St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å redusere forbruksavgiften på elektrisk kraft med ett øre med virkning fra 2. juli 2001.

Til forsiden