St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget