St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innleiande del

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitla: 1100-1161 Inntektskapitla: 4100-4150, 5545, 5571, 5651, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget