Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47361-47370 av 48355 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fagskoleutdanning

  Tema Kunnskapsdepartementet

  Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

 • Nærings- og fiskeridepartementet

  Departement Nærings- og fiskeridepartementet

  Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og havpolitikk.

 • Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

  Personer i administrasjon Forsvarsdepartementet
  Forsvarssjef Eirik Kristoffersen


 • Jernbane

  Tema Samferdselsdepartementet

  Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

 • Statssekretær John-Erik Vika (Sp)

  Personer i politisk ledelse Justis- og beredskapsdepartementet
  John-Erik Vika er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

  John-Erik Vika er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

  Tiltrådte: 22.10.2021

  E-post: postmottak@jd.dep.no

 • Utviklingsministerens sekretariat

  Avdeling Utenriksdepartementet

  Utviklingsministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget. Sekretariatet ledes

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Sondre Bjotveit

 • Tolkningsuttalelser om åndsverkloven

  Listeside regjeringen.no

 • Bruttonasjonalproduktet (BNP)

  Ordboksord Finansdepartementet

  BNP er verdien av alle varer og tjenester som blir produsert i et land, minus verdien av varene og tjenestene som blir brukt til å produsere dem. Bruttonasjonalproduktet omtales gjerne som verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av velstandsnivå ser vi ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

  Ved analyser av konjunkturutviklingen ser vi på BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Årsaken til det er at produksjonen i disse næringene kan variere mye uten at det har stor betydning for sysselsettingen og arbeidsledigheten ellers i økonomien.

 • RETHOS: Programgruppen for medisinutdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

 • Om Landbruks- og matdepartementet

  Organisasjonskart Landbruks- og matdepartementet

  I Landbruks- og matdepartementet er det tilsett om lag 140 personar fordelte på tre fagavdelingar, ei forsknings- og administrasjonsavdeling og ei kommunikasjonseining.