond

3. Hamre, Ingemår

Søkjarar:

Johannessen, Ivar, ob.løytn./midl. oberst

Hetty, Per, ob.løytn.

Amundsveen, Trond, ob.løytn.

Øhrbom, Rolf, ob.løytn.

Hamre, Ingemår, ob.løytn.

Johansen, Tom, ob.løytn.

Staff, Børre Nicolay, o.l.

Eidem, Jostein Gunnar, ob.løytn.

Jørgensen, Kåre Ludwig, ob.løytn.

f-2.038

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 19. mars 1999:

Holth-Larsen, Knut, kommandør

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Holth-Larsen, Knut

Søkjarar:

Frå Hæren:

Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn.

Antonsen, Terje, ob.løytn.

Rogneflåten, Gunnar Nilsen, ob.løytn.

Frå Sjøforsvaret:

Seim, Torstein, kommandør.

Holth-Larsen, Knut, kommandør.

Pedersen, Trygve, kommandør.

f-2.039

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 26. mars 1999:

Finseth, Jan Eirik, kommandørkaptein

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Finseth, Jan Eirik

Søkjarar:

Frå Hæren:

Iversen, Runar, oberst

Lie, Egil, ob.løytn.

Kjelsberg, Asle Johan, ob.løytn.

Wenzel, Bjørn Gustav, ob.løytn.

Laugerud, Roar, ob.løytn.

Frå Sjøforsvaret:

Gundersen, Gunnar, komm.kapt.

Seim, Torstein, komm.kapt.

Holth-Larsen, Knut, komm.kapt.

Finseth, Jan Eirik, komm.kapt.

Frå Luftforsvaret:

Strømnes, Per, oberst

Dahlsveen, Leif Georg, ob.løytn.

f-2.040

Brigader, Hæren

Utnemnd 23. april 1999:

Dalen, Kåre Magne, oberst

Søkjarar:

Engen, Per Gotfred, brigader

Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst

Dalen, Kåre Magne, oberst

f-2.041

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 23. april 1999:

Gade, Jo Georg, kommandør

Forsvarssjefen hadde innstilt:

1. Gade, Jo Georg

Søkjarar:

Frå Hæren:

Ianke, Erik, brigader

Borgersen, Jan-Wilhelm, oberst

Strømberg, Ove Johnny, oberst

Wilhelmsen, Jan Erik, oberst

Falck, Vidar, oberst

Frå Sjøforsvaret:

Moe, Tor Arne, kommandør.

Gade, Jo Georg, kommandør.

Indresand, Georg, kommandør.

Berggrav, Jørgen, midl. kommandør.

Frå Luftforsvaret:

Furnes, Reidar Herman, oberst

Knutsen, Tom Henry, oberst

Husebø, Ulf Erik, oberst

f-2.042

Noregs nasjonale militære representant, Hovudkvarteret for dei allierte styrkar i Europa*

Beordra 28. mai 1999:

Paus, Rino, kontreadmiral

f-2.043

Sjef, Vestlandet sjøforsvarsdistrikt*

Beordra 28. mai 1999:

Olsen, Ove Sten, kontreadmiral

f-2.044

Oberst, Infanteriet

Utnemnd 28. mai 1999:

Thobiassen, Arild Harald, oberstløytnant

Søkjarar:

Hanstad, Kjell, ob.løytn.

Thobiassen, Arild Harald, ob.løytn.

Østreng, Hugo, ob.løytn.

f-2.045

Oberst, Feltprestkorpset

Utnemnd 28. mai 1999:

Kvalheim, Jan Otto, prost

Oslo biskop hadde innstilt:

1. Kvalheim, Jan

2. Andersen, Rolf Simeon

3. Bergfald, Odd Anders

Feltprestkorpset hadde innstilt:

1. Kvalheim, Jan

2. Thelin, Gunnar

Søkjarar:

Frå Hæren:

Engebu, ob.løytn.

Frå Luftforsvaret:

Bergfald, Odd Anders, ob.løytn.

Frå sivile:

Kvalheim, Jan Otto, prost

Møller, Sverre, kultursj.

Andersen, Rolf Simeon, kap.

Thelin, Gunnar, rekr. stip.

f-2.046

Kommandør, Sjøforsvaret

Utnemnd 4. juni 1999:

Berggrav, Jørgen, kommandørkaptein, midl. kommandør

Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde innstilt:

1. Berggrav, Jørgen

2. Haga, Jan

3. Karlsvik, Atle Torbjørn

Søkjarar:

Haga, Jan, kommandør.

Ness, Arne, komm.kapt.

Guhnfeldt, Gunnar Henrik, komm.kapt.

Moen, Helge, komm.kapt.

Eide, Tor Gunnar, komm.kapt.

Berggrav, Jørgen, komm.kapt.

Nyhus, John Kenneth, komm.kapt.

Karlsvik, Atle Torbjørn, komm.kapt.

Vestlie, Tor, komm.kapt.

Utne, Bernt Harald, komm.kapt.

Sakseide, Torbjørn, komm.kapt.

f-2.047

Kontreadmiral, Sjøforsvaret, og som Commander Naval Force ved Headquarters North/Forsvarskommando Sør-Noreg*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Olsen, Kjell-Birger, flaggkommandør

f-2.048

Generalløytnant, og til teneste som sjef for Militærmisjonen i Brussel*

Utnemnd og beordra 25. juni 1999:

Moltzau, Trond, generalmajor

f-2.049

Sjef, adjutantstaben, HM Kongen*

Beordra 25. juni 1999:

Ruud, Bjørn, brigader

Justis- og politidepartementet

g-1. Embete m.m. i departementet

g-1.001

Byråsjef*

Utnemnd 17. juli 1998:

Woie, Lise Sofie, rådgjevar

g-1.002

Underdirektør*

Framleis konstituert 17. juli 1998:

Meling, Kari, kst. underdirektør

g-1.003

Underdirektør*

Utnemnd 17. juli 1998:

Askholt, Kjerstin, kst. underdirektør

g-1.004

Departementsråd

Konstituert 11. september 1998:

Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat

Søkjarar:

Østgaard, Hans Olav, spesialråd (c. j. 1969:L)

Fagernæs, Sven Ole, regj.adv. (c. j. 1972:L)

g-1.005

Lovrådgjevar

Utnemnd 5. november 1998

Meinich, Tonje, førstekonsulent

Søkjarar:

Borge, Frode Aleksander, kons. (c. j. 1993)

Meinich, Tonje, f.kons. (c. j. 1991)

Astrup, Nils Alfssøn, adv. (c. j. 1966)

g-1.006

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 20. november 1998:

Jensen, Jon Arne, kst. avdelingsdirektør

g-1.007

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Rønning, Gjermund, kst. underdirektør

g-1.008

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Svor, Magne, rådgjevar

g-1.009

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Olsen, Svein Wiiger, rådgjevar

g-1.010

Underdirektør

Konstituert 8. januar 1999:

Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør

Søkjarar:

Barsett, Elisabeth, fung. underdirektør (c.j. 1981)

g-1.011

Underdirektør*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Meling, Kari, kst. underdirektør

g-1.012

Avdelingsdirektør

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Nilsen, Ingmar Nestor, kst. avd.direktør (c.j. 1988:L)

Hertzberg, Mette, kst. underdirektør (c.j.1990)

Haugen, Randi Wisnes, ungd.sekretær (c.j.1986)

g-1.013

Underdirektør

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Hertzberg, Mette, kst. underdirektør

Søkjarar:

Sjå g-1.012

g-1.014

Avdelingsdirektør*

Framleis konstituert 15. januar 1999:

Messel, Nina Jeanette, kst. avd.direktør

g-1.015

Underdirektør*

Framleis konstituert 5. februar 1999:

Mellin-Olsen, Brita, kst. underdirektør

g-1.016

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 12. februar 1999:

Lund-Isaksen, Erik, kst. ekspedisjonssjef

g-1.017

Underdirektør

Utnemnd 18. februar 1999:

Larsen, Ketil, underdirektør

Søkjarar:

Lund, Odd, rådgj. (c.philol 1974)

Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990)

Marthinsen, f.kons. (c.j. 1995)

Rauf, Mohamed Cassim, broker (MBA 1998)

Larsen, Ketil, underdir. (c.j. 1990)

Fredriksen, Janicke, rådgj. (c.j. 1976)

Melbye, Sigbjørn, kontorsj. (c.j. 1994)

g-1.018

Underdirektør*

Framleis konstituert 5. mars 1999:

Barsett, Elisabeth, kst. underdirektør

g-1.019

Underdirektør

Konstituert 26. mars 1999:

Omholt, Kari, rådgjevar

Søkjarar:

Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990)

Stensrud, Iver, (politisk. 1974)

Omholt, Kari, rådgj. (politisk. 1974)

Eltvik, Svein Einar, rådgj. (politisk. 1974)

Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969)

g-1.020

Underdirektør

Konstituert 26. mars 1999:

Jacobsen, Anne Liv, politiinspektør

Søkjarar:

Lind, Bente, pol.insp. (c.j. 1990)

Ødegård, Steinar, pol.insp. (politisk. 1969)

Woldstad, Kjetil, dommarfullm. (c.j. 1989)

Jacobsen, Anne Liv, politiinsp. (c.j. 1989)

Gjefsen, Bjørn, rådgj. (adj. 1979)

Meling, Lars, byråsj. (c.polit. 1975)

Haugen, Randi Wisnes, dommarfullm. (c.j. 1986)

Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c.j. 1983:L)

g-1.021

Underdirektør

Konstituert 26. mars 1999:

Gunnes, Unni, rådgjevar

Søkjarar:

Drangsholt, Even

Øen, Inger Lise,

Gunnes, Unni, rådgj. (c.mag. 1986)

g-1.022

Avdelingsdirektør

Utnemnd 16. april 1999:

Messel, Nina Jeanette, kst. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Ullmann, Anne, underdir. (c.mag. 1983)

Heimli, Torgeir, underdir. (c.polit 1984)

Rosseland, Arvid, underdir. (ing.høgsk. 1973)

Harsten, Svein, underdir. (c.real. 1977)

Askholt, Kjerstin, underdir. (c.j. 1988:H)

Dragsholt, Even, f.kons. (siv.øk.)

Sandlie, Jan-Erik, underdir. (c.j.)

Espedal, Reidar, kontorsj. (sosionom 1975)

Venner, Britt, avd.dir. (c.psychol. 1972)

Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982)

Lundeby, Hilde, psykolog (c.psychol. 1976)

Opsahl, Jan Henning, f.kons. (c.mag. 1985)

Tjäder, Jan-Børge, kontorsj. (NKSH 1987)

Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982)

Birkeli, Lars, seniorrådgj. (c.polit 1988)

Lein, Johan Atle, (ing. 1969)

Fremstad, Jan Kato, avd.dir. (c.polit 1985)

Messel, Nina, kst. avd.dir. (c.j. 1977)

g-1.023

Avdelingsdirektør

Utnemnd 16. april 1999:

Askholt, Kjerstin, underdirektør

Søkjarar:

Sjå g-1.022

g-1.024

Avdelingsdirektør

Konstituert16. april 1999:

Fremstad, Jan Kato, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Sjå g-1.022

g-1.025

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Stangerhaugen, Mette Johanne Krøtø, underdirektør

g-1.026

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Agersborg, Andreas, underdirektør

g-1.027

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Jensen, Anne Pauline, underdirektør

g-1.028

Underdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Woie, Lise Sofie, byråsjef

g-2. Dommar- og påtaleembete m.m.

g-2.001

Politimeister, Hamar politidistrikt

Konstituert 17. juli 1998:

Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar

Søkjarar:

Gjestvang, Tom, politiinsp. (c. j. 1986:H)

Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H)

Løken, Jostein, politiinsp. (c. j. 1988:H)

Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1971:L)

Ukkelberg, Kjell Kristian, politiinsp. (c. j. 1983:H)

Aaserød, Arild, politiinsp. (c. j. 1979:L)

g-2.002

Politimeister, Østerdal politidistrikt*

Framleis konstituert 17. juli 1998:

Lynum, Magnar Olav, kst. politimeister

g-2.003

Politimeister, Halden politidistrikt*

Framleis konstituert 17. juli 1998:

Neerland, Olav Gjermund, kst. politimeister

g-2.004

Lagdommar, Frostating lagmannsrett

Konstituert 7. august 1998:

Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius

Søkjarar:

Frøstrup, Anne Cathrine, skifterettsjustitiarius

g-2.005

Skifterettsjustitiarius, Oslo skifterett*

Konstituert 7. august 1998:

Kløvstad, Finn, skifterettsdommar

Søkjarar:

Kløvstad, Finn, skiftrettsd. (c.j. 1971:L)

g-2.006

Dommar, Oslo skifterett

Konstituert 7. august 1998:

Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsdommar

Søkjarar:

Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. skifterettsd. (c. j. 1988:H)

Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1989:L)

g-2.007

Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete

Konstituert 7. august 1998:

Askim, Bjørn, kst. heradsdommar

Søkjarar:

Øvregaard, Bernt Olav, høgskulelektor (c. j. 1979:L)

Askim, Bjørn, kst. herads.d. (c. j. 1984:L)

g-2.008

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Framleis konstituert 7. august 1998:

Sagfossen, Berit, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Bergstrand, Susie L., politiadvokat (c. j. 1983:H)

Glent, Jan F., politiadvokat (c. j. 1992:L)

Haldorsen, Mette, politiinsp. (c. j. 1976:L)

Hartmann, Carl Graff, politiadvokat (c. j. 1987:H)

Hetland, Olav, politiinsp. (c. j. 1991:H)

Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c. j. 1990:L)

Høviskeland, Hans Tore, politiinsp. (c. j. 1988:H)

Haar, Anne Maria, politiadvokat (c. j. 1983:L)

Irgens, Irlin, politiinsp. (c. j. 1993:H)

Iversen, Annicken, politiadj. (c. j. 1993:H)

Kløvstad, Olaf R., kst. statsadv. (c. j. 1970:L)

Olsen, Svein Wiiger, rådgj. (c. j. 1983:L)

Peters, Sylvia, rådgj. (c. j. 1985:H)

Rinnan, Espen S. politiadj. (c. j. 1992:H)

Rudjord, Bjørn, kst. statsadv. (c. j. 1993:L)

Sagfossen, Berit, kst. statsadv. (c. j. 1987:H)

Sundal, Vigids, politiadvokat (c. j. 1981:L)

Sundet, Kim R., kst. statsadv. (c. j. 1984:L)

Thue, Olav Helge, kst. statsadv. (c. j. 1988:H)

g-2.009

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Framleis konstituert 7. august 1998:

Sundet, Kim Roger, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Sjå g-2.008

g-2.010

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Framleis konstituert 7. august 1998:

Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Sjå g-2.008

g-2.011

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Framleis konstituert 7. august 1998:

Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Sjå g-2.008

g-2.012

Førstestatsadvokat, Den sentrale eining for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM

Utnemnd 3. september 1998:

Holm, Håvard, advokat

Søkjarar:

Mellum, Kjetil, adv. (c. j. 1984:H)

Hodt, Dagfinn, adv. (c. j. 1974:L)

Hetland, Inge, politiinsp. (c. j. 1993:H)

Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L)

Skulstad, Håkon, førstestatsadv. (c. j. 1993:L)

Østby, Roar, kst. statsadv. (c. j. 1993:H)

Roaldsøy, Atle, politiadv. (c. j. 1988:H)

g-2.013

Statsadvokat, Nordland statsadvokatembeter*

Framleis konstituert 3. september 1998:

Helland, Paal Berg, kst. statsadvokat

g-2.014

Byrettsdommar, Fredrikstad byrett

Utnemnd 11. september 1998:

Rostad, Sissel, kst. byrettsdommar

Søkjarar:

Lilletvedt, Arne, adv. (c. j. 1977:L)

Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L)

Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L)

Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L)

Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L)

Westli, Unni Helene, dommarfullm. I (c. j. 1989:L)

Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L)

g-2.015

Byrettsdommar, Sarpsborg byrett

Konstituert 11. september 1998:

Vegard, Nils, kst. byrettsdommar

Søkjarar:

Kløvstad, Olaf R., statsadv. (c. j. 1970:L)

Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H)

Lilletvedt, Arvid, adv. (c. j. 1977:L)

Holm, Håvard, adv. (c. j. 1983:L)

Vegard, Nils, kst. byrettsd. (c. j. 1985:L)

Tell, Ernest, dommarfullm. (c. j. 1985:L)

Elsebutangen, Jens, dommarfullm. (c. j. 1986:L)

Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L)

Andersen, Olav Gram, rådgj. (c. j. 1989:L)

Westli, Unni, dommarfullm. (c. j. 1969:L)

Rostad, Sissel, dommar (c. j. 1992:L)

g-2.016

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. september 1998:

Ottersen, Randi, kst. lagdommar

g-2.017

Politimeister, Sandefjord politidistrikt

Konstituert 2. oktober 1998:

Stangeland, Njål Sveinung, politimeister

Søkjarar:

Andersen, Håkon, adm.sjef. (c. j. 1991:H)

Bohne, Are, politiinsp. (c. j. 1985:H)

Bruun, Jens, lensmann (politisk. 1968)

Carlstedt, Randi, politiinsp. (c. j. 1978:L)

Hansen, Rune Baard, ass. sysselmann (c. j. 1985:L)

Hatlem, Ragnar, politiinsp. (c. j. 1985:H)

Hygen, Hans Wølner, politiinsp. (c. j. 1970:H)

Kløvstad, Olaf R., politiinsp. (c. j. 1970:L)

Kaas, Elisabeth, politiinsp. (c. j. 1979:H)

Parnemann, Ole Petter, politiinsp. (c.j. 1982:H)

Stangeland, Njål Sveinung, politim. (c. j. 1970:H)

Vale, Stein, politiadv. (c. j. 1985:L)

g-2.018

Dommar, Sunnhordland sorenskrivarembete

Utnemnd 2. oktober 1998:

Moe, Bernt Fredrik, sorenskrivar

Søkjarar:

Moe, Bernt Fredrik, sorenskr. (c. j. 1970:L)

Jenssen, Ove Todal, kst. herredsd. (c. j. 1990:L)

g-2.019

Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett*

Framleis konstituert 2. oktober 1998:

Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar

g-2.020

Statsadvokat, Riksadvokatembetet

Framleis konstituert 2. oktober 1998:

Bjone, Morten, statsadvokat

Søkjarar:

Bjone, Morten, statsadv. (c.j. 1987:L)

Sjøvold, Terje, kst. statsadv. (c.j. 1992:L)

Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c.j. 1990:L)

Haldorsen, Mette, politiinsp. (c.j. 1976:L)

g-2.021

Heradsdommar, Salten sorenskrivarembete

Konstituert 2. oktober 1998:

Magnussen, Svein, advokat

Søkjarar:

Mentzen, Trond, soussjef (c. j. 1972:H)

Bell, Wendy Diane Bjørkan, adv. (c. j. 1976:H)

Magnussen, Svein, adv. (c. j. 1988:L)

Biti, Trond P. (c. j. 1993:L)

Østensvig, Jon, dommarfullm. (c. j. 1994:L)

g-2.022

Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett

Utnemnd 9. oktober 1998:

Stokkan, Bjørnar Eirik, advokat

Søkjarar:

Gjerdrum, Ole, adv. (c. j. 1966:L)

Andersen, Trond W., adv. (c. j. 1974:L)

Walle, Åge, adv. (c. j. 1987:H)

Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c. j. 1988:L)

Stokkan, Bjørnar E., adv. (c. j. 1988:L)

g-2.023

Regjeringsadvokat

Konstituert 30. oktober 1998:

Tønder, Bård, ass. regjeringsadvokat

Søkjarar:

Tønder, Bård, ass. regj.advokat (c. j. 1975)

Stabell, Tolle, adv. (c. j. 1981)

Stenwig, Elisabeth adv. (c. j. 1979)

Arntzen, Wenche Elisabeth, adv. (c. j.)

Fossum, Anne Ellen, adv. (c. j.)

g-2.024

Lagdommar, Agder lagmannsrett

Utnemnd 5. november 1998:

Rafgård, Tormod, kst. lagdommar

Søkjarar:

Rafgård, Tormod, kst. lagd. (c. j. 1962:L)

Bekkestad, Ingulf, adv. (c. j. 1967:L)

Reistad, Kjell Arne, etatsjef (c. j. 1968:L)

Elstad, Jens Kristian, herads.d. (c. j. 1969:L)

Haugsnes, Aksel, adv. (c. j. 1974:L)

Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c. j. 1977:L)

Karlsnes, Harald, rådgj. (c. j. 1978:L)

Willumsen, Tore Johan, amanuensis (c. j. 1980:L)

Holth, Erik Normann, lagd. (c. j. 1981:L)

Skjeldås, Håvard, kst. sorenskr. (c. j. 1987:L)

g-2.025

Politimeister, Vadsø politidistrikt

Konstituert 13. november 1998:

Fossen, Christine, politiinspektør

Søkjarar:

Fossen, Christine, politiinsp. (c. j. 1989:H)

g-2.026

Lagdommar, Gulating lagmannsrett

Utnemnd 20. november 1998:

Erstad, Jan Erik, sorenskrivar

Søkjarar:

Kvamme, Arvid, advokat (c. j. 1969:H)

Wergeland, Torill, jurist (c. j. 1979:H)

Erstad, Jan Erik, sorenskr. (c. j. 1980:L)

Brønn, Jan Ivar, fylkesnemndsl. (c. j. 1986:L)

Molven, Guri Elisabeth, adv. (c. j. 1987:L)

Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L)

g-2.027

Lagdommar, Gulating lagmannsrett

Utnemnd 20. november 1998:

Molven, Guri Elisabeth, advokat

Søkjarar:

Sjå g-2.025.

g-2.028

Dommar, Nordmøre heradsrett

Utnemnd 4. desember 1998:

Faanes, Roger, advokat

Søkjarar:

Kværner, Hroar, dommarfullm. (c. j. 1974:L)

Faanes, Roger, adv. (c. j. 1976:L)

Øvregaard, Bernt Olav, lektor (c. j. 1979:L)

Svendsen, Kristine, dommar (c. j. 1981:H)

Aspelund, Bjørn O., dommarfullm. (c. j. 1997:L)

g-2.029

Sorenskrivar, Sunnhordland sorenskrivarembete

Utnemnd 11. desember 1998:

Gramstad, Knut, advokat

Søkjarar:

Gramstad, Knut, adv. (c. j. 1976:L)

Askim, Bjørn, dommar (c. j. 1984:L)

g-2.030

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Kaspersen, Einar, kst. lagdommar

g-2.031

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar

g-2.032

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Husebye, Eystein Fredrik, kst. lagdommar

g-2.033

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Akerlie, Eirik, kst. lagdommar

g-2.034

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Ottersen, Randi, kst. lagdommar

g-2.035

Heradsdommar, Nedre Romerike heradsrett*

Framleis konstituert 18. desember 1998:

Karlsen, Åge, kst. byrettsdommar

g-2.036

Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett

Utnemnd 8. januar 1999:

Haug, Kjell Martin, advokat

Søkjarar:

Falkanger, Aage Thor, stipendiat (c.j.1990:L)

Haug, Kjell Martin, advokat (c.j. 1985:L)

g-2.037

Lagdommar, Hålogaland lagmannsrett

Utnemnd 8. januar 1999:

Falkanger, Aage Thor, stipendiat

Søkjarar:

Sjå g-2.036

g-2.038

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Christoffersen, Trond, kst. lagdommar

g-2.039

Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Raadim, Unni, kst. heradsdommar

g-2.040

Avdelingsleiar, Asker og Bærums heradsrett*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Glad, Knut, kst. avdelingsleiar

g.2.041

Heradsdommar, Hardanger sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Skjønsberg, Gunnar kst. heradsdommar

g-2.042

Sorenskrivar, Karmsund sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 8. januar 1999:

Aarvik, Per Annstein, kst.sorenskrivar

g-2.043

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Husebye, Eystein Fredrik, lagdommar

Søkjarar:

Huseby, Eystein Fredrik, lagd. (c.j. 1962:L)

Henriksen, John I., adv. (c.j. 1964:L)

Nilsen, Rolf, dommar (c.j. 1964:L)

Anchersen, Arne, dommar (c.j. 1965:L)

Dahl, Svein, jur.dir. (c.j. 1965:L)

Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L)

Bull, Jørgen, lagdommar (c.j. 1971:L)

Jahre, Brit Seim, førstebyskr. (c.j. 1972:L)

Stueland, Einar, adv. (c.j. 1972:L)

Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L)

Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L)

Jacobsen, Jens A., adv. (c.j. 1974:L)

Haugsnes, Aksel, adv. (c.j. 1974:L)

Lindseth, Sidsel B., adv. (c.j. 1976:L)

Tennøe, Janne Elisabeth, dommar (c.j. 1976:L)

Kaspersen, Einar, kst. lagd. (c.j. 1976:L)

Landmark, Magnus, adv. (c.j. 1976:L)

Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L)

Karlsnes, Harald, rådgj. (c.j. 1978:L)

Skjæggestad, Wenche, kst. lagd. (c.j. 1978:L)

Schjødt, Annæus Kr., adv. (c.j. 1979:L)

Bergby, Bjørn, dommar (c.j. 1980:L)

Andvord, Gudrun Bugge, kst. dommar (c.j. 1981:L)

Brynhildsen, Claus, adv. (c.j. 1983:L)

Fossum, Anne Ellen, adv. (c.j. 1984:L)

Akerlie, Eirik, kst. lagd. (c.j. 1984:L)

Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L)

Sæveraas, Njaal, adv. (c.j. 1986:L)

Bjone, Morten, kst. statsadv. (c.j. 1987:L)

Dahl, Ola, kontorsj. (c.j. 1987:L)

Opsahl, Nina, dommar (c.j. 1987:L)

Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L)

Røhnebæk, Ørnulf, seniorrådgj. (c.j. 1990:L)

g-2.044

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Dahl, Svein, juridisk direktør

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.045

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Bull, Jørgen, lagdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.046

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Lindseth, Sidsel Bjørheim, advokat

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.047

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Kaspersen, Einar, kst. lagdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.048

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Skjæggestad, Wenche, kst. lagdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.049

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Fossum, Anne Ellen, advokat

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.050

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Akerlie, Eirik, kst. lagdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.051

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Dahl, Ola, kontorsjef

Søkjarar:

Sjå g-2.043

g-2.052

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 15. januar 1999:

Henriksen, John Ingolf, advokat

Søkjarar:

Henriksen, John Ingolf, adv. (c.j. 1964:L)

Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L)

Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L)

Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L)

Ofstad, Olav, kons. (c.j. 1973:L)

Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L)

Carlstedt, Randi, kst. politim. (c.j. 1978:L)

Myhren, Torill, adv. (c.j. 1979:L)

Skedsmo, Erik, avd.dir. (c.j. 1983:L)

Askim, Bjørn, kst. dommar (c.j. 1984:L)

Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L)

Vik, Tom, pol.insp. (c.j. 1986:L)

Raadim, Unni, kst. dommar (c.j. 1987:L)

Kvamme, Marianne Knoph, kontorsj. (c.j. 1987:L)

Markussen, Torlaug, divisjonsdir. (c.j. 1987:L)

Iwe, Svein-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L)

g-2.053

Heradsdommar, Sunnhordland sorenskrivarembete

Konstituert 15. januar 1999:

Askim, Bjørn, kst. sorenskrivar

Søkjarar:

Askim, Bjørn, kst. sorenskr. (c.j. 1984:L)

Jenssen, Ove Todal, rådgj. (c.j. 1990:L)

Mariero, Andreas, rådgj. (c.j. 1992:L)

Strand, Tor Reidar, dommarfullm. (c.j. 1994:L)

Holvik, Jan Erik, adv. (c.j. 1995:L)

g-2.054

Politimeister, Hordaland politidistrikt*

Framleis konstituert 15. januar 1999:

Drægebø, Einar, politiinspektør

g-2.055

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete*

Framleis konstituert 22. januar 1999:

Rudjord, Bjørn, kst. statsadvokat

g-2.056

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete*

Framleis konstituert 22. januar 1999:

Thue, Olav Helge, kst. statsadvokat

g-2.057

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete*

Framleis konstituert 22. januar 1999:

Hugem, Elisabeth, kst. statsadvokat

g-2.058

Sorenskrivar, Midhordland sorenskrivarembete

Utnemnd 5. februar 1999:

Fjeld, Rune, lagdommar

Søkjarar:

Fjeld, Rune, lagd. (c.j. 1977:L)

g-2.059

Politimeister, Vestfinnmark politidistrikt

Konstituert 12. februar 1999:

Pettersen, Ernst, politiinspektør

Søkjarar:

Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H)

Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L)

Pettersen, Ernst, pol.insp. (c.j. 1986:H/politisk. 1973)

g-2.060

Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 12. februar 1999:

Raadim, Unni, kst. heradsdommar

g-2.061

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett*

Framleis konstituert 12. februar 1999:

Christoffersen, Trond, kst. lagdommar

g-2.062

Heradsdommar, Eiker, Modum og Sigdal sorenskrivarembete

Konstituert 1. mars 1999:

Lyngstad, Børre Wiktor, juridisk utgreiar

Søkjarar:

Lyngstad, Børre Wiktor, jur. utgr. (c.j. 1988:L)

g-2.063

Heradsdommar, Midhordland sorenskrivarembete

Utnemnd 26. mars 1999:

Torvund, Gunnar Rode, advokat

Søkjarar:

Torvund, Gunnar Rode, adv. (c.j. 1982:L)

Rastum, Håkon, kst. d. (c.j. 1989:L)

g-2.064

Politimeister, Halden politidistrikt

Konstituert 26. mars 1999:

Lien, Ottar, kst. politimeister

Søkjarar:

Andersen, Steinar Hans, pol.insp. (c.j. 1971:H)

Bakkevig, Svein, pol.insp. (c.j. 1976:L)

Berntzen, Grete Dahlgaard, pol.insp. (c.j. 1983:H)

Fjærli, Håvard, pol.insp. (c.j. 1991:H)

Kløvstad, Olaf R., pol.insp. (c.j. 1970:L)

Lien, Ottar, kst. pol.m. (c.j. 1995:H/politisk. 1972)

Aaserød, Arild, pol.insp. (c.j. 1979:L)

Parnemann, Ole Petter, pol.insp. (c.j. 1982:H)

g-2.065

Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett

Utnemnd 9. april 1999:

Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avdelingsleiar

Søkjarar:

Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L)

Martens, Ellen Meinich, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L)

Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avd.l. (c.j. 1979:L)

g-2.066

Dommar/avdelingsleiar, Oslo byrett

Utnemnd 9. april 1999:

Vik, Inga Merethe, dommar/kst. avdelingsleiar

Søkjarar:

Sjå g-2.065

g-2.067

Dommar, Hardanger sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 16. april 1999:

Skjønsberg, Gunnar, kst. dommar

g-2.068

Byfogd, Bergen byfogdembete

Utnemnd 23. april 1999:

Blom, Beate, kst. byrettsdommar

Søkjarar:

Træland, Frode, adv. (c.j. 1978:H)

Rastum, Håkon, kst. dommar (c.j. 1989:L)

Blom, Beate, kst. byrettsd. (c.j. 1990:L)

Grahl-Madsen, Jan, avd.l. (c.j. 1992:L)

g-2.069

Heradsdommar, Sunnmøre sorenskrivarembete

Utnemnd 23. april 1999:

Engeset, Nils Endre, advokat

Søkjarar:

Kværner, Hroar T., dommarfullm. (c.j. 1974:L)

Almestad, Atgeir Jostein, adv. (c.j. 1976:H)

Øvregaard, Bernt Olav, høgskolelektor (c.j. 1979:L)

Engeset, Nils E., kommuneadv. (c.j. 1987:L)

Bøen, Ingar Olav, politiinsp. (c.j. 1988:L)

g-2.070

Byrettsdommar, Skien og Porsgrunn byrett

Utnemnd 30. april 1999:

Nerva, Berit, advokat

Søkjarar:

Pedersen, Yngvar Henry, (c.j. 1969:L)

Kløvstad, Olaf Richter, kst. statsadv. (c.j. 1970:L)

Moulin, Christian, adv. (c.j. 1970:L)

Stene, Torkel, fagleg leiar (c.j. 1970:H)

Sætra, Gunnar, sorenskr. (c.j. 1974:L)

Haugene, Harald, dommar (c.j. 1976:L)

Petersen, Christian Petersen, adv. (c.j. 1976:L)

Berntsen, Per Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L)

Carlstedt, Randi, kst. politim. (c.j. 1978:L)

Karlsnes, Harald, rådgj. (c.j. 1978:L)

Nerva, Berit, adv. (c.j. 1987:L)

Skjeldås, Håvard, sorenskr. (c.j. 1987:L)

Stenvik, Sile, adv. (c.j. 1989:L)

Grøstad, Anne, statsadv. (c.j. 1990:L)

Malmberg, Jørn, adv. (c.j. 1990:L)

Nogva, Jogeir, politiinsp. (c.j. 1994:L)

g-2.071

Byrettsdommar, Skien og Porsgrunn byrett

Utnemnd 30. april 1999:

Sætra, Gunnar, sorenskrivar

Søkjarar:

Sjå g-2.070

g-2.072

Dommar, Bergen byrett

Framleis konstituert 30. april 1999:

Rastum, Håkon, kst. dommar

Søkjarar:

Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L)

Rastum, Håkon, kst. dommar (c.j. 1989:L)

Blom, Beate, kst. dommar (c.j. 1990:L)

Grahl-Madsen, Jan, avd.l. (c.j. 1992:L)

g-2.073

Dommar, Sunnfjord sorenskrivarembete

Utnemnd 7. mai 1999:

Mowatt, Terje, seksjonsleiar/advokat

Søkjarar:

Nyheim, Anne Schei, adv. (c.j. 1972:L)

Almestad, Atgeir Jostein, adv. (c.j. 1976:H)

Øvregaard, Bent Olav, amanuensis/høgskulel. (c.j. 1979:H/1997:L)

Bjerkeng, Svein Bernhard, avd.sj. (c.j. 1979:H)

Bygstad, Vigdis, sorenskr. (c.j. 1985:L)

Mowatt, Terje, seksjonsl./adv. (c.j. 1990:L)

Gjertsen, Terje, adv, (c.j. 1991:L)

Iden, Ronny, politiadj./insp. (c.j. 1991:H)

g-2.074

Dommar, Trondheim byrett

Utnemnd 7. mai 1999:

Kristensen, Marianne Fallan, advokat

Søkjarar:

Nygård, Dagfinn, spes.rådgj. (c.j. 1970:H)

Svensson, Frank, adv. (c.j. 1972:L)

Kristensen, Marianne Fallan, adv. (c.j. 1986:L)

g-2.075

Lagmann, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 7. mai 1999:

Melander, Erik, lagdommar

Søkjarar:

Moen, Jørgen Fr., dommar (c.j. 1961:L)

Melander, Erik, lagd. (c.j. 1972:L)

Jacobsen, Jens A., adv. (c.j. 1974:L)

g-2.076

Lagdommar, Borgarting lagmannsrett

Utnemnd 7. mai 1999:

Jahre, Brit Seim, førstebyskrivar

Søkjarar:

Jahre, Brit Seim, f.byskr. (c.j. 1972:L)

Jacobsen, Jens A., adv. (c.j. 1974:L)

Landmark, Magnus, adv. (c.j. 1976:L)

Bjone, Morten, kst. statsadv. (c.j. 1987:L)

g-2.077

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Utnemnd 7. mai 1999:

Yggeseth, Morten, politiinspektør

Søkjarar:

Glent, Jan F., kst. statsadv. (c.j. 1992:L)

Helland, Paal Berg, kst. statsadv. (c.j. 1992:H)

Hugem, Elisabeth, kst. statsadv. (c.j. 1990:L)

Lefdal, Nora Lund, kst. statsadv. (c.j. 1986:L)

Rudjord, Bjørn, kst. statsadv. (c.j. 1993:L)

Sagfossen, Berit, kst. statsadv. (c.j. 1987:H)

Sundet, Kim R., pol.insp. (c.j. 1984:L)

Thue, Olav Helge, kst. statsadv. (c.j. 1988:H)

Yggeseth, Morten, pol.insp. (c.j. 1980:H)

g-2.078

Heradsdommar, Asker og Bærum heradsrett*

Framleis konstituert 7. mai 1999:

Andvord, Gudrun Bugge, kst. heradsdommar

g-2.079

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Mohr, Fridtjof, advokat

Søkjarar:

Glad, Knut, kst. avd.l. (c.j. 1966:L)

Mohr, Fridtjof, adv. (c.j. 1968:L)

Haugsnes, Aksel, adv. (c.j. 1974:L)

Almestad, Atgeir J., adv. (c.j. 1976:H)

Ottersen, Randi, kst. lagd. (c.j. 1977:L)

g-2.080

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Ottersen, Randi, kst. lagdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.079

g-2.081

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Nielsen, Rolf, byrettsdommar

Søkjarar:

Nielsen, Rolf, byrettsd. (c.j. 1964:L)

Lochner, Helge, adv. (c.j. 1966:L)

Smørgrav, Bjørn, byråsj. (c.j. 1966:L)

Berg, Pål S., kst. dommar (c.j. 1968:L)

Kløvstad, Olaf Richter, kst. statsadv. (c.j. 1970:L)

Moulin, Christian, adv. (c.j. 1970:L)

Ihle-Hansen, Tove, adv. (c.j. 1971:L)

Lånkan, Jan, avd.sj. (c.j. 1972:L)

Heffermehl, Christofer, utgr. (c.j. 1973:L)

Haugsnes, Aksel, adv. (c.j. 1974:L)

Kværner, Hroar T., dommarfullm. (c.j. 1974:L)

Wang, Øystein, seniorrådgj. (c.j. 1975:L)

Lilletvedt, Arvid, adv. (c.j. 1977:L)

Berntsen, Per-Roar, dommarfullm. (c.j. 1977:L)

Carlstedt, Randi, kst. politim. (c.j. 1978:L)

Brath, Tore Ernst, adv. (c.j. 1978:L)

Omtvedt, Per, jur. utgr. (c.j. 1978:L)

Farstadvoll, Arild, adv. (c.j. 1979:L)

Myhren, Torill, adv. (c.j. 1979:L)

Dybsjord, Grete, adv. (c.j. 1980:L)

Grindhaug, Geir Eivind, seniorrådgj. (c.j. 1980:L)

Andvord, Gudrun Bugge, kst. dommar (c.j. 1981:L)

Gundersen, Brit Thu, seniorrådgj. (c.j. 1981:L)

Sandaa, Karen Wendel, pol.insp. (c.j. 1981:L)

Skedsmo, Erik, kst. lagd. (c.j. 1983:L)

Hestnes, Arne Dag, adv. (c.j. 1983:L)

Askim, Bjørn, kst. dommar (c.j. 1984:L)

Kehlin, Runar, adv. (c.j. 1985:L)

Undli, Wenche, adv. (c.j. 1985:L)

Fortun, Arne, dommar (c.j. 1985:L)

Peters, Sylvia, rådgj. (c.j. 1985:L)

Andenæs, Barbro E. T., jur. fagsj. (c.j. 1985:L)

Bjone, Morten, kst. statsadv. (c.j. 1987:L)

Kjærheim, Elisabeth, rådgj. (c.j. 1987:L)

Kvamme, Marianne Knoph, kontorsj. (c.j. 1987:L)

Markussen, Torlaug, divisjonsdir. (c.j. 1987:L)

Raadim, Unni, kst. dommar (c.j. 1987:L)

Heggdal, Heidi, adv. (c.j. 1988:L)

Roscher, Elisabeth, adv. (c.j. 1988:L)

Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988:L)

Huus-Hansen, Liv, dommarfullm. (c.j. 1988:L)

Braanen, Helene, kontorsj. (c.j. 1989:L)

Nordengen, Tine, adv. (c.j. 1989:L)

Sogn, Annicken Ness, seniorrådgj. (c.j. 1990:L)

Hertzberg, Mette, kst. underdir. (c.j. 1990:L)

Malmberg, Jørn, adv. (c.j. 1990:L)

Robberstad, Kristin I., utgr. (c.j. 1991:L)

Gjelstad, Øyvind, adv. (c.j. 1991:L)

g-2.082

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Carlstedt, Randi, kst. politimeister

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.083

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Andvord, Gudrun Bugge, kst. heradsdommar

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.084

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Bjone, Morten, statsadvokat

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.085

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Heggdal, Heidi, advokat

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.086

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Nordengen, Tine, advokat

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.087

Dommar, Oslo byrett

Utnemnd 21. mai 1999:

Hertzberg, Mette, kst. underdirektør

Søkjarar:

Sjå g-2.081

g-2.088

Dommar, Halden sorenskrivarembete

Utnemnd 21. mai 1999:

Magnussen, Svein, kst. heradsdommar

Søkjarar:

Kløvstad, Olaf Richter, kst. statsadv. (c.j. 1970:L)

Kværner, Hroar T., underdir. (c.j. 1974:L)

Dalbro, Reidun, adv. (c.j. 1978:L)

Hestnes, Arne Dag, adv. (c.j. 1983:L)

Askim, Bjørn, kst. dommar (c.j. 1984:L)

Magnussen, Svein, kst. herads.d. (c.j. 1988:L)

Parmer, Erik Mathias, pol.adj. (c.j. 1988:H)

Malmberg, Jørn, adv. (c.j. 1990:L)

Olsen, Thorild Cathrine, adv. (c.j. 1996:L)

g-2.089

Statsadvokat, Rogaland statsadvokatembete

Utnemnd 21. mai 1999:

Sunde, Inger Marie, kst. statsadvokat

Søkjarar:

Helland, Paal Berg, kst. statsadv. (c.j. 1991:H)

Dommersnes, Arild, dommarfullm. (c.j. 1992:L)

Eikrem, Svein, dommarfullm. (c.j. 1991:H)

Sunde, Inger Marie, kst. statsadv. (c.j. 1988:H)

Hatlem, Ragnar, politiinsp. (c.j. 1985:H)

g-2.090

Politimeister, Hordaland politidistrikt

Framleis konstituert 28. mai 1999:

Drægebø, Einar, kst. politimeister

Søkjarar:

Drægebø, Einar, kst. pol.m. (c.j. 1989:H/politisk. 1984)

g-2.091

Dommar, Høgsterett

Utnemnd 18. juni 1999:

Utgård, Karl Arne, advokat

Søkjarar:

Pedersen, Odd Jarl, f.lagmann (c.j. 1970:L)

Mo, Ellen, adv. (c.j. 1976:L)

Utgård, Karl Arne, adv. (c.j. 1976:L)

Frisak, Nina, eksp.sj. (c.j. 1977:L)

Jebens, Sverre Erik, lagd. (c.j. 1977:L)

g-2.092

Førstestatsadvokat, Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Utnemnd 25. juni 1999:

Stensland, Vidar, førstestatsadvokat

Søkjarar:

Stensland, Vidar, f.statsadv. (c.j. 1985:L)

Førde, Erik, kst. f.statsadv. (c.j. 1989:L)

Lefdal, Nora Lund, kst. statsadv. (c.j. 1986:L)

Brekke, Ragnvald, politiadv. (c.j. 1985:H)

Skulstad, Håkon, kst. statsadv. (c.j. 1993:L)

Randby, Thomas, adv. (c.j. 1987:L)

Gudmundsen, Geir, politiinsp. (c.j. 1995:L)

Roaldsøy, Atle, kst. f.statsadv. (c.j. 1988:H)

Nymoen, Odd M., rådgj. (c.j. 1979:L)

Grønland, Karl-Anders, adv.fullm. (c.j. 1995:L)

Nogva, Jogeir, politiadj. (c.j. 1994:L)

Schea, Trond Eirik, politiinsp. (c.j. 1993:L)

Brofoss, Knut, eksp.sj. (c.j. 1973:L)

Østby, Roar, politiadv. (c.j. 1993:H)

Troberg, Tom Carsten, adv. (c.j. 1992:L)

g-2.093

Førstestatsadvokat, Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Utnemnd 25. juni 1999:

Brofoss, Knut, ekspedisjonssjef

Søkjarar:

Sjå g-2.092

g-2.094

Lagdommar, Eidsivating lagmannsrett*

Framleis konstituert 25. juni 1999:

Christoffersen, Trond, kst. lagdommar

g-2.095

Heradsdommar, Hedmarken sorenskrivarembete*

Framleis konstituert 25. juni 1999:

Raadim, Unni, kst. heradsdommar

g-3. Andre embete og stillingar

g-3.001

Fengselsdirektør, Ila landsfengsel og sikringsanstalt*

Framleis konstituert 13. november 1998:

Houm, Ellinor, kst. fengselsdirektør

g-3.002

Fengselsdirektør, Ringerike kretsfengsel*

Framleis konstituert 19. mars 1999:

Hagen, Sigbjørn, kst. fengselsdirektør

g-3.003

Direktør, Direktoratet for sivilt beredskap

Åremålstilsett 25. juni 1999:

Bøsterud, Helen, direktør

Søkjarar:

Sunde, Fredrik, sjukepl. (sjukepl.høgsk. 1997)

Thorud, Erling, HMS-leiar (befalssk. 1978)

Knutsen, Gerd, prosjektdir.

Bøsterud, Helen, dir. (lærarsk. 1961)

Uttersrud, Lisa, avd.dir. (BI 1987)

Vold, Bjørn, avd.dir.

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

h-1. Embete m.m. i departementet

h-1.001

Byråsjef

Konstituert 25. september 1998:

Dahlen, Stine, rådgjevar

Søkjarar:

Dahlen, Stine, rådgj. (NLH 1989)

Fjellstad, Svein Erik, avd.l. (NLH 1986)

Hansen, Thor Gunnar, sjølvst.nær.dr. (BBA 1985)

Wentzel, Gunnar Klemet, org.sj. (NLH 1977)

Wiegaard, Alf Marcus, hosp. (c.j. 1994)

h-1.002

Byråsjef*

Framleis konstituert 9. oktober 1998:

Harsten, Svein, lektor

h-1.003

Underdirektør

Utnemnd 5. november 1998:

Johannessen, Øystein, kontorsjef

Søkjarar:

Alvsåker, Tor, kontorsj. (c.polit. 1976)

Dadvar, Vincent K., (siv.øk. 1998)

Dahl, Monika Kubosch, (c.scient 1994)

Dillner, Hege Schøyen, prosj.l. (c.paed 1996)

Drabløs, Ole-Gunnar, (NKSH 1983)

Eilertsen, Stein Børre, lærar (lærarsk. 1985)

Grong, Svein B., senior rådgj. (BI 1997)

Hansen, Svein, rådgj. (siv.ing. 1984)

Hellmann, Riitta Anneli, research dir. (utanl.eks. 1990)

Hirko, Balaxs, kontorsj.

Hoel, Per-Arne, sjølvst.nær.dr. (c.mag. 1978)

Irgens, Jon, lærar (c.real 1968)

Johannessen, Øystein, kontorsj. (c.philol. 1990)

Joshi, Govind, overing. (c.scient. 1985)

Kavli, Anne-Berit, f.kons. (c.scient. 1982)

Klemsdal, Helge, rådgj. (c.real. 1970)

Kollstrøm, Harald, dagl.l. (lærarsk. 1968)

Lund, Odd, rådgj. (c.philol. 1974)

Minken, Ivar, dagl.l. (c.mag. 1968)

Opheim, Harald, senior rådgj. (c.real. 1971)

Ruud, Jon Tidemand, overing. (c.real. 1973)

Slettum, Stein, gruppeleiar

Slåtto, Torhild, dagl.l. (c.polit. 1997)

Strømsheim, Jan Peter, rådgj. (c.real. 1976)

Sveinbø, Frank-Robert, rådgj. (DH 1989)

Sørensen, Øyvind, adm.l. (c.scient 1994)

Tufteland, Geir, forl.redaktør (siv.ing. 1992)

Valde, Eldar, seksjonsl. (c.mag. 1990)

Woldstad, Jorunn, rådgj. (c.mag. 1970)

h-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 5. november 1998:

Andersen, Aud Inger, underdirektør

Søkjarar:

Andersen, Aud-Inger, underdir. (NKSH 1980)

Anfindsen, Steinar, attføringsleiar

Finstad, Hanne, seniorrådgj. (c.mag. 1976)

Geving, Carl Olav, byråsj. (c.j. 1991)

Hansen, Dagfinn J., avd.dir. (c.oecon. 1976)

Heggland, Karsten, kontorsj. (ing.høgsk. 1979)

Henriksen, Harald, controllersj. (bedr.øk. 1972)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon. 1979)

Hovland, Arne Johan, (c.j. 1994)

Moe, Erling, leiar (c.philol. 1975)

Ringdal, Anne-Mette, fung. avd.dir. (c.j. 1983)

h-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 13. november 1998:

Kjellemo, Bjørn Tore, rådgjevar

Søkjarar:

Geving, Carl Olav, byråsj. (c.j. 1991)

Hambo, Marianne, underdir. (c.j. 1975)

Kjellemo, Bjørn Tore, rådgj. (c.j. 1993)

Ringdal, Anne-Mette, fung. avd.dir. (c.j. 1983)

Østvedt, Kari, kst. underdir. (c.philol. 1971)

h-1.006

Avdelingsdirektør

Utnemnd 13. november 1998:

Westli, Torunn, underdirektør

Søkjarar:

Blikshavn, Terje, rektor (c.philol. 1975)

Bruvik, Einar, leiar (MBA 1975)

Eilertsen, Stein Børre, lærar (lærarsk. 1985)

Gabrielsen, Rolf, ass. rådm. (c.polit. 1979)

Grimen, Harald, prof. (dr.philos. 1988)

Heggland, Karsten, kontorsj. (ing.høgsk. 1979)

Hovland, Arne Johan, rådgj. (c.j. 1994)

Johansen, Odd Einar, gen.sekr. (c.mag. 1977)

Jordfald, Tore, rektor (spes.ped. 1971)

Kollstrøm, Harald, dagl.l. (lærarsk. 1968)

Pettersen, Reidar J., dagl.l. (c.paed. 1974)

Småland, Kåre, leiar (lærersk. 1969)

Solstad, Arne, (c.polit. 1969)

Westli, Torunn, underdir. (sosialhøgsk. 1974)

h-1.007

Avdelingsdirektør

Utnemnd 20. november 1998:

Syrrist, Ole-Petter, underdirektør

Søkjarar:

Astad, Per Egil, underdir. (c.j. 1981)

Bruvik, Einar, sjølvst.nær.dr. (MBA 1975)

Eilertsen, Stein Børre, lærer (lærersk. 1985)

Finstad, Hanne, seniorrådgj. (c.mag. 1976)

Hambo, Marianne, underdir. (c.j. 1975)

Heggland, Karsten, kontorsj. (ing.høgsk. 1979)

Henriksen, Harald, controllersj. (bedr.øk. 1972)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon. 1979)

Hovland, Arne Johan, (c.j. 1994)

Jordfald, Tore, rektor (spes.ped. 1971)

Syrrist, Ole-Petter, underdir. (c.mag. 1973)

h-1.008

Underdirektør

Utnemnd 20. november 1998:

Moland, Kjell Ivar, førstekonsulent

Søkjarar:

Moland, Kjell Ivar, f.kons. (c.j. 1994)

Ringdal, Anne-Mette, avd.dir. (c.j. 1983)

Tenden, Lars, f.kons. (c.j. 1989)

h-1.009

Avdelingsdirektør

Utnemnd 11. desember 1998:

Larsen, Rolf Leon, rådgjevar

Søkjarar:

Eritsland, Alf Gunnar, leiar (c.philol 1977)

Gabrielsen, Rolf, ass. rådm. (c.polit 1979)

Grimen, Harald, (c.philol 1982)

Haakstad, Jon, kontorsj. (c.philol 1971)

Hambo, Marianne, underdir. (c.j. 1975)

Hansen, Dagfinn J., avd.dir. (c.oecon. 1976)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon. 1979)

Kvadsheim, Reidar, (dr.philos 1994)

Larsen, Rolf Leon, rådgj. (dr.scient. 1994)

Moi, Arne, rådgj. (c.mag. 1971)

Tufteland, Geir, forl.red. (ped.sem. 1993)

Ure, Odd Bjørn,

Østvedt, Kari, kst. underdir. (c.philol. 1971)

h-1.010

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Måseide, Kjetil, underdirektør

h-1.011

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Hidle, Joronn, underdirektør

h-1.012

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Wike, Johs., underdirektør

h-1.013

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Helgeland, Geir, underdirektør

h-1.014

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Hagen, Jørn, underdirektør

h-1.015

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Gullaksen, Per O., underdirektør

h-1.016

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Vedeler, Dankert, underdirektør

h-1.017

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Loge, Tone, underdirektør

h-1.018

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Bie, Karen N., underdirektør

h-1.019

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Øiseth, Kari B., underdirektør

h-1.020

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Århelle, Tone, rådgjevar

h-1.021

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Geving, Carl O., byråsjef

h-1.022

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Olsen, Bodil Marie, byråsjef

h-1.023

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Strømberg, Erling, byråsjef

h-1.024

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Sunde, Rolf, byråsjef

h-1.025

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Mandt, Gunnar, byråsjef

h-1.026

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Glomdal, Harald M., byråsjef

h-1.027

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Knutsen, Birgit, byråsjef

h-1.028

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Skaug, Terje, byråsjef

h-1.029

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Elgsæther, Ann Helen, byråsjef

h-1.030

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Kvale, Sverre Johan, byråsjef

h-1.031

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Alfarnæs, Knut, byråsjef

h-1.032

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Rime, Lars, byråsjef

h-1.033

Underdirektør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Fålun, Marianne, rådgjevar

h-1.034

Avdelingsdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Drage, Ida, kst. underdirektør

h-1.035

Avdelingsdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Alfarnæs, Knut, kst. underdirektør

h-1.036

Underdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Olsen, Tor, kst. byråsjef

h-1.037

Underdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Dahlen, Stine, kst. byråsjef

h-1.038

Underdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Harsten, Svein, kst. byråsjef

h-1.039

Underdirektør*

Konstituert 18. desember 1998:

Øymo, Inger Marit, kst. byråsjef

h-1.040

Byråsjef

Utnemnd 8. januar 1999:

Haaland, Svend Erik R., rådgjevar

Søkjarar:

Haaland, Svend Erik R., rådgj. (siv.øk. 1990)

Kilmork, Ingar, leiar

Rokkan, Are,

h-1.041

Avdelingsdirektør

Utnemnd 15. januar 1998:

Østvedt, Kari, underdirektør

Søkjarar:

Eritsland, Alf Gunnar, leiar (c.philol. 1977)

Finstad, Hanne, seniorrådgj. (c.mag. 1976)

Gabrielsen, Rolf, ass. rådm. (c.polit. 1979)

Grimen, Harald, (c.philol. 1982)

Haakstad, Jon, kontorsj. (c.philol. 1971)

Haslund, Irene, lektor (c.philol 1997)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon 1979)

Larsen, Rolf Leon, rådgj. (dr.scient 1994)

Ure, Odd Bjørn,

Østvedt, Kari, underdir. (c.philol 1971)

h-1.042

Underdirektør

Utnemnd 5. mars 1999:

Tauland, Ellen Skjærsaker, rådgjevar

Søkjarar:

Gulliksen, Tom, f.kons. (c.polit 1993)

Hanssen, Jan Tore, rådgj. (c.oecon. 1991)

Langfjæran, Dag, grunnskulel. (c.mag. 1976)

Larsen, Dagfinn, skulesj. (lærarsk. 1968)

Løset, Åse, (c.mag. 1973)

Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982)

Tauland, Ellen S., rådgj. (siv.øk. 1991)

Wold, Marit Getz, rådgj. (c.polit 1992)

Østtveit, Lars Tore, f.kons. (c.polit 1991)

h-1.043

Avdelingsdirektør

Konstituert 12. mars 1999:

Fagerli, Bente Thorsen, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Birkeli, Lars, seniorrådgj. (c.polit 1988)

Fagerli, Bente Thorsen, avd.dir. (M.Sc 1996)

Fremstad, Jan Kato, avd.dir. (c.polit 1985)

Hoika, Odd, f.kons. (c.j. 1992)

Langfjæran, Dag, leiar (c.mag. 1976)

h-1.044

Underdirektør

Utnemnd 12. mars 1999:

Nilssen, Hege, rådgjevar

Søkjarar:

Amundsen, Øivind, øk.sj. (c.real. 1970)

Furebotten, Cathrine M., lærar (bedr.øk. 1998)

Gulliksen, Tom, rådgj. (c.polit 1993)

Harsten, Svein, byråsj. (c.real 1977)

Haugen, Kari S., rådgj. (c.j. 1988)

Holta, Gunhild, rådgj.

Hovland, Arne Johan, jur. rådgj. (c.j. 1994)

Langfjæran, Dag, leiar (c.mag 1976)

Larsen, Rolf-Egil, øk.kons. (c.mag 1984)

Martinsen, Kjellrun Haugseth, prosj.koordn. (lærarsk. 1970)

Nilsen, Hege, rådgj. (c.oecon 1995)

Pettersen, Reidar J., dagl.l. (c.paed 1974)

Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982)

Søland, Arild Inge, sjølvst.nær.dr. (MBA 1979)

Wollebæk, Knut, kontorsj.

Østtveit, Lars Tore, rådgj. (c.polit 1991)

h-1.045

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Geving, Carl Olav, underdirektør

Søkjarar:

Andersen, Per Ketil, rådgj. (c.polit 1989)

Eilertsen, SB, lærar (lærarsk. 1985)

Fremstad, Jan Kato, avd.dir. (c.polit 1985)

Frøysang, Stein, perssj. (lærarsk. 1976)

Gaarder, Asle, stabsoff. (befalsk. 1982)

Geving, Carl Olav, underdir. (c.j. 1991)

Hansen, Espen Nedland, org.sj. (M.Sc. 1987)

Hansen, Kai Norman, seksjonssj. (c.polit 1974)

Hegerberg, Magne Skram, perssj. (c.mag 1990)

Jenshagen, Roar, perssj. (c.mag 1994)

Krogstad, Wiggo, f.kons. (befalssk. 1983)

Langfjæran, Dag, leiar (c.mag 1976)

Lein, Johan Atle,

Lillebakken, Kathrine, styrar (c.mag 1996)

Michalsen, Geir, kontorsj. (c.polit 1990)

Myrvik, Trond, stabsoff. (befalssk. 1973)

Olsen, Per Erling, pers.kons. (DH 1981)

Raubakken, Kim, prosj.l. (c.j. 1986)

Samsing, Sverre, pers-/orgsj. (lærarsk. 1975)

Skøien, Jorunn, kontorsj.

Stolp, Jan O., rektor (lærarsk. 1968)

Thorsen, Odd-Roar, byråsj. (c.polit 1980)

Vaagan, Robert Wallace, øk-/adm.sj. (c.philol 1995)

h-1.046

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Larssen-Aas, Ivar, byråsjef

h-1.047

Underdirektør

Utnemnd 26. mars 1999:

Pedersen, Torgund, byråsjef

Søkjarar:

Bringeland, Simon W., underdir. (c.philol. 1986)

Brunborg, Birgit, oppl.l. (kand. i sjukepl.vitensk. 1992)

Eritsland, Alf Gunnar, lektor (c.philol 1977)

Harsten, Svein, underdir. (c.real 1977)

Horsfjord, Vidar, seksjonssj. (dr.philos. 1976)

Jenshagen, Roar, lektor (c.mag 1994)

Krogh, Hanne, f.kons. (c.polit 1992)

Kvil, Tove, f.kons. (c.polit 1998)

Løfqvist, Margrethe Styve, rådgj. (c.polit 1989)

Pedersen, Torgund, byråsj. (c.mag 1967)

Presthus, Anne Marie, (c.polit 1989)

Spangen, Inger Cathrine, studiel. (c.philol 1981)

Sørskår, Anne Karine, rådgj. (c.polit 1988)

Tufteland, Geir, forl.redaktør (siv.ing. 1992)

h-1.048

Underdirektør

Utnemnd 30. april 1999:

Zakariassen, Kari, rådgjevar

Søkjarar:

Bergesen, Egil Y., rektor

Bergill, Roar, personalsj. (spes.ped 1991)

Bjorbæk, Einar, sjølvst.nær.dr. (c.mag. 1971)

Bjørnstad, Bjørn Magnus, (MBA 1998)

Bjørnåvold, Jens, nasjonal ekspert (c.polit 1987)

Borgersen, Leif-Roald, fagoppl.l.

Borgersen, Trond, nestleiar (c.philol. 1984)

Eilertsen, Stein Børre, lærarvikar (lærarsk. 1985)

Einarsson, Albert, f.kons. (adjunkt 1985)

Endresen, Trond, dir. (NTH 1962)

Førsund, Hildegunn Marie, underdir. (c.polit. 1984)

Hangerhagen, Tore, rektor (c.mag. 1973)

Harsten, Svein, byråsj. (c.real. 1977)

Hasselø, Kjersti Hammerbukt, lærar (c.polit. 1998)

Hovland, Arne Johan, lektor (c.j. 1994)

Husa, Else, rådgj. (c.philol.)

Hysing, Kai S., lektor (siv.ing. 1972)

Hågå, Anne Turid, kontorsj. (c.mag. 1970)

Johannessen, Reidar, næringskon. (c.mag. 1968)

Johansen, Kjell J., prosjektl. (c.paed.spec. 1986)

Jordfald, Tore, rektor (lærarsk. 1966)

Jørstad, Kari Lise, rådgj. (siv.øk. 1987)

Kathle, Jessica, prorektor (dr.agric. 1991)

Kleive, Anne Gleditsch, klassestyrar (lærarsk. 1961)

Kristiansen, Rolf, avd.l. (dr.scient 1997)

Lein, Johan Atle,

Lium, Torgeir, instruktør (befalssk. 1986)

Martinsen, Kjellrun Haugseth,

Pettersen, Bård, prosjektl. (c.real. 1969)

Pettersen, Reidar J., dagl.l. (c.paed 1974)

Riis, Per Otto, (c.polit. 1976)

Skaranger, Eli, leiar (c.mag. 1980)

Skjerve, Tormod, gen.sekr. (c.philol. 1981)

Skoglund, Ole Jan, marknadsjef. (c.j. 1983)

Småland, Kåre, leiar (c.philol. 1977)

Sommerseth, Eva, høgskulelektor (kand. i sjukepleievitensk. 1989)

Sperre, Grethe M., dagl.l. (c.mag. 1990)

Stenhammer, Anne F., ordførar (spes.ped. 1983)

Stormo, Einar, kontorsj. (NLH 1982)

Ulvin, Frøydis, seksonsl. (c.mag. 1992)

Viggen, Marit, prosj.l. (c.mag. 1980)

Wollebæk, Knut,

Zakariassen, Kari, rådgj. (spes.ped. 1990)

h-1.049

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. april 1999:

Nicolaysen, Jørgen, rådgjevar

Søkjarar:

Aarseth, Wenche, prosjektkons. (dipl.øk. 1997)

Granberg, Øivind, rektor (lærarsk. 1974)

Holm, Knut, rektor (lærarhøgsk. 1982)

Langfjæran, Dag, nestl. (c.mag. 1976)

Nicolaysen, Jørgen, rådgj. (c.philol. 1980)

Stolp, Jan O., rektor (lærarsk. 1968)

h-1.050

Underdirektør

Konstituert 30. april 1999:

Gaupset, Laila, rådgjevar

Søkjarar:

Gaupset, Laila, rådgj.

Holen, Halvard, (c.philol. 1974)

Husa, Else, rådgj. (c.philol.)

Søby, Jorunn, underdir. (c. psychol. 1985)

h-1.051

Underdirektør

Utnemnd 11. juni 1999:

Horsfjord, Vidar, seksjonssjef

Søkjarar:

Bringeland, Simon W., underdir. (c.philol. 1986)

Brunborg, Birgit, oppl.l. (kan. i sjukepleievit.sk. 1992)

Eritsland, Alf Gunnar, lektor (c.philol. 1977)

Harsten, Svein, underdir. (c.real. 1977)

Horsfjord, Vidar, seksjons. (dr.philos. 1976)

Jenshagen, Roar, lektor (c.mag. 1994)

Krogh, Hanne, f.kons. (c.polit. 1992)

Kvil, Tove, f.kons. (c.polit. 1998)

Løfqvist, Margrethe Styve, rådgj. (c.polit)

Pedersen, Torgund, byråsj. (c.mag. 1967)

Presthus, Anne Marie, (c.polit. 1989)

Spangen, Inger Cathrine, studieled. (c.philol. 1981)

Sørskår, Anne Karine, rådgj. (c.polit. 1988)

Tufteland, Geir, forl.red. (siv.ing. 1992)

h-1.052

Avdelingsdirektør*

Framleis konstituert 18. juni 1999:

Alfarnæs, Knut, kst. avdelingsdirektør

h-2. Embete m.m. i statskyrkja

h-2.001

Sokneprest, Eiker Prestegjeld og prost i Eiker prosti i Tunsberg bispedømme

Utnemnd 3. september 1998:

Norrud, Helge, prost

Fiskum sokneråd og Bakke sokneråd hadde innstilt:

1. Orstad

2. Norrud

3. Eek

Vestfossen sokneråd, Haug sokneråd og vedkommande fungerande prost hadde innstilt:

1. Eek

2. Norrud

3. Orstad

Tunsberg biskop hadde innstilt:

1. Eek

2. Norrud

3. Faye

Departementet hadde innstilt:

1. Norrud

2. Eek

3. Orstad

Søkjarar:

Eek, Jan-Otto, sokneprest (c.th. 1971)

Faye, Else Liv Kortner, kapellan (c.th. 1976)

Kasbo, Trond Henning, kallskap. (c.th. 1976)

Mustard, Anne Marie Dahl, stiftskap. (c.th. 1970)

Norborg, Eystein, vikarprest (c.th. 1967)

Norrud, Helge, sokneprest (c.th. 1973)

Orstad, Svein, sokneprest (c.th. 1972)

Sandnes, G. Are, sokneprest (c.th. 1967)

h-2.002

Sokneprest, Orkdal prestegjeld og prost i Orkdal prosti i Nidaros bispedømme

Utnemnd 25. september 1998:

Foseide, Birger, sokneprest

Orkland sokneråd, Geitastrand sokneråd, Orkanger sokneråd, vedkommande fungerande prost, Nidaros biskop hadde innstilt:

1. Foseide

2. Bandlien

Orkdal sokneråd og departementet hadde innstilt:

1. Foseide

Søkjarar:

Foseide, Birger, sokneprest (c.th. 1975)

Bandlien, Harald, prost (c.th. 1973)

Aasen, Bertel, fung. prost (c.th. 1976)

h-2.003

Biskop, Agder bispedømme

Utnemnd 9. oktober 1998:

Skjevesland, Olav, professor

Stavanger biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Berentsen

3. Gjerp

Borg biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Gjerp

3. Berentsen

Nord-Hålogaland biskop og Oslo biskop hadde innstilt:

1. Erichsen

2. Skjevesland

3. Gjerp

Agder biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Erichsen, Gjerp

Møre biskop og Kyrkjerådet hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Erichsen

3. Gjerp

Bjørgvin biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Morland

3. Gjerp

Tunsberg biskop hadde innstilt:

1. Gjerp

2. Erichsen

3. Skjevesland

Nidaros biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Erichsen

3. Morland

Sør-Hålogaland biskop hadde innstilt:

1. Skjevesland

2. Gjerp

3. Erichsen

Hamar biskop hadde innstilt:

1. Erichsen

2. Kvalheim

3. Gjerp

Departementet hadde innstilt:

2. Skjevesland

Nominerte kandidatar:

Berentsen, Jan-Martin, prof. (c.th. 1964)

Gjerp, David, personalrådgjevar/stiftskapellan (c.th. 1972)

Kvalheim, Jan Otto, prost (c.th. 1969)

Morland, Egil, rådgjevar/stiftskapellan (c.th. 1976)

Skjevesland, Olav, prof. (c.th. 1967)

h-2.004

Sokneprest, Målselv prestegjeld og prost i Indre Troms prosti, Nord-Hålogaland bispedømme

Utnemnd 13. november 1998:

Holm, Hans Erik, rådmann

Øverbygd sokneråd hadde innstilt:

1. Alve

2. Røgeberg/Magelssen

Målselv sokneråd hadde innstilt:

1. Magelsen

2. Alve

Nord-Hålogaland biskop og departementet hadde innstilt:

1. Holm

2. Alve

Søkjarar:

Alve, Anniken, fung. sokneprest (c.th. 1988)

Holm Hans Erik, rådm. (c.th. 1977) Røgeberg, Tonje, kap (c.th. 1992)

h-2.005

Sokneprest, Domkyrkja prestegjeld og domprost i Oslo

Utnemnd 4. desember 1998:

Hauge, Olav Dag, feltprost

Domkyrkja sokneråd hadde innstilt:

1. Hauge

2. Wenaas

3. Bakkevig

Trefoldighet sokneråd hadde innstilt:

1. Hauge

2. Bakkevig

3. Wenaas

Fung. domprost i Oslo hadde innstilt:

1. Hauge

2. Bakkevig

3. Wenaas

Oslo biskop hadde innstilt:

1. Bakkevig

2. Rosmer Fisknes

3. Hauge

Departementet hadde innstilt:

1. Hauge

2. Bakkevig

3. Rosmer Fisknes

Søkjarar:

Akerø, Hans Arne, sokneprest (c.th.1975)

Bakkevig, Trond, sokneprest (dr.th. 1984)

Bjørdal, Øystein, studierektor ( c.th. 1976)

Hauge, Olav Dag, feltprost ( c.th. 1967)

Rosmer Fisknes, Liv, sokneprest ( c.th. 1972)

Sandvik, Bjørn, vikarprest (dr.th 1969)

Vik, Vidar, vikarprest (c.th. 1964)

Værnes, Kristine Gunbjørg, sokneprest (c.th. 1979)

Wenaas, Johan Arnt, generalsekretær (c.th.1966)

h-2.006

Sokneprest, Eidsberg prestegjeld og prost i Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme

Utnemnd 11. desember 1998:

Hope, Knut, prost

Trømborg og Hærland sokneråd hadde innstilt:

1. Hope

2. Mysen

Eidsberg sokneråd hadde innstilt:

1. Hope

2. Mysen

3. Haugen

Mysen sokneråd hadde innstilt:

1. Hope

2. Thelle

3. Dahl Mustard

Borg biskop hadde innstilt:

1. Hope

2. Mysen

3. Haugen

Departementet hadde innstilt:

1. Hope

2. Mysen

3. Dahl Mustard

Søkjarar:

Bjerkeli, Per Johan, sokneprest (c.th. 1983)

Haugen, Asbjørn Kåre, sokneprest ( c.th. 1971)

Hope, Knut, prost (c.th 1967)

Kasbo, Trond Henning, kallskap. (c.th.1976)

Mustard, Anne Marie Dahl, stiftskap (c.th.1970)

Mysen, Dag, prost (c.th.1969)

Thelle, Øystein, sokneprest (c.th.1964)

h-2.007

Sokneprest, Gjøvik prestegjeld i Toten prosti, Hamar bispedømme

Utnemnd 11. juni 1999:

Erlimo, Nils Kåre, prost

Gjøvik sokneråd og Enehaugen sokneråd hadde innstilt:

1. Erlimo

2. Rossavik

Fung. prost hadde innstilt:

1. Erlimo

2. Andersen

3. Rossavik

Hamar biskop og departementet hadde innstilt:

1. Erlimo

2. Andersen

3. Danbolt

Søkjarar:

Andersen, Berit Margrethe, sokneprest (c.th. 1968)

Danbolt, Lars Johan, fengselsprest (c.th. 1981)

Erlimo, Nils Kåre, sokneprest (c.th. 1971)

Halvorsen, Lars Marton, sokneprest (c.th. 1971)

Johansen, Trygve, kapellan (c.th. 1980)

Mustard, Anne Marie Dahl, stiftskap. (c.th. 1970)

Rossavik, Arne Oddmund, res. kap. (c.th. 1974)

h-3. Andre embete og stillingar

h-3.001

Riksbibliotekar, Riksbibliotektjenesta

Utnemd 8. januar 1999:

Engelstad, Kirsten, avd.leiar.

Søkjarar:

Engelstad, Kirsten, avd.l. (c.philol. 1974)

Kommunal- og regionaldepartementet

i-1. Embete m.m. i departementet

i-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 17. juli 1998:

Hyrve, Magne Steinar, byråsjef

Søkjarar:

Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon 1971)

Albrektsen, Jan, adv. (c.j. 1973)

Pedersen, Bjørn Johan, rådgj. (c.oecon 1991)

Hyrve, Magne S., byråsj. (c.oecon. 1989)

Godal, Odd, rådgj. (c.polit 1990)

Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989)

i-1.002

Byråsjef

Utnemnd 17. juli 1998:

Pedersen, Bjørn Johan, rådgjevar

Søkjarar:

Pedersen, Bjørn Johan, rådgj. (c.oecon 1991)

Vennes, Ragnhild, rådgj. (c.j. 1991)

i-1.003

Byråsjef

Konstituert 17. juli 1998:

Movold, Kåre, utgreiingsleiar

Søkjarar:

Albrektsen, Jan, adv. (c.j. 1973)

Godal, Odd, rådgj. (c.polit 1990)

Veisten, Bjørg K., (c.mag. 1984)

Sund, Åge, rådgj. (c.polit 1991)

Movold, Kåre, utgr.l. (c.real. 1976)

Galtung, Bjørg Hope, vararep. (lærarskole 1970)

Pran, Tore Olsen, rådgj. (DH 1992)

Ofstad, Per, rådgj. (c.polit 1982)

i-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 21. august 1998:

Hjortland, Christine, rådgjevar

Søkjarar:

Hjortland, Christine, rådgj. (c.j. 1976)

Haugen, Randi Wisnes, dommarfullm. (c.j. 1986)

Andenæs, Barbro, rådgj. (c.j. 1985)

Nordeng, Ingegjerd, byråsj. (c.j. 1983)

i-1.005

Byråsjef

Utnemnd 3. september 1998:

Skogseid, Inger Margrete, rådgjevar

Søkjarar:

Hodne, Jofrid, info.kons. (c.polit 1987)

Hustad, Ellen, adv. (c.j. 1979)

Skogseid, Inger Margrete, rådgj. (c.sociol 1978)

Rasmussen, Knut Fredrik, f.kons. (c.j. 1994)

i-1.006

Byråsjef

Utnemnd 11. september 1998:

Svenkerud, Vigdis, kst. byråsjef

Søkjarar:

Aasheim, Eva-Margrethe, øk.kons. (NKSH 1990)

Opseth, Kjell, rådgj.

Sundeid, Jan Morten, rådgj. (c.j. 1994)

Svenkerud, Vigdis, kst. byråsj. (MBA 1989)

Berge, John, distriktsarb.sj.

i-1.007

Byråsjef

Konstituert 25. september 1998:

Bringsli, Hilde Gunn, førstekonsulent

Søkjarar:

Eilertsen, Stein Børre, (lærarsk.1985)

Bringsli, Hilde Gunn, f.kons. (c.polit 1994)

Lindeberg, Tor-Egil, rådgj. (c.real 1978)

Stangeland, Rolf Edvard, f.kons. (c.mag. 1993)

Morken, Ingrid, dir. (c.philol. 1981)

Pran, Tore Olsen, rådgj. (DH 1991)

i-1.008

Byråsjef

Konstituert 25. september 1998:

Næss, Mona, rådgjevar

Søkjarar:

Næss, Mona, rådgj. (c.j.)

i-1.009

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Andersen, Ruth Anne, byråsjef

i-1.010

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Billing, Greta, byråsjef

i-1.011

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Christensen, Trond Ødegaard, byråsjef

i-1.012

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Fløtre, Borghild, byråsjef

i-1.013

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Kjeldsberg, Tone, byråsjef

i-1.014

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Klemetsaune, Rune, byråsjef

i-1.015

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Myklevold, Marit, byråsjef

i-1.016

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Nordeng, Ingegjerd, byråsjef

i-1.017

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Nordaas, Ragnhild, byråsjef

i-1.018

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Pedersen, Bjørn Johan, byråsjef

i-1.019

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Pettersen, Torill Aina, byråsjef

i-1.020

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Ryen, Harald André, byråsjef

i-1.021

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Skogseid, Inger Margrete, byråsjef

i-1.022

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Svenkerud, Vigdis, byråsjef

i-1.023

Underdirektør*

Konstituert 11. desember 1998:

Bringslid, Hilde, byråsjef

i-1.024

Underdirektør*

Konstituert 11. desember 1998:

Movold, Kåre, byråsjef

i-1.025

Underdirektør*

Konstituert 11. desember 1998:

Næss, Mona, byråsjef

i-1.026

Underdirektør

Utnemnd 8. januar 1999:

Holter, Magne, rådgjevar

Søkjarar:

Sivarajah, K., (fiskerikand. 1986)

Keita, Maudo M., vikar (M.Sc. 1998)

Opambour, Albert Baffour, f.kons. (c.polit 1996)

Grek, Lene Marie, jur. rådgj. (c.j. 1993)

Jørgensen, Jørn Kr., redaktør

Holter, Magne, rådgj. (c.mag. 1984)

Timermane, Inga, ped.leiar (utanl.eks.)

Sæthre, Stig O., leiar (ing.høgsk. 1982)

Egeland, Sigrid, medarb. (sosialhøgsk. 1977)

Østby, Kjell, leiar (c.mag. 1978)

Hussain, Akhtar, forskningsl. (Dr.philos. 1995)

Fredriksen, Janicke, rådgj. (c.j. 1976)

i-1.027

Underdirektør

Utnemnd 8. januar 1999:

Øren, Erna, prosjektleiar

Søkjarar:

Farstadvoll, Arild, adv. (c.j. 1979)

Sundeid, Jan Morten, rådgj. (c.j. 1993)

Systad, Fred-Ivar, f.kons. (c.oecon 1992)

Forfang, Lise, rådgj. (c.j. 1973)

Øren, Erna, prosjektl. (c.polit 1985)

Mykland, Helge, (c.j. 1999)

Eikefjord, Sigbjørn, adv. (c.j. 1973)

Vestrheim, Dag, rådgj. (c.polit 1981)

Norevik, Trude, f.kons. (c.j. 1995)

Tingstein, Nils E., undervisningsinsp. (c.j. 1968)

i-1.028

Avdelingsdirektør

Konstituert 22. januar 1999:

Finstad, Hanne, seniorrådgjevar

Søkjarar:

Finstad, Hanne, seniorrådgj. (c.mag 1976)

Myhre, Odd Kristian, prosjektkoord. (HK 1982)

Tverstøl, Astri, underdir. (c.polit 1987)

Grønvold, Odd, rådgj. (c.mag. 1985)

Klemetsaune, Rune, byråsj. (c.mag. 1984)

Westnes, Inger, byråsj. (c.mag. 1973)

Nordeng, Ingegjerd, byråsj. (c.j. 1983)

Billing, Greta, byråsj. (c.sociol. 1976)

Eilertsens, Stein Børre,

i-1.029

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Guhttor, Máret

Søkjarar:

Hagene, Hans, seniorrådgj. (DH 1989)

Guhttor, Máret, høgskuledir. (c.mag. 1992)

Johansen, Sverre O., rådgj. (c.paed. 1985)

Falch, Torvald, underdir. (c.polit 1994)

Ballari, Øystein, fylkesjordsj. (c.real. 1986)

Somby, Biret Anna, rektor

i-1.030

Avdelingsdirektør

Utnemnd 26. mars 1999:

Thorud, Espen, rådgjevar

Søkjarar:

Hussain, Akhtar, forskn.l. (dr.philos. 1995)

Devik, Rolf, ass.dir.

Fjellestad, Karl-Gunnar, seksjonsl. (c.mag. 1986)

Yurukel, Sefa Martin, vit.ass. (c.phil. 1997)

Eskeland, Tuula Kaarina, dagl.l. (c.philol. 1973)

Christensen, Elisabeth Sem, seksjonsl. (c.sociol. 1985)

Haagensen, Eva, seniorrådgj. (c.philol. 1976)

Thorud, Espen, rådgj. (mag.art. 1985)

Slåtto, Torhild, sjefsred. (c.mag. 1976)

Midha, Rajinder, ass.l. (c.m. 1986)

i-1.031

Underdirektør

Utnemnd 26. mars 1999:

Rognli, Ninni Kate, førstekonsulent

Søkjarar:

Rognli, Ninni Kate, f.kons. (c.sociol. 1992)

Østby, Kjell, leiar (c.mag. 1984)

Valle, Raimo, samekons. (c.mag. 1989)

Nordeng, Tor, (c.paed. 1998)

Valdal, Sverre, kst. generalsekr. (DH 1976)

Ballari, Øystein, fylkesjordsj. (c.real. 1986)

i-1.032

Avdelingsdirektør

Konstituert 26. mars 1999:

Lurås, Catharina, rådgjevar

Søkjarar:

Fjellestad, Karl-Gunnar, seksjonsl. (c.mag. 1986)

Devik, Rolf, ass.dir. (DH 1970)

Yurukel, Marit Mellem, fung. kultursj. (c.polit 1994)

Lurås, Catharina, rådgj. (M.Sc. 1991)

i-1.033

Underdirektør

Utnemnd 23. april 1999:

Unstad, Bjørg, prosjektleiar

Søkjarar:

Devik, Rolf, ass.dir. (DH 1970)

Sivarajah, Kanapathipillai, fiskerettl. (fiskeri.kand. 1986)

Fjellestad, Karl-Gunnar, seksjonsl. (c.mag. 1986)

Spjelkavik, Johanne, vakt (c.j. 1998)

Vrede-Holm, Vivien, spesialrådgj. (c.mag. 1978)

Eskeland, Tuula K., dagl.l. (dr.art. 1995)

Østby, Kjell, leiar (c.mag. 1984)

Opambour, Albert Baffour, f.kons. (c.polit 1997)

Seppola, Bjørnar, f.kons. (c.philol. 1996)

Unstad, Bjørg, prosjektl. (c.polit 1993)

Mo, Stephan G., fung. underdir. (c.polit 1995)

Yrukel, Marit Mellem, fung. kultursj. (c.polit 1994)

Gaarde, Brit-Lillian, insp. (c.mag. 1985)

Henriksen, Anders, VO koordn. (c.mag. 1990)

Valdal, Sverre, kst. generalsekr. (DH 1976)

Hem, Thore, leiar (c.oecon 1973)

Ballari, Øystein, fylkesjordsj. (c.real. 1986)

i-1.034

Avdelingsdirektør

Utnemnd 4. juni 1999:

Værp, Jorunn, IT-sjef

Søkjarar:

Helle, Tom Øyvind, f.kons. (lærarsk. 1971)

Folkestad, Ole, IT-koordn. (BI 1999)

Scherffenberg, Ragnvald,

Hagen, Guri Kvesetberg, IT-kons.

Hirko, Balazs, kontorsj. (NTH 1993)

Groseth, Johannes, info. (bibl.høgsk. 1983)

Sagberg, Jon, datakons. (B.Sc. 1998)

Fagerberg, Erik, overing.

Elander, Stein, underdir. (c.scient. 1985)

Rahman, Hasib, IT-sj. (M.Sc. 1971)

Værp, Jorunn, IT-sj. (c.mag. 1992)

Brænden, Eldar, dir. (NTH 1977)

Hebo, Knut, leiar (EDB-kand. 1986)

Vangli, Bent, overing. (NTH 1984)

Thorsteinsen, Per, IT-sj. (c.scient. 1973)

Borgos, Lars, rådgj. (c.mag. 1990)

Gjersøe, Eduard, rådgj. (DH 1975)

Bjørvig, Truls, seksjonssj. (c.mag. 1993)

Farsi, Vahid R., IT-leder (siv.ing. 1993)

Marthinsen, Bjørn, seksjonssj. (ing. 1985/bedr.øk. 1988)

Eilertsen, Helge, kontorsj. (DH 1979)

Meijer, Ragnhild Irene, underdir. (ing. 1979)

Mjønes, Trond, kurslærar (c.scient. 1976)

i-1.035

Underdirektør

Konstituert 25. juni 1999:

Knapstad, Astri

Søkjarar:

Knapstad, Astri, (c.polit. 1996)

Nilsen, Tore Eivind, dagl.l. (c.mag. 1978)

i-2. Andre embete og stillingar

i-2.001

Direktør, Arbeidsforskningsinsituttet*

Forlenga av åremålstilsetjinga 23. oktober 1998:

Salomon, Robert, direktør

i-2.002

Administrerende direktør, Noregs Kommunalbank

Åremålstilsett 11. desember 1998:

Skouen, Petter, viseadministrerande direktør

Søkjarar:

Berg, Gyda, plan- og øk.sj. (c.oecon. 1980)

Bjørnstad, Ole Christian, dommar (c.j. 1960)

Fagereng, Harald, ass. dir. (siv.øk. 1970)

Holmeide, Lars Erik, rådm. (c.j.)

Jørgensen, Jan P., spesialrådgj./avd.dir. (c.oecon 1976)

Opshaug, John,

Skouen, Petter, viseadm.dir. (siv.øk. 1971)

Sundmoen, Stein J., fylkesrådm. (bankøkonom 1979)

Søland, Arild I., (MBA 1979)

Vold, Knut Einar, strategisj. (MBA 1994)

i-2.003

Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Åremålstilsett 5. mars 1999:

Eklund, Trygve, avdelingssjef

Søkjarar:

Bockelie, Tore, seniorrådgj.

Brannsten, Per, øk-/IT-direktør

Buflod, Gerd Berit, prosjektl.

Eilertsen, SB, lærarvikar

Eklund, Trygve, avd.sj.

Johansen, Liv, prosjektl.

Ore, Turid Wiig, dir.

Rødsten, Tormod, spesialrådgj.

Winkel, Jørgen, prof.

Wold, Einar, divisjonsdir.

Øhlckers, Per, dir.

Kulturdepartementet

j-1. Embete m.m. i departementet

j-1.001

Underdirektør

Utnemnd 17. juli 1998:

Modvar, Alf, byråsjef

Søkjarar:

Andenæs, Barbro, spesialrådgj. (c.j. 1986)

Barstad, Hilde, rådgj. (c.j. 1988)

Bergh, Trond, leiar (c.philol. 1973)

Bræin, Erland, spesialkons. (c.mag. 1988)

Flatøy, Terje, rådgj. (c.polit. 1986)

Hageler, Jorunn, lærar (lærarsk. 1968)

Haugen, Kari S., rådgj. (c.j. 1988)

Hoel, Ane, frilanser (c.phil. 1995)

Lange, Åse A., amanuensis (c.art. 1974)

Leonhardsen, Elisabeth, jur. rådgj. (c.j. 1996)

Sivertsen, Otto Roheim, rådgj. (c.j. 1993)

Trollvik, Lisbeth S., kontorsj. (c.j. 1996)

Underdal, Else Børmer, fung. byråsj. (c.philol. 1969)

Ween, Marianne, dir. (c.mag. 1982)

Jackobsen, Marit, studierektor (c.philol. 1985)

Opem, Halvard, f.kons.

Ringdal, Anne-Marie, rådgj. (c.j. 1983)

Skaudal, Erik, rådgj. (siv.øk. 1971)

Gram-Knutsen, Elisabeth,

Modvar, Alf, byråsj. (c.philol. 1969)

j-1.002

Underdirektør*

Utnemnd 5. november 1998:

Hermansen, Arnt Helge, byråsjef

j-1.003

Underdirektør

Utnemnd 27. november 1998:

Willadssen, Torunn, rådgjevar

Søkjarar:

Alvim, Mari,

Bakke, Kjetil A., intendant (c.mag. 1995)

Bløtekjær, Siri, øk.kons. (siv.øk. 1987)

Karsson, Sofia, (utanl. eks.)

Kolden, Berit, kultursj.

Morken, Ingrid, dir. (lærarsk. 1965)

Rach, Tove, adv. (c.j. 1981)

Wold, Britt, leiar (distriktshøgskulekand.)

Larsen, Steinar, kst. fylkeskultursj.

Willadssen, Torunn, rådgj. (c.mag. 1982)

j-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 22. januar 1999:

Grande, Rigmor Duun, rådgjevar

Søkjarar:

Eilertsen, Stein Børre,

Grande, Rigmor Duun, rådgj. (NKSH 1983)

Grøtting, Stein, seniorrådgj. (c.oecon. 1980)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon. 1979)

Ingebretsen, Tove, kontorsj. (siv.øk. 1982)

Sivertsen, Tove, filmsakkyndig (c.philol. 1987)

Øverland, Gry Paulsen, trygderev. (siv.øk. 1989)

j-1.005

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 12. februar 1999:

Hermansen, Bengt, underdirektør

j-1.006

Underdirektør*

Utnemnd 12. februar 1999:

Gundtvedt, Olav, byråsjef

j-1.007

Underdirektør*

Utnemnd 12. februar 1999:

Økland, Nina, byråsjef

j-1.008

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 4. juni 1999:

Banggren, Leif, underdirektør

j-1.009

Underdirektør*

Utnemnd 4. juni 1999:

Fredriksen, Ole, byråsjef

j-2. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Landbruksdepartementet

k-1. Embete m.m. i departementet

k-1.001

Avdelingsdirektør

Utnemnd 13. november 1998:

Fossum, Anne Kathrine, underdirektør

Søkjarar:

Mjelde, Ragnar, underdir. (NLH 1971)

Fossum, Anne Kathrine, underdir. (NLH 1990)

Bardalen, Arne, landbr.dir. (NLH 1978)

Wetlesen, Minna, avd.leiar (NLH)

Selnesaunet, Alf, seksjonssj. (NLH 1989)

k-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Tveit, Sjurd, underdirektør

k-1.003

Ekspedisjonssjef*

Konstituert 12. februar 1999:

Rygh, Ola Chr., avdelingsdirektør

k-1.004

Underdirektør*

Utnemnd 5. mars 1999:

Landheim, Harald, kst. underdirektør

k-1.005

Underdirektør

Konstituert 26. mars 1999:

Kirkeberg, Ola

Søkjarar:

Kirkeberg, Ola, fung. underdir. (NLH 1962)

Wetlesen, Minna, prosj.l. (NLH 1993)

k-1.006

Underdirektør

Utnemnd 30. april 1999:

Stenwig, Henrik, kst. underdirektør

Søkjarar:

Johanson, Lennart, senior rådgj. (vet. 1978)

Stenwig, Henrik, kst. underdir. (dr.scient 1987)

Ongre, Kjerstin, officer (c.j. 1985)

Brynhildsen, Lisbeth Inger, rådgj. (dr.scient 1997)

Hamnes, Inger Sofie, avd.vet. (vet. 1995)

Matheson, Tone Elisabeth, utgr.l. (c.j. 1993)

Kjelkevik, Ragnhild, (c.mag. 1968)

Sem, Stine Wohl, prosj.l. (c.scient. 1985)

Olberg, Ingveig, komm.vet. (vet. 1976)

Ruden, Mette Solum, (c.j. 1998)

Stridsklev, Sigurd, jur.kons. (c.j. 1997)

Willumsen, Birger, seksjonsl. (vet. 1981)

k-1.007

Underdirektør

Utnemnd 7. mai 1999:

Østrem, Wenche, dep.kst. underdirektør

Søkjarar:

Peterhagen, Eivind, prog.ansv. (siv.øk. 1973)

Billing, Greta, underdir. (c.sociol 1976)

Lund, Wenche, rådgj. (NKSH 1983)

Vislie, Tone, avd.sj. (c.real. 1985)

Westlesen, Minna, prosjektl. (NLH 1993)

Hansteen, Thomas, (c.scient. 1994)

Østrem, Wenche, dep. kst. underdir. (c.polit 1989)

Slåtto, Torhild, dagl.l. (c.sociol. 1998)

Glad, Pål, seniorrådgj. (BI 1996)

Thoresen, Odd-Roar, underdir. (c.polit 1980)

k-1.008

Underdirektør

Konstituert 25. juni 1999:

Grendstad, Eva H., dep.kst. underdirektør

Søkjarar:

Torgersen, Yngve, rådgj. (c.scient 1989)

Grendstad, Eva H., dep.kst. underdir. (vet. 1991)

k-2. Professor- og lærarembete

Ingen utnemningar i perioden.

k-3. Embete m.m. i jordskifteverket

k-3.001

Jordskiftedommar, Nordfjord jordskifterett

Tilsett 17. juli 1998:

Bergtun, Vidar, overingeniør

Søkjarar:

Bergtun, Vidar, overing. (NLH 1994)

k-3.002

Jordskiftedommar, Nord-Trøndelag jordskifterett

Tilsett 18. september 1998:

Buøy, Jan Erik, overingeniør

Søkjarar:

Buøy, Jan Erik, overing. (NLH 1978)

Hjartåker, Torbjørn, avd.ing. (NLH 1996)

k-3.003

Jordskiftedommar, Frostating jordskifteoverrett

Tilsett 23. november 1998:

Reiten, Magne, jordskiftedommar

Søkjarar:

Reiten, Magne, jordskifted. (MLH 1987)

k-3.004

Jordskiftedommar, Nord-Troms jordskifterett

Tilsett 8. januar 1999:

Nilsen, Øystein, avd.ingeniør

Søkjarar:

Nilsen, Øystein, avd.ingeniør (NLH 1991)

k-3.005

Jordskiftedommar, Vestoppland jordskifterett

Tilsett 29. januar 1999:

Flugstad, Aud, kst. jordskiftedommar

Søkjarar:

Flugstad, Aud, kst. jordskifted. (NLH 1989)

k-3.006

Jordskiftedommar, Vestfold jordskifterett

Tilsett 29. januar 1999:

Brørvik, Håkon, senioringeniør

Søkjarar:

Brørvik, Håkon, senioring. (NLH 1989)

k-3.007

Jordskiftedommar, Romsdal og Søre Nordmøre jordskifterett

Tilsett 26. mars 1999:

Skaug, Heidi, overingeniør

Søkjarar:

Skaug, Heidi, overing. (NLH 1993)

k-3.008

Jordskiftedommar, Grenland jordskifterett

Tilsett 16. april 1999:

Klever, Olav, jordskiftedommar

Søkjarar:

Klever, Olav, jordskifted. (NLH 1964)

Rønholt, Lars Inge, prosjektl. (NLH 1996)

k-3.009

Jordskiftedommar, Grenland jordskifterett

Tilsett 16. april 1999:

Rønholt, Lars Inge, prosjektleiar

Søkjarar:

Sjå k-3.007

k-3.010

Jordskiftedommar, Oslo og Akershus jordskifterett

Tilsett 7. mai 1999:

Sunde, Arild, kst. jordskiftedommar

Søkjarar:

Kvalvaag, Una Iren, overing. (NLH 1996)

Sunde, Arild, kst. jordskifted. (NLH 1988)

k-3.011

Jordskiftedommar, Nord-Gudbrandsdal jordskifterett

Tilsett 4. juni 1999:

Øvstedal, Rolv, kommuneplanleggjar

Søkjarar:

Osen, Gunnar Bjerke, (NLH 1999)

Hogstad, Helge, (NLH 1999)

Svindland, Sverre, avd.ing. (NLH 1974)

Utby, Jon Eivind, overing. (NLH 1965)

Bråttvik, Anders, avd.ing. (NLH 1991)

Øvstedal, Rolv, kommuepl. (NLH 1967)

k-3.012

Fylkesjordskiftesjef, Hedmark

Midlertidig tilsett 11. juni 1999:

Engelien, Åge, kst. fylkesjordskiftesjef

Søkjarar:

Engelien, Åge, kst. fylkesjordskiftesj. (NLH 1966)

k-4. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Miljøverndepartementet

l-1. Embete m.m. i departementet

l-1.001

Avdelingsdirektør

Konstituert 3. september 1998:

Nerbø, Lindis, rådgjevar

Søkjarar:

Tangen, Anne Beate, rådgj. (c. polit. 1984)

Svelle, Morten, koordinator (c. real. 1980)

Graff, Pål, politisk sekr. (c. mag. 1995)

Nerbø, Lindis, rådgj. (c. j. 1987)

Sørensen, Øyvind, kontorsj. (c.scient. 1994)

l-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 13. november 1998:

Solberg, Sten Yngve, underdirektør

Søkjarar:

Kvæstad, Vegard, rådgj. (c.oecon 1974)

Hirko, Balazs, kontorsj.

Turtumøygard, Stein, IT-sj. (c.real. 1977)

Vagli, Bent, senioring. (befalssk. 1977)

Solberg, Sten Yngve, underdir. (NLH 1988)

Vestre, Mari, rådgj. (c.real. 1985)

Brænden, Eldar, dir. (NTH 1977)

Halvorsen, Levi Jul,

Moseng, Bjørn-Erik, prosj.l. (siv.øk. 1979)

Bjørvig, Truls, seksjonssj. (c.mag. 1993)

Petershagen, Eivind, prosj.l. (siv.øk. 1973)

Stendal, Tor Martin, (c.scient 1994)

l-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 22. januar 1999:

Dovland, Harald, kst. avdelingsdirektør

l-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Jensen, Jarle, fung. avdelingsdirektør

Søkjarar:

Føyn, Sissel Helene, rådgj. (c.polit 1987)

Nordstoga, Knut, plan- og utvl.sj. (siv.ing. 1974)

Jensen, Jarle, fung. avd.dir. (c.agric. 1984)

Trodahl, Gro Persson, seksjonsl. (siv.ark. 1986)

Sørgaard, Knut, miljøvernrådgj. (c.scient 1984)

Risholt, Olav, kst. utvikl.sj. (c.agric. 1990)

Eilertsen, Stein Børre, lærarvik. (lærarsk. 1985)

l-1.005

Underdirektør

Konstituert 28. mai 1999:

Olafsen, Wenche Hokholt, fung. underdirektør

Søkjarar:

Daldorff, Anne, spesialrådgj. (c.real 1985)

Olafsen, Wenche Hokholt, fung. underdir. (siv.øk. 1987)

Gaarde, Harald, overing. (siv.ing. 1969)

Lund, Wenche Marie, rådgj. (NKSH 1983)

l-1.006

Avdelingsdirektør

Utnemnd 11. juni 1999:

Moen, Eli, fung. ass. fylkesmann

Søkjarar:

Kvalvågnæs, Knut, miljøvernl. (c.real 1972)

Daldorff, Anne, spesialrådgj. (c.real 1985)

Storås, Grete E., rådgj. (c.j. 1968)

Eid, André Thomas, leiar (c.agric 1986)

Gammelsrud, Sjur, fagansv. (NLH 1982)

Harsten, Svein, underdir. (c.real 1977)

Bauer, Irene, byråsj. (c.mag. 1984)

Moen, Eli, fung. fylkesm. (NLH 1977)

Maurstad, Erlend, driftsl. (fiskerikand. 1997)

Prestrud, Pål, forskn.dir. (dr.philos. 1992)

l-1.007

Avdelingsdirektør

Utnemnd 11. juni 1999:

Farner, Asle, seniorkonsulent

Søkjarar:

Steen, Caroline, (c.mag. 1999)

Danielsen, Erik Ulseth, rådgj. (siv.ark. 1970)

Ringdal, Anne-Mette, rådgj. (c.j. 1983)

Risnes, Ingun, rådgj. (sosionom 1986)

Ardaila, Pedro-Emilio, spesialkons. (Ph.D 1983)

Wiese, Inger Johanne, rådgj. (c.oecon 1990)

Farner, Asle, seniorkons. (ark. 1970)

Trodahl, Gro Persson, seksjonsl. (siv.ark. 1986)

Ulveseth, Marit, senioring. (siv.ing. 1987)

Eilertsen, Stein Børre,

l-2. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Nærings- og handelsdepartementet

m-1. Embete m.m. i departementet

m-1.001

Underdirektør

Utnemnd 7. august 1998:

Grythe, Jan W., byråsjef

Søkjarar:

Gretland, Pål, rådgj. (c.oecon. 1978)

Indreeide, Thor Vidar, fung. avd.dir. (c.polit. 1989)

Albrektsen, Jan, advokat (c.j. 1973)

Grythe, Jan W., byråsjef (c.polit. 1984)

Sillerud, Einar, salgskons. (c.merc. 1982)

Smith-Meyer, Tone, rådgj. (c.polit. 1991)

Føyn, Sissel H., rådgj. (c.polit. 1987)

Fleischer, Benedicte, byråsjef (c.oecon. 1984)

Hansen, Dag F., rådgj. (c.mag. 1979)

Rasch, Tove, advokat (c.j. 1981)

Sogstad, Inger-Lise, rådgj. (c.mag. 1977)

Wætnes, Inger, byråsjef, (c.philol. 1979)

m-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 9. oktober 1998:

Hellesylt, Pål, underdirektør

Søkjarar:

Gahre, Arne Petter, rådgj. (c.j. 1976)

Hellesøe, Olav Jan, rådgj. (c.j. 1978)

Iwe, Sven-Erik, rådgj. (c.j. 1988)

Pettersen, Grete, rådgj. (c.oecon. 1985)

Hellesylt, Pål, underdir. (c.j. 1992)

Eckbo, Vera Holst, underdir. (c.j. 1978)

Kristoffersen, Hans Hugo, sorenskr. (c. j. 1981)

Nordtorp, Eivind, underdir. (c.oecon. 1969)

m-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 16. oktober 1998:

Lockert, Jan Fredrik, underdirektør

m-1.004

Avdelingsdirektør

Utnemnd 30. oktober 1998.

Lundby, Ole, underdirektør

Søkjarar:

Cassim, Rauf M., (MBA 1998)

Ek, Øyvind, seksjonssj. (c.j. 1983)

Wettestad, Thorvald A., seniorrådgj. (c.j. 1975)

Johansen, Halvard P., avd.dir. (c.polit. 1978)

Sandberg, Morten, senior officer (c.oecon 1988)

Nordtorp, Eivind, underdir. (c.oecon. 1969)

Pettersen, Grete, rådgj. (c.oecon. 1985)

Totland, Bjørg, head of Department

Hoff, Ingrid, rådgj. (c.polit. 1983)

Lundby, Ole, underdir. (c.mag. 1973)

m-1.005

Underdirektør

Konstituert 5. november 1998:

Hernes, Birgit, rådgjevar

Søkjarar:

Rellsmo, Knut Robin, leiar (marknadsøkonom 1988)

Østevik, Svein, sjølvst.nær.driv. (siv.ing. 1971)

Hernes, Birgit, rådgj. (c.scient. 1987)

Skåre, Mari, rådgj. (c. j. 1988)

Jacobsen, Jan Erik, seksjonssj. (siv.ing. 1984)

Ulstein, Inger-Ann, rådgj. (c. philol. 1994)

m-1.006

Departementsråd

Utnemnd 27. november 1998:

Solberg, Jan, direktør

Søkjarar:

Sørlie, Steinar, eksportutsending (c.mag. 1983)

Grjotheim, Håvard, konsersj. (c.philol. 1981)

Martinovits, Alfred G., senior revisjonsrådgj. (Ph.D. 1989)

Søberg, Reier, eksp.sj. (c.oecon. 1977)

Solberg, Jan, dir. (c.oecon 1981)

Johansen, Knut Eggum, eksp.sj. (c.oecon 1970)

Heilemann, Nils J., generalsekr. (c.j. 1979)

m-1.007

Underdirektør

Utnemnd 11. desember 1998:

Brinchmann, Knut Støre, siviløkonom

Søkjarar:

Østborg, Arne, sjef (BI 1999)

Gretland, Pål, rådgj. (c.oecon 1978)

Torsnes, Kjell, seljer

Akre, Trygve, (siv.øk. 1985)

Kloster-Jensen, Henning, kst. byråsj. (c.oecon 1986)

Lindstad, Ørnulf, bedriftsrådgj.

Brinchmann, Knut Støre, siv.øk. (siv.øk. 1988)

Wiese, Inger Johanne, rådgj. (c.oecon 1990)

Heldre, Else, rådgj. (c.j. 1982)

Bruvik, Einar, (dipl.øk.)

m-1.008

Avdelingsdirektør

Utnemnd 5. mars 1999:

Ursin, Arnt Egil, underdirektør

Søkjarar:

Sevan, Vardan, prosj.l. (M.Sc. 1986)

Ursin, Arnt Egil, underdir. (c.oecon 1971)

Fløistad, Baard, dagleg l (MBA 1977)

Aalby, Eva Marianne, senior finanskons. (M.Sc. 1990)

Petershagen, Eivind, prosj.l. (siv.øk. 1973)

Aasbo, Arild E., senior rådgj. (c.j. 1962)

Regbo, Knut, leiar (c.oecon 1972)

Solberg, Christen R., (MBA 1980)

Winther, Kristoffer M., adm.dir.

Kleppe, Einar, ass.dir. (c.oecon 1977)

m-1.009

Underdirektør

Utnemnd 12. mars 1999:

Sandberg, Morten, rådgjevar

Søkjarar:

Pettersen, Grete, rådgj. (c.oecon 1985)

Dimmen, Arild, (c.j. 1995)

Jørstad, Lise, rådgj. (siv.øk. 1987)

Thomassen, Tore Nyvold, senior off. (c.oecon 1988)

Sandberg, Morten, senior off. (c.oecon 1988)

Haugland, Hanne Gro, officer (c.oecon 1991)

m-1.010

Underdirektør

Utnemnd 23. april 1999:

Sivertsen, Gaute, rådgjevar

Søkjarar:

Sivertsen, Gaute, rådgj. (c.j. 1990)

Klausen, Erik, general manager (siv.ing. 1976)

Haaland, Knut, (BA 1978)

Reiersen, Jon, viseadm.dir. (c.j. 1972)

Flaatten, Jan H., controller (siv.øk. 1981)

Heldre, Else, rådgj. (c.j. 1982)

Jørstad, Lise, rådgj. (siv.øk. 1987)

Aalby, Eva Marianne, senior finanskons. (M.Sc. 1990)

Ulleberg, Ole Chr., underdir. (c.philol. 1971)

Hassel, Erik, marknadsj. (bedrifs.øk. 1973)

Olufsen, Torstein J., Chief Purchser Mechanical (ing. 1976)

Ytterdal, Grete, byråsj. (c.j. 1981)

Midtbø, Gry Anette, rådgj. (siv.øk. 1988)

Birkelund, Randi, rådgj. (c.j. 1988)

m-1.011

Underdirektør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Hernes, Birgit, kst. underdirektør

m-1.012

Underdirektør

Konstituert 7. mai 1999:

Abildgaard, Christina Mørtvedt, rådgjevar

Søkjarar:

Pedersen, Jorun, prosj.l. (c.scient 1987)

Turelid, Yvonne, prosj.l. (utanl.eks.)

Anderssen, Nils Henning, rådgj. (c.polit 1991)

Huitfeldt, Carl, rådgj. (c.polit 1984)

Askerøi, Jan-E., rådgj. (c.philol 1970)

Farstad, Julianne, rådgj. (siv.ing. 1995)

Abildgaard, Christina Mørtvedt, rådgj. (dr.scient 1992)

Szanday, Birgitta Ordrop, forskar (M.Sc. 1993)

Skulbru, Roy, f.kons. (c.polit 1984)

Eiklid, Hege, f.kons. (utanl.eks. 1997)

m-2. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Olje- og energidepartementet

n-1. Embete m.m. i departementet

n-1.001

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 29. januar 1999:

Alstad, Kjell, underdirektør

n-1.002

Underdirektør*

Utnemnd 29. januar 1999:

Øvstebø, Stein, fung. underdirektør

n-1.003

Underdirektør*

Utnemnd 29. januar 1999:

Sjøveian, Käte, kontorsjef

n-1.004

Underdirektør*

Utnemnd 29. januar 1999:

Angermo, Lise, rådgjevar

n-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Prestmo, Olav, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Havskjold, Monica, dagl.l. (dr. ing. 1994)

Moen, Terje Olav, soussj. (c.scient 1981)

Lund, Cecilie, senior ing. (M.Sc. 1986)

Fredriksen, Arve E., prosj.ing. (c.scient 1988)

Solem, Gerd, handelssj. (siv.ing. 1977)

Amundsen, Audun, (siv.ing.)

Flataker, Ove, underdir. (siv.øk. 1988)

Svaan, Toril J., underdir. (c.oecon 1987)

Knutsen, Knut Norvald, overing. (siv.øk.1975)

Aadnevik, Øystein, rådgj. (siv.øk.1986)

Prestmo, avd.dir. (siv.øk. 1976)

n-1.006

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Vetlesen, Johan, underdirektør

Søkjarar:

Vaagan, Robert W., øk/adm.sjef (c.polit 1982)

Lund, Cecilie, senior ing. (M.Sc. 1986)

Sevan, Vardan, prosj. manager (M.Sc. 1986)

Vetlesen, Johan, underdir. (M.Sc. 1988)

n-1.007

Underdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Jensen, Eli, førstekonsulent

Søkjarar:

Engebretsen, Jon Dahl, underdir. (c.oceon 1968)

Jensen, Eli, f.kons. (c.oecon 1995)

n-2. Andre embete og stillingar

n-2.001

Direktør, Noregs vassdrags- og energidirektorat

Tilsett 12. februar 1999:

Aas, Agnar, konsulent

Søkjarar:

Bye, Torstein Arne, forskn.sj. (c.oecon 1978)

Erfjord, Terje, avd.l. (siv.ing. 1976)

Moen, Terje Olav, soussj. (c.scient 1981)

Pedersen, Svein, prosj.dir. (c.j. 1997)

Tokheim, Oddvin, senior rådgj. (dr.tech. 1978)

Vassbø, Reinert, dir. (siv.ing. 1973)

Wold, Bjørn, avd.dir. (c.real. 1976)

Aas, Agnar, kons. (NLH 1976)

Samferdselsdepartementet

o-1. Embete m.m. i departementet

o-1.001

Avdelingsdirektør

Konstituert 3. september 1998:

Johansen, Frode, rådgjevar

Søkjarar:

Namtvedt, Dag, rådgj. (siv.øk. 1976)

Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon. 1971)

Mathisen, Steinar, rådgj. (c.polit. 1984)

Norderhaug, Morten, rådgj. (bedr.øk. 1985)

Johansen, Frode, rådgj. (c.oecon. 1978)

o-1.002

Avdelingsdirektør

Utnemnd 25. september 1998:

Brattegard, Ola, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Krogset, Lars, rådgj. (c.oecon. 1989)

Jensen, Geir, produksjonsl. (ing. 1975)

Hanekamhaug, Tom, underdir. (c.j. 1974)

Rosseland, Arvid, underdir. (ing. 1974)

Johansen, Johnny M., senior siv.ing. (siv.ing. 1970)

Mansika, Knut, rådgj. (c.scient 1984)

Eilertsen, Svein Børre, (lærarsk. 1985)

Ringdal, Anne-Mette, rådgj. (c.j. 1983)

Steen, Merethe, avd.dir. (c.real. 1980)

Brattegard, Ola, avd.dir. (c.oecon. 1979)

o-1.003

Underdirektør

Konstituert 13. november 1998:

Norderhaug, Morten, rådgjevar

Søkjarar:

Ulrikson, John, rådgj. (siv.øk. 1982)

Dale, Geir, rådgj. (c.mag. 1982)

Norderhaug, Morten, rådgj. (bedriftsøk. 1985)

Nilsen, Folke Hauk, øk.sj. (c.polit. 1982)

Furu, Elin Marie, rådgj. (c.polit. 1985)

Ryssdal, Jørn Einar, byråsj. (siv.øk. 1985)

Mathisen, Pål, underdir. (c.mag. 1985)

Hanssen, Jan Tore, rådgj. (c.oecon 1991)

Aulie, Bjørn, seksjonssj. (c.polit. 1986)

o-1.004

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 1. mars 1999:

Rosanoff, Kjell, prosjektleiar

o-1.005

Avdelingsdirektør

Utnemnd 19. mars 1999:

Haatveit, Thor K., spesialrådgjevar

Søkjarar:

Glad, Pål, seniorrådgj. (BI 1996)

Aarseth, Svein, adv. (c.j. 1973)

Hoff, Hellik, fung. l. (siv.øk. 1989)

Thorsen, Odd-Roar, underdir. (c.polit 1980)

Haatveit, Thor K., spesialrådgj. (ing. 1974)

Moen, Helge, produktsj. (NTH 1974)

Rosseland, Arvid, underdir. (siv.ing. 1977)

Selgård, Erik, avd.dir. (c.polit 1983)

Thomassen, Tore N., senior officer (c.oecon 1988)

Kielland, Christian B., avd.dir. (mag.art 1972)

Lund, Jan Kristian, seksjonssj.

Tangen, Halvor, tekn. sj. (NTH 1971)

Hansen, Espen Nedland, org.sj. (c.polit 1989)

o-1.006

Underdirektør*

Utnemnd 30. april 1999:

Fon, Anders Martin, rådgjevar

o-1.007

Underdirektør*

Utnemnd 30. april 1999:

Sletten, Sverre, rådgjevar

o-2. Andre embete og stillingar

o-2.001

Direktør, Statens jernbanetilsyn

Tilsett 18. desember 1998:

Quale, Sverre, HMS-sjef

Søkjarar:

Bergsås, Arnljot, avd.ing. (utanl.eks. 1977)

Halvorsen, Jan Erik, avd.dir. (c.j. 1981)

Bjørnstad, Ole Chr., (c.j. 1960)

Breyholtz, Claus, tekn. dir. (siv.ing. 1971)

Antonsen, Reidar, avd.dir. (c.j. 1995)

Skoglund, Ole Jan, markn.sj. (c.j. 1983)

Rødsten, Tormod, spesialrådgj. (c.oecon. 1972)

Salthaug, Svein O., prosjektl. (ing. 1981)

Wold, Einar, divisjonsdir. (c.real. 1970)

Axelsson, Roger, dagleg. leiar (MBA 1990)

Quale, Sverre, HMS-sj. (siv.ing. 1982)

o-2.002

Direktør, Jernbaneverket

Tilsett 11. juni 1999:

Killi, Steinar, prosjektdirektør

Søkjarar:

Killi, Steinar, prosjektdir. (c.oecon 1966)

Lien, Åge, ass. jernbanedir.(siv.ing. 1984)

Støve, Olav Jan, dir. (siv.ing. 1976)

Westermann, Jørg, sjølvst.nær.dr. (utanl.eks. 1977)

Sosial- og helsedepartementet

p-1. Embete m.m. i departementet

p-1.001

Underdirektør

Utnemnd 17. juli 1998:

Westlie, Tone, førstekonsulent

Søkjarar:

Aulie, Bjørn, seksjonssj. (c.polit. 1986)

Westlie, Tone, f.kons. (c.polit. 1992)

Jahr, Ellen, rådgj. (c.real. 1980)

Bjørge, Roar, rådgj. (c.polit. 1981)

Rud, Mons Georg, rådgj. (mag.art. 1970)

p-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Skilbrei, Reidar, fung. avdelingsdirektør

p-1.003

Underdirektør

Utnemnd 7. august 1998:

Hay, Katrine, rådgjevar

Søkjarar:

Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon. 1971)

Heir, Johan H., næringssj. (c.oecon. 1967)

Hay, Katrine, rådgj. (siv.øk. 1992)

Mathisen, Trude, utgr.l. (siv.ing. 1990)

Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989)

Kvalvik, Morten, terapiområdesj. (siv.øk. 1991)

p-1.004

Byråsjef

Utnemnd 7. august 1998:

Bergerøy, Siri, rådgjevar

Søkjarar:

Gulliksen, Tom, f.kons. (c.polit)

Utne, Arne, rådgj.

Skogeng, Kristin, f.kons. (c.polit)

Østenby, Jens Erik, f.kons. (c.polit)

Asker, Anne, spesialkons. (c.mag./dipl.øk.)

Bergerøy, Siri, rådgj. (siv.øk. 1988)

p-1.005

Underdirektør

Konstituert 7. august 1998:

Furuholmen, Christine, underdirektør

Søkjarar:

Asker, Anne, spesialrådgj. (c.mag. 1989)

Furuholmen, Christine, underdir. (c.polit. 1995)

p-1.006

Avdelingsdirektør

Utnemnd 18. september 1998:

Østbøl, Roger, rådgjevar

Søkjarar:

Andenæs, Barbro, leiar (c.j. 1985)

Storaas, Sylvi, underdir. (c.j. 1991)

Østbøl, Roger, rådgj. (c.j. 1983)

p-1.007

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 23. oktober 1998:

Hauge, Hans Knut, avdelingsdirektør

p-1.008

Underdirektør*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Stølen, Tove Karin, rådgjevar

p-1.009

Avdelingsdirektør

Utnemnd 20. november 1998:

Skancke, Einar, rådgjevar

Søkjarar:

Barkvoll, Pål, bestyrar (c.odont. 1984)

Grøhn, Atle, underdir. (ex.oceon. 1970)

Skilbrei, Reidar, avd.dir. (c.mag.)

Anderssen, Hans, informasjonsrådgj. (c.polit. 1991)

Closs, Otto, seniorrådgj. (c.m. 1964)

Eilertsen, Stein Børre, (lærarsk. 1985)

Koch, Arild, underdir. (sjukepl.sk. 1961)

Schou, Ingjerd, dir. (sjukepl.sk. 1977)

Skancke, Einar, rådgj. (c.oecon. 1984)

p-1.010

Underdirektør

Konstituert 4. desember 1998:

Mathisen, Steinar, rådgjevar

Søkjarar:

Mathisen, Steinar, rådgj. (c.polit. 1984)

Rauf, M.C., broker (MBA 1998)

p-1.011

Byråsjef

Konstituert 4. desember 1998:

Teisberg, Tale, førstekonsulent

Søkjarar:

Gjertsen, Finn, (c.sociol. 1987)

Teisberg, Tale, f.kons. (c.polit. 1994)

Reite, Dag, f.kons. (c.jur. 1990)

p-1.012

Underdirektør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Guslund, Jens Joachim, byråsjef

p-1.012

Byråsjef

Utnemnd 18. desember 1998:

Grette, Kari, rådgjevar

Søkjarar:

Gitmark, Jens, utvikl.sj. (sosionom 1985)

Grette, Kari, rådgj. (c.mag. 1988)

Hanssen, Jan Tore, rådgj. (c.oecon. 1991)

Holman, Per Arne, (sosionom 1992)

Holta, Gunhild, rådgj. (DH 1973)

Tenden, Lars, f.kons. (c.j. 1990)

Østtveit, Lars Tore, rådgj. (c.polit. 1991)

p-1.013

Underdirektør*

Utnemnd 15. januar 1999:

Beckmann, Sissel Lyberg, rådgjevar

p-1.014

Underdirektør*

Utnemnd 15. januar 1999:

Oraug, Anna-Sofie Trosdahl, rådgjevar

p-1.015

Byråsjef*

Utnemnd 15. januar 1999:

Vestby, Inger Lise, rådgjevar

p-1.016

Avdelingsdirektør

Utnemnd 22. januar 1999:

Henriksen, Harald, contollersjef

Søkjarar:

Henriksen, Harald, controllersj. (BI 1981)

Larsen, Jan O., rådgj. (c.mag. 1981)

Møll, Arvid, konserncontroller (siv.øk. 1974)

Bastø, Per Øyvind, senior evaluation officer (c.sociol. 1979)

Breirem, Arne Petter, seksjonssj.

Hind, Roar D., spesialrådgj. (c.polit. 1985)

Rødsten, Tormod, spesialrådgj. (c.oecon. 1972)

Eilertsen, S.B.,

Finstad, Hanne, seniorrådgj. (c.mag. 1976)

Kalvø, Rolf, revisjonssj. (c.oecon. 1970)

Gundersen, Bjørnar, økonomisj. (siv.øk. 1991)

Paulsen, Gry, trygderev. (siv.øk. 1989)

Bryde-Eriksen, Ingvild, spesialkons. (sosialhøgsk. 1979)

Mellison, Petar, rådm. (c.mag. 1993)

Vågen, Ivar, sjølvst.nær.dr. (NKSH 1968)

Kiil, Arne, konserncontroller

Moen, Inge Øystein, avd.dir. (c.polit. 1979)

Brander, Per F. D., seniorrådgj. (MBA 1993)

Mortensen, Jan Bjørn, seniorrådgj. (c.mag. 1975)

Hovind, Petter, adm.sj. (c.oecon. 1979)

p-1.017

Ekspedisjonssjef

Utnemnd 29. januar 1999:

Seip, Ellen, avdelingsdirektør

Søkjarar:

Fossheim, Synnøve, sosialeiar. (DH 1988)

Halvorsen, Jan Erik, avd.dir. (c.j. 1981)

Seip, Ellen, avd.dir. (c.sociol. 1976)

p-1.018

Underdirektør

Utnemnd 29. januar 1999:

Roald, Synnøve, rådgjevar

Søkjarar:

Monge, Målfrid Oddny, kontorsj. (c.mag. 1990)

Kolstø, Geir, rådgj. (c.polit. 1988)

Cappelen, Margrete, kommunaldir. (c.j. 1979)

Roald, Synnøve, rådgj. (c.polit. 1992)

Haagaas, Inger, helse- og sosialsjef. (sjukepl.sk. 1972)

p-1.019

Byråsjef

Konstituert 18. februar 1999:

Finsnes, Kai, rådgjevar

Søkjarar:

Breivik, Anne Christine, utvalssekr. (c.j. 1994)

Finsnes, Kai, rådgj. (c.j. 1995)

Ghanizadeh, Ahmad, f.kons. (c.j. 1997)

Helstad, Erik, rådgj. (c.j. 1996)

Myhr, Anne, f.kons. (c.j. 1991)

p-1.020

Underdirektør*

Utnemnd 12. mars 1999:

Salvesen, Elisabeth, rådgjevar

p-1.021

Underdirektør*

Utnemnd 26. mars 1999:

Elster, Ellen, kst. underdirektør

p-1.022

Avdelingsdirektør

Utnemnd 16. april 1999:

Gran, Inger, rådgjevar

Søkjarar:

Gran, Inger, rådgj. (c.j. 1982)

p-1.023

Underdirektør

Utnemnd 16. april 1999:

Tveiten, Gunnar, kst. underdirektør

Søkjarar:

Eilertsen, Stein Børre,

Hauge, Liss Unny S., prosj.l. (c.mag. 1998)

Mansrud, Jan, spesialrådgj. (c.oecon 1971)

Tveiten, Gunnar, kst. underdir. (c.mag. 1978)

p-1.024

Departementsråd

Utnemnd 21. mai 1999:

Hasle, Anne Kari Lande, direktør

Søkjarar:

Iversen, Irma, pasientomb. (c.j. 1982)

Hasle, Anne Kari Lande, dir. (sosionom 1970)

Christoffersen, May Britt, ass.rådm. (sosialhøgsk. 1974)

Hauge, Harald E., dir. (c.m. 1960)

p-1.025

Underdirektør

Konstituert 4. juni 1999:

Berg, Tomas, rådgjevar

Søkjarar:

Berg, Tomas, rådgj. (c.j. 1988)

Bogstad, Biørn, rådgj. (c.j. 1984)

Stenbek, Cathrine, rådgj. (c.j. 1997)

p-1.026

Underdirektør

Konstituert 11. juni 1999:

Homstvedt, Gerd Juel, rådgjevar

Søkjarar:

Monge, Målfrid Oddny, kontorsj. (c.mag. 1990)

Bergrem, Synnøve Hånes, seksjonssj. (c.j. 1994)

Ervik, Solveig Nelly, stipendiat (dr.scient 1999)

Haagaas, Inger, (BI)

Homstvedt, Gerd Juel, rådgj. (NTNU 1987)

Ovesen, Inge, rådgj. (c.mag. 1987)

Hetager, Synøve Gundersen, org.kons. (c.polit 1973)

Krystad, Marit, pasientombod (kand. i sjukepleievit. 1994)

Bøhler, Dag, helse- og sosialsj.

p-2. Andre embete og stillingar

p-2.001

Varaformann, Trygderetten

Utnemnd 17. juli 1998:

Øie, Ole-Erik, avdelingsleiar

Søkjarar:

Andenæs, Barbro, jur.rådgj. (c.j. 1985)

Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982)

Ek, Øyvind, seksjonssj. (c.j. 1993)

Øie, Ole-Erik, avdelingsl. (c.j. 1959)

p-2.002

Avdelingsleiar, Trygderetten

Midlertidig tilsett 17. juli 1998:

Evang, Jon, juridisk kyndig rettsmedlem

Søkjarar:

Andenæs, Barbro, jur.rådgj. (c.j. 1985)

Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982)

Dahl, Brigitte, jur. kynd. rettsmedl. (c.j. 1976)

Ek, Øyvind, seksjonssj. (c.j. 1993)

Evang, Jon, jur. kund. rettsmedl. (c.j. 1972)

Torvund, H. Roar, jur. kynd. rettsmedl. (c.j. 1973)

p-2.003

Juridisk kunnig rettsmedlem, Trygderetten

Utnemnd 17. juli 1998:

Ulsberg, Sverre, kontorsjef

Søkjarar:

Andenæs, Barbro, jur.rådgj. (c.j. 1985)

Brodtkorb, Anne, underdir. (c.j. 1982)

Egeland, Karstein, rettsfullm. (c.j. 1993)

Ek, Øyvind, seksjonssj. (c.j. 1993)

Jørgensen, Andreas, rådgj. (c.j. 1954)

Nordby, Einar, rådgj. (c.j. 1975)

Ulsberg, Sverre, kontorsj. (c.j. 1979)

Vik, Olav, f.kons. (c.j. 1988)

p-2.004

Fylkeslege, Sør-Trøndelag

Utnemnd 22. januar 1999:

Haugen, Liv, rådgjevande overlege

Søkjarar:

Aasen, Harald, ass. fylkesl. (c.m. 1971)

Haugen, Liv, rådgj. overl. (c.m. 1974)

Hov, Leiv, ass. fylkesl. (c.m. 1977)

Irgens, Wenche Øiestad, ass. fylkesl. (c.m. 1977)

Ekeid, Svein-Erik, fylkesl. (utanl. eks. 1967)

Oddsson, Kristjan, (utanl. eks. 1989)

Romslo, Inge dir. (c.m. 1963)

p-2.005

Medisinsk kunnig rettsmedlem, Trygderetten

Utnemnd 22. januar 1999:

Krohn, Finn W., overlege

Søkjarar:

Egeberg, Brynjulf, rådgj. overlege. (c.m. 1968)

Berg-Jensen, Per Martin, overlege. (c.m. 1979)

Midha, Rajinder, bedr.lege (c.m. 1986)

Hoff, Anne U., hovelege. (c.m. 1976)

Krohn, Finn W., overlege. (c.m. 1976)

Eikeland, Jogeir, overlege. (c.m. 1965)

p-2.006

Medisinsk kunnig rettsmedlem, Trygderetten

Utnemnd 22. januar 1999:

Eikeland, Jogeir, overlege

Søkjarar:

Sjå p-2.005

p-2.007

Juridisk kunnig rettsmedlem, Trygderetten

Utnemnd 18. februar 1999:

Kjøllesdal, Marianne, rådgjevar

Søkjarar:

Stokke, Hild, rådgj. (c.j. 1986)

Strøm, Kistin Merete, kons. (c.j. 1997)

Brosstad, Tone, f.kons. (c.j. 1985)

Kjernlie, Inga S., rettsfullm. (c.j. 1992)

Hambro, Marianne, seniorrådgj. (c.j. 1975)

Vik, Olav, f.kons. (c.j. 1988)

Johansen, Tormod, trygdefagleg l. (c.j. 1975)

Egeland, Karstein, rettsfullm. (c.j. 1993)

Lossius, Morten, ktr.medarb. (c.j. 1998)

Aasen, Astri, avd.dir. (c.j. 1986)

Stepaschko, Terje E., rettsfullm. (c.j. 1991)

Arntzen, Odd Henning, adv. (c.j. 1977)

Hagelin, Alf, rådgj. (c.j. 1982)

Wilberg, Tone, underdir. (c.j. 1986)

Smedstad, Lillian Gjessing, (c.j. 1976)

Lindalen, Jørn Chr., f.kons. (c.j. 1998)

Tellevik, Atle, underdir. (c.j. 1976)

Kjøllesdal, Marianne, (c.j. 1979)

Aarseth, Svein, adv. (c.j. 1973)

Øhrn, Lars Vidar, (c.j. 1983)

Telle, Liv, underdir. (c.j. 1980)

p-2.008

Juridisk kunnige rettsmedlem, Trygderetten

Konstituert 18. februar 1999:

Tellevik, Atle, underdirektør

Søkjarar:

Sjå p-2.007

p-2.009

Direktør, Statens senter for epilepsi

Åremålstilsett 21. mai 1999:

Lien, Bernt, fungerande direktør

Søkjarar:

Herlofson, Peter, (BI 1967)

Hovde, Siri, distriktsl. (sjukepl.høgsk. 1991)

Lien, Bernt, fung. dir. (B.Sc. 1988)

Ouren, Torill Sandvik, overlege. (c.med. 1980)

Talseth, Tore, adm.dir. (dr.med. 1978)

Karlsson, Hans-Gunnar, sosial- og boligsj. (sjukepl.sk. 1971)

Tøsse, Kari, teamkoordin. (sjukepl.høgsk. 1978)

Hoddevik, Grethe Hellstrøm, overlege. (c.m. 1970)

Langaas, Heidi, innenl.sj. (NKSH 1976)

Lillehaug, Terje, helse- og sosialsjef. (DH 1983)

Lerstad, Per Henning, rådm. (sosialhøgsk. 1980)

Karlsen, Jan-Henrik, kons. (c.mag. 1989)

Utanriksdepartementet

q-1. Embete m.m. i departementet

q-1.001

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Helgeby, Carsten Jacob, ambassadør

q-1.002

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Lassen, Jan Gerhard, underdirektør

q-1.003

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Lindberg, Trond Folke, underdirektør

q-1.004

Underdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Ramberg, Jon, spesialrådgjevar

q-1.005

Underdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Ollestad, Ann, byråsjef

q-1.006

Byråsjef*

Utnemnd 7. august 1998:

Tveiten, Margit Fredrikke, rådgjevar

q-1.007

Underdirektør*

Utnemnd 7. august 1998:

Larsen, Espen Frederik, førstekonsulent

q-1.008

Avdelingsdirektør*

Utnemnd og beordra 3. september 1998:

Finstad, Eva, ambassaderåd

q-1.009

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 3. september 1998:

Kittelsen, Evan Campbell, avdelingsdirektør

q-1.010

Underdirektør*

Utnemnd 3. september 1998:

Gjermundsen, Arne, byråsjef

q-1.011

Underdirektør*

Utnemnd 16. oktober 1998:

Jonsvik, Eli, rådgjevar

q-1.012

Byråsjef*

Utnemnd 16. oktober 1998:

Bjelland, Anne Sofie, rådgjevar

q-1.013

Byråsjef*

Utnemnd 16. oktober 1998:

Rygnestad, Aasmund, kst. byråsjef

q-1.014

Underdirektør*

Utnemnd 23. oktober 1998:

Glad, Ingrid, rådgjevar

q-1.015

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 20. november 1998:

Rønneberg, Victor Conrad, underdirektør

q-1.016

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 4. desember 1998:

Walther, Arne Roy, ambassadør

q-1.017

Byråsjef*

Utnemnd 4. desember 1998:

Willoch, Cecilie Annette, rådgjevar

q-1.018

Byråsjef*

Utnemnd 18. desember 1998:

Braanaas, Asbjørn, rådgjevar

q-1.019

Underdirektør*

Utnemnd og beordra 22. januar 1999:

Skaara, Helge, ambassaderåd

q-1.020

Underdirektør*

Utnemnd 5. februar 1999:

Ruud, Sten Edgar, byråsjef

q-1.021

Underdirektør*

Utnemnd 5. februar 1999:

Halvorsen, Dag Malmer, byråsjef

q-1.022

Underdirektør*

Utnemnd 5. februar 1999:

Kvile, Robert, rådgjevar

q-1.023

Underdirektør*

Utnemnd 5. februar 1999:

Hellstrøm, Aud, rådgjevar

q-1.024

Underdirektør*

Utnemnd 5. mars 1999:

Bingen, Bente, rådgjevar

q-1.025

Byråsjef*

Utnemnd 5. mars 1999:

Larsen, Sjur, rådgjevar

q-1.026

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Romudset, Sigrid, underdirektør

q-1.027

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Braastad, Arild, underdirektør

q-1.028

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Bugge-Mahrt, Jan, underdirektør

q-1.029

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Holthe, Torbjørn, underdirektør

q-1.030

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Mo, Ove Fridtjof, underdirektør

q-1.031

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Vikør, Guro Katharina Helwig, byråsjef

q-1.032

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Kaarstad, Hanne-Marie, byråsjef

q-1.033

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Vincent, Eva Moksnes, byråsjef

q-1.034

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Selvaag, Per Egil, byråsjef

q-1.035

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Jensen, Rolf Harry, byråsjef

q-1.036

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Frydenlund, Hans Jacob, rådgjevar

q-1.037

Underdirektør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Braathu, Jan, rådgjevar

q-1.038

Byråsjef*

Utnemnd 19. mars 1999:

Gaarder, Andreas, rådgjevar

q-1.039

Byråsjef*

Utnemnd 16. april 1999:

Schulerud, Inger, rådgjevar

q-1.040

Byråsjef*

Utnemnd 16. april 1999:

Brusell, Inger, førstekonsulent

q-1.041

Byråsjef*

Utnemnd 30. april 1999:

Skåre, Mari, rådgjevar

q-1.042

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Ravn, Mette, ambassadør

q-1.043

Underdirektør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Rygnestad, Aasmund, byråsjef

q-1.044

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 28. mai 1999:

Namtvedt, Leidulv Atle, avdelingsdirektør

q-1.045

Spesialråd*

Utnemnd 11. juni 1999:

Bjørnebye, John, ambassadør

q-1.046

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 11. juni 1999:

Kongshem, Mette, ambassadør

q-1.047

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 11. juni 1999:

Hildan, Tor Christian, ministerråd

q-1.048

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Blokhus, Bjørn Olav, ministerråd

q-1.049

Underdirektør*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Braathen, Øystein, ambassaderåd

q-1.050

Avdelingsdirektør*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Wille, Petter Fredrik, ambassaderåd

q-1.051

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 11. juni 1999:

Klepsvik, Karsten, ministerråd

q-1.052

Ekspedisjonssjef*

Utnemnd 11. juni 1999:

Grutle, Åge Bernhard, underdirektør

q-1.053

Underdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Seland, Helge Andreas, byråsjef

q-1.054

Underdirektør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Sandhåland, Harald, rådgjevar

q-1.055

Byråsjef*

Utnemnd 11. juni 1999:

Bekkevold, Geir, kst. byråsjef

q-1.056

Avdelingsdirektør*

Utnemnd 18. juni 1999:

Skagestad, Odd Gunnar, underdirektør

q-1.057

Underdirektør

Utnemnd 25. juni 1999:

Svebo, Øystein, sivilarkitekt

q-2. Embete m.m. i utanrikstenesta

q-2.001

Ambassaderåd, Noregs faste delegasjon til Dei sameinte statane, New York*

Utnemnd og beordra 17. juli 1998:

Leiro, Jostein, byråsjef

q-2.002

Forsvarsattache, ambassaden i Riga*

Tilsett 17. juli 1998:

Eek, Fred Arild, oberstløytnant

q-2.003

Sendemann, Riyadh, også som sendemann i Muscat, Oman, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. august 1998:

Andreassen, Svein, ambassadør

q-2.004

Sendemann, Kingston, Jamaica, også som sendemann i St. John»s, Antigua og Barbuda, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. august 1998:

Løvseth, Brit, ambassadør

q-2.005

Ulønna generalkonsul, Vancouver, Canada*

Utnemnd 7. august 1998

Gudmunseth, Stein K.

q-2.006

Ulønna konsul, Reims, Frankrike*

Utnemnd 7. august 1998:

Mora, Francois-Xavier

q-2.007

Spesialutsending (ambassaderåd) for næringssaker, Noregs faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel*

Tilsett 7. august 1998:

Tjølsen, Asta, ekspedisjonssjef

q-2.008

Sendemann, Riyadh og Muscat, også som sendemann i Sana, Jemen, med rang som ambassadør*

Utnemnd 21. august 1998:

Andreassen, Svein, ambassadør

q-2.009

Spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle spørsmål ved Noregs faste delegasjon til OECD, Paris

Tilsett 3. september 1998:

Persson, Jan, spesialrådgjevar

q-2.010

Spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Noregs faste delegasjon, Genève*

Tilsett 3. september 1998:

Elstrand, Haavard, avdelingsleiar

q-2.011

Sendemann, Kuala Lumpur, med rang som ambassadør*

Utnemnd 18. september 1998:

Nomme, Fred Harald, ambassadør

q-2.012

Ulønna konsul, Curitiba, Brasil*

Utnemnd 18. september 1998:

Barbosa, Victor Manuel Goncalves

q-2.013

Ulønna konsul, Pattaya, Thailand*

Utnemnd 18. september 1998:

Vagt-Andersen, Stig

q-2.014

Ulønna konsul, Brisbane, Australia*

Utnemnd 18. september 1998:

Tobin, Peter William

q-2.015

Ulønna konsul, Tampa, Florida, USA*

Utnemnd 18. september 1998:

Savage, Arthur Renfro

q-2.016

Sendemann, Abidjan, også som sendemann i Accra, Ghana, med rang som ambassadør*

Utnemnd 25. september 1998:

Tangeraas, Lars, ambassadør

q-2.017

Sendemann, Wien, også som sendemann i Bratislava, med rang som ambassadør*

Utnemnd 25. september 1998:

Hernes, Helga, ambassadør

q-2.018

Sendemann, Kingston, Jamaica og St. John»s, Antigua og Barbuda, også som sendemann til Castries, Saint Lucia, Basseterre, Saint Christopher og Nevis, og Port of Spain, Trinidad og Tobago, med rang som ambassadør*

Utnemnd 25. september 1998:

Løvseth, Brit, ambassadør

q-2.019

Ulønna generalkonsul, Toronto, Canada*

Utnemnd 25. september 1998:

Hoff, Eivind

q-2.020

Ulønna konsul, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Utnemnd 25. september 1998:

Brubakken, Benjamin

q-2.021

Spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved Noregs faste delegasjon til Den europeiske eining, Brussel*

Tilsett 25. september 1998:

Stai, Dag Erling, underdirektør

q-2.022

Sendemann, Abidjan, også som sendemann i Bamako, Mali, med rang som ambassadør*

Utnemnd 23. oktober 1998:

Tangeraas, Lars, ambassadør

q-2.023

Ministerråd, ambassaden i Tel Aviv*

Utnemnd 23. oktober 1998:

Pedersen, Geir Otto, avdelingsdirektør

q-2.024

Ulønna konsul, Västerås, Sverige*

Utnemnd 30. oktober 1998:

Svensson, Fredrik

q-2.025

Sendemann, Abidjan, Accra og Bamako, også som sendemann i Conakry (Guinea), med rang som ambassadør*

Utnemnd 5. november 1998:

Tangeraas, Lars, ambassadør

q-2.026

Sendemann, Sarajevo, med rang som ambassadør*

Utnemnd 5. november 1998:

Gislesen, Thor, ambassaderåd

q-2.027

Ulønna konsul, Fargo, USA*

Utnemnd 20. november 1998:

McLean, Ronald Harvey

q-2.028

Ulønna konsul, Cancún, Mexico*

Utnemnd 27. november 1998:

Casares, Juan Francisco Molina

q-2.029

Spesialutsending (ministerråd), ambassaden i Maputo*

Tilsett 27. november 1998:

Munkeby, Jan Arne, seksjonssjef

q-2.030

Spesialutsending (ambassaderåd), ambassaden i Colombo*

Tilsett 27. november 1998:

Tunold, Betzy Marie Ellingsen, byråsjef

q-2.031

Ministerråd, til teneste ved ambassaden i Helsingfors*

Utnemnd og beordra 4. desember 1998:

Schjerven, Birgit, ambassaderåd

q-2.032

Ambassaderåd, til teneste ved ambassaden i Paris*

Utnemnd og beordra 4. desember 1998:

Nergaard, Merethe, underdirektør

q-2.033

Spesialutsending (ambassaderåd) for skipsfartspolitiske spørsmål, Noregs faste delegasjon, Genève*

Tilsett 4. desember 1998:

Eeg-Henriksen, Rikke, underdirektør

q-2.034

Spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerispørsmål, ambassaden i Moskva*

Tilsett 4. desember 1998:

Mordal, Christen André, konsulent

q-2.035

Sendemann, Abidjan, Accra, Bamako og Conakry, også som sendemann i Ouagadougou (Burkina Faso), med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Tangeraas, Lars, ambassadør

q-2.036

Sendemann, Addis Abeba, også som sendemann i Djibouti, med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. desember 1998:

Oskarsson, Oskar S., ambassadør

q-2.037

Ministerråd, til teneste ved ambassaden i Tokyo*

Utnemnd og beordra 11. desember 1998:

Risa, Ståle Torstein, ambassaderåd

q-2.038

Sendemann Addis Abeba, også som sendemann i Asmara (Eritrea), med rang som ambassadør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Oskarsson, Oskar S. ambassadør

q-2.039

Sendemann, Riga, med rang som ambassadør*

Utnemnd 18. desember 1998:

Linder, Herberth, regionalrådgjevar

q-2.040

Ambassaderåd, Noregs faste delegasjon til Dei sameinte statane, New York*

Utnemnd og beordra18. desember 1998:

Merchant Anne, rådgjevar

q-2.041

Ambassaderåd, ambassaden, Tokyo*

Utnemnd og beordra18. desember 1998.

Dahlstrøm, Tor Arnt, rådgjevar

q-2.042

Spesialutsending (ambassaderåd) for forskings- og teknologipolitiske spørsmål, Noregs faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel*

Tilsett 18. desember 1998:

Mykletun, Jostein, generalsekretær

q-2.043

Ulønna generalkonsul i Sofia, Bulgaria*

Utnemnd 15.januar 1999:

Ask, Sten

q-2.044

Spesialutsending(ambassaderåd), ambassaden, Dhaka*

Tilsett 15.januar 1999:

Berg, Erik, byråsjef

q-2.045

Sendemann i Kingston, St. John»s, Castries, Basseterre og Port of Spain, også som sendemann i Bridgetown, med rang som ambassadør*

Utnemnd 22. januar 1999:

Løvseth, Brit, ambassadør

q-2.046

Spesialutsending (ambassaderåd), Islamabad*

Tilsett 22. januar 1999:

Johannessen, Bjørn, underdirektør

q-2.047

Ulønna konsul, Pensacola, USA*

Utnemnd 29. januar 1999:

Appleyard, Richard L.

q-2.048

Ulønna konsul, Liege, Belgia*

Utnemnd 29. januar 1999:

Bronne, Didier

q-2.049

Sendemann, Luanda, også som sendemann i Kinshasa, med rang som ambassadør*

Utnemnd 5. februar 1999:

Leite, Bjørg, ambassadør

q-2.050

Sendemann, Buenos Aires, med rang som ambassadør*

Utnemnd 12. februar 1999:

Breie, Sissel Birgitte, kst. underdirektør

q-2.051

Ulønna konsul, Marmaris, Tyrkia*

Utnemnd 12. februar 1999:

Seral, Osman Levent

q-2.052

Ulønna konsul, Phnom Penh, Kambodsja*

Utnemnd 12. februar 1999:

Andersen, Gunnar Fridtjof

q-2.053

Generalkonsul, Houston*

Utnemnd 1. mars 1999:

Moe, Wenche Marie Kirkebye, byråsjef

q-2.054

Sendemann, Kingston, St. John»s, Castries, Basseterre, Port of Spain og Bridgetown, også som sendemann i Kingstown, med rang som ambassadør*

Utnemnd 5. mars 1999:

Løvseth, Brit, ambassadør

q-2.055

Ulønna konsul, Szczecin, Polen*

Utnemnd 5. mars 1999:

Kubiak, Jan

q-2.056

Sendemann, Kingston, St. John»s, Castries, Basseterre, Port of Spain, Brigetown og Kingstown, også som sendemann i Nassau, med rang som ambassadør*

Utnemnd 12. mars 1999:

Løvseth, Brit, ambassadør

q-2.057

Sendemann, Lagos, med rang som ambassadør*

Utnemnd 19. mars 1999:

Nærby, Jan, ambassadør

q-2.058

Ministerråd, Noregs faste delegasjon i Genève*

Utnemnd 19. mars 1999:

Johansen, Elin Østebø, ambassaderåd

q-2.059

Sendemann, Luanda og Kinshasa, også som sendemann i Brazzaville, med rang som ambassadør*

Utnemnd 26. mars 1999:

Leite, Bjørg, ambassadør

q-2.060

Sendemann, Vilnius, med rang som ambassadør*

Utnemnd 9. april 1999:

Gaarder, Jon Atle, ambassadør

q-2.061

Sendemann, New Delhi, med rang som ambassadør*

Utnemnd 9. april 1999:

Hanevold, Truls, ekspedisjonssjef

q-2.062

Sendemann, Lilongwe (Malawi), med rang som ambassadør*

Utnemnd 9. april 1999:

Eidhammer, Asbjørn, avdelingsdirektør

q-2.063

Generalkonsul, Miami*

Utnemnd 9. april 1999:

Vikør, Guro Katharina Helwig, byråsjef

q-2.064

Ambassaderåd, Ottawa*

Utnemnd og beordra 16. april 1999:

Brevik, Ola, byråsjef

q-2.065

Ulønna konsul, Marseille, Frankrike*

Utnemnd 23. april 1999:

Brathagen, Knut

q-2.066

Ulønna konsul, Jerevan, Republikken Armenia*

Utnemnd 23. april 1999:

Willumsen, Jan

q-2.067

Sendemann, Stockholm, med rang som ambassadør*

Utnemnd 30. april 1999:

Glenne, Eirik, spesialråd

q-2.068

Sendemann, Abidjan, Accra, Bamako, Conakry og Ouagadougou, også som sendemann i Monrovia (Liberia), med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Tangeraas, Lars, ambassadør

q-2.069

Sendemann, Cairo, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Østern, Bjørn Frode, ambassadør

q-2.070

Sendemann, Tunis, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Steen, Willum, ministerråd

q-2.071

Sendemann, Reykjavik, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Halvorsen, Kjell, ekspedisjonssjef

q-2.072

Sendemann, Budapest, med rang som ambassadør*

Utnemnd 7. mai 1999:

Sivertsen, Arne, spesialrådgjevar

q-2.073

Ministerråd, Noregs faste delegasjonen til Dei sameinte statane, New York*

Utnemnd og beordra 21. mai 1999:

Hønningstad, Arne Birger, ambassadør

q-2.074

Sendemann, Teheran, med rang som ambassadør*

Utnemnd 21. mai 1999:

Aas, Svein, ministerråd

q-2.075

Sendemann, Rabat, med rang som ambassadør*

Utnemnd 21. mai 1999:

Holthe, Ole Kristian, spesialrådgjevar

q-2.076

Ministerråd, ambassaden i Washington*

Utnemnd og beordra 21. mai 1999:

Ødegaard, Kristian, underdirektør

q-2.077

Ministerråd, ambassaden i Berlin*

Utnemnd og beordra 21. mai 1999:

Ølberg, Petter, underdirektør

q-2.078

Generalkonsul, Rio de Janeiro*

Utnemnd 28. mai 1999:

Johansen, Thor Stein, første ambassadesekretær

q-2.079

Sendemann, København, med rang som ambassadør*

Utnemnd 4. juni 1999:

Stenseth, Dagfinn, spesialrådgjevar

q-2.080

Sendemann, Buenos Aires, også som sendemann i Montevideo (Uruguay), med rang som ambassadør*

Utnemnd 4. juni 1999:

Breie, Sissel Birgitte, ambassadør

q-2.081

Sendemann, Haag, med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Flatla, Jan, generalkonsul

q-2.082

Sendemann, Beijing, med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Hjelde, Haakon Baardsøn, ekspedisjonssjef

q-2.083

Sendemann, Tokyo, med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Fosseidbråten, Odd Lauritz, ekspedisjonssjef

q-2.084

Generalkonsul, New York*

Utnemnd 11. juni 1999:

Leikvoll, Atle, ekspedisjonssjef

q-2.085

Sendemann, Singapore, med rang som ambassadør*

Utnemnd 11. juni 1999:

Hauff, Thomas, avdelingsdirektør

q-2.086

Ministerråd, til teneste ved Noregs faste delegasjon i Genève*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Næss, Roald Sturla, ambassaderåd

q-2.087

Ministerråd, ambassaden i København*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Erdal, Anders, avdelingsdirektør

q-2.088

Ministerråd, ambassaden i Washington*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Eikaas, Jens, avdelingsdirektør

q-2.089

Ambassaderåd, til teneste ved Noregs faste delegasjon i Genève*

Utnemnd og beordra 11. juni 1999:

Langeland, Knut, byråsjef

q-2.090

Ulønna konsul, Vestmannaeyjar, Island*

Utnemnd 11. juni 1999:

Oskarsson, Vidir

q-2.091

Ulønna konsul, Puerto Cabello, Venezuela*

Utnemnd 11. juni 1999:

Ojeda, José Manuel Rodriguez

q-2.092

Sendemann, Bucuresti, med rang som ambassadør*

Utnemnd 18. juni 1999:

Rindal, Arnt Magne, spesialrådgjevar

q-2.093

Sendemann, Beograd, med rang som ambassadør*

Utnemnd 18. juni 1999:

Urstad, Hans Ola, generalkonsul

q-2.094

Ministerråd, Noregs faste delegasjon til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Paris*

Utnemnd og beordra 18. juni 1999:

Høyland, Irvin Eyolf, ministerråd

q-2.095

Ministerråd, ambassaden i Roma*

Utnemnd og beordra 18. juni 1999:

Norheim, Aud Lise, avdelingsdirektør

q-2.096

Ministerråd, ambassaden i Wien*

Utnemnd og beordra 18. juni 1999:

Knudsen, Vibeke, underdirektør

q-2.097

Spesialutsending (ambassaderåd), Noregs faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel*

Tilsett 18. juni 1999:

Grønvik, Gunnvald, fagdirektør

q-2.098

Spesialutsending (ambassaderåd), Noregs faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel*

Tilsett 18. juni 1999:

Gørrissen, Nina, rådgjevar

q-3. Andre embete og stillingar

Ingen utnemningar i perioden.

Til dokumentets forside