St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

Forslag til endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

I Stortingets vedtak av 28. november 2000 om forbruksavgift på elektrisk kraft § 1 gjøres følgende endring:

I

§ 1 første ledd skal lyde

Fra 2. juli 2001 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på elektrisk kraft som leveres eller innføres til bruk her i landet. Avgift skal betales også ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk. Avgiftssatsen er 10,30 øre pr. kWh.

II

Endringen under I trer i kraft 2. juli 2001.

III

KapPostBetegnelseKroner
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift på elektrisk kraft, nedsettes med330 000 000
fra kr 6 530 000 000 til kr 6 200 000 000
Til forsiden