Relevante rapporter

En arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd kom høsten 2015 med en rapport som kartla innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Rapporten viser også hva som kjennetegner og skiller de nordiske landene når det gjelder politikk og innsats overfor sosial innovasjon/sosialt entreprenørskap: norden.org

Utvalg av ulike FoU-rapporter og notater om sosialt entreprenørskap i Norge