Veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder om kommunal behandling av søknader om småskala vindkraftanlegg på inntil 1 MW per prosjekt etter plan- og bygningsloven.

Last ned veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg (pdf)