Veier til samarbeid

Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor – eksempler og idéer

Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må vi bruke ressursene i samfunnet bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. Ved hjelp av mange gode innspill fra offentlige virksomheter, sosiale entreprenører og forskere, har KMD laget dette heftet for å inspirere til samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører. Det finnes mange veier til slike samarbeid, og heftet viser til eksempler, tips og fakta om mulige veier. Heftet løfter også fram informasjon om offentlige anskaffelser, og om å måle effekter.

Les dokumentet

I arbeidet med inspirasjonsheftet "Veier til samarbeid" har vi fått mange nyttige innspill på bloggen sosentkokebok.regjeringen.no.

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har, med utgangspunkt i inspirasjonsheftet, utviklet et arbeidsverktøy som inspirerer og gjør det mulig for kommuner og sosiale entreprenører å bli konkrete i samarbeidet. Materiale finnes på nettsidene til KS.