St.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget