Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 47 (2004-2005)

Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1115 Mattilsynet
01 Driftsutgifter, nedsettes med 8 000 000
fra kr 1 093 685 000 til kr 1 085 685 000
1115 Mattilsynet
70 Tilskudd til veterinær beredskap , forhøyes med 8 000 000
fra kr 68 882 000 til kr 76 882 000
Til dokumentets forside