Forord

Entreprenørene som skaper muligheter for alle

Norge er et godt land å bo i. Vi har et godt velferdssamfunn. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Mange mennesker faller utenfor og får ikke ta del i storsamfunnet via arbeidslivet, sosiale nettverk eller på andre måter.

Her kan de sosiale entreprenørene hjelpe oss med å skape et samfunn med muligheter for alle.

Gjennom arbeidet med dette heftet for sosiale entreprenører og offentlig sektor, har jeg møtt mange med sterke og gode historier. Ikke sjelden har entreprenørene selv erfaring med at et omfattende hjelpesystem kommer til kort, fordi det ikke er tilpasningsdyktig nok.

Kjør For Livet imponerte meg da de kunne fortelle at deltakerne i programmet går betydelig lenger på skolen. Bymisjonen i Stavanger sin modell «Tillitsperson» gir et tilbud til mennesker som virkelig trenger hjelp til å finne frem i velferdssystemet vårt. De får gode tilbakemeldinger både fra NAV og brukerne. Og det er helt umulig å ikke bli revet med av Barnevernsproffenes fortellinger om hvordan vi politikere må bli flinkere til å tenke på effekten av lovene vi lager. Det har vært svært inspirerende å møte ulike sosiale entreprenører, og jeg håper på flere gode møter fremover.

Vi trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer. Nye ideer der entreprenører kan fylle tomrom i velferdssamfunnet vårt – der det både skapes arbeidsplasser og bedre muligheter for flere. For kommunene kan sosiale entreprenører være et viktig tilskudd til innovasjonen og nyskapningen i tjenestene.

Mange kommuner og statlige virksomheter kan være usikre på hvordan de skal gå fram. Hvordan får vi kontakt med sosiale entreprenører? Hvordan skal vi formalisere samarbeidet?

På samme måte hører jeg at det kan være krevende for de sosiale entreprenørene å finne frem i offentlig sektor. Hvem tar beslutninger? Hvem kan vi fortelle ideen vår til?

Jeg håper dette heftet kan gi begge parter større forståelse for hverandre, og gi muligheter for felles utvikling videre.

Noen offentlige virksomheter og sosiale entreprenører har gode erfaringer allerede. Vi har samlet noen av dem. «Veier til samarbeid» gir ikke svar på alle spørsmål. Men jeg håper det kan inspirere folkevalgte og medarbeidere i kommunene og relevante statlige virksomheter til å se mulighetene som ligger i dette spennende feltet. Jeg håper også at heftet kan være en hjelp til sosiale entreprenører som tenker på å ta kontakt med en kommune eller en statlig virksomhet.

Til syvende og sist handler det om å finne nye veier til samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer, og utnytte innsikt, skaperkraft og ressurser til beste for innbyggerne våre.

Interessen og innspillene underveis i arbeidet gjør meg optimistisk. Mange har bidratt, både Kommune-Norge, statlige virksomheter, sosiale entreprenører, forskere og miljøer som deltar i feltet på ulike måter.

Tusen takk, alle sammen!

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister
Oslo, februar 2017