Forskrifter om skredmjelt, svartkurle og trøndertorvmose som prioriterte arter etter naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til tre nye forskrifter om prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 og 24. Forslaget omfatter for to av artene også bestemmelser om beskyttelse av økologiske funksjonsområder.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)