Takk til bidragsyterne

«Veier til samarbeid» inneholder eksempler fra:

Offentlige virksomheter:

 • Akershus fylkeskommune
 • Asker
 • Bodø
 • Bærum
 • Drammen
 • Horten
 • Husbanken
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • NAV Sør-Trøndelag
 • NAV Nordstrand (Oslo)
 • NAV Arendal
 • Oppegård
 • Oslo:
  • Bydel Gamle Oslo
  • Bydel Grünerløkka
  • Bydel Nordre Aker
  • Bydel Nordstrand
 • Sandefjord
 • Steinkjer
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Øvre Eiker (Frisklivssentralen Aktiv Eiker)

Sosiale entreprenører med innlegg på bloggen :

Sosiale entreprenører KMD blant annet har vært i kontakt med:

Andre:

 • Benedicte Brøgger, professor, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøgskolen BI
 • Stefan N. Halck, Volda Næringsforum
 • Lars Ueland Kobro, daglig leder av Senter for Sosialt entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon (SESAM) på Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Eline Lorentzen Ingstad, stipendiat ved Senter for entreprenørskap, Universitetet i Oslo

Takk til alle som har bidratt!

«Veier til samarbeid» har blitt til ved hjelp av bidrag fra mange. Arbeidet startet opp med en dialogsamling på Sentralen 14. juni 2016 , der Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte sosiale entreprenører, kommuner, statlige virksomheter, forskere og andre. Der spurte vi hva et slikt hefte – arbeidstittel: Kokebok sosialt entreprenørskap – bør inneholde.

Vi har også fått gode innspill gjennom bloggen som ble opprettet for formålet: Kokebokbloggen . Mange sosiale entreprenører har engasjert seg og delt sine erfaringer som kan være lærerike og nyttige for andre. I tillegg har vi snakket med en rekke personer som kjenner feltet godt. En prototyp av heftet ble testet på « Sosentkonferansen » 26. oktober 2016.

Totalt sett er det mange som skal takkes! Uten disse bidragene hadde ikke heftet blitt slik det nå framstår.

Vi vil rette en spesiell takk til referansegruppa i arbeidet:

 • KS v/Anne Romsaas
 • Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon v/Hilde Dalen og Unni Beate Sekkesæter
 • Ferd Sosiale Entreprenører v/Katinka Greve Leiner og Henriette Skretteberg
 • DogA v/Benedicte Wildhagen

Takk også til Marte Sootholtet, In Good Company, som har bistått KMD i prosessen. SoCentral v/Stina Låstad har deltatt i enkelte faser av arbeidet.

I kvalitetssikringen av teksten fikk vi nyttige innspill fra Ingvild Belck-Olsen (Ski kommune), Ann Kristin Tveøy (NAV Nordstrand) og Linda Høgås (NAV Sør-Trøndelag). Takk til dere!

Takk også til Direktoratet for forvaltning og IKT for verdifull faglig støtte og tekstbidrag om anskaffelsesregelverket.