St.prp. nr. 57 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om investeringar i Forsvaret

Om investeringar i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget