Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 57 (1996-97)

Om investeringar i Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om investeringar i Forsvaret.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om investeringar i Forsvaret i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Forsvarsdepartementet ligg ved.

Til toppen
Til dokumentets forside