Historisk arkiv

Morgendagens velferdstjenester utvikles i samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Sosiale entreprenører kan hjelpe oss med å skape et samfunn som gir muligheter for alle. Nå vil vi gjerne inspirere det offentlige til mer samarbeid med dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sosiale entreprenører vil ofte løse sosiale problemer og skape et bedre samfunn. De drives av de sosiale resultatene, men virksomheten skal også være bærekraftig økonomisk.

- Vi har en godt velferdssamfunn og et godt sosialt sikkerhetsnett. Allikevel er det noen mennesker vi ikke klarer å hjelpe, og noen som ikke finner sin løsning i det offentlige velferdssystemet. Derfor er innovasjon, mangfold og fleksibilitet viktig, sier Sanner.

Offentlig sektor i Norge har begrenset erfaring og tradisjon for å samarbeide med sosiale entreprenører. Mange kommuner vet ikke hvordan de skal gå frem, og mange sosiale entreprenører syns det er vanskelig å få kontakt med kommunene. Nå lanserer Sanner et inspirasjonshefte med tips, fakta og eksempler på hvordan man kan gå fram.

–I heftet Veier til samarbeid har vi samlet gode eksempler, men vi ønsker oss mer av dette. Vi trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer, sier Sanner.

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne, og erfaringene deres er et viktig utgangspunkt. Ikke sjelden har de sosiale entreprenørene selv erfaring med svakheter i det offentlige tilbudet.

Eksemplene i heftet gjenspeiler mangfoldigheten i hva sosialt entreprenørskap handler om. Et eksempel er "Generasjonsmøtet M".

Tjenesten gir deltidsjobb til unge mellom 14 og 19 år. Ungdommene tilbyr eldre på sykehjem besøkstjenester, både i form av aktiviteter og sosial kontakt. Møtet mellom generasjonene skaper gjensidig glede for unge og eldre.

Et annet eksempel er "Kjør for livet" som tilbyr ulike inkluderende fritidstilbud for barn og unge som har problemer med å følge opp skolen og står i fare for å falle utenfor fellesskapet.

Heftet viser at det finnes mange veier til samarbeid mellom det offentlige og sosiale entreprenører. Det gir også informasjon om offentlige anskaffelser og om å måle effekter.

"Veier til samarbeid" finnes på www.regjeringen.no/sosentoff. Der finnes det blant annet lenker til sosiale entreprenører som er nevnt i heftet.

Statsråd Jan Tore Sanner, Anne Stine Hole fra Generasjonsmøte M og beboer Per Brantsæter. Foto: Lindaas/KMD