St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innleiande del

For budsjetterminen 2003 under Landbruksdepartementet
Utgiftskapitla: 1100-1161 Inntektskapitla: 4100-4150, 5545, 5571, 5651, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget