Takk til bidragsyterne

«Veier til samarbeid» inneholder eksempler fra:

Offentlige virksomheter:

 • Akershus fylkeskommune
 • Asker
 • Bodø
 • Bærum
 • Drammen
 • Horten
 • Husbanken
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • NAV Sør-Trøndelag
 • NAV Nordstrand (Oslo)
 • NAV Arendal
 • Oppegård
 • Oslo:
  • Bydel Gamle Oslo
  • Bydel Grünerløkka
  • Bydel Nordre Aker
  • Bydel Nordstrand
 • Sandefjord
 • Steinkjer
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Øvre Eiker (Frisklivssentralen Aktiv Eiker)

Sosiale entreprenører med innlegg på bloggen:

Sosiale entreprenører KMD blant annet har vært i kontakt med:

Andre:

 • Benedicte Brøgger, professor, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøgskolen BI
 • Stefan N. Halck, Volda Næringsforum
 • Lars Ueland Kobro, daglig leder av Senter for Sosialt entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon (SESAM) på Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Eline Lorentzen Ingstad, stipendiat ved Senter for entreprenørskap, Universitetet i Oslo

Takk til alle som har bidratt!

«Veier til samarbeid» har blitt til ved hjelp av bidrag fra mange. Arbeidet startet opp med en dialogsamling på Sentralen 14. juni 2016, der Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte sosiale entreprenører, kommuner, statlige virksomheter, forskere og andre. Der spurte vi hva et slikt hefte – arbeidstittel: Kokebok sosialt entreprenørskap – bør inneholde.

Vi har også fått gode innspill gjennom bloggen som ble opprettet for formålet: Kokebokbloggen. Mange sosiale entreprenører har engasjert seg og delt sine erfaringer som kan være lærerike og nyttige for andre. I tillegg har vi snakket med en rekke personer som kjenner feltet godt. En prototyp av heftet ble testet på «Sosentkonferansen» 26. oktober 2016.

Totalt sett er det mange som skal takkes! Uten disse bidragene hadde ikke heftet blitt slik det nå framstår.

Vi vil rette en spesiell takk til referansegruppa i arbeidet:

 • KS v/Anne Romsaas
 • Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon v/Hilde Dalen og Unni Beate Sekkesæter
 • Ferd Sosiale Entreprenører v/Katinka Greve Leiner og Henriette Skretteberg
 • DogA v/Benedicte Wildhagen

Takk også til Marte Sootholtet, In Good Company, som har bistått KMD i prosessen. SoCentral v/Stina Låstad har deltatt i enkelte faser av arbeidet.

I kvalitetssikringen av teksten fikk vi nyttige innspill fra Ingvild Belck-Olsen (Ski kommune), Ann Kristin Tveøy (NAV Nordstrand) og Linda Høgås (NAV Sør-Trøndelag). Takk til dere!

Takk også til Direktoratet for forvaltning og IKT for verdifull faglig støtte og tekstbidrag om anskaffelsesregelverket.