Forsiden

Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47361-47370 av 59865 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  23.08.2007 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006R1447

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Høring – Arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip i norsk innenriksfart

  22.08.2007 Høring Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Høringsfrist: 21.11.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • OBOS gis tillatelse til utlån til utenlandske datterselskap

  22.08.2007 Konsesjon Finansdepartementet

  OBOS fikk 23. mars 1999 tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 fjerde ledd gis det nå tillatelse til at OBOS kan drive

 • Rundskriv H-07/07

  Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2008

  22.08.2007 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fylkeskommunene Kommunene Deres ref Vår ref 06/1242-12 MRV Dato: 21.08.07 Rundskriv H-7/07 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2008 Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning

 • Høring - Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor - forslag fra en arbeidsgruppe

  21.08.2007 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Landsorganisasjonen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarkvinnelag, Barne- og

  Høringsfrist: 15.11.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Opprydding i akvakulturnæringen

  21.08.2007 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  I mandatet, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidsgruppen bedt om å utarbeide forslag til praktiske løsninger på: 1) håndtering av anlegg/utstyr hvor driften er opphørt og oppryddingsplikten ikke er gjennomført 2) etablering av

 • Konsolidering av regler for godstransport på veg

  21.08.2007 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32006L0094 Basis rettsaktnr.: 1964/XXX/EF

  Direktiv 2006/94/EF om felles regler for visse former for godstransport på veg...

 • Høring - størrelsesbegrensning for store kystfartøy

  20.08.2007 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Høringsbrev (pdf-dokument) Høringsnotat 20. august 2007 (pdf-dokument) Høringsinstanser (pdf-dokument) Høringsbrevet er stilet til de høringsinstanser departementet kan se blir direkte berørt av forslaget, jf forvaltningsloven § 37 annet ledd: "

  Høringsfrist: 20.11.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Utkast til vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

  20.08.2007 Høring Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utkast til vedtekter for Sikringsordningen tar utgangspunkt i vedtekter som er tilsendt fra Statens Pensjonskasse og Overføringsavtalens Rådgivende utvalg. Enkelte av forslagene til vedtekter krever endring av Overføringsavtalen. Vi ber om å få

  Høringsfrist: 21.10.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Sats ferskt! - Regjeringens ferskfiskstrategi

  18.08.2007 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Lagt fram av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 18. august 2007.