St.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Miljøverndepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2004.

Til dokumentets forside